Dömötör
11 °C
14 °C

A miniszterelnöki kabinet vezetése: Az utolsó előtti szó joga

2003.05.22. 21:58
A kormány személyi változásai ismét rávilágítottak arra, hogy a miniszterelnök egyes politikai döntései néha még a koalíciós pártok vezetőit is kész helyzet elé állítják (lásd: Szabad kézzel, Magyar Narancs, 2003. május 15.). A nagyobbik kormánypárthoz a korábbi miniszterelnököknél jóval lazábban kötődő Medgyessy Péter elődeinél sokkal inkább rá van utalva a körülötte - részben éppen emiatt - kialakult erős hatalmi centrumra, és különösen annak vezetőjére, Draskovics Tibor kabinetfőnökre. Államigazgatási funkciója alapján viszont a miniszterelnöki kabinet elvileg pragmatikus okok miatt - a kormányfő munkájának hatékony előkészítésére és gördülékeny kiszolgálására - szerveződik.

A miniszterelnöki kabinet februári átalakítása óta zsurnalisztikai közhelynek számít a kabinet és a kabinetfőnök megerősödéséről beszélni. "Rossz ez a látszat, nem vagyok olyan erős pozícióban" - válaszolta lapunk felvetésére Draskovics Tibor. "Medgyessy Péter felépített egy olyan központot, amelyik eleget tud tenni az általa támasztott elvárásoknak, feladatoknak. Nem a kabinetnek van nagy hatalma, csak professzionális a kormányfő munkájának az előkészítése, és ez látszik kívülről."

A jelenleg négy szervezeti egységből - a kül- és biztonságpolitikai titkárságból, a gazdaság- és társadalompolitikai titkárságból, a nyilvános kapcsolatok titkárságából és a kormányzati kommunikációs központból - álló kabinet elsődleges feladata a miniszterelnöki naptár kialakításán, annak pontjainak lebonyolításán túl a kormányfő "vizuális" és érdemi felkészítése a hivatalos találkozókra, kormányülésekre, valamint a nyilvános szereplésekre. A kabinetnek tehát, bár a miniszterelnök közvetlen kiszolgálójaként a végrehajtó hatalmi ág vezetőjének a közvetlen környezetét alkotja, közjogilag nincs tényleges végrehajtási jogköre. Ez a hagyományos felállás változott meg némileg az év elején. Ekkor ugyanis - részben a Miniszterelnöki Hivatal (MEH) szerkezetét és működését elemző Ron Werber-tanulmány észrevételeit szem előtt tartva - az államigazgatási bürokrácia vezérléséért és az intézmények felügyeletéért felelős MEH-től bizonyos funkciók (például a stratégiai tanácsadás vagy a miniszterek előterjesztéseinek kormányülés előtti szakmai véleményezése) átkerültek a Draskovics vezette kabinethez, és összevonták a gazdaság- és társadalompolitikával korábban szétszórtan foglalkozó egységeket is. A lépéseket akkor többen a kormányzati kommunikáció erősítésének szándékával magyarázták.

Az azóta történtek - Kiss Elemér kancelláriaminiszter menesztése és a két héttel ezelőtti kormányátalakítás - viszont arra is utalnak, hogy a kabinet a közigazgatási funkció erősödése mellett

egyre inkább hatalmi

centrummá is kezd válni. A MEH-et vezető miniszter a Kiss Elemérnél jóval kisebb közigazgatási rutint szerzett Kiss Péter lett, ami abból a szempontból is fontos lehet, hogy munkajogilag a kabinetfőnöknek nem a kormányfő, hanem a kancelláriaminiszter a hivatali elöljárója. A kormányátalakítás során további feladatokat és államtitkárságokat - például a területfejlesztést és az egyházi ügyeket - csoportosítottak át a MEH-től más minisztériumok alá. Ez egyrészt tekinthető az elsősorban az Orbán-kormány alatt felduzzadt kancellária ésszerű profiltisztításának is, de az ezzel, illetve a minisztercserékkel járó személyi változások, melyek megbolygatták a szocialista párt belső viszonyait, Medgyessy hatalmi pozícióját is minden korábbinál egyértelműbbé tették. A pártonkívüli kormányfő ugyanis először kerülte meg leplezetlenül az őt delegáló MSZP vezetését, márpedig ezt csak nagyon biztos hátország tudatában tehette meg.

A miniszterelnök nyilvános szerepléseiért felelős helyettes államtitkár, Braun Róbert szerint két dolog kell ahhoz, hogy az apparátus felé a kabinetfőnök egységes politikai akaratot tudjon megjeleníteni: bírja a kormányfő feltétlen bizalmát, és ne legyen kitéve napi szintű politikai játszmáknak. Az első feltétel Draskovics Tiborra vitán felül áll: főosztályvezetőként, majd helyettes és közigazgatási államtitkárként a Németh- és a Horn-kormány idején is dolgozott Medgyessy közvetlen beosztottjaként a Pénzügyminisztériumban (PM). A bizalmat jelzi, hogy sokak meglepetésére rögtön a tavalyi országgyűlési választásokat követően Draskovics léphetett a kampány során a Medgyessy-stábot vezető Dobrev Klára (a napokban ifjúsági és sportminiszterré kinevezett Gyurcsány Ferenc felesége) helyére. Ami a Braun által említett másik kritériumot illeti, a napi politikától való távolságtartást egyrészt előírja a kabinetfőnök köztisztviselői munkaviszonya, másrészt segíti, hogy Draskovics Tibor még sohasem töltött be tisztán politikai pozíciót, és alkatilag is inkább kerüli, mint keresi a rivaldafényt. Éppen ezért volt feltűnő, hogy a miniszterelnök személyi titkára, Komássy Ákos februári kinevezéséig Draskovics szinte mindenhová elkísérte Medgyessy Pétert: e néma közszereplések felhívták a figyelmet a kabinetfőnök személyére.

A kabinetfőnök és a miniszterelnök közötti feladatmegosztás alapvetően két részre osztható. Protokolláris feladatai ellátása során a miniszterelnök - kis túlzással - mindent készen kap: az összeállított háttéranyagok alapján tárgyal, elmondja a megírt beszédeket, vagyis az éles helyzetekben szinte teljesen a kabinet előkészítő munkájára hagyatkozik (e kiszolgáltatottságot fokozza lapunk több forrásból megerősített információja, miszerint Medgyessynek "nem jut ideje személyesen használni hivatali számítógépét"). A kabinetfőnök felel a miniszterelnök felkészítéséért: az övé az utolsó (előtti) szó a kormányfői naptárról, személyesen hagyja jóvá Medgyessy fontosabb beszédeit, gondoskodik a döntési alternatívák számbavételéről, részt vesz a tárgyalási stratégia kialakításában, felügyeli a háttéranyagok megírását, "súg" a kormányülésen - és más alkalmakkor is, ha szükség van rá. Emellett irányítja a mintegy 120 fős kabinetet, és többek szerint

ő gondoskodik közvetve

a kormányüléseken elhangzott miniszteri ígéretek számonkéréséről is. "Az én dolgom, hogy a kormányülések előtt feltárjam, hogy milyen variációk vannak, és összehozzam az esetleges nézetkülönbségeket, ha pedig a miniszterelnök döntött, az meg is valósuljon" - nyilatkozott lapunknak Draskovics. Mindez értelemszerűen feltételezi, hogy a kabinetfőnök élvezze Medgyessy Péter tökéletes bizalmát: a kormányfő senkire nem háríthatja át az esetleges hibák politikai felelősségét. "Nyomaszt ez a felelősség, mert tudom, hogy nagyon komolyan veszi az előkészítéseimet" - számolt be helyzetéről Draskovics Tibor.

"Akadt jó néhány hiba, de alapvető stratégiai hiba egy sem" - válaszolta Draskovics arra a kérdésre, hogy a nagy felelősség és sok feladat nem bosszulta-e meg magát. Ha nem is stratégiai, de a kabinet működésének egyik emlékezetes zavara volt például a miniszterelnök téli vakációja: a kormányszóvivőnek nem volt felhatalmazása közölni, hogy hol tartózkodik Medgyessy Péter, és így kínos helyzetbe került a Kubáról kérdezősködő riporterek gyűrűjében. "A közvéleményben máshol húzódik a nyilvános és a magán-szféra határa, mint ahol mi gondoltuk" - beszélt a tanulságról a kabinetfőnök, hozzátéve: levonták a konzekvenciát, és Medgyessy olaszországi pihenése már megfelelően volt kommunikálva.

A feladatmegosztás másik, kevésbé egyértelmű, ám legalább ennyire fontos aspektusa, hogy milyen és mekkora szerep jut Draskovics Tibornak a kormányfő érdemi, politikai döntéseiben. A kormányfőhöz közel álló forrásunk szerint a kabinetfőnöknek az a dolga, hogy a miniszterelnök életét megkönnyítse, egyes intézkedési kompetenciákat átvegyen, döntésieket viszont ne. Kiss Elemér viszont úgy látja, hogy "a szakmát és a politikát nem lehet tisztán szétválasztani". A Narancs érdeklődésére Draskovics sem tagadta: néha előfordul, hogy javaslatokat tesz a kormányfőnek, felhívja a figyelmét bizonyos döntési alternatívákra vagy lehetséges következményekre.

"Hasonlóan gondolkodunk

a kormányzati kérdésekről, ezért előre is elég nagy biztonsággal meg tudom ítélni, hogy mi lehet egyes kérdésekben a véleménye. Emberileg is jól ismerjük egymást, és kölcsönös a bizalom. Köztisztviselő vagyok, a politikai hitvallásom magánügy, de nem lehetnék itt, ha a törekvései nem esnének közel az enyéimhez" - beszélt a Narancsnak a kormányfőhöz fűződő viszonyáról. Konkrét példát a kormányfő döntéseinek a hivatalos, köztisztviselői munkakörén esetleg túlmutató megsegítésére nem volt hajlandó mondani. Forrásaink szerint ugyanakkor esetenként még olyan, az ellenzéknek tett politikai gesztusokhoz is volt némi köze, mint a kormányfőnek a Terror Házában tett látogatása.

A Terror Házához hasonló politikai gesztusok Draskovics szerint viszont mind Medgyessy Péter személyéhez kötődnek: "Az ötlet is tőle származik, mi viszont azon törjük állandóan a fejünket, hogy e stílus, irányvétel, döntések mentén a célokat hogyan lehet jól elérni." A kabinetfőnök a Narancsnak hangsúlyozta: politikai centrumnak magát a miniszterelnököt tekinti. A Medgyessy-kormányt azért is jobbnak tartja az elődjénél, mert az szerinte erős személyiségekből áll, és jobb a kormánytagok, továbbá a frakciók közötti együttműködés, mint korábban. A kabinet munkájáról következetesen mint csapatmunkáról beszélt, amelynek a miniszterelnök is részese: "Rendszeresen megvitatjuk a különböző kérdéseket, és azt is megmondjuk, ha nem értünk egyet vele valamiben. Határozott arcélű miniszterelnökről van szó, ezért olyan javaslatokat kell elé tennünk, amelyek beleillenek a profiljába." A Narancsnak egy, a szocialista párt vezetéséhez tartozó személy viszont arról számolt be, hogy az MSZP-ben többen éppen attól tartanak, hogy Medgyessy politikai profiljának kialakításában esetleg túl nagy szerep jut kabinetfőnökének és más bizalmasainak.

A Medgyessy és Draskovics közötti bizalomra, illetve a szerepek tisztázatlanságára utal, hogy beosztottaik gyakran nem tudják: a kabinetfőnök tolmácsolta utasítás valójában melyiküktől származik. Ez a bizonytalanság tovább erősíti a Draskovics Tibort a MEH-ben övező tekintélyt, amihez azonban bizonyosan hozzájárulnak legendásan jó képességei is. A Narancsnak a kabinetfőnök valamennyi volt és jelenlegi munkatársa elismeréssel beszélt Draskovics memóriájáról: szerintük hosszú évekre visszamenőleg emlékszik adatokra, beszélgetések és újságcikkek pontos tartalmára, amivel könnyen zavarba ejti kollégáit vagy vitapartnereit. Ugyancsak dicsérték a problémaérzékenységét és a politikai érzékét, amivel képes előre "kiszagolni" a várható konfliktusokat, valamint a legfiatalabb kollégáit is megszégyenítő munkabírását (a kabinetfőnök 1955-ben született).

Draskovics közismert "Drazsé"

elnevezése állítólag még a PM-ből származik, a Narancs tapasztalatai szerint azonban semmilyen lekicsinylést nem takar: hidegfejű és keménykezű vezetőnek ismeri mindenki, olyannak, aki rövid pórázon tartja beosztottait, és "élet-halál ura". Ennek pedig egyáltalán nem mond ellent a Narancs több forrásból is megerősített értesülése, miszerint a kabinet vezetőinek tartott egyik legelső értekezletén Draskovics - viccesen - kijelentette: a vezetői tekintély fenntartása egyik hatékony eszközének tartja, hogy negyedévente ki kell rúgni egy munkatársat. A kabinetfőnöki iróniát meglehet, érdemes komolyan venni. "Nem számoltuk" - válaszolta az elbocsátottak számát firtató kérdésünkre anonimitást kérő forrásunk; "nem vallana rám" - mondta a neki tulajdonított kijelentésről lapunknak a kabinetfőnök, bár hozzátette: ha valaki alkalmatlan, attól meg kell válni, és májusban elég gyorsan kellett stábot építeniük.

"Nem tartozik a sima modorú emberek közé, és hajlandó az általa vélt igazságot kemény formában is kifejezésre juttatni" - jellemezte Draskovicsot lapunknak volt főnöke, a résztulajdonában álló ügyvédi iroda állami megbízásai miatt néhány hónapja a MEH éléről távozni kényszerült Kiss Elemér. A Horn-kabinet alatt Kiss könnyebben tudott együtt dolgozni Tóth Andrással, Horn Gyula egykori kabinetfőnökével, mint az elmúlt időszakban Draskoviccsal, részben mert "Tóthot könnyebb volt elérni, nem vett részt a miniszterelnök összes programjában". A sok utazás (legutóbb például Athénben, a csatlakozási szerződés aláírásának igencsak protokolláris alkalmából lehetett látni Draskovicsot a tévében) hátterében több minden állhat. A kabinet munkatársai szerint Draskovics azért követi a fontosabb találkozókra még ma is sok helyre Medgyessy Pétert, hogy lássa, mi foglalkoztatja a miniszterelnököt, és bármely pillanatban segíthesse a munkáját. A kabinetfőnök utazásait rosszabb szemmel néző szocialista forrásunk viszont úgy látja: Draskovics nem mer a Medgyessy körüli események egyikéből sem kimaradni, mert fél, hogy az esetleg gyengítheti a pozícióját. Ide tartozik, hogy Kiss Elemér szerint nem a kormányfő vagy a kabinetfőnök, hanem ő maga javasolta a személyi titkár tisztségének létrehozását.

A magyar államigazgatási struktúra és apparátusi attitűd egyik sajátossága, hogy a lényegi problémákat a különböző döntési szinteken lévők hajlamosak továbbpasszolni a feletteseiknek. Így sok szakpolitikai kérdésben a döntés nem a tárcáknál, hanem a miniszterelnök környékén születik csak meg, tovább erősítve a hatalomkoncentráció érzetét. A kabinetben viszont, ahová így túl sok ügy jut fel, könnyű tévedni: "Csoda, hogy még nem történt komolyabb hiba" - véli Braun Róbert. Az ügyeket azonban megfelelő módszerekkel és főleg akarattal akár vissza is lehetne juttatni alsóbb döntési szintekre. "Medgyessy Péter nem húzza ide a feladatokat, inkább mindenkit arra biztat, hogy maguk intézzék el az ügyeket. Nincs centralizációs szándéka, csak az a fontos, hogy a kényes kérdésekről tájékoztassák" - vázolta a kormányfő szándékait Draskovics. Túl sok funkció gyűlt itt össze az elmúlt években, ezért is karcsúsítottuk most a MEH-et. Ami a miniszterelnök kiszolgálását látja el, az viszont 1990 óta azonos méretű. A régi MEH a mai kabinet" - tette hozzá. Ha valóban így van, akkor rengeteg idejük lesz még, hogy eloszlassák a döntések központosításával kapcsolatos félelmeket. Annál is inkább, mert - mint azt Draskovics állítólag egy tavaly nyári ünnepségen a stábjának kijelentette - 4380 napra, azaz 12 évre szándékoznak berendezkedni.

Miklósi Gábor

Kreuzenstein mesevára

Nézd meg Te is Laczko legújabb fotóit!

Ha már erre járok beugrom

..tényleg ez történt, Palau és Mikronézia szigeteit járva úgy döntöttem, hogy Saipanra is átugrom.