Fábián, Sebestyén
-12 °C
-3 °C

Átalakítaná a kormányzást Gyurcsány

2006.01.29. 22:10
A választások után fél évvel, jövő év januárjától drasztikusan átalakítaná a kormányzati struktúrát Gyurcsány Ferenc - ez derül ki abból a törvényjavaslatból, amely a miniszterelnök környezetéből került az Indexhez. A kormány szerveiről és a kormány irányítása alá tartozó közigazgatási szervekről szóló törvény tervezete több ponton növelné a miniszterelnök kormányzati súlyát: ő állapítaná meg a minisztériumok létszámát, döntéseket hozhatna a kormány nevében, és ő nevezné ki a helyettes államtitkárokat is.
A "kormány szerveiről és a kormány irányítása alá tartozó közigazgatási szervekről" elnevezést viselő törvényjavaslatnak elvileg azt a célt kellene szolgálnia, hogy gyökeresen átalakítsa a "túlnövekedetté, túltagolttá és túlcentralizálttá" vált, drágán és nehézkesen működő államszervezetet. A tervezet ugyanakkor egyes jogok átcsoportosításával és létrehozásával, valamint az állami apparátus leépítésével jelentősen megerősíti a kormányfő kormányzaton belüli hatalmi súlyát.

Búcsú az államtitkároktól

A Gyurcsány közvetlen környezetéből kikerült tervezet jelentősen lefaragná a Miniszterelnöki Hivatalban dolgozó politikai államtitkárok számát. A tervezet egy másik forrásunk szerint még döntéselőkészítői fázisban sincs, elfogadása nem valószínű a választások előtt. A MeH-ben - a hivatal honlapjának adatai szerint - jelenleg 9 politikai és 2 címzetes államtitkár tevékenykedik, utóbbiak egyike a miniszterelnök kabinetfőnöke (az igencsak régen frissített honlapon még MeH-es államtitkárként szerepel Ábrahám Attila, a Nemzeti Sporthivatal vezetője, ám a hivatal már tavaly nyáron átkerült a belügyminiszter felügyelete alá).

A mostani államtitkári létszámot gyakorlatilag megfelezné a gyurcsányi törvényjavaslat, amely szerint a miniszterelnökségi politikai államtitkárok száma nem haladhatja meg egyidejűleg a négyet. Jelenleg egyebek mellett koordinációs, általános, területfejlesztési, polgári nemzetbiztonságért felelős, elektronikus kormányzásért felelős, de két, felelősségi terület nélküli politikai államtitkár is tevékenykedik a MeH-ben.

Ezek közül jelenleg csak a koordinációs államtitkár tisztsége tűnik biztosnak a kormányzati struktúra tervezett megváltoztatása után is. Ezzel szemben információink szerint nem marad meg a területfejlesztésért felelős államtitkári poszt - ezt jelenleg Nagy Sándor tölti be -, hiszen már most is van a regionális fejlesztésre tárca nélküli miniszteri poszt. Kényes helyzetbe kerülhet Baja Ferenc is, aki az elektronikus kormányzásért felelős kormánymegbízottként lett a MeH politikai államtitkára.

És a kormánymegbízottaktól is

A törvénytervezet ugyanis megszüntetné mind a kormánymegbízotti, mind a kormánymeghatalmazotti tisztségeket. Baján kívül jelenleg hárman - Nemcsók János, Avarkeszi Dezső és Újhelyi István - viselnek ilyen tisztséget, olvasható a MeH honlapján.

A kormánybiztosi intézmény megmaradna, ám az ezzel kapcsolatos szabályokat is szigorítanák. Ezentúl egyidejűleg legfeljebb három kormánybiztos tevékenykedhet majd, és kinevezésük maximum két évre szólhat. A mostani szabályok szerint korlátlan időtartamra nevezhetők ki kormánybiztosok.

Erősödő miniszterelnök

A kétéves időkorlátozás nemcsak a kormány-, hanem a miniszteri biztosra is vonatkozna, és egy tárcán belül egy időben legfeljebb két miniszteri biztos lehetne (most az igazságügyi tárcánál három miniszteri biztos van). A politikai államtitkárok száma a minisztériumokban is csökkenni fog. Míg ma egy minisztériumban több politikai államtitkár is tevékenykedhet - a GKM-ben kettő, az ICSSZEM-ben három is van -, a jövőben minden tárcánál csak egy ilyen poszt lehetne.

A tárcák működését egyéb pontokon is átalakítanák. A tervezet szerint "a minisztériumi létszámkeretet a minisztérium költségvetéséhez igazodva a miniszterelnök állapítja meg". Emellett a törvényjavaslat szerint ezután a miniszter javaslata alapján a kormányfő nevezhetné ki a helyettes államtitkárokat - jelenleg ez a miniszter jogköre -, valamint a mostani 5 százalék helyett 2 százalékban korlátozná a tárcáknál foglalkoztatható politikai tanácsadók és főtanácsadók számát. Ők is csak a miniszter vagy a politikai államtitkár által létrehozott, minisztériumon belül kabinetek tagjai lehetnek, a tárcák más szervezeti egységeiben nem dolgozhatnának.

A miniszterelnök politikai súlyának növekedését szolgálja az is, hogy a tervezet lehetővé tenné: a miniszterelnök "egyedi döntéseket vagy normatív határozatokat" hozzon, ha ezt egyes ügyek "sürgőssége megkívánja", feltéve, hogy a kormány rendkívüli ülésének összehívását az ügy "jelentősége nem teszi szükségessé". Ezeket a döntéseket a következő kormányülésen csak "jóváhagyás céljából" kellene ismertetni. Ugyancsak a kormányfő helyzetét erősítheti, hogy a kormánybiztos a tervezet szerint közvetlenül neki alárendelten látná el a feladatát.

Kabinetkormányzás

A törvény tervezete - amely információink szerint kiegészül majd egy másik, a minisztériumi struktúra átalakulásáról, a tárcák számának csökkentéséről szóló javaslattal is - utalást tartalmaz a kabinetrendszerű kormányzás gyakorlatának megerősítéséről is. A javaslat szerint a kormány "kiemelt fontosságú társadalmi, gazdaságpolitikai vagy nemzetbiztonsági ügyekben" kabineteket hozhat létre, ezeknek a döntései a tagokra - akik csak miniszterek lehetnek - kötelezők.

Úgy tudjuk, a tervezett új minisztériumi struktúrában a 10-12 tárca négy kabinet köré szerveződik majd. A kancellárián készült tervezet szerint megmarad a most is meglévő nemzetbiztonsági és társadalompolitikai kabinet, új néven, gazdaságpolitikaiként működik tovább a jelenlegi gazdasági kabinet, továbbá település- és vidékfejlesztési kabinetté alakítják a mostani vidékfejlesztésit. Emellett valamennyi kabinet súlyát megerősítenék, kiemelt szerepet szánva ezeknek a stratégiai döntések kidolgozásában. A törvénytervezet megszüntetné a minisztériumokon belül elkülönülten működő hivatalokat.

Tervek a közigazgatási létszámcsökkentésre

A közigazgatásban voltak és vannak ugyan kísérletek létszámleépítésre – mint legutóbb például a Medgyessy-kormány tervei, ám ezek jelentős része csak a kabinetek kommunikációjában teljesültek, a valóságban azonban nem történt létszámcsökkentés.

A szocialista rezsim 1 millió 50 ezer embernek adott munkát a közszférában. Ez a szám jelenleg mintegy 200 ezerrel ugyan kevesebb, azonban jelentős gondot okoz a legnagyobb baj az, hogy a humán-struktúraváltás is kedvezőtlenül alakult. Miközben a közintézményi szféra (pl. egészségügy, oktatás) „apparátusa” a 15 év alatt 300 ezer fővel visszaesett, addig a közhatalmi szektor (pl. központi és önkormányzati bürokrácia) alkalmazottainak száma 150 ezer fővel gyarapodott.

A közigazgatás racionalizálását, a jelentős létszámleépítést az állam gyámkodása alól kikerült vállalkozói szegmens is egyre erőteljesebben követeli. A piaci szereplők (Demján Sándor, Parragh László vagy Széles Gábor) szívesen vennék, ha a racionalizálás eredményeképpen felszabaduló forrásokat (pl. adókedvezmények) a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztésére fordítaná a kormányzat.

Egyes információk szerint a kormány tavaly év végén még úgy kalkulált, hogy még ebben a ciklusban csökkentené a minisztériumok számát, ezt azonban elhalasztották. A koalíciós pártok közti tárgyalások alapja a Medgyessy Péter által kormánymegbízottnak kinevezett Sárközy Tamás-féle koncepció. Sárközy szerint 20-25 százalékos, 40 ezer alkalmazottat érintő létszámleépítés indokolt a közigazgatásban, és az így feleslegessé váló munkaerőt a közszféra és a regionális közigazgatás szívná fel. A professzor hangsúlyozza, hogy a létszámcsökkentés mellett strukturális reformokra is szükség van. Például normatív alapon határozná meg az országos hatáskörű szervek körét (jelenlegi 60-ból 20 maradna, és átalakítaná a jelenlegi minisztériumi struktúrát.

A Fidesz is tervez

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke „Az összegzés napja” című rendezvényen hirdette meg az „új gazdaság, új állam, új politika” programját, amely kevesebb politikust, kevesebb bürokratát és szabadabb gazdaságot ígér. A terv megvalósítása érdekében, ha a Fidesz jut hatalomra, csökkentenék a parlamenti és önkormányzati képviselők számát – mind a két pont megvalósítása kétharmados törvények változtatását igényli –, újragondolnák az állami feladatokat és a rendszer működését a költségvetés aktuális helyzetének ismeretében. Minden bizonnyal csökkentik a Medgyessy-, majd a Gyurcsány-kormány alatt felvett mintegy 30 ezer új közszolga létszámát.

Orbán elképzelése és az SZDSZ régóta hangoztatott véleménye egybecseng. A liberálisok is kisebb államot szeretnének, nem véletlen, hogy ők kezdeményezték azt a négypárti megbeszélést, amelynek célja a parlamenti képviselők számának érdemi csökkentése. Legújabb elképzeléseik pedig a kormányzati struktúra átalakítását tűzik ki célul. Összevonnák az egyébként SZDSZ-es informatikai és gazdasági minisztériumot, valamint a szintén liberális politikusok által vezetett oktatási és kulturális minisztériumot, és megszüntetnék a tárca nélküli miniszteri posztokat. Mindkét párt inkább az angol kabinetrendszer felé hajlik, vagyis mindketten kormányfői kabinetet szeretnének, ami együtt járhat a Miniszterelnöki Hivatal befolyásának, ezzel együtt létszámának radikális csökkentésével.

Nem történik semmi

Kern Tamás, a Századvég Alapítvány politikai elemzője szerint az már bizonyosnak tűnik, hogy a parlamenti pártok kampányában jelentős szerephez jut a közigazgatás reformja, a túlzott bürokratizmus visszafogása. "Mindezek ellenére úgy látjuk, hogy az államigazgatás tényleges korszerűsítése a választások előtt már nem történhet meg" - mondta.

A politikai elemző szerint bármilyen összetételű kormány kerüljön is hatalomra 2006-ban, meg kell ütköznie a reformban kevéssé érdekelt lobbi– és szakszervezeti csoportokkal. Ahhoz pedig, hogy a modernizáció ne járjon együtt az egész közszféra megfélemlítésével, fel kellene számolni a szektor túlpolitizáltságát. A pártoknak azonban figyelembe kell venniük, hogy a felmerülő problémák kezelése a puszta létszámleépítéssel nem lehetséges, elengedhetetlenül szükséges, hogy meghatározzák az állam jövőbeni tevékenységének (államfunkció) tartalmát is.

Paphos képekben

Ciprusi fotók, fantasztikus élmények. Nézd meg most!

Oszd meg élményeidet!

Oszd meg nyári élményeidet más utazókkal is, tölts fel beszámolót, fotókat!