Márk
14 °C
17 °C

Az erőforrás-minisztérium és a zsidógyanús Kopácsi-Kürt Mátyás

2010. 11. 30. 10:11
Olyan könyveket nyertek a gyerekek egy Nemzetierőforrás-minisztérium által támogatott tanulmányi versenyen, amelyek szerint Anonymust Pósa Andrásnak hívták, és sámánképző egyetemre járt, Csaba királyfi rendszeresen elhajózott Dél-Amerikába, Mátyás király pedig az ősvallás híve volt, és három fia is sámánegyetemista lett. A szkíta–ősmagyar zagyvaságot a versenyt szintén támogató Püski kiadó adta ki.

Nagyot nézhetett az a 4.–6. osztályos gyerek, akik belelapozott a Bolyai csapatverseny körzeti fordulójában nyert könyvébe. (A Bolyai 3.–8- osztályosoknak magyarból és matematikából kiírt országos tanulmányi verseny, négyfős csapatoknak.)

Én például ott ütöttem fel az „Őseink szemével”-t, hogy a kambaluki (ma Peking) nagyszala utasította Diményt, hogy alapítsa meg a bugáti sámánképzőt. (Innen ered, gondolom, a Bugáti autómárka neve is.) Ide járt Hunyadi Mátyás, Hunyadi László és Hunyadi Domonkos, akiket párhuzamosan felvettek az ordoszi bevatottképzésre is, ahová három évig jártak. (Hunyadi Mátyást, az ismert király fiát mindezek tetejében a zsidógyanús Kopácsi-Kürt Mátyás néven is emlegették.) Ehhez képest Dimény felesége, Györmbérke, a kambaluki hercegleány 1508-ban bevállalta az aranyasszonyi tisztséget, és együtt vezette a harcos leánysereget későbbi utódjával, Kurdbaba feleségével, Tadinfüvel. Ez sem tudta azonban megzavarni Dózsa Györgyöt abban, hogy Anonymus rokonát, Pósa Árpádot (akivel egyébként együtt dolgoztam rövid ideg a Népszavában), Gubacsi táborába vezényelje, töményvezéri pozícióban.

A gyermekek azt a következtetést vonhatják le ebből, hogy magyarnak lenni több ezer éve olyan, mintha az ember egy hülye nevűekkel benépesített szappanopera szereplője lenne, hiába hívtak egy Perzsa-öböl-parti várost Magyar-Úrnak. Illetve az, hogy a minisztérium által támogatott versenyen minimum kétes tartalmú irodalmat kapnak az iskolások, őstörténet címén.

Az „Őseink szemével” és a „Nekünk így hagyták meg”, ha komolyan vesszük őket, összefüggéstelen, áltörténelmi értekezés egy sok ezer éves hun–szkíta–magyar birodalomról. Gondosabb olvasás után azonban igen szórakoztató fikciós művet élvezhetünk, amiben benne van egy ősmagyar Gyűrűk Ura lehetősége.

Megszöktették a sámánból lett partizánok

A szerző élettörténete sok mindent megmagyaráz. Paál Zoltán négy polgárit végzett, félzsidó vasgyári munkás volt Ózdon. 1944 decemberében behívták munkaszolgálatra, és útnak indították Németország felé, de ejtőernyővel ledobott szovjet partizánok még szlovák területen megszöktették. A partizáncsapat egyik tagja, Szalaváré Tura állítása szerint a manysi fősámán unokája volt, ő mesélt neki a hun törzsszövetség történetét elmesélő Arvisurákról, majd – a vonatkozó Wikipédia-oldal szerint – „egy rögtönzött medvetoron őt ősi hagyomány alapján beavatta”, kiválasztottnak nevezte az ez ellen kezdetben még tiltakozó Paált, majd miután német fogságba estek, és túlélték Drezda bombázását, Szombathelyen egy légitámadás közben Paál karjaiban meghalt.

rovas3

A megrázó események után tíz évvel Paál elkezdte megírni a hun megabirodalom történetét. A Bolyai-nyerteseknek járó két kötet szemelvényeket tartalmaz a sok ezer oldalas kéziratból az ifjúság számára. A probléma még csak nem is annyira a könyvek holdkóros tartalma (hiszen azt fantasy mesének is fel lehet fogni), hanem a meghökkentő igénytelenségük.

Egyből a medvetoros közepében

Én az Őseink szemévelt vizsgáltam meg tüzetesebben. Mivel a kötetnek nincsen előszava sem, bármiféle magyarázat nélkül a 34. medvetoros évben találjuk magunkat, Krisztus előtt 4006-ban, amikor a hülye nevűek Ordbaszár, Kurdbaba és Kuslód vezetésével elragadták a hatalmat (cserék: Dongolka, Vizkaja és Ungika). Röpködnek a nevek, feltűnik a 24 Hun Törzsszövetség, zizegnek az úzok, avarok és besenyők, az egész egyszerre követhetetlen és lenyűgöző, stílusában pedig a Gyűrűk Ura harmadik kötetének végéhez csatolt függelékre emlékeztet, ami Középfölde számtalan népének rövid történetét írja le.

rovas1

Az igénytelenség abban mutatkozik meg, hogy a kötetben nincsen semmiféle jegyzet, mutató, szó- vagy névmagyarázat, időskála, bármi, ami a megértést segíthetné. Emiatt az alaptörténet teljesen követhetetlen, a nevek, helyszínek, megmagyarázatlan fogalmak úgy zúgnak az olvasó fejében, mint egy szkitológuskongresszus büféje. Többször előkerülnek például a rimalányok, néha egyszerre harmincan, negyvenen, de talán sosem fogom megtudni, hogy tényleg kurvák-e, vagy éppen ellenkezőleg. Az sincs tisztázva, hogy kik azok a személyek, akik minden fejezet elején mint az adott sztori rovásírásos feljegyzői szerepelnek. Az a vicc, hogy a szuperősmagyar kiadványból az egyáltalán nem derül ki, hogy a nagy kavalkádban kik is azok a magyarok. Hacsak nem alapértelmezés, hogy mindenki magyar.

A nyereményébe beleolvasó gyerek vagy azt fogja gondolni, hogy a rovásírásosok teljesen kattantak, vagy azt, hogy az őstörténet en bloc hülyeség. Mindkét lehetőség ijesztő.

rovas2

Atlantic

Az igénytelenség másik fele, a darabra rengeteg, de legfeljebb közepes postabélyeg méretű, fénymásolatszintű illusztráció. Felnőtt szemmel azért leginkább vicces a szöveg. Gyorsan lelövöm a legeslegjobbat: Atlantiszt, az elsüllyedt földrészt a könyvben Atlanticnak hívják, a szerző, aki szerény életkörülmények között élt, e szerint feltehetőleg csodálta a drága tengerparti szállodákat. Kár, hogy a misztikus sziget nem Bellevue vagy Majestic lett végül.

Az emelkedettnek szánt történetmondást minduntalan kis gyöngyszemek szakítják meg. Íme az ifjúsági és oktatásügyi toplista:

1.) „Az 1210. medvetoros évben Dernő, ifjúsági fősámán parszi bölcsekkel együtt megindította a négyéves tárkányképzést.”

2.) „Az 50 legkiválóbb tenyészállatot a beinduló sámánképzés céljaira adták.”

3.) „Mivel az új település fiatalokból állott, igen nagy volt a szaporodás, volt dolguk a rimalányoknak, noha azoknak is javarészük férjhez ment.”

4.) „A mongol ifjúsági sámán készenlétben állott.”

Ez pedig a vegyes kategória hat legjobbja:

1.) „A nem cselédsorban élő törpék a melegebb földek felé vándorolnak.”

2.) „Majd Nippurban megkapja a 12 bölcs parancsát, keresse fel Őrsur héttörzsbeli ifjúsági vezért a Híres kapuban, Gandás kisebb fiát, aki harckocsis csapataival Bothont meghódította.”

3.) „Amikor az esztergomi Gilgames-koronázás lezajlott, Domonkos érsek és Arnó Béla mint vatikáni állampolgár a fejedelmi ifjakkal megbeszélést tartott”

4.) „Éjjel mindig felállították a nemez-sátrakat, s így igen kevés meghűléses betegük volt”

5.) Mire a csillogó jéghegyekhez értek, kabar kovácsaik élesre vasalták a lovakat.

6.) „peremes = piramis”

rovas4

A szerző bemutatja az 1990-es Antall–Tölgyessy-paktum ezeréves előképét:

„A pusztaszeri vérszerződés egyik pontjának értelmében az uruk-mani féle keresztények és a táltosok híveinek 51-49 szavazati arányában az összes papi méltóságokat táltosoknak nevezték.”

És micsoda alapanyag lenne az itt következő bekezdés a világ első, igazán ütős feminista pornófilmjéhez!

„A törpék békés természetűek és nagyasszonyaik vezetésével közösségben élnek. Az óriások viszont a sok háborúskodás miatt férfi munkaerő hiányában szenvednek. Ezért asszonyaik törpe férfiakat fogadnak fel cselédségre.”

Szóval lehet, hogy a megcélzott gyerekeket zavarba ejti a jutalomkönyv, de a szülök ettől még titokban jól is szórakozhatnak. Ja, és természetesen megkérdeztük a minisztériumot, hogy mit szólnak a védnökségükkel zajló tanulmányi verseny különös díjaihoz. A tömör válasz:

„A versenyt szakmailag támogatjuk, de a díjazottak jutalmazásához a minisztériumnak nincs köze.”

Hozzászólások (100)

 • Sátán meg a Jocó2010.11.30 13:04:56

  @Bukott Rockzenész: pontosan erről van szó, köszönöm, hogy ily remekül megfogalmaztad :)

 • hollario2010.11.30 13:05:42

  Lucius Flavius Arrianus: :) De ebben mi az új? Min vitatkoznak most? A Balogné-rendszer ebben a formában több évszázados múltra tekinet vissza.

 • futura2010.11.30 13:08:53

  [link]


  (alulról a harmadik dokumentum)
  Ebben az újpogányságnak az alábbi deifinícióját találjuk:
  "Újpogányság: olyan megnevezés, amelyet gyakran visszautasítanak azok, akikre vonatkoztatják. Olyan áramlatról van szó, amely párhuzamos a New Age-dzsel, és amely kölcsönhatásban áll vele. A nagy vallási hagyományok, különösképpen a Nyugat zsidó-keresztény hagyományával szembeni ellenállás hulláma kapcsán sokan újra felkutatták az ősi benszülött, hagyományos és pogány vallásokat. Akármi is előzte meg időben a kereszténységet, azt az adott ország vagy nemzet szelleméhez sokkal hitelesebben közelállónak ítélik meg, a természeti vallás egy olyan meg nem fertőzött formájának, amely kapcsolatban áll a természet erőivel, sokszor matriarchális, mágikus vagy sámánikus jellegű. Az emberiég egészségesebb lesz, ha visszatér az ünnepek természetes (a földműveléshez kapcsolódó) ciklusához és az élet általános igenléséhez. Némely "újpogány" vallás napjainkban született rekonstrukció, amelynek az eredeti formákhoz való viszonya kérdéses, különösképpen akkor, amikor modern ideológiák elemei bukkannak fel benne, mint a környezetvédelem, a feminizmus vagy néhány esetben a a faji tisztaság."
  Úgy vélem, ezt mintha egyenesen az ősmagyarkodókról írták volna - pontos a látlelet. Viszont itt válik nyilvánvalóvá, hogy az ősmagyarkodásban semmi eredeti és specifikus nincs - tulajdonképpen (eléggé fantáziátlan) része egy világfolyamatnak. Van ugyanis ősdánkodás, ősnorvégkodás, őssvédkedés, őskeltáskodás és így tovább. Ami eltérést jelent ezekhez képest, az a magyar nyelv és a magyar hagyomány sajátos elemei.

 • ZöPö (inda)2010.11.30 13:09:28

  Idegenszívű honkupec banda!

  Na, megeszem a tárkányos ragulevesem, aztán jöhetnek a rimalányok, lesz dolguk itt az irodámban.

 • Rob672010.11.30 13:09:56

  Ez most komoly, vagy csak egy hoax?
  Bazdmeg, a fantasy átmegy magyar történelembe?
  Nem sikerül feldolgozni azt a kurva Mohi-Mohács-Trianon háromszöget?
  Pedig ideje lenne.
  Egy grammal sem vagyunk nagyobbak mint bármely més nemzet, mégha a Nagy Bummot is magunknak vindikáljuk akkor sem.
  Ellenben sokkal hülyébbnek lt minket a világ, mert nem tudunk tárgyilagosan tekinteni a népönk történelmére. Nem, basszus nekünk mindenből a nagy kell. Magánynyugdíj pánztári lenyúlásból is...

 • Entr3ri2010.11.30 13:10:36

  Hm... Hát ha végigolvassátok a cikket kiderül, hogy a szerző (nem merem rá azt mondani, hogy író :D) megélte a második világháborút, ha már csak annyi is igaz ebből, hogy megélt legalább egy bombázást ténylegesen, akkor az simán kiválhatott belőle olyan traumát, ami később más streszorokkal együtt, úgy hogy hozzá vesszük az aluliskolázottságot (amivel nem az eszét minősítem,csupán tény, hogy bizonyos mentális behatásoknak jobban ki vannak téve a tanulatlanabb emberel), akkor simán elképzelhető, hogy ő így a maga ártatlan módján (Nem öldösött pl. embereket azt gondolván, hogy nácik...) élte meg a posttraumás streszt. Ezért a könyv szerintem remek tananyag lehetne, csak a helyén kéne kezelni és nem gyerekek kezébe adni.

 • Ula2010.11.30 13:12:28

  Na ebből látszik, hogy a sámángomba mégis csak jó valamire:))

  Nem is ez a szomorú az egészben, hanem a papír, ami miatt fákat vágtak ki, hogy ezt a sz@rt kinyomtassák.

  Ami meg a fejben lévő hangokat illeti... nekem is megmondták, hogy teljesen normális vagyok:DDD

 • Cacau2010.11.30 13:13:25

  Mint mondtam, nekünk van egy példány.
  Elküdjem valakinek?
  Nívós vastag papír, fehér alap, bármire használható.
  Biztos az is nagyon magyar.

 • fug2010.11.30 13:13:50

  Egyáltalán nem tisztelt@HUF!
  Itt "megfogalmazott" véleményed ,álláspontod alpján azt gondolom ,olyan milliőben élhetsz ahol legalább egy irástudó - aki a nicked alatt megjelent ostobaságokat lejegyezte - akad.Nem irgylem ,persze téged még kevésbé ,akinek az analfabétaság a számos baja,betegsége között a leginkább elhanyolhatónak tűnik....Kezeltetsd magad kérlek,mindenkinek jót teszel vele ,elhiheted...

 • walter772010.11.30 13:14:53

  Con Storm
  Ember, ugyanmár. "Mellesleg a könyvek amiket kaptak a gyermekek, azok forráselemző elméletek, és mint ilyenek, a források valódiak, a bennük feltüntetett leletanyagokkal! " Ez viccnek is rossz.

  Forráselemző elmélet????
  Csak megsúgom, hogy egy elmélet alapvetően rendszerszerű, tényeken avagy elméleti axiómákon (amelyek a tapasztalati tudásunkat összegzik, magyarázzák, mint amilyen a gravitáció, a kauzalitás és hasonlók) alapul és koherens és konzekvens logika mentén épül fel, azzal a céllal, hogy leképezzen egy addig fel nem térképezett jelenséget, eseményt. Na ez nem ilyen.

 • Közbiztonság Szilárd?2010.11.30 13:20:58

  Con Storm:
  Hát öcsém, tényleg létezik a bibliai sötétség.
  A te fejedben lett elraktározva igen jelentős része.

  És igen, az egyiptomi szürke marha tényleg már csak nálunk létezik.

  Csak kár, hogy téged elengedtek a gulyából, és billentyűzethez jutottál.

 • Buzzword2010.11.30 13:33:45

  Tárkány egy Komárom-Esztergom megyei falu, neve a tarqan, azaz alkirály kifejezésből ered.
  A tárkányképző olyan lehetett, mint most az IBS; a hülyékből főnököt csináltak benne.

 • pruitt igoe2010.11.30 13:40:05

  az én matematikám a következő axiómán alapul:

  2x2=83

  írtam róla könyvet, felajánlom jutalmul a verseny országos döntőjébe.

 • Lasombra2010.11.30 13:46:01

  "Majd kiváltak a flavio vuakrok, utána a kelták, majd az etruszkok, és a dauthok, mai nevükön a szlávok, vagy tóthok."

  aztakurva!
  te jóbarát, nem akarlak elszomorítani, de ezek olyan széles körben elismert történelmi felfedezések, hogy a "flavio vuakrokról" meg a "dauthokról" a google is csak 1-1 találatot dob ki.
  nem fogod kitalálni, hol. (segítek: egy bizonyos hozzászólásban.)

  a rovásírásunk tényleges korából is simán levehetsz egy ezrest. de inkább ezerötszázat.

 • Buzzword2010.11.30 13:47:03

  pruitt igoe:

  Modulo 79 alatt simán :)
  Döntős vagyok? Ha igen, küldheted a könyvet, de inkább a rimalányokat :)

 • Közbiztonság Szilárd?2010.11.30 13:49:46

  Gondolom, aki meg a finnugor nyelvrokonságot vitatja, az mind beszél is finnül.
  (nem tudom, miért gyanítom, hogy nemcsak finnül, de semmilyen más nyelven sem. A magyart is beleértve, ahogy az írásaikat elnézem.)

  Mert anélkül kicsit olyan, mintha a kőműves úgy akarná felépíteni a házat, hogy se maltert keverni, se falat rakni nem tud.

 • spinat2010.11.30 14:05:29

  aki nem tud levizsgázni a tárkányképzöben, az meg megy a levesbe, igaz?
  A Levi az szerintem Strauss volt, és frank, de ezért is harcoltak ellene.
  NA de hogy az Uruk-Haik keresztények voltak, azon még én is meglepödtem.

 • Thresher2010.11.30 14:07:37

  Csak azt nem értem, egy ilyen sumérológus agyában hogy lehet összeegyeztetni a pogány sámánokat a kereszténységgel, illetve az utóbbit az arabokkal, akikkel büszkén vállaljuk közös őseinket, de azért a kurvaanyjukat az iszlám pofájukba...

 • Thresher2010.11.30 14:08:20

  Csak azt nem értem, egy ilyen sumérológus agyában hogy lehet összeegyeztetni a pogány sámánokat a kereszténységgel, illetve az utóbbit az arabokkal, akikkel büszkén vállaljuk közös őseinket, de azért a kurvaanyjukat az iszlám pofájukba...

 • Thresher2010.11.30 14:09:10

  Zsuzsi néni, a blogmotor kezdte! :(

 • Con Storm2010.11.30 14:12:45

  Igen, ki beszél az arvisúráról? Jellemző dolog a lejáratásnak, a félnótásszerű félrebeszélés!
  De a gondolkodásodban így is súlyos hibák vannak!

  1. ruszki terület, ergo itt is tanultak ruzskijovát meg ott is! van közös kommunikatív nyelv! Aktív nyelvtanulással 2 hónap alatt egy fiatal ember megtanulhat közlésszinten egy idegen nyelvet!

  2. arvisurát nem igen kaptak a gyermekek, úgyhogy az tárgytalan, nem ide illő téma!

 • Con Storm2010.11.30 14:17:18

  De már a kárpátokban, Jézus előtti időkben is használták a keresztet, a napfonatos-kereszteket! Sok-sok leletanyag van rá példának!

  A keresztények a kereszt jelképet, csak a hun támadások után vették át, amikor Atillával Róma alatt elbeszélgetett az akkori Pápa! Addig a hal vagy a 3 hullámos vonal volt a Cristianok jelképe!

  És még egy nagy kérdőjel, a honfoglalás körüli időkig!

  1052-ben jött létre az egyházszakadás, addig úgy tudom, a keresztény egyház feje a Ceasar volt, a Pápa, és ő Bizáncban lakott! Akkor az egész Géza kori írásos emlékezésünk csak kamu, vagy hazugság, ami Rómát emlegeti!

 • engem gyíkká változtatott2010.11.30 14:18:19

  .

 • Lucius Flavius Arrianus2010.11.30 14:20:03

  Nem, a gyermekek tényleg nem kaptak arvisurát; bárányhimlőt, mumpszot meg szamárfület, azt igen. Jó esetben csokit.
  A ruzs-kijova az a szlavofil kiowa (miszerint kajova) indián? Vagy rosszul tudom?

 • spinat2010.11.30 14:21:16

  Con Storm, nem arról volt szó, hogy a csákó a VH alatt találkozott a sámánnal?. ùgy tudom a kötelezö orosztanítás csak utána jött. vagy a sámánok már az idöutazást us tudták?
  mint ahogy például egyszerre harcoltak a frank birodalom meg a karolingok ellen. Na az is egy ügyes trükk lehetett.

 • Thresher2010.11.30 14:22:11

  052-ben jött létre az egyházszakadás, addig úgy tudom, a keresztény egyház feje a Ceasar volt, a Pápa"

  A Római Birodalom feje egyben a Pápa is? Ez nekem új...

 • Lucius Flavius Arrianus2010.11.30 14:22:50

  Emberek, véreim, magyarok, most feladom. Eleddig szentül hittem, hogy a cseresznyepálinkánál vagy a kb. 100 mikrogrammnyi fentanilnál nem kell hatékonyabb tudatmódosító szer, de most én is olyat akarok, mint amit Con Sturm bajtárs tol.
  Akarok, akarok, akarok!

 • Rétisas2010.11.30 14:23:14

  Letícia
  Remélem kérdésed költői. Minden dínom dánomnak vége lesz egyszer. Az előző is kifulladt négy év alatt. Igaz, most jobban "megágyaznak", de Kuka lenne a 14-es többség, ha addigra nem venné észre, hogy nagyon megetették, ne venné észre, hogy egy új uralkodó osztály kialakulása és megerősítése céljából húzták csőbe.
  (Vagy a zombik országa leszünk.)

 • Buzzword2010.11.30 14:25:43

  Con Storm:
  Az 1054-es (nem 1052!) egyházszakadás előtt is Rómában élt a pápa, és általában a császár szövetségese volt, de nem maga a császár!

  A Cristianok részen pedig hangosan felröhögtem, csak a Jewk meg ne hallják.

 • reccs2010.11.30 14:28:51

  ... vagy a Ronaldok.

 • Thresher2010.11.30 14:33:23

  Nagyon kíváncsi vagyok hogy derék honfitársunk milyen történelem-hamisítással magyarázza meg hogy a Pápa=Császár...

 • mindenOK2010.11.30 14:36:20

  Arvisura?

 • Iggy Industrial2010.11.30 14:39:34

  Mondjuk a Népszavával sem kellene felvágni...:)

 • Buzzword2010.11.30 14:43:45

  Ebből a sztoriból amúgy kurvajó kalandfilmet lehetne forgatni: 2014-ben a Jobbik hatalomra kerül, és szerveznek ilyen náculós archeológiai expedíciókat Ázsiába, hogy megszerezzék a mittoménmilyen aranylemezeket, amitől a világ urai lesznek, de az ELTE BTK-n végzett félzsidó LMP-s régész szétcsap köztük az ostorával.
  A zenét a 30Y szerezné, a régészt Lovasi játszaná. Rendező: Alföldi Róbert

 • Lasombra2010.11.30 14:50:21

  Con Storm:
  Ha a Német-Római Császár lett volna a pápa, akkor egy császárrá koronázás felettébb érdekes szertartás lehetett.

  és mondjuk a Canossa-járás problémaköre is merőben új olvasatot kap. valami ilyesmi lett volna:

  Henrik-Gergely (tudathasadásos pápa és császár egyszemélyben) azon vitatkozott magával, hogy a püspöki invesztitúra maradjon-e a császár, azaz az ő kezében, vagy a saját pápai ediktuma értelmében eztán a pápa, azaz tenmaga nevezze ki őket.
  annyira összeveszett magával, hogy kiátkozta magát. ez oly mód összetörte úgy karrierileg mint lelkileg, hogy egy szál csuhában három napig böjtölt és várakozott a saját erkélye alatt Canossa váránál, míg végül megesett magán a szíve, maga elé bocsáttatta magát, letérdelt maga elé, és saját bocsánatát kérte.
  galambszívű pápaként persze, visszavette császár-magát az egyház kebelére végül, de ekkor még nem tudta, hogy az álnok kígyó saját magát átverte, csak időhúzásra játszott, míg felállított egy sereget maga ellen. sőt miután másodszor is kiátkozta magát ellenpápát állított maga helyett, olyat, akit a császári énje is szívesebben látott, mint magát.

  oké, azt meg kell hagyni, a turulógus történelem sokkal érdekesebb, mint az igazi...

 • sirdavegd2010.11.30 14:57:57

  Ha valaki ezt a fost olvasni akarja, itt megtalálható:[link]
  Mondjuk ebben a verzióban jobban ment a ferdítés, pl Ataisz már az Atlantisz, ahol az egyik legfontosabb települést Dorozsmának hívták...

  Most gondoljatok bele: nem elég, hogy az iskolás kölkök szétgyötörték az agyukat a versenyre, de aztán egy ilyen köpedék a jutalom? És mit kaptak volna, ha vesztenek?!

 • Buzzword2010.11.30 15:04:37

  Lasombra:
  Ez marha jó, olyan mintha egy beekizett töriszakos mesélné a Harcosok klubját.

 • kekeckecc2010.11.30 15:07:44

  Hát, én rég röhögtem ekkorát. Con Storm te mindent viszel. Igaz, hogy valszeg tárkányul vagy manysiul írsz, mert nem két szó közt órákig keresem az összefüggést úgy grammatikailag (pfuj, finnugrász), mind szemantikailag (pjuj, zsidó agymenés). De csak folytasd, még van 2 óra a munkaidőmből!

 • kekeckecc2010.11.30 15:11:47

  @Közbiztonság Szilárd?:
  és persze a németek meg a hollandokkal és a svédekkel és a norvégokkal és a dánokkal és az izlandiakkal beszélgetnek, ugye?
  vagy köztük sincs rokonság? kérlek, magyarázd meg nekem tudatlannak, ó szilárd!

 • Kedves Nard2010.11.30 15:21:25

  @Cacau

  Oszt elég nedvszívó-e a papiros? :)

 • Con Storm2010.11.30 15:27:44

  Hehehe a Császárok szerintem saját fejükre tették a koronát!

  Viszont a Szent Koronánk sem, uralkodási címer volt, hanem a Vajdák által őrzött koronázási korona, és csak a király feje fölé tették koronázáskor, majd került vissza a dobozába!

  Csak később került át a hatalomhoz az őrzésének a joga!

  Mellesleg az adószedés miatti üldöztetésnek , közvetett bizonyítéka van! Az hogy nem találtak az avar és hun korszakból pénzérméket! Tehát tiltott és bajt hozó dolog lehetett!

 • pruitt igoe2010.11.30 15:29:27

  Buzzword:

  :))))))))))
  tiéd lehet a fele tárkányságom is!

 • Con Storm2010.11.30 15:31:10

  keckec! Az angol mint, kelta nyelv deformálódott egy kb. 250 éves normand megszállás alatt!

  Habár rokon a kelta és a normand nyelvcsalád, de sokkal ősibb a kapcsolat, és azt a kapcsolatot 8 ezer évre visszamenő rovott írások bizonyítják, aminek flavio vuark nevet adtak!

  A finnek is ebből eredeztetik, a 22 fonémás a türk nyelvcsaláddal csak 5% vagy a magyar nyelvel csak 4% etimonlogikát felmutató nyelvüket!

 • csikos2010.11.30 15:35:38

  Con Storm: Azért az angol nyelv kialakulásába eléggé beleszólt az a 600 éves szász uralom gondolom.
  Szerintem aki nem nyelvész az ne írjon a nyelvről.

  Inkább nézzünk utána hol kaphatnánk rimalányokat!?

 • csikos2010.11.30 15:37:41

  Imádom az ilyen történeteket.
  Kedvencem az amikor leírják, hogy mindenki magyar volt:

  Buda = Budha
  Kolompos Kristóf = Kolombusz
  Harisnyás Tóth Illés = Arisztotelész

 • Buzzword2010.11.30 15:37:52

  csikos:
  "Inkább nézzünk utána hol kaphatnánk rimalányokat!?"

  A Budaörsi utat ajánlom.

 • Con Storm2010.11.30 15:39:34

  [link]

  itt egy finn ének, a jellegzetes magyarban nem előforduló két magánhangzó fonémával és az össz 22 fonémás nyelvükkel! Egyszerű és csodálatos!

  Mellesleg ámbátor megjegyzem, a finn -ugor-magyar nyelvrokonságot tartalmazó szavak zöme hazugság!

  Ha elő is fordul a nyelvükben mint a kala amit itt hal jelentéssel hamisítottak meg, nem jelent náluk halat! Hanem árboc és hasonló jelentéskörben van!

  Ez pedig egy Ír kelta ének:

  [link]

  Kicsit jobban hasonlít!

 • Buzzword2010.11.30 15:41:44

  Con Storm:

  [link]

  Igazad van, amennyiben a "fish" angol szó árbocot jelöl. Szerintem nem.

 • Martian2010.11.30 15:43:37

  csikos: Verne Gyulus után már nem érhet meglepetés... :))

 • Lucius Flavius Arrianus2010.11.30 15:43:57

  @Buzzword:
  ne vitatkozz vele, még kitör a mátrixból :-(

 • csikos2010.11.30 15:44:48

  A fish szó utal a magyar fos szóra ami azt jelenti, hogy őseink nem szerették a halat.

 • tururú!2010.11.30 15:47:13

  Dr.Agon

  "Tütü, a tárkány :)"

  sírok :D :D :D

 • csikos2010.11.30 15:49:12

  És ez bizonyítja, hogy nem lehetünk rokonok a finnekkel, mert ők szerették a halat.

 • gitáros2010.11.30 15:53:33

  Con Storm:
  Rendkívül szórakoztatóak a fejtegetéseid. Mint a buta emberek okoskodásai általában.

 • gitáros2010.11.30 15:55:06

  Con Storm:
  Ezt a gyöngyszemedet ide is másolom, nehogy elsikkadjon:

  "Mellesleg a könyvek amiket kaptak a gyermekek, azok forráselemző elméletek, és mint ilyenek, a források valódiak, a bennük feltüntetett leletanyagokkal!"

 • csikos2010.11.30 15:56:03

  Vajon milyen leletekre bukkantak?

 • csikos2010.11.30 15:56:37

  És kik?

 • Secnir2010.11.30 16:05:30

  "Ha elő is fordul a nyelvükben mint a kala amit itt hal jelentéssel hamisítottak meg, nem jelent náluk halat!"

  ConStorm, hogy mennyire tévedsz...
  a "kala" szó nagyon sok nyelvben jelent halat. lásd az afrikai népek nyelvében (vesd össze: Kala-hári, azaz Nincs Hal)
  vagy a magyarban is a kala szóból alakult ki a hal az évszázadok folyamán (kala - khala - hala - halak)

  "Mellesleg ámbátor megjegyzem, a finn -ugor-magyar nyelvrokonságot tartalmazó szavak zöme hazugság"

  és itt is. a finn, ugor és magyar szavak is értelmesek. az ugor az kétértelmű, megugrani és a az ugar szavakat is jelenti.

  "Viszont a Szent Koronánk sem, uralkodási címer volt, hanem a Vajdák által őrzött koronázási korona, és csak a király feje fölé tették koronázáskor, majd került vissza a dobozába!"

  a legutolsó hivatalos elméletek szerint a Korona két részből lett összerakva valamelyik Béla idejében (tehát nem szt. Istváné volt és nem a pápától kapta) viszonylag elhasznált, tehát akár napi rendszerességgel használták, nemcsak koronázáskor. őre a mindenkori Koronaőr volt (biztos hogy nem a vajda volt, mert a vajda az más volt. ma is.)

  ja, és menj, nézesd meg magad egy pszichológussal és egy törénelemtanárral.

 • Thresher2010.11.30 16:12:22

  ConStrom kicsit sokat nézte az idegrángásos Szaniszlót....

  [link]

 • Buzzword2010.11.30 16:15:32

  Thresher:
  Ennek a Szaniszlónak tisztára olyan a hanghordozása, mint a természetfilmek narrátorainak.

  "A hím óriásteknős...hátulról közelíti meg...a nőstényt...majd belekezd...a közösülésbe"

 • pruitt igoe2010.11.30 16:15:50

  bocsánat, nem bírom megállni:

  "...az egész földön, még Ameri-kában is elterjedt Ri főisten tisztelete, amint a név mutatja... Az istenség nevét igen sok mai név még őrzi, mint például Sári, Biri, Mari, Teri, Kari, Piri, Feri, Gyuri."

  (Hamvas: Karnevál)

 • walter772010.11.30 16:17:40

  Csikos:

  Dió Dénes = Diogenész

  (via Magyar Népmesék[link] )

 • hollario2010.11.30 16:19:11

  És akkor még Tökömkémény (Tutenkhamon) magyar fáraóról még nem is beszéltünk.

 • nwp2010.11.30 16:20:39

  Secnir:

  egyébként igazad van, de a halából nem a halak szó következett, hanem a szó végi magánhangzó eltűnésével a hal.

 • walter772010.11.30 16:28:37

  Amúgy nekem még mindig az a legnagyobb bajom ezzel az egésszel, hogy még ha igaz is, hogy mindenki a magyaroktól származik, mert ez a nemzet annyira überfasza, hogy 10 000 éve tudja a tutit, na és akkor mi van? Mégis mi a tököm következik ebből?

  Vajon ma Athénben egy a hobónak vagy egy aszfaltozó segédmunkásnak mégis mi a tököm köze van Platónhoz és Arisztotelészhez? Szerintem semmi, és éppen így nekünk sem lenne semmi közünk a dicső felmenőinkhöz (persze nyilván azért sincs mert blődség az egész).

 • ivrilider2010.11.30 18:23:21

  basszus, nem olyan jók a kommentek... pedig a téma igazán adta magát :(

 • DuciDuce2010.11.30 18:31:11

  Buzzword

  Amúgy meg az óriásteknős háTURUL közelitette meg a nőstényt, ami egyértelművé teszi, hogy a közösülést is derék őseink találták fel, na persze nagy összhangban a rimalányokkal....

 • Con Storm2010.11.30 18:59:07

  Jó akkor most egy kis kelta, magyar etimonlogika elemzés!

  Az angol determinánsok nálunk ragokká alakultak, de ugyan úgy megvannak a determinánsaink, szóval nem csak ragzó nyelv a magyar!

  to do, tenni csinálni valamit, magyarban Do lgozni, fono-da, da-lol-da, tor-da(s),

  tent, sátor, magyarban tente baba tente

  paint, fest... magyarban pecsét, pecsmegel, pi sil, pepecsel

  to oil, kenni, magyarban olajoz

  mom, magyarban mama

  arm, kar...

  on the table, asztal-on, táblán, igaz ez az angolban desk, aminek a magyarban deska amegfelelője

  és a többi, több mint 400 etimonlogikailag egyező szó van, determinánsok körében is! És mind a két nyelvben őshonos etimonlogikával rendelkezőek!

  Még közvetetten levezethető etimonlogikákkal a mondatok szószerkezete felbontható és visszavezethető magyar szavak kialakulásához, a személyes névmások vagy angol determinánsokkal!

  Míg a fin nyelvben a 22 fonéma 4%-os egyezősége, a magyar 48 fonémával még a matematikai véletlenszerűen egyezhetőség alatt van!

 • Lucius Flavius Arrianus2010.11.30 19:12:27

  "tent, sátor, magyarban tente baba tente"
  Ez bennem tételeket dönt meg, logikai felépítményeket rombol porig, kiérlelt meggyőződésket semmisít meg.

 • Thresher2010.11.30 19:13:33

  Figyelj butafiú, vedd már észre, hogy baromira fosunk a példáidra... Ha olyanokat vagy képes kijelenteni hogy a római Császár és a Pápa egy és ugyanaz, illetve a hunoktól van a kereszt-szimbólum, akkor azt se hisszük el hogy mit reggeliztél ma...

  Azonkívül ha beszélnél még egy nyelvet a magyaron kívül, akkor nem hozakodnál elő ilyen sérült nyelvtani példákkal, mert ezeket csak az hiszi el, aki egy zsákfaluban él, ahol nincs áram. Ugyanis ha az angol szavak hasonlítanak a magyarra, akkor még nem következik az, hogy magyar volt előbb... (Oil, mum...jézusfasza, van nyelv ahol ezek nem ugyanazt jelentik?)

  De 'tod mit? Folytasd csak.
  Szard le hogy mi itt rajtad röhögünk, csak nekünk lesz tőle könnyebb, hogy tudjuk, nem fogsz megsértődni ha totál idiótának nevezünk el.

  Alig várom az okfejetést, miszerint a magyar és a japán rokonnyelv....

 • DuciDuce2010.11.30 19:14:44

  Hát szó ami szó, tényleg jó lehet az anyag...
  Igy józanul (sajnos !) azért elég nehéz lekövetni az angol "tent" és a magyar "tente baba tente" közötti mély összefüggést.
  Egyébként felhivnám a figyelmet a francia " la tente" (szintén sátor) szóra. Az már egy az egyben a magyar "tente", úgyhogy ne is szarakodjunk, a francia is csak egy elkorcsosult magyar. Vö. Sarko.

 • Lucius Flavius Arrianus2010.11.30 19:17:05

  DuciDuce, hát azt tudtad-e, hogy a nagy Napóleon is magyar volt? Bónaparti. Hát.

 • Thresher2010.11.30 19:18:25

  Ja, az angol szalonna szó, a bacon is a Bakonyból van....

 • DuciDuce2010.11.30 19:22:39

  "on the table, asztal-on, táblán, igaz ez az angolban desk, aminek a magyarban deska amegfelelője"
  Hűha, ezt csak most fedeztem fel!! Tessék figyelni a logikai lépéseket. Lidérces.

 • Con Storm2010.11.30 19:27:37

  Az hogy te mit hiszel és mit nem, lényegtelen, mert a leletek léteznek!

  [link]

  [link]

  [link]

  [link]

  [link]

  [link]

  [link]

  [link]

 • Lucius Flavius Arrianus2010.11.30 19:32:01

  Mi köze a lingvisztikának elrozsdált, patinás kelta (láthatólag breton ill. ír) fibulákhoz és ruhakapcsokhoz?
  Ilyesmikkel tele vannak európa múzeumai, Magyarországon is tizenkettő egy tucat.
  Egy idő után azért unalmas a butaság is.

 • DuciDuce2010.11.30 19:40:54

  5 x néztem át a linkeket, de még mindig nem értem.
  Nem kellene elmenned tentikézni ?

 • Con Storm2010.11.30 19:49:34

  Igen ! Erről van szó! Tele vannak a múzeumok a manicheus vagy az elüldözött levik napfonatos keresztjeivel! Vagy a kelta kettős-keresztekkel!

  De nézzük a vallást! A akár földrajzilag is! A kelta isten, és fiai! Don folyó, don kanyar, döntő... az alvilág és evilág választófolyója!

  Odin, mint az ősisten Ódon!

  Thor, disznó tor, törni zúzni!

  Buda, buta, az angolul írt Buttha, amit a szanszkritek csak buda-nak ejtenek, az egyszerű buta gondolkodás mestere!

  Laki, lucky, szerencsés, a lüke...mert mindig bolodnozik!

  Freya, a vénusz istenő, a zeniten tesz egy hurkot, fricska, fröccs forgács, forgás,

  Beli, a napisten, belső, a benned levő tűz, falu beli

  Bormo, más néven csak bor....

  Donn másik neve, a Pater, papa

  És a többi! A régi kelta istenek itt élnek a nyelvünkben,

 • lszg2010.11.30 19:53:01

  A harmadikosok is ilyen könyvet kaptak.

 • Thresher2010.11.30 19:53:29

  El van a gyerek ha játszik...

 • Lucius Flavius Arrianus2010.11.30 19:57:46

  *megnémul és a döbbenettől szóhoz sem jut

 • Con Storm2010.11.30 20:01:41

  Igen! Jól eltaláltad! Láthatólag Ír és Breton! De ezeket itt találták! Mellesleg mind a két nép kelta!

  A nagy furcsaságok! Az állítólagos népvándorlásunk során, Etelköz, Levédia, Volga-Káma könyök!

  Ezeken a helyeken hódított először az ortodox kereszténység!

  I.sz. 72-ben kiáltották ki először államvallásnak az ottaniak a kereszténységet, és a görög írásbeliség azóta létezik ott!

  De rólunk magyarokról még csak nem is hallottak!

  Ide pedig állítólag, mint barbár cigyánytörzsek jöttünk be! És úgy kelet minket megkeresztelni!

  Habár van rovásírásunk, igen magas szintű fegyverzetünk, egyiptomi tehenünk, és címereink, zászlóink, amiket a pártus, perzsa, vagy az etruszkok leszármazottjai az olaszok is viselnek! Vagy a timsós bőrcserzés, amivel a bivalybőröket ki tudtuk készíteni, a tarsolyoknak és vérteknek!

  De mi leéltünk majd egy évezredet teljesen nyomtalanul, egy sűrűn lakott, írásbeliséggel és egységes vallással, kővárosokkal rendelkező szláv és türk területen! Ez a mese...

 • Lucius Flavius Arrianus2010.11.30 20:03:59

  *egyre rosszabb a szaturációja, aritmiás lesz

 • Thomas Dantes2010.11.30 20:08:15

  ,,Habár van rovásírásunk, igen magas szintű fegyverzetünk, egyiptomi tehenünk, és címereink, zászlóink, amiket a pártus, perzsa, vagy az etruszkok leszármazottjai az olaszok is viselnek! Vagy a timsós bőrcserzés, amivel a bivalybőröket ki tudtuk készíteni, a tarsolyoknak és vérteknek! "

  Komolyan, ez jobb mint egy vicc lap. Volt zászlónk? Ez most nagy dolog? Magas szintű fegyverzet? Mint például? A 790-et sebző varázskard, ami feltölti a mannát, és az életerőt, valamint + 30% sebzést ad élőholtakra? Ez egy magas szintű fegyver.
  Egyiptomi tehenünk? Na bassz...régen a tehenet Egyiptomból hozták? Még csak nem is magyar tehén volt, hanem vacak külföldi? És biztos, hogy egyiptomi volt? Nem az állt rajta, hogy Made in China?
  És mit viselnek az olaszok? Akik az etruszkok leszármazottjai? Meg tarsolyuk is volt?

 • Thomas Dantes2010.11.30 20:10:21

  Con Storm-levezétése: konok vihar. A vihar régen rosszat jelentett, sumír nyelven vihar-vehar-beszar-volt az eredeti jelentése.

  Tehát: Konokul beszarik az igyekezettől, hogy értelmeset mondjon, de nem megy neki.

 • DuciDuce2010.11.30 20:23:47

  Con Storm,
  "Igen! Jól eltaláltad! Láthatólag Ír és Breton! De ezeket itt találták! Mellesleg mind a két nép kelta!"
  So what ?!
  Tudjuk, hogy mind a két nép kelta eredetű és azt is tudjuk, hogy a kelta birodalom fénykorában bizony valóban kiterjedt a mostani M-ig. Igen, és ?

  Szóval az az őrület, hogy valós tényeket folyamatosan összekeversz egészen lidérces sületlenségekkel. Szerintem ha kevesebbet markolnál...akkor nem poénkodnánk rajtad annyit...
  De amikor jönnek a...na hogy is...asszonnya hogy:

  "Buda, buta, az angolul írt Buttha, amit a szanszkritek csak buda-nak ejtenek, az egyszerű buta gondolkodás mestere!
  meg a
  "Laki, lucky, szerencsés, a lüke...mert mindig bolodnozik!" -féle cuccok, akkor tényleg arra kell gondolni, hogy már bevetted az esti adagodat is...

  Fókusz, ember, fókusz !!!

 • DuciDuce2010.11.30 20:29:47

  Vagy ez:
  "Az angol determinánsok nálunk ragokká alakultak, de ugyan úgy megvannak a determinánsaink, szóval nem csak ragzó nyelv a magyar!
  "to do, tenni csinálni valamit, magyarban Do lgozni, fono-da, da-lol-da, tor-da(s),..."

  Zseniális ! De mit is jelent a "lgozni" ige ?!

 • nwp2010.11.30 22:01:30

  Con Storm:

  na és a francia rokonság? qui est ce = ki ez
  erre mit lépsz?

 • Buzzword2010.11.30 22:16:01

  Német tanzen=magyar táncolni, húú, ők is szittyák.
  (Ja, hogy tőlük vettük volna át? Áááá, dehogyis).

  Nincs semmi különös abban, hogy léteznek jövevényszavak, az angol coach (hintó, autóbusz, edző bá :D) VALÓBAN a magyar kocsi szóból ered, mégse vagyunk az őseik.

 • Harpi2010.11.30 22:23:52

  Pál Zoltán rulez! hatvan éve feltalálta a médiahekket!
  Ma meg itt picsogunk róla, és próbáljuk értelmezni... Szerintem ott röhög rajtunk valahol az örök kumiszmezőkön, hogy komolyan vettük...

 • Con Storm2010.11.30 22:50:59

  Az olaszoknál talált etruszk leletek, rovásírásosak, és nagyfokú hasonlóságot mutatnak a magyar nyelvel!

  Igaz ezt még nem kutatták, mert a kutatók jelenleg a sok tízezer sumer leletanyag elemzésével vannak elfoglalva!

  A latin, vagyis a pun kolóniák kevés nyomot hagytak az etruszk őslakosságban, és nyelvüket nagyban megőrizték! A francia és spanyol olasz így torzultan de, lényegében megőrizte ősi eredetét, aminek feltételezik, hogy az etruszk az!

  A az archaikus latin és a pre latin a Rómát alapító punokok közti igen ritka írásban jártasság 2-300 év alatt hűen mutatja a nagyságrendű fejlődését az akkor még szótagoló nyelvnek! Így a latin leletanyag az etimonlogikából kifejlődő szavakon alapuló nyelv elsőrendű bizonyítéka!

  archaikus latin
  pre latin
  és megint archaikus latin!

  Az angol fordítását meglehet találni a neten!

  Ime a link:

  [link]

 • reccs2010.11.30 22:55:06

  Con Storm: Legalább magyarul tanulj már meg tisztességesen. De tényleg.

 • Con Storm2010.11.30 22:57:52

  buzvord.. bármilyen meglepő, a a germánok is kelták... tehát nyugodtan keress olyanokat hogy dance, tánc, tanzen miért is hasonlít...

 • Con Storm2010.11.30 23:09:24

  Az finn és ugor, a finnek a flavio vuark ághoz, míg az ugorokat a türk ághoz soroljuk! Van rokonság, de nem urali nyelvcsaládon belül, főleg hogy az ural a mai napig szinte lakatlan a nagyon kemény kontinentális telei miatt!

  A türk eredetű nevek nagy száma pedig, az 1240 után betelepülő kunok, lehet nem is a tatárok jártak itt? Miatt van!

  Szóval a történet a következő!

  Salamon kiírtja a Dávid házat, és komoly polgárháború kezdődik, a kisebb sumer eredetű népek elvándorolnak, a feltételezett őshazájuk felé! Kárpátok... Magyarok és kelták.. Türkök, keleti hunok, mandarinok, japánok, Ugor népek
  Etruszkok Olaszország területére, onnan franciába meg spanyolba! Innen a kelták tovább, germánoknál szétválnak, valamiért a Dauthok rabszolgák lesznek és a szétmenekülő népcsoportjuk Pár furcsa etimonnal, mint a jeri és hasonló megalapítják a szerviens vagyis a szláv népeket!

  A vikingek, norvégok, svédek, normandok pedig a sokkal régebben már a jégkorszak után jelen vannak i.e. 6000 évvel azokon az enyhe telű területeken, a kérdés az mégis miért hasonlít a flavio vuark leletanyag a rúna, rótt rovás írásrendszerre!

  Tehát nem indo-európai nyelvcsalád... hanem teljesen más.. a dolog lényege!

 • Buzzword2010.12.01 01:52:36

  Con Storm:
  A büdös k. életbe...akarom mondani a kakas csípje meg a bokádat, előadtad, hogy a római császár volt a pápa. Elmagyaráztunk, hogy nem. Előadtad, hogy a kala árbocot jelent finnül, csak a gonosz összeesküvők halnak mondják. Elmagyaráztuk, hogy nem. Soha nem adod fel? Mikor fogod észrevenni, hogy nem a nacionalizmussal van bajunk (nekem legalábbis semmi), hanem a tömény bullshittel? Én is büszke vagyok, ha pl. egy magyar feltalál valamit, de azt ne a seggéből rántsa ki, vagy álmodja meg, hanem megfelelően bizonyítsa.
  (Az, hogy készül egy tanulmány egy másik tanulmányról, forrásként pedig csak az eredeti tanulmányt hozza fel, nem tudományos munka. Kérdezz csak meg bárkit, aki bírált már szakdolgozatot. Mérnököknél 8 független tanulmány szokott lenni a minimum, bölcsészeknél passz.)

 • gareet2010.12.01 03:35:13

  A gumiszoba szökevény osztja az észt. Mi meg bezártuk Lipótot. Érti ezt valaki?

 • Con Storm2010.12.01 11:38:41

  go.. ne hidd nincs benne a magyarban

  gyal, önmagában értelmes szó... van ilyen szavunk, hogyal, és akkor ugyan miért van benne a Gó? ga önmagában értelmes?
  gyal megy... hogyan megy? gyalog, és..benne van a G fonéma és ugyan az mint az angolban az etimonlogikája!

  Go... megy.. nálunk megvan.. gördül, görög,

  vagy a Come, jön... nálunk megvan.. cammog... érted?

  Az kelta és magyar fonémák etimonlogikája egyezik, még akkor is, ha a mi nyelvünk ragzónyelvé fejlődött, vagy módosult az alapjelentéskör!

 • Zigomer Trubahin2010.12.03 15:30:00

  Műveletlen, ostoba ember sosem fogja megérteni, hogy műveletlen és ostoba. De azért figyelj csak, Storm...

  Olaszul menni = andare, nálunk megvan: andalog
  Oroszul menni = igyot, nálunk megvan: igyeleg, őgyeleg
  Arabul menni = zuhub (ha minden igaz), nálunk megvan: zuhog (lefelé megy, az Ősforrás felé - az araboknál a víz mindennél fontosabb, de egyébként is tudjuk, hogy víz-vodá-vodka-water, ez is magyar)
  Japánul menni: waiku - lásd angol walk, sétálni, de mitől walk? Hát mert halk, halkan menni!

  De akár egy olyan szó, mint a tyúk, köztudott, hogy nyelvjárásokban sokszor tiknek mondják, tik, fordítva kit --> angol kitchen (ott főzik a tyúkot), chicken, itt is a magyar nyelv mutatja az összefüggést.

  Hát így megy ez...

 • Pszt!2010.12.03 21:09:26

  Ezek a dzsobbikosok falják az efféle könyveket. Azért olyan hülyék szerencsétlenek.

Lejár a Szép-kártyája?

Foglaljon szállást időben! Ajánlatok országszerte, már 5 675 Ft / fő / éjtől.

Tengeri hajóutak

Élmények, kikötők, csodás utazás várja! 106 900 Ft / fő / 7 éjtől