Előd
5 °C
11 °C

Ebtenyésztők kontra agrárminisztérium

2003.08.24. 19:36
Kapcsolódó cikkek (1)
Megint összekapott a földművelésügyi tárca (FVM) és a legnagyobb kutyatenyésztő szervezet, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete (MEOE). Az évek óta tartó vita két hete ügyészségi foglalással tetőzött, amikor az egyesület székházából elvittek néhány dokumentummásolatot. Míg a minisztérium legfeljebb a presztízsét vesztheti ezen az ügyön, a nagy múltú civil szervezet szép lassan kimúlhat.

Az állami, illetve a civil szféra e két markáns képviselője közötti nézeteltérés a törzskönyvezés, végső soron a szakmai és anyagi függetlenség létjogosultsága körül támadt. De a MEOE-ügy lényegét talán az a gazdasági újságíró fogalmazta meg a legpontosabban, aki az FVM tájékoztatóján azt kérdezte a tárca képviselőitől: "valójában mennyibe kerül egy magyar pedigré?" "Sokba. Százmilliókról van szó", válaszolta szemlesütve a miniszteri főtanácsadó. S hogy pontosan mennyiről?

A MEOE kétezer forintért állít ki egy - a tenyésztés szempontjából lényeges - származási papírt (pedigrét), jelenleg évente 60-70 ezret. Azaz úgy száznegyvenmillió forint folyhat be ebből évente az egyesületnek. Az egyéb szolgáltatásokból és a tagdíjakból (amelynek kétharmada a tagszervezetnél marad) évente összesen 300-350 milliós forgalmat bonyolítanak, amelyből több mint százmilliót adóként befizetnek, a többit, Nagy István, a MEOE elnöke elmondása szerint az apparátus és a könyvelő fenntartására, versenyek rendezésére, a magyar fajták és a külföldre utazó versenyzők támogatására, több szakmai kiadvány fenntartására, állatvédelmi célokra és egyéb járulékos kiadásokra fordítják. Az egyesület auditált mérlegeredménye (haszna) az elmúlt években nem haladta meg a 4 millió forintot. "A kétszáztíz tagszervezettel való kapcsolattartás, a külföldi levelezések évente több tíz millióba kerülnek."

A tárca közbelépéséig nemzetközileg is elismert pedigrét csak a MEOE adott ki.

Mozgalmárok nélkül nincs mozgalom. A szerkesztőséget is egy lelkes kutyatartó hívta fel azzal, hogy megint dúl a harc a földművelésügyi tárca és a MEOE között. Menjünk el a debreceni éjszakai kutyaversenyre, ott biztosan beszélhetünk az egyesület elnökével. A nemzetközi CAC-kiállítás amúgy is érdekesnek ígérkezik, mondta a telefonáló, nemcsak mert több mint száz kutyafajtát láthatunk, hanem mert a minisztérium pár nappal korábban körlevélben jelezte a megyei főállatorvosoknak, hogy a MEOE-rendezvények nem jogszerűek. Ha esetleg emiatt le kell fújni a rendezvényt, az biztosan jó műsor lesz.

Az éjszakai CAC-ot egy debreceni laktanya futballpályáján tartják. Délután hattól nyolcig lehet nevezni, a kutyák tizenhárom körben különböző minősítésekért és címekért indulnak. Mivel Nagy István, a MEOE elnöke tizenegy fajtát bírál, van időm személyesen is megismerkedni néhány, még csak hírből hallott kutyával.

"Kissé nyitott farokmozgás", diktálja a beírólánynak Bánhidi Pálné, aki összesen tizennyolc fajtát bírál ma éjjel. Megfigyeli a kutyát mozgás közben, minden oldalról, majd megkéri a gazdát, tegye fel a kisasztalra. Bánhidiné - akit gyakran hívnak hazai és külföldi versenyekre - finoman végigsimítja a mopsz szőrét, megvizsgálja a csontozatát, a fülét, kinyitja a száját, hogy a fogazatát is szemügyre vegye. Aztán megsimogatja az állat fejét, már nem szakmailag, csak úgy, szeretetből.

Éjjel egy óra, mire Nagy Istvánt a pályán befogom. De addigra legalább megtudtam, melyek a vizsla standard jegyei, és hogy mitől olyan tökéletes az a fiatal drótszőrű kan, amihez foghatót az elnök már évek óta nem látott.

"Ez a vita valójában 1998-ban kezdődött, amikor néhány, önmagát az egyesületből kirekesztő személy megtalált másik néhány személyt a Torgyán-féle FVM-nél. Kitalálták, hogy csinálnak egy ebtenyésztésre vonatkozó rendeletet, amely által az állam rá tud telepedni a kutyás társadalomra. Csak így tudtak kirakni egy száznégy éves egyesületet, amely jelenleg az egyik legnagyobb. A tizennyolcezres tagságot több mint kétszáz, az országot teljesen lefedő szervezet adja. Az 1998-as ebtenyésztési rendelet csak ezért született. Az abban foglalt pontok és paragrafusok szinte mind úgy lettek megállapítva, hogy azok a MEOE-vel szemben diszkriminatívak. Ilyen például, hogy csak cégbíróságnál bejegyzett szövetség pályázhatott, civil szervezet, mint a MEOE, nem."

A tárca még 1998-ban úgy tapasztalta, hogy a honi ebtenyésztés körül

rendezetlenség mutatkozik,

ezért az állattenyésztésről szóló 1993-as törvényből elővesz egy lehetőséget: "a Miniszter a jellemzően kedvtelési céllal tartott állatok esetében, külön jogszabály szerint a törvény előírásaitól eltérést engedélyezhet." Ez lesz a jogalapja az 1998-ban megalkotott, a fajtatiszta ebek tenyésztéséről szóló FVM-rendeletnek, amely kimondja: törzskönyvezéssel csak államilag elismert ebtenyésztő szervezetek foglalkozhatnak, amelyek munkáját egy, a minisztérium által kiválasztott szövetség koordinálja.

Ketten pályáznak a vezető szövetség posztjára, a Magyar Kinológiai Szövetség és a Magyar Ebtenyésztő Szervezetek Szövetsége (MESZSZ). Ez utóbbi elnöke Farkasházi Miklós, aki korábban tizenöt évig látta el a MEOE főtitkári posztját; végül belvillongások után felmentették. (Farkasházi Miklós nyilatkozott lapunknak, de a közléshez nem járult hozzá - D. E.) A tárca végül a MESZSZ-t, a kiugrott MEOE-tagok maroknyi csapatát jelölte ki. Ehhez kellene csatlakoznia a MEOE-nak is, amely viszont az alkotmányra hivatkozva nem akar szövetkezni, mondván: az alaptörvény szerint nincs szövetség létrehozására irányuló kényszer. (Másfél évvel ezelőtt az Alkotmánybíróságnál megtámadták az ominózus FVM-rendeletet.)

A jogvitát színesíti, hogy a rendelet hatálybalépése után kiderült: a Nemzetközi Kinológiai Szövetség (FCI) Magyarország részéről kizárólag a MEOE-t fogadja el tagszervezetnek. Az a miniszteri rendelet, amely jóváhagyta a MEOE FCI-hez való csatlakozását, 1933-ben született, és ezen a helyzeten - nyilatkozataik szerint - az FCI nem kíván változtatni.

Mindeközben több eljárás is indul a MEOE ellen. Az első ügyben tavaly született ítélet, a MEOE-t legitimnek mondta ki a bíróság. A második egy ismeretlen feljelentés nyomán indult; ennek végén, 2003 márciusában a Legfelsőbb Bíróság (LB) több szabálytalanságot állapított meg a szervezetnél, és az egyesület több határozatának megsemmisítését rendelte el, amit a MEOE közgyűlésén meg is tett. Az FVM szerint azonban ebben az LB-ítéletben az is benne van, hogy a MEOE nem végezhet törzskönyvezést és semmilyen más tevékenységet. A MEOE viszont úgy látja, az ítélet erről nem szól. A harmadik feljelentés esetén a gyanú közokirat-hamisítás, amit a MEOE azáltal valósított meg, hogy az LB-ítélet után is adott ki származási igazolást. A MEOE viszont állítja, a bírósági ítélet óta minden általuk kiállított dokumentumon egyértelműen rajta van, hogy az "nem államilag elismert" közokirat, azaz nem "hiteles". És az FCI-t sem ez érdekli, hanem a szakmai háttér.

"Nem vagyok kutyás"

Miután a MEOE elnöke úgy érezte, szorul a hurok, és erősödik a politikai nyomás, az elmúlt hetekben több nyilatkozatot tett. Az FVM két héttel ezelőtt kedden tartott sajtótájékoztatót.

Sándor István, az FVM állattenyésztési osztályának vezetője szerint - ő ugyan "nem kutyás", de van egy keverék kutyája - a törzskönyv egy bizonyítvány, amely az országról is képet ad, azért lehet abba beleszólása a tárcának. "Azt szeretnénk, ha nem egy centralizált egyesület, hanem a fajtaszervezetek, amelyek a szövetséget is fönntartanák, végeznék a törzskönyvezést. Vagyis kialakulna egy egyensúly. Nagyon sok egyesület van, ezeknek több mint a fele önállóan gazdálkodik, de vannak kicsik, akiknél ez problémát jelent. Ezeken kell segíteni." "Ez egy show-műsor, tetszik érteni, de a mögöttes szakmai dolgok... Amikor a kutyakereskedelem veszi át az irányítást... Vannak alapvető problémák. De nem tudom, honnan lenne ebből az egész ügyből a minisztériumnak bevétele. Persze olyan rágalmak érkeztek, hogy minket lepénzelnek a szervezetek" - érvelt a Narancs érdeklődére Sándor István.

A nagy testvér közbeszól

Kutya - magyar szószedet
Származási igazolás: tenyésztő szervezet által nyilvántartott eb tenyésztési adatairól, a törzskönyv alapján kiállított okirat.

Törzskönyv: elismert tenyésztő szervezet által vezetett központi nyilvántartás, amely a tenyésztési programjába befogadott fajtatiszta ebek tenyésztési adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál. Egy fajta számára csak egy törzskönyv vezethető. A kutyák adásvételekor nagy jelentőséggel bír.

Törzskönyvezés: Ebfajtát fenntartani, törzskönyvezni, teljesítményét meghatározni, tenyésztési adatot hitelesen gyűjteni, nyilvántartani, feldolgozni, a tenyésztési dokumentációt kiadni, csak elismert tenyésztő szervezet jogosult.

Az FCI tisztázni akarta a helyzetet. Hans Müllernek, a szervezet elnökének utolsó faxa épp akkor érkezett meg Akácz Béla miniszteri főtanácsadó, az ügy egyik kulcsfigurájának asztalára, amikor a sajtótájékoztatóról irodájába visszatért. A kollégák széles mosollyal üdvözölték: "Na, ezek szerint nem téptek szét?!" A főtanácsos erre bekapott egy pogácsát. Aztán vetett egy pillantást az egyoldalas, németül írt faxra, majd félretette. A dokumentumban ez állt: "Különböző Magyarországról eljutott hírek hatására szükségesnek tartjuk újfent leszögezni és megerősíteni, hogy az FCI-elnökség álláspontja az FCI és a MEOE viszonyáról semmit sem változott. Dr. Németh Imre miniszter úrnak írott levelünkben foglalt minden állásfoglalás változatlanul érvényes."

Hans Müller június 11-ei leveléből pedig az derül ki: "A MEOE az egyedüli kutyás szervezet, amelynek pedigréjét az FCI elismeri. Magyarország mint ország nem tagja az FCI-nek. A mi tagunk a MEOE és nem Magyarország. Az FCI nem fog elismerni semmilyen más magyar pedigrét, csak a MEOE által kiállítottat. Amennyiben a MEOE >>megsemmisülneA törzskönyv analóg a földhivatali tulajdoni lappal: ugyanolyan közhitelesnek kell lennie. És egy jogállamban a törvényt be kell tartani. És ezt az FCI is így gondolja."

Mivel a szerdai sajtótájékoztatóra a MEOE nem volt hivatalos, az egyesület elnöke levelet írt Akácz Bélának, melyben leszögezi: egyesületük társadalmi szervezet, amely gazdálkodó tevékenységet nem folytathat, ezért nem tartoznak sem a gazdasági célú állattenyésztésről szóló rendelet, sem az 1998-as miniszteri rendelet hatálya alá. A rendelet megkülönböztet ugyan elismert tenyésztő szervezeteket - az állam ezek dokumentumait hitelesíti -, de a jogszabály a tenyésztő szervezet címért nem pályázó szervezetekre - és ilyen a MEOE is - nem vonatkozik. E szervezetek az alapszabályukban megfogalmazott tevékenységet kötelesek végezni. "A MEOE alapszabálya szerinti tevékenysége az FCI által elismert magyar ebtörzskönyv fajtánkénti vezetése. A MEOE nem végez olyan tevékenységet, melyet az FVM rendelete feltételhez köt, azaz nem ad ki államilag elismert törzskönyvet. Alapszabályszerű működése felett pedig nem gyakorolhat a minisztérium felügyeletet."

Az ügyészség a tavalyi névtelen feljelentéssel éppen most kezdett el foglalkozni. Első lépésként két héttel ezelőtt, csütörtökön foglalni indult a MEOE Tétényi úti szék-házába. A Könyvelés feliratú szobában átnézték a regisztrációs adatbázist, de mindenből csak másolatot vittek. Az elnök szerint a foglalás kulturáltan zajlott, de a házkutatás alapjául szolgáló határozat ellen a MEOE óvást nyújtott be, továbbá panaszt tett az ombudsmannál. Az FVM főtanács-adója és osztályvezetője ellen pedig hivatali hatalommal való visszaélés miatt tett büntetőfeljelentést.

Dusza Erika

Kreuzenstein mesevára

Nézd meg Te is Laczko legújabb fotóit!

Paphos képekben

Ciprusi fotók, fantasztikus élmények. Nézd meg most!