Csongor
2 °C
15 °C

1988: megalakul a Fidesz

2008. 03. 30. 04:21

Az 1988. március 31-i lapokban hiába is keresnénk a hírt a Fidesz előző napi megalakulásáról. A Népszabadság például arról írt, hogy Kádár János fogadta Willi Stoph NDK miniszterelnököt (Kádár 1989-ben meghalt Stoph pedig a berlini fal leomlása után börtönbe került korrupció vádjával), a Varsói Szerződés leszerelési javaslatot juttatott el a NATO-nak, Ceausescu a vállalati veszteségek megszüntetését követelte, a Z'zi Labor a Vörösmarty téren dedikálja az Ártatlan, bájos férfiak című nagylemezét, elveszett a barcsi Vörös Csillag MGTSZ bélyegzője, a Fradi 5-2-re verte a Rába ETO-t.

Az alakulás körülményeiről Krassó György londoni hírügynöksége, a Magyar Október Tájékoztatószolgálat tudósított. (Krassó halálosan beteg bátyjához ment ki 1985-ben a brit fővárosba, majd ott maradt. Kapcsolatai miatt azonban sokszor még Londonból is könnyebben jutott a magyar ellenzékkel kapcsolatos hírekhez, mint a Szabad Európa Rádió.)

A szövegből kiderül, hogy a Ménesi úti kollégiumi megalakulás után meghívták az összes budapesti újságot és szamizdat lapot, valamint a külföldi tudósítókat a budai Ma Chérie presszóba. (A hivatalos lapok az alapításról nem adtak hírt, csak néhány nap múlva, de erről majd később.) A tájékoztatón hetven újságíró jelent meg, a 37 alapító közül pedig Deutsch Tamás, Németh Zsolt, Orbán Viktor és Kövér László. Közleményüket az egy és negyed órán át tartó sajtótájékoztatón Deutsch Tamás olvasta fel:

"1988. március 30-án új független ifjúsági szövetség alakult Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) néven. Az alapító nyilatkozatot különböző egyetemekről, főiskolákról érkezett 37 egyetemi, főiskolai hallgató és fiatal diplomás írta alá. A Ménesi út 12. szám alatti épületben lezajlott tanácskozáson az összegyűltek a Szövetség vita utáni azonnali megalakulása mellett döntöttek és alapító nyilatkozatot fogadtak el. A nyilatkozat tartalmazza a Szövetség politikai alapelveit, az együttműködés fontosságát a már létező ifjúsági szervekkel és hangsúlyozza, hogy az alapítási eljárás teljes mértékben jogszerű (megfelel az alkotmány és a polgári törvénykönyv idevonatkozó rendelkezéseinek). Az alapítók úgy határoztak, hogy a Szövetség szervezeti és működési szabályzatát az első kongresszusnak kell majd elfogadnia. A kongresszus összehívásáig a szervezők a legfontosabb feladatnak alapsejtjeik szervezését tekintik."

A Reuters bécsi irodáját maguk az alapítók hívták a hírrel. A hírügynökség kiemelte, hogy értelmiségiek mellett munkás és vidéki fiatalok is vannak az alapítók között, Szajkó Lóránt az AFP bécsi irodájának úgy nyilatkozott:

"A KISZ nem képviseli megfelelően a magyar fiatalokat"

A KISZ-szel ugyanakkor tárgyalni akartak az együttműködés lehetőségéről, de nem akarták, hogy ugyanaz a személy mindkét szervezetnek tagja lehessen. A Fidesz, mint Bárczy Péter a Reutersnek elmondta, négy pontban foglalta össze a céljait: 1. Új Magyarország felépítése, amelyben a demokrácia igazán működik. 2. Az állami tulajdont és a piacorientált magántulajdont elegyítő vegyesgazdaság megteremtése. 3. Szolidaritás a szomszédos országokban működő új, demokratikus mozgalmakkal. 4. Tömböktől mentes, demilitarizált Európa megteremtése.

"Orbán Viktor - ugyancsak alapító tag - rámutatott: Magyarországon az elmúlt több mint harminc esztendőben a FIDESZ az első olyan független csoport, amely nem csupán mozgalom, hanem szervezet kíván lenni. Az Alkotmány szerint megtehetjük ezt, ám 1956 óta senki sem kísérelte meg - mondta Orbán, aki arra a dátumra utalt, amikor szovjet tankok elfojtottak egy kommunistaellenes fölkelést."

A hivatalos budapesti sajtóba április 8-án sikerült bekerülnie a Fidesznek. A Magyar Hírlap írásának a címe Rendőrségi figyelmeztetés volt.

"1988. március 30-án egyetemi hallgatók és fiatal értelmiségiek egy csoportja törvényellenes szervezet létrehozását kezdeményezte, ezért az arra illetékes rendőri szervek 1988. április 8-án figyelmeztették Andrási Miklós dunaújvárosi, Orbán Viktor szolnoki, valamint Csaba Iván, Kövér László és Rácz András budapesti lakosokat. A nevezetteket felhívták tevékenységük abbahagyására."

A gúnyos, kioktató hangvételű írásban szó esik a budai sajtótájékoztatóról, ahová a Magyar Hírlapot a cikk névtelen szerzője szerint nem hívták meg, és ahol "országos szervezetet alapítottak, talányos programmal és sűrű hivatkozással az Alkotmányra".

A szerző szerint Magyarországon már most is működnek demokratikus szervezetek, sőt, az MSZMP országos értekezletének állásfoglalás-tervezete is rámutat ennek szükségességére. A rendőrség "türelmesen felelősségre intve" azért szólalt meg, mert a Fidesz mellőzte a törvényes előírásokat, az egyesülési törvény ugyanis egyelőre nem készült el.

A rendőrségi intézkedéssel való mély rokonszenv kinyilvánítása után a szerző rúg egyet a Fidesz programjába is (az utolsó mondatból kiderül, hogy mi is fájhatott igazán az újságírónak):

"A figyelmes szemlélő csak tűnődhet: meghirdethető-e a nemzet iránti felelősséggel a gazdaság strukturális átrendeződésének azonnali megoldása, az infláció azonnali megfékezése, a tudományos-technikai forradalom követelményeinek holnap reggeli érvényesítése? Komolynak tekinthető-e az a kiindulópont, amely vonzó perspektívát kíván hirdetni felelős perspektíva helyett? Közlik továbbá, hogy új Magyarországot kívánnak építeni - nem tudni természetesen, hogy milyen Magyarországot, s kinek a megbízásából. S hogy minden kétségtől, homálytól mentessé váljék ez a program, szükségesnek ítélik hozzátenni azt is, hogy a csatlakozni szándékozók nem lehetnek tagjai a KISZ-nek."

 Az 1988. szeptember 10-i HVG forradalmi tettet hajtott végre: megkérdezett egy fideszest. Ekkor a szervezetnek már 1500 tagja van. A Németh Zsolttal készült interjú érdekes részlete, amikor a szerző, csakúgy, mint közel húsz évvel később Gyurcsány Ferenc - a programot kéri számon a párton. A válasz:

"Nem akartunk kész programmal előállni, s azt egy hierarchikus utasítási rendszerben minden taggal elfogadtatni. Egyelőre csak programtervezetünk van, amelyet a tagság még az október 1-2-re tervezett kongresszusunkon az ott felmerülő kiegészítésekkel és módosításokkal egyetemben elfogadhat vagy elutasíthat."

A pártalapítást Németh még ellentétesen ítélte meg, mint Orbán. A későbbi Fidesz-elnök nem sokkal korábban úgy nyilatkozott, hogy 1988 márciusában a bátorság hiányzott ahhoz, hogy ne ifjúsági szövetséget, hanem pártot alapítsanak. Németh véleménye:

"A jelenlegi helyzetben egy jó ifjúsági szövetséget létrehozni politikailag reálisabb célkitűzés. Az is ezt mondtaja velem, hogy egy ilyen szervezet jobban a miénk lehet, az ifjúságban ugyanis jobb bázisra tudunk támaszkodni. Most mi, a 23-28 évesek alkotjuk a FIDESZ domináns korcsoportját. Ha elérkezünk a jelenleg érvényes fölső korhatárhoz, a 35 évhez, talán valóban alapítunk pártot."

És mit szólt mindehhez a KISZ hivatalos lapja, a Magyar Ifjúság? Gubcsi Lajos csak 1988. szeptember 30-án vette eléggé undorodva tollhegyre a Fideszt. (Gubcsi a politikai karrierjét a rádió és a tévé KISZ-titkáraként kezdte, ezidőtájt pedig a KISZ KB tagja volt. Az ezredforduló környékén versekkel jelentkezett, kötetét, kapaszkodjanak meg, Kondor Katalin, a Magyar Rádió akkori elnöke szerkesztette, aki az Orbán-érában, finoman fogalmazva, nem éppen ellenzékiségéről volt híres.

"Az elmúlt hónapokban soha nem éreztem, hogy a FIDESZ országos sajtót érdemelne. Érzésemet persze meg-megcáfolta egyik-másik országos hatáskörű sajtóorgánumunk, de ezen kár hosszasan meditálni, hiszen a nyilvánosság terjedésével - amelynek hajtóereje legfőképpen a pártkonferenciához vezető előkészület és maga az értekezlet volt - lehetővé vált, hogy a szerkesztőségek saját politikai arculatuk alapján döntsenek arról, hogy kit milyen mértékben támogatnak, milyen, egyébként másod-harmadrangú törekvéseket, véleményeket dimenzionálnak országos méretűvé."

A Fidesz "ködös bizonytalanságát" veszélyesnek tartja, mert szerinte visszaél a demokráciával. Nem kétli, hogy az 1500 tag között sokan valóban demokrata érzelműek, az alapítók szűk körének követelései viszont a politikai kaland kategóriájába tartoznak.

Gubcsi azon akadt ki, hogy a Fidesz lehetővé tenné az MSZMP-n belüli frakciózást, a hadsereg létszámát és a szolgálati időt felével csökkentené, megszüntetné az Állami és Egyházügyi Hivatalt, a megyei tanácsokat, az Országgyűlésnek visszaadná a törvényalkotás jogát, megtiltaná központi tananyag előírását.

"E mindenre kiterjedő, és tájékozatlansága, realitáshiánya miatt végül is agresszív kísérlet, illetve az azt megfogalmazó vezérfigurák gondolatmenete egy ponton hiányos. A szocializmus véletlenül kimaradt a tervekből. Akoor viszont: merre?" 

(Az íráshoz a korabeli cikkek mellett felhasználtuk a Bozóki András szerkesztette Tiszta lappal. A Fidesz a magyar politikában 1988-1991 című dokumentumgyűjteményt.) 

Hozzászólások (100)

 • Anonim2008.03.30 14:43:33

  Az SZDSZ elapadt és elkurvult, de nem tudatosan lavírozta be magát mindig oda, ahol a legkisebb kockázattal a legnagyobb nyereségre számított. Inkább bénán elbaszta magának a jövőjét. Nem is tényező már, az Orbánnal viszont szerintem tényleg várjuk meg a végét, izgalmakat tartogatnak még a következő húsz-harminc év várható - hogy finoman szóljak - irányvonal-változásai...

 • kamatekaora2008.03.30 14:43:44

  @LacanovaÉs én  Szerintem mindenkinek joga van eldönteni, hogy melyik országban szeretne élni és adózni, de nem értem hogy miért gyanúsítottál meg valakit adócsalással úgy hogy nem is ismered a tényeket. De javits ki ha tévedek!

 • Cornholio2008.03.30 14:45:21

  mgyorgy  Úgy gondolom, hogy elég sokat tettem az országért. Annyi évig fizettem adót, miegymást, ami után egy rendőr nyugdíjba mehet olyan ötszörös nyugdíjjal. Nem hinném, hogy továbbiakban újra meg kellene húznom a nadrágszíjat, és még egy kis munkát (pontosabban: málenkij robot-ot, amibe a nagyapám is belehalt) hozzá kellene tennem ehhez az országhoz.  Sajnos azt kell látnom, hogy az eddig befizetett pénzemből már semmit nem látok vissza, de továbbiakban szalmaszálat sem szeretnék letenni az orszgért. Hála Istennek volt annyi eszem, hogy az elmúlt hat évben - látván először Medgyessy osztogató, majd Feri fosztogató politikáját igen-igen szerényebb életvitelre kapcsoltam és igyekeztem annyit megspórolni, amennyit csak lehetett. Ennek köszönhetően hagyom el az országot és van miből újrakezdenem a tengerentúlon...  Amit pedig mindenkinek javasolnék: aki nem ért egyet Feriékkel, az fogadja meg Feri tanácsát: el lehet menni. Keressen egy közeli országot és adózzon ott. Nem az utcára kell menni balhézni, és gyújtogatni, hanem pl. Szlovákiába adózni. Hagyni kell, hogy Feriék hívei kultúráltan kommunkálja le majd a kormányával, hogy miből legyen hatalmas állami apparátus (2,5-szerese az osztráknak...) és miből legyen annyi segély, korkedvezményes nyugdíj, miegymás.

 • sufni2008.03.30 14:45:45

  dark future ez a spontán riposzt az egymással nem igazán beszélő társadalom polgárának tipkus zsigeri megnyilvánulása volt - azért a parlamenti karély standardja szerint a FIDESZ csak nagyobbat ugrott a mélymagyar, konzervatív kerestény olykor árpádsávos pingeléssel mint az SZDSZ a tiszta liberalizmustól a szocikhoz dörgölőzéssel - persze lehet, hogy minden relatív és én gondolom másképp. Az biztos, hogy mindeketten sokat változtak, kárukra és ezzel a mi kárunkra - én adtam most egy gesztust balról :-)

 • Anonim2008.03.30 14:45:53

  Pontosabban, az SZDSZ a lehető legnagyobb kockázat mellett rápályázott a lehető legkisebb nyereségre... ebből nem szoktak igazán hosszú távú dolgok kisülni, legfeljebb réteghősök.

 • ez van2008.03.30 14:49:22

  Keats, én éltem az '50-es években és vert volt-ávós rendőr a '60-as végén, +elég sok irodalmat olvastam, képzeld, van fogalmam.

  Ávóshagyományok ma is elevenek ebben a tetves maffiacsicska rendőrpatkányságban.

 • Cornholio2008.03.30 14:55:54

  LacanovaÉs én  Magyarország belépett az Európai Unióba, ahol szabad állampolgárként eldönthetem, hogy melyik országban éle, dolgozok. Az EU-ban adózok, ott (is) fizetek betegbiztosítást és az Európai Unióban rendelkezésemre álló lehetőségeket veszem igénybe. Ha valaki sehol nem fizet semmilyen adót, vagy biztosítást, akkor csak fizetős egészségügyi szolgáltatást vehet igénybe. Ezt ellenőrzik is, már Magyarországon is.  Igénybe veszem az Európai Unió útjait, rendszeresen utazom szinte mindegyik országban, fizetem az útdíjakat és az üzemanyagban lévő adókat (mindenütt). Én betartom a rendeleteket, törvényeket, ahol választhatok, ott a jobbikat választom.  A megoldás egyszerű: ki kellene Magyarországnak lépnie az EU-ból, akkor már kevesebb lenne a választási lehetőség, bár a belépés pont a baloldali kormány uralma alatt történt.  Gondolkozz el mielőtt valamit is leírsz te balfék...

 • keats2008.03.30 14:56:05

  ez van, hát, nem tudom mit gondolsz, de ha ávóok vertek volna tavaly, vagy azelőtt, akkor nem beszélhetnél itten faszságokat, többet kellett volna olvasni

 • Lacanova2008.03.30 14:58:06

  kamatekaora  Szerintem én nem adócsalóztam le senkit.Távol áljon tőlem.Ha így lehet érteni,elnézést visszavonom.Én sem értek egyet a Lopcsányékkal,de mint alkalmazott mit csináljak?Válakozónak hülye vagyok...Ja...És ismerősöm szerint amirikában sincs kolbászból a kerítés.Puskával a párnája alatt alszik...

 • ősi homár halgass az eszedre2008.03.30 15:00:26

  Cornholio

  a diagnózis áll

  a terápiáról (Pozsony-Palm Springs tengely)meg csak annyit, minél többet osztod az eszet, annál nyilvánvalóbb, hogy Te is ugyanúgy kétségbe vagy esve, mint itt bárki más (Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik, ugye?)

  Nyugi, többünknek volt már ilyen korszaka, majd ha túl leszel rajta, Te is csak mosolyogsz az egészen

 • ez van2008.03.30 15:03:37

  Keats,

  próbálj meg egyszerű magyar szavakat értelmezni. Nem azt írtam, hogy ávósok vertek, hanem azt, hogy ávósivadékok. Ezzel utaltam a rendőrség érzelmi-értelmi állapotára és felfogására, amely folytonos ávótól a mai rendőrségig.

 • kamatekaora2008.03.30 15:04:57

  Én nem éltem az előző rendszerben, mindössze 23 éves vagyok. Ávós hagyományok? Szerintem a világ összes pontján vannak visszaélések és elnyomások! Na és! És akkor most mit kezdünk! Ez itt a kérdés, emberek ébresztő! Politikai pálfordulat? Erröl is kár vitatkozni a politikának nincsen lelke amin számon lehetne kérni? A megfelelő kérdéseket kell feltenni! Sokszor az az érzésem hogy elképesztően

  sok felesleges baromságokról vagyunk képesek vitázni naphosszat. A megfelelő kérdés feltétele meg senkinek sem jut eszébe. Szerintem ez sokszor fontosabb is mint maga a megválaszolás!

 • Cornholio2008.03.30 15:05:08

  Viszont ha valakit érdekel:  Ha valaki nem szeretne különféle számlákat gyűjteni és egyéni vállalkozó szeretne lenni, akkor Szlovákiába az adója a következő:  (Mielőtt valaki fröcsögni kezdene, Szlovákia EU-tag, tehát törvényesen és könnyedén megtehető mindez)  A teljes bevételednek veszed a 60%-át, ebből kivonod az évi aktuális minimálbér összegét és a maradéknak a 19%-át kell adóba fizetni. Ennyi. Jó ez azoknak, akik nem akarnak költségelszámolással foglalkozni és szellemi tevékenységgel foglalkoznak. Évente egyszer kell adóbevallást adni és pontosan fizetni az adót.  A betegbiztosítás töredéke a magyarnak. Ha valaki befizette, akkor egy E106-os nyomtatványt kell kitölteni és igazoltatni a helyi biztosítóval. Ezt utána Magyarországon is be kell adni az OEP-nek és ezalapján érvényesítik a TAJ-kártyát, továbbá azt, hogy IGEN, fizetsz az EU-ban biztosítást.  A többi elszámolás már a két ország között zajlik, nem a mi dolgunk.  De ami a legfontosabb: EZ TÖRVÉNYES!

 • ez van2008.03.30 15:07:06

  Egyébként tökmindegy az etimológia, eléggé emberi voltukból kivetkőzőtt (ha volt nekik valaha egyáltalán) bűnözők voltak azok a rendőregyenruhás állatok, akárminek nevezzük őket.

 • Dallas2008.03.30 15:08:35

  abc, respect. Minden szavaddal egyetértek. Siralmas, h vannak még emberek (itt is) akik bármely oldal tolvaj-paprikajancsi politikusában hisznek. BIRKA NÉP!

 • SzocsO2008.03.30 15:09:19

  Sanek 3.30 11:25:05

  a nyavalyás-t y-nal írjuk, csak hogy tudd : )

 • kamatekaora2008.03.30 15:11:59

  LacanovaÉs én  Hú... Amerikát jobb is most nem belekeverni, volt szerencsém egy évig kint élni és hát igen a kerítés közelről sincs kolbászból!

 • Dallas2008.03.30 15:12:27

  Corn, hát ez az. A Szlovákok egy centivel sem okosabbak nálunk, mégis fényévekre vagyunk attól az adórendszertől. Ja, hogy akkor nem lehetne szétszopatni az adózókat, nem lehetne ennyire könnyen lehúzni őket? Na ezért kellene többek között a jelenlegi teljes hatalmi elitet a picsába elzavarni. 100-1500 ember miatt nem jutunk 1ről a 2re. Megint csak: BIRKA NÉP!

 • Cornholio2008.03.30 15:13:29

  ősi homár halgass az eszedre  Persze, hogy sajnálom, mindazt ami történt. Leginkább azt sajnálom, hogy 20 évet kidobhatok. Nagyon hiányzik ez a 20, ezt sajnálom. Újabb 20-at nem akarok, nem is fogok. Ezért írom le mindazt, amit írtam: ha valaki nem akar kidobni 20-30-40 évet, akkor gondolja meg. De senkit nem ítélnék el, ha azt választja, hogy igenis, ő kidob. Mindenkinek joga meghatároznia, hogy mit kezd az idejével, pénzével.  Lacanova

  Sehol sincs kolbászból a kerítés, az USA sokat romlott az elmúlt 10 év alatt. Ami miatt máshol jobb, az a remény. Itt semmi remény, és ennél a pici remény is több.

  De még így, reménytelenül is törvényesen cselekszem és betartom az adott ország törvényeit.

 • dark future2008.03.30 15:15:56

  RE: 2008.03.30 14:45:45 sufni  "dark future ez a spontán riposzt az egymással nem igazán beszélő társadalom polgárának tipkus zsigeri megnyilvánulása volt"  ??  Én speciel sz@rom le az oldalakat, a pártokat meg a politikus csürhét, viszont meglátásom szerint az SZDSZ '94-ben -- szakítva a hangos, kérlelhetetlen, erőteljes antikommunizmusta hagyományukkal -- összefeküdt azokkal, akik a politikát csinálták már akkor is, amikor még a szamizdatosokat és a márc.15-i tüntetőket verték az utcán, ezzel elsőként járatva le az általuk vallott elveket és köpve pofán önmagukat. Besorolni egy 50% fölött végző párt mellé pusztán pozíciószerzés végett nem más, mint politikai kurvaság.  A FIDESZ '94 óta (nem kevésbé elvtelen és undorkeltő módon) próbálja megtalálni az aktuális piaci réseket, ha kell, akkor ideológiai maszlaggal leöntve, máskor meg anélkül. Náluk az egyszeri nagy irányváltás helyett inkább a folyamatos lavírozás és pályakorrekció figyelhető meg, a szavazatmaximalizáló játékukat csak a kiszámíthatatlan idióták emlékezetes beszólásai (lásd pl. Kövér, Wittner, Mikola) tudják megzavarni. • Anonim2008.03.30 15:16:36

  kamatekaora: ja, a kulcs a megfelelő kérdés föltevése. De ha ez megtörténik, már újra a jó úton leszünk, úgyhogy egyszerűbb is a képlet, mint tűnne. Elérni persze annál nehezebb. Egy kollektív neurózisból kivergődni...

 • Manócska2008.03.30 15:18:58

  Teszt...

 • ősi homár halgass az eszedre2008.03.30 15:20:39

  Cornholio

  a "kidobás" fogalma nem csak történelmileg, de egy ember életében is viszonylag sűrűn változik (mongyuk így: árnylódik), mindössze erre próbáltam előzőleg utalni, szerintem zseniálisan!

  amúgy riszpekt!

 • Cornholio2008.03.30 15:20:44

  dark future  Ez bizony így igaz. Te látsz jövőt Magyarországon?

 • kamatekaora2008.03.30 15:21:10

  Ez az egyik kedvenc idézetem:  Nincs legjobb hely a világon, csak az az egy, ahol éppen.Ha megint valaki másra várunk, úgy járunk, mint.Bekészítettem magamnak egy hokedlit.

  Ha sikerül, elérem a kapcsolót.  (Schilling Árpád: Korszerű Gondolatok)

  www.kretakor.hu

 • Lacanova2008.03.30 15:24:20

  Cornholio  A parlamenti pártok egyetértésével léptünk be az EU-ba,ha jól emlékszem.Na meg népszavazás...A Vikinek volt annó egy megszólalása,hogy az EU-n kívül is van élet,de azt is gyorsan visszavonta,mert gondolom kintről rákoppintottak az orrára.  Lehet,hogy balfék vagyok /sőt biztos/ de van hazám.  Amit írtál törvényes.Tudom...De etikus?Nem csak magadtól veszed el amit nem itt adózol.Mint politikai kultúrában,mint adómorálban nagyon messze vagyunk a nyugattól.  Mégegyszer megkérdezem.Én aki alkalmazott vagyok,bérből és fizetésből élek én hogy adózzak máshol?Nem tudok.Én tűrjek,mert balfék vagyok...  kamatekaora  Amerikát nem én kevertem ide.Én nem éltem kint,de el tudom képzelni,hogy nincs kolbászból a kerítés.

 • Cornholio2008.03.30 15:24:42

  ősi homár halgass az eszedre  Részemről is riszpekt, nem éreztem ellenségesnek a hozzászólásod.  Kidobásnak azt értem, hogy ha semmilyen eredménye nincs a befektetett isőnek, pénznek, munkának. Ez van.  Jó lett volna, ha ez egy jó ország lett volna. De nem az lett.

 • dark future2008.03.30 15:26:12

  RE: 2008.03.30 15:20:44 Cornholio  "Ez bizony így igaz. Te látsz jövőt Magyarországon?"  Persze. Nomen est omen :-). • lajosss2008.03.30 15:26:56

  Szerettem a FIDESZ-t lelkesedtem,ertuk akkor,nagy idok voltak nagyszeru,oszinte tiszta emberekkel,

  az idok azota megvaltoztak,az emberek is,

  sajnos minegyik rossz iranyba.

  Es az nem mentseg, hogy nem csak ok de a tobbiek is rosziragyba mennek,mentek.

 • Lacanova2008.03.30 15:27:42

  dark future  Mennyire igazad van...És még kiegészíteném a jelzőt a megélhetési politikussal...

 • Manócska2008.03.30 15:31:34

  FIDESZ akkor és most... Kicsit viccesnek tűnik! Fére ne értsetek, az akkori 20 évvel ez előtti kezdeményezés nem volt rossz! De a mostani Fidesz, hogy tovább menjek, a mostani és az akkori Orbán Viktor, hát összehasonlíthatatlan! De ez csak a felszín, mert ha jobban belegondolunk mégis ugyan az, legalábbis a mozgató ereje nem változott: a legyőzhetetlen hatlom utáni vágy!

  Érdemes utána olvasni egy kicsit Orbán Viktor akkori és mostnai politikájának, retorikájának és az egész személyi megjelenésének, célkitűzéseinek ugy egészében! Megkérdezném mind ezek után, hogy valójában ki is Orbán Viktot? Sőt a legjobb az lenne ha mindezt ő is megtenné, tükör elé állna és feltenné magának a nagy kérdést: "KI is vagyok Én?"

 • Anonim2008.03.30 15:34:09

  Manócska: Mint tudjuk, ő azt mondja a tükör előtt: "Az állam én vagyok."

 • Cornholio2008.03.30 15:37:47

  Lacanova  Igen, mindez etikus. Ezt a kérdést – mivel elég sokat utazok – még egyik országban sem tették fel nekem. Hollandiában pl. nem kérdezték meg, hogy miért használom az útjaikat, Olaszországban sem, hogy miért eszem, miért kávézok, Portugáliában sem, hogy miért fürdök a tengerben.  Ami viszont nem etikus -sőt: törvénytelen is - bőven láthasz a hírekben minden nap egy csokorral.  Egyébként ez az egész adózási mizériának momentán magyar biztosa van az EU-ban, gondolom tenne valamit ellene, ha ilyen sok lenne az általad említett "adócsaló". • zaza2008.03.30 15:38:40

  Egyik kutya a másik eb.

 • FikuszKukisz2008.03.30 15:39:22

  dark future :  Igazán fel lehetne már fogni, hogy az Országgyűlésnek (törvényhozó hatalom) semmi beleszólása nincsen a rendőrség (végrehajtói hatalom egyik ága) dolgaiba. Ez a demokrácia egyik eszköze. Nem tudom, melyik jobboldali politikus találta ki, hogy itt most a fletó meg a szadesz veri a szegény budeapesti polgárokat, akik élnek az alkotmányos jogaikkal (hogy molotov-koktélokkal gyújtogassanak mindenhol).

 • Anonim2008.03.30 15:39:24

  Cornholio: jó, de attól még meg lehet érteni azt, aki szintén szeretne jobb életet csinálni magának, de nem tud, mert nem vállalkozó...

 • BushDoctor2008.03.30 15:39:26

  "Real Mode

  Sajnos ez a kis ország nem bír el egy olyan mohó maffiát, mint az mszp-szdsz. Fideszék kevésbé mohó maffia voltak."

  .

  El vagy Te tévedve, de alaposan.

  -Orbánnak 9db (!) szolgálati autója volt, még a feleségének is adott egy Rav4-est, hogy azzal vigye isibe a kölköket, messze überelve ezzel minden akkori és mostani miniszterelnököt ebben a "szerénységben".

  -Ezüsthajó kft sokmilliárdja, lejárt szavatosságú amerikai gagyi tüzijáték aug.20-dikán 800 milláért, országimáuzs központ sok sok milliárdja amelynek legzseniálisabb húzás a H for Hingary volt, de nem volt méás mint orbánékhoz és a fideszhez közeli emberek pénztermő fája, amit csak rázogatni kell és hullanak ki belőle a milliárdok.

  .

  Ne légy naiv, mi a fenéből épitett orbán sokszázmilliós házat a tizenkettőben, amikor soha a büdös életbe nem dolgozott és nem vállakozott semmit. Röhej nem ? Bizonyára a országgyűlési fizujából. Amiért vagy másfél évig még az orrát sem dugta be a parlamentbe. Folytassam ???

  .

  ÉBRESZTŐ !!!!

 • Cornholio2008.03.30 15:44:49

  Anonim  Ezzel nincs baj, sőt! De minderről nem én tehetek, ezért nem nekem kellene mindezt mondani. Keresse meg a felelősöket. Én nem vettem el tőle semmit, húsz évig fizettem az adómilliókat, úgy, hogy 15 évig egy alkalmazottam sem volt, mindent én csináltam.

 • Lacanova2008.03.30 15:48:16

  Cornholio  Szerintem a magyar utakat használja elég sok holland,elég sok olasz eszik itt,sőt szerintem portugál is fürdött már a Balatonban.Nem kérdés.Üzleti vagy magán turisták voltak.:-)Nem kérdezett senki tőlük semmit,ahogy tőled sem.Jó ez így.De ha jól veszem ki a szavaidat,Te még üzemszerüen itt élsz.Az kifejezetten bosszantó,hogy én akinek a fizetésének kb.51%-a elmegy járulékba és adóba balfék vagyok...Szerinted...is...  Tudom ki az Eu adóügyi biztosa.Nevetséges...Megkaptuk a legsúlytalanabb biztosi posztot,mert nem voltunk hajlandóak személyt változtatni,mert az urat el kellett itthonról tüntetni.Tipikus magyar megoldás.Te mondtad,hogy törvényes vagyis miért is vizsgálná az EU.Tisztában vagyok az 4 alapelvvel.Csak bosszantó,hogy reklámozod a nyílvánvalót,a melós meg csak szív...

 • Katalin2008.03.30 15:52:00

  Rennie-nek!

  Kedves Rennie, nem tudod, mit beszélsz! Lekommunistázod OV-t? Na, ne már! Feltételezem, fiatal vagy még, de tudnod kell, azok mondják ma a Viktorra - ráadásul pejoratív jelzőként - hogy komcsi, akik anno a legnagyobb érdekkommmunisták voltak (volt KISZ-vezérek, sajtómunkások stb.). Ne engedd magad megtéveszteni! Nagy erők dolgoznak OV ellehetetlenítésén, nagyon hatásosan. Csak egy kérésem van: Gondolkodj a SAJÁT fejeddel, a saját érdekeidned megfelelően!!! A FIDESZnek meg gratulálok!

 • kamatekaora2008.03.30 15:53:38

  Lacanova  Tudom, csak úgy általánosságban mondtam hogy ne beszéljünk amerikáról, mivel az is egy jó hosszú fórum lenne!  Két dolog mert lassan lépnem kell:  Mindnig is röhögtem és valamilyen furcsa ellenszenvet éreztem az ilyen politikai kamányokon, hogy a "tett az első a szó a második vagy fordívan.

  Aztán egy idő után rájöttem, hogy kezdettől fogva mi zavart:

  Arról senki sem beszél hogy tökmindegy hogy melyik az első, ha a kettő nem fedi egymást akkor az egészet ki lehet baszni a picsába.  Én csak azért vagyok kiábrándulva mert tényleg nagyon kevés olyan kezdeményezést látok ami egy "felnőt" kommunikációt provokál. Nem látom a szándékot az emberekben hogy az ingyen sör helyett inkább arra koncentráljanak, hogy hogy tudok az aktív tagja lenni a társadalomnak, a városomnak.  Vagy a múltba merengünk vagy a jövőről álmondozunk. Mindkét oldal egyaránt vesztes! Mi most élünk! És győzni akarunk. Ugye?

 • Anonim2008.03.30 15:55:16

  Katalin: te meg alapítsd meg az Orbán-vallást. A nemrég általam említett kollektív neurózis egyik legsúlyosabb tünetét produkálod. A nyolcvanas évek végére különben a legtöbben már simán érdekkommunisták voltak (kivéve talán az egy Kiss Pétert, akinek fájt, hogy a KISZ-t átnevezték DEMISZ-szé, mert ő személyesen fontosnak tartotta a "kommunista" jelzőt.... hehe), és ők ma ugyanúgy halomban vannak a fideszesek között, mint a szociknál, sőt még az SZDSZ-ben is, kisebb szinteken. Kommunistázni viszont a fidesz pártapparátusa és médiaholdudvara szokott, általában valóban éppen azok, akik akkor imperialistáztak (most is imperialistáznak amúgy szintén). Neked viszont egy templom kéne, ahol a keresztrefeszített Orbánt imádhatod, mert láthatóan semmi másról nem szól számodra ez a kérdés.

 • Real Mode2008.03.30 15:56:04

  BushDoctor:

  Salamon Béla bácsi szavaival: amit írtál, az nem vaj a fül mögött, csak margarin.

  Amit ez az mszp-sáskahad tett koalíciós partnerével az országgal, az vérforraló.

 • Lacanvova2008.03.30 15:57:33

  kamatekaora  Teljesen egyetértek.

 • Cornholio2008.03.30 15:59:08

  Lacanova  A melós akkor is szívni fog, ha más nem Kovács úr (MSZP) lesz az adóügyi biztos. Egyébként az "üzemszerű" Magyarországon való élésnek is van adóügyi fogalma: ha legalább 180 napot töltesz Magyarországon, akkor kell Magyarországon SZJA-t fizetned. Nálam pedig ez nem áll, saccolásom szerint idén nem lesz 150 sem. Jövőre pedig még 50 sem lesz, úgy néz ki.

  Melesleg ennek a schengeni határnyitás óta egyre kevesebb értelme van.  Viszont vannak állandó jelleggel itt élő külföldiek is és nekik sem kell itt fizetniük adót.  Ha Te jobban szeretnél élni, akkor tegyél érte Te. Én soha nem akartam vállalkozó lenni, azért lettem az, mert nem volt protekcióm jóféle állásokhoz. Kevesen dolgoztak annyit életükben, mint én. Balféknek azért neveztelek, mert Te neveztél adócsalónak, mikor ennek semmi alapja sincs. Keresd meg a lehetőségeidet és próbálj magadért tenni. Ha valakinek rosszabb lesz, attól még Neked nem lesz jobb. Ezen kell elgondolkozni. • ez van2008.03.30 15:59:58

  A pálfordulásokról annyit: amikor a gengszterváltás (ugyan miféle váltás ugyanazokra a gengszterekre?) idején Eszterházy Péter híres megjegyzése (csúcsforgalom van a damaszkuszi úton) az mszmpből mszpbe menekülő elvtársak tömegeiről szólt, és én ma is ezt tartom a köpönyegforgatás maximumának.

  Közösségi tulajdon szószólói a köztulajdon megrablásával lettek milliárdos tőkések.

  Amúgy csodálkoznék, ha mszp túl tudná élni gyurcsótányt, tehát lesz még tolongás a másik voltfőkomcsi mostfőmilliárdos kapolyi tartalék coccdempártjánál.

 • dark future2008.03.30 16:02:31

  Orbán Viktort szerintem nem érdemes fetisizálni. A politika közege előbb-utóbb kitermeli azokat a profikat, akik megfelelő kommunikációs és érdekérvényesítő képességek birtokában magukhoz tudják ragadni a vezetést és meg tudják lovagolni a választópolgárok többsége által indukált hullámokat. Ha nem Orbán, akkor majd valaki más. Az a szép a populizmusban, hogy csak sodródni kell az árral, és úgy szörfölni, hogy mindig te maradj felül. Ha meg véletlenül elperecelsz, akkor mielőbb felállni. No problem, legfeljebb kicsit vizes leszel... Lényeg az, hogy kifelé szimpatikusnak, megértőnek, empatikusnak mutasd magad, befelé viszont legyél erős kezű és kíméletlen.  Gyurcsány politikai pályája -- függetlenül attól, hogy harcossága, kommunikációs képessége, időnként retorikája is Orbánéhoz hasonlatos -- más. Ő egy izgága faszi, akinek folyamatosan adrenalin kell. Már hatalomra kerülésekor látszódott, hogy nehéz dolga lesz (MSZMP farvizeken indult, KISZ-es káderként befutott, ilyen-olyan módszerekkel meggazdagodott, a törvényesség határán egyensúlyozva milliárdossá lett vállalkozó a nép szemében szimpatikus eleve nem igazán lehet), de dacolva a körülményekkel, szimultán próbálta megreformálni az országot, és az inhomogén, belső feszültségekkel terhelt, ugyanakkor nehézkes és lábszagú pártot is. Kissé túlvállalta magát, szembement azokkal is, akikkel nem lett volna szabad. Az őszödivel hátba is szúrták a sajátjai, ezzel elkerülhetetlenné téve lassú agonizációját és menthetetlen bukását. A politikai pedigréjéhez társult őszödi teher alapjaiban lehetetlenítette el azt, hogy Gyurcsány hitelesen kommunikálhassa végig a megszorításokat, így 2006 ősze óta lényegében felesleges szélmalomharc az, amit csinál. Gyurcsány (és politikája) kifulladt, a reformrakéták besültek, gazdaság romokban, az SZDSZ kisgazdásodása megállíthatatlannak tűnik. Nehéz lesz innét felállni. • Galga bácsi2008.03.30 16:03:00

  Azok voltak ám a szép idők!

  A MÓDSZERVÁLTÁS után senki egy nappal senki sem hitte volna, hogy itt komcsik lesznek még hatalmon és megduplázzák az államadóságot.  Hajrá FIDESZ! Boldog szülinapot!

 • ez van2008.03.30 16:04:37

  Tényleg kár, hogy fidesz liberálisból mittoménmilyenbe váltott, ha maradtak volna liberálisok, most legalább lenne EGY liberális pártunk.

 • dark future2008.03.30 16:12:07

  RE: FikuszKukisz  "dark future :

  Igazán fel lehetne már fogni, hogy az Országgyűlésnek (törvényhozó hatalom) semmi beleszólása nincsen a rendőrség (végrehajtói hatalom egyik ága) dolgaiba. Ez a demokrácia egyik eszköze. Nem tudom, melyik jobboldali politikus találta ki, hogy itt most a fletó meg a szadesz veri a szegény budeapesti polgárokat, akik élnek az alkotmányos jogaikkal (hogy molotov-koktélokkal gyújtogassanak mindenhol)."  Mi van? Ezt miért éppen nekem címezted?  (Egyébként meg ha már itt tartunk: nálunk aki nyer, az mindent visz. Az Országgyűlés mint olyan, egy fizetett gombnyomogató egyesület, zombigyülekezet (akik néha még az előre koreografált gombnyomogatást is elkúrják). A valódi törvényhozás sajnálatos módon általában nem itt történik. A párt és kormányakarat érvényesül szinte minden egyes szavazásnál, minden egyes kinevezésnél (lásd pl. a közt.elnök javasolta köztisztviselők menetrendszerű leszavazását). Ha meg véletlenül egy pártnak vagy koalíciónak összejön a 2/3, akkor az egész demokratikus intézményrendszer ténylegesen zárójelbe tehető.) • KAPJATOK MÁR ÉSZBE!2008.03.30 16:15:56

  EMBEREK!

  HOL A FASZBA VAN ITT DEMOKRÁCIA? MAFFIAHATALOM, AZ VAN. SZENNY MÁFIA ORSZÁGA. EZ A MAGYAR ÁLLAM A HATALMAS ADÓKKAL ÉS ELVONÁSOKKAL EGY MŰKÖDÉSKÉPTELEN LEPUKKANT BALKÁNI SZAR A MINDENT LERABOLÓ MAFFIA MIATT.

 • ---2008.03.30 16:17:03

  MAFFIA MEGHEKKELTE A MAGYAR ÁLLAMOT ÉS PÉNZCSINÁLÓ GÉPKÉNT MŰKÖDTETI.

 • Lacanova2008.03.30 16:18:24

  Cornholio  Az a külföldi otthon kifizeti a maga adóját.Így működik.A mi adórendszerünk ilyen sajnos.Remélem megérem,hogy nem ilyen lesz.  17 éve dolgozom,soha sehová nem volt protekcióm.Vagy a tudásomnak,vagy a szerencsémnek köszönhetem...Nem panaszkodom hogy élek.Vannak nálam sokkal rosszabb helyzetben lévők,akiket az adómból segítenek,a tb-mből megy orvoshoz.Teszek magamért,mindennap dolgozom,megfelelek a magam és a munkám elvárásainak.  Válalkozó nem szeretnék lenni,mert szeretnék nyugodtan aludni,és nem mindenki válalkozó alkat.Én melósnak születtem...De az a bosszantó,hogy egyre többen bevalják,hogy ők ennek a lopós-csalós bandának nem fizetnek idehaza semmit.De a véleményük megvan.  Nem kívánom neked,hogy rosszabb legyen.Legyen szerencséd máshol.De ne várd el,hogy megértselek,ha Te sem értesz meg engem.  Nem adócsalóztalak le.Ha igen bocs...Törvényes amit csinálsz...

 • ??2008.03.30 16:24:17

  Szeggény fikuszkukkisz mit se hallott azonosító nélküli aljadék rendőrállatokról, ártatlanul megvert Kruchina fivérekről, peruiról, kilőtt szemekről.

 • Gadzso2008.03.30 16:24:41

  En akkor meg taknyos kolyok voltam es diktaturaban eltem, alig 5 km-rre a Magyar hatartol, aminek meg a kozelebe se lehetett menni. Viszont volt olyan antennank amivel foghattuk a MTV-t es csak neztunk mint a moziban. Ezek a gyerekek olyan dolgokrol beszeltek es olyasmikat csinaltak amirol nekunk halvany lila gozunk nem volt hogy letezhetnek a valosagban. Erre volt szukseg akkor es valoban nagy dolog volt, meg ha ma nem is tunik annak. A fo nagyon jo, figyelni kell hogy nincs is iroasztal vagy emelveny, csak ulnek a fiuk a szekeken es az eggyik firkal valamit egy fuzetbe. Cool! Nem vagyok teljesen magyar, de tudom hogy az itteni magyaroknak ezek a fiuk jelentettek mindig is a remenyt. Hogy mire, azt maguk sem tuddjak pontosan, de jo erzes ugy gondolni az anyaorszagra hogy azt nem egy rakas komunista-maradek vezeti, hanem azok a fiuk a kollegiumbol.

 • Gadzso2008.03.30 16:28:58

  Helyesbitek: "...a foto nagyon jo..."

 • Manócska2008.03.30 16:29:13

  DARK FUTURE!  Remélem nem látod annyira rossznak a közelgő időket mint a neved mutatja! de sajnos teljes mértékben igazad van abban, hogy innen rohadt nehéz lesz felállni, ha egyáltalán lehet! Habár tartja a mondás:"Innen szép felállni!" Remélem sikerülni fog és végre észreveszik az emberek, hogy ez nem ellenük van hanam értük lenne ha hagynák! És nagyon jó lenne ha nem lovagolnának vagy ha jobban tetszik lovagolnánk egy vagy több olyan dolgon aminek úgy semmi értelme ha populista módon csak egy két kiragadott mondatot sulykolnak, gondolok itt az öszödi beszédre, ami mellesleg szerintem az elmúlt 20 év egyik, ha nem a legőszintébb beszédje volt!

 • hoppá2008.03.30 16:32:05

  Vajon mit szólt volna a pártatlan média, ha mondjuk OV regnálása idején vernek véresre rendőrök egy magát igazoló parlamenti képviselőt? Mondjuk én nem azt sajnálom hogy azt a máriuszt megverték, hanem azt, hogy a többi majd négyszázat nem.

 • Cornholio2008.03.30 16:38:15

  Lacanova  Akik csalni akarnak, azon Magyarországon maradnak, mert megszokott környezetben könnyebb csalni, mint idegenben. Esetleg ott még büntetik is.  A magyarnak mondott (pl. MOL) nagy cégek nem fizetnek Magyarországon számottevő adót, pl. a MOL külföldi leányvállalataiból egy fillér nem érkezett be Magyarországra.  Vállalkozónak lenni számomra azt jelenti, hogy vállalom a munkám minőségét és vállalom amit elvégzek. Ha valaki nincs velem megelégedve, az másnap nem hív és nem kell mást tennie. Jobb lenne egy állami vállalatnál dolgozni, ahol nem az elvégzett munka a munkabér kifizetésének a feltétele, hanem az, hogy mennyi adóbevétellel gazdálkodhatnak. Nálam ez nem jön be. Mellesleg egyetlen állami megrendelésem sem volt, egyszer dolgoztam egy önkormányzatnak 50.000 ft-ért. Tizenöt év alatt...  A jelenlegi állam retorikája szerint az a vállalkozóréteg most az ellenség, aki nem fizet be annyi adót, mellyel kényelmesen el lehetne tartani egy döbbenetesen nagy inaktív réteget. Ha sikerülne, akkor ez az inaktív szavazóréteg sokáig fenntarthatná a demokratikusan megválasztott erőszakszervezetet. Sajna vége az ókornak, pedig nagyon hasonló ez a római társadalomhoz. Egyszerűen rabszolgának kellene egy réteget kikiáltani – nem szavazhatnának, de ingyen kellene dolgozniuk.  Sajna az ellenségnek kikiáltott kisválllkozóréteg menekül... érdemes összevetni ezt az épp választásra kerülő USA-beli kampánszövegekkel: milyen sokan próbálják a kisvállalkozó réteget maguk mellé állítani: állításaik szerint ez a gazdaságuk alapja. Erről én nem tudok mit mondani, nem vagyok közgazdász.  De a hazafiság nem jelenti azt, hogy mint a barom, lehajtott fejjel tűrök mindent. Szeretnék jól élni, nem várom el ehhez senki segtségét, én dolgozom meg érte.

 • FikuszKukisz2008.03.30 16:48:50

  2008.03.30 16:24:17 ??

  Szeggény fikuszkukkisz mit se hallott azonosító nélküli aljadék rendőrállatokról, ártatlanul megvert Kruchina fivérekről, peruiról, kilőtt szemekről.  hallottam róla, nehéz lett volna nem hallani, a csapból is az folyik..

  pont azt mondom, hogy a pártok, ugysmint mszp, szdsz semmi közük sincs a rendőrség irányításához, -lsd korábbi hozzászólásom- mégha olya nagyon akarnák is.  dark furue, nem nem neked akartam intézni, csak máshogy akartam indítani a hozzászólást, s végül elfelejtettem kitörölni. Bocs.

 • oké2008.03.30 16:58:16

  20 éve a párt csúcsán, vezetőként, elismerésre méltó teljesítmény, sok pártfőtitkárnak ez nem sikerült !

 • ha-ha-ha2008.03.30 17:08:27

  pont azt mondom, hogy a pártok, ugysmint mszp, szdsz semmi közük sincs a rendőrség irányításához  Milyen vicces kedvedben vagy ma...

 • StarScream2008.03.30 17:10:01

  amelyikből környezetvédő vagy valami emberi lény lett azzal semmi bajom. amelyik médiaköcsög vagy politikus az inkább vándorolt volna ki innen már akkor...  ne higgyétek, hogy a fideszt szidom. ez a véleményem az összes politikusról, újságíróról meg az egész médiáról. sokkal jobb lenne nélkülük az ország...  a médiát azért jobban útálom. minden baj forrása ebben az országban a média hibája és manipulációja miatt van. ötöde sem igaz amit leírnak vagy mondanak manipulálják a tömeget!

 • vazze2008.03.30 17:12:23

  Azok a pártok, akiknek állítólag közük sincs az ávósgecók irányításához, következetesen megakadályoztak és leszavaztak minden lényegi vizsgálatot a törvénysértések és bűncselekmények kivizsgálására. Többek között révészmáriusz megverésének kivizsgálását is.

 • szizso2008.03.30 17:16:02

  MSZP-s vagyok, de én is gartulálok a 20 éves szülinaphoz. Akkoriban érettségiztem, emlékszem mindenre, bátrak voltak és sokat köszönhetünk nekik. A demokráciában természetes, hogy akikre büszkék lehetünk, azok nem csak egy pártban tömörülnek.

 • ez van2008.03.30 17:29:39

  Az országnak nincs más reménysége, mint a fidesz. Ez azért elkeserítő, mert igazából ők se jelentenek számottevő reménységet. Nyomja őket a parlamentben eltöltött két évtized és amit ott tanultak - trükkök százait. Csakhát az országot gazdaságilag kétszer is rombadöntő és anyagilag kifosztó nomenklatúra-maradékokkal szemben semmilyen más alternatíva nincs.

 • ez van2008.03.30 17:30:14

  Bár lenne.

 • vazze2008.03.30 17:50:18

  Jól látom, hogy e z t a rendőrséget még a szoci-hívek is szégyellik és menekülnek a felelősségtől?

 • Manócska2008.03.30 18:02:16

  vazze:

  Szerintem egyáltalán nem látod jól a "rendőrséges" felvetésedet!

  Érdekelne, hogy Te miképpen csinálnád? Nem csak azt kell elmondani ami kézenfekvő, hogy "szar" meg az is "szar" meg minden, hanem akkor mond meg, hogy mi lenne a jó! Tegyél fel alternatívákat, ja és ne fröcsögj!!

 • Rush2008.03.30 18:26:07

  Kurvajó kis cikk megint, ti meg barmok vagytok.

 • én2008.03.30 18:29:55

  idióták

 • Freeman2008.03.30 18:30:08

  Szép vasárnapot!  Szeretnék én is gratulálni a Fidesznek, de összeszorul a gyomrom.  Emlékszem, főiskolára jártam (1989?), mikor egy műegyetemista barátom invitált a Fideszbe. Nem emlékszem pontosan,hol de egy koleszban volt egy beszélgetés, előadás. Nem érdekelt,nem volt időm mivel sokat tanultam. :)De tetszett, hogy történik valami, szimpatikus volt a dolog.  Abban az időben vasárnap esténként(akkor volt egy kis szabadidőm) mentem a Hobóra a lágymányosi műv.házba. Most úgy gondolom, hogy jól tettem, hogy inkább a Hobóra jártam, és nem Fidesz pártgyülire. Hobó máig tartó hitet adott, és nem kellett 5-6 évenkét "köpönyeget forgatnom" a párttal együtt.  Jó hetet kívánok mindenkinek!  freeman8@freemail.hu

 • oszt jónapot!2008.03.30 18:34:02

  Nem kell túl okosnak lenni ahhoz, hogy lássuk: a mai FIDESZ ellenkezője a húsz évvel ezelőttinek.Mára egy pénzéhes, kapzsi, populista,hatalommániás brigád lett. Semmivel nem különb, mint az MSZP, MDF, SZDSZ.Ez a négyes tette még jobban tönkre az országot 18 év alatt.Náluk meg lehet találni az ország vagyonának a felét.(legalább)

 • Totó2008.03.30 19:22:12

  A korábbi hozzászólásom vajh, miért nem került be a kommentekbe? Mert mertem bírálni? Vagy túl hosszú volt? Majd a moderátor megmondja. Vagy nem.

  Emlékezzünk a FIDESZ tevékenységére és ov. retorikájára. És nem utolsó sorban az család meggazdagodására. Persze mind ezt csinálta aki a húsos fazékhoz hozzá fért. De akkor ne kiabáljunk egyműásra kígyót-békát. A teljes politikai elitet lekell cserélni, kezdve ov.-al. Tőle sokkal jobb, higgadtab, nem demagóg politikus van a FIDESZ ben aki tenni is akar nem csak a hatalom mámorában össze-vissza beszélni. GyF jelenlegi politikája az SZDSZt minősíti. Soha többet SZDSZ es koalíciós partnert. A nagy liberalizmusukban nem látják a fától az erdőt. A nagy szabdaság inkább szabadossá tesz, mint szabaddá. És ez nem jó. 2010 ben nagykoalíció OV és Gy F nélkül!!!!

 • Freeman2008.03.30 19:23:32

  oszt jónapot!:

  osztom a véleményed  Látnunk kell, hogy a "négyek" bandája nem szavahihető, nem együttműködő, nem hiteles, nem bíznak senkiben.

  Az ország fejlődése érdekében nem alakítanak ki konszenzust, számukra nem elsődleges a haza és a haladás. Az egyiknek azért mert.., a másiknak meg azért mert... Indok az mindig van.

  Konszenzus érdekében nem képesek lemondani félelmeikről, fenyegetéseikről, vezetőikről, befolyásukról, hatalmukról!, téveszméikről.  A megélhetési politikusok nagyon rafináltan megosztják a nemzetet "oldalakra". Maguknak megszavazzák a fizuemelést,a számlát azt nem kell bemutatniuk, az "törvényben" rendezve van. Igyekeznek jó kis önkormányzati, párt és állami állásokat, beosztásokat összeszedni, a családot, rokont, kollégiumi és évfolyamtársat helyzetbe hozni. Ez az ő bulijuk, ez egy zárt közösség.

  Aki meg elégedetlen és változtatni akar (jogosan, vagy jogtalanul) az csak a "szélső" oldalakon tud mozogni. És valjuk be, jelen pillanatban csak a jobb oldalon van igen erőteljes mozgás.  Én baloldali érzelmű vagyok, de sok esetben megértem a jobboldali honfitársak türelmetlenségét, mert én is türelmetlen vagyok. Én sem szeretem a közpénzek elherdálást, a ködös gazdasági műveleteket, a tétlenséget, a "felfelébukást", a kapkodást, kisérletezkedést, stb. Egyik oldalról sem.

  De türelmetlenségem, megélhetési problémám, a gyűlölet hisztéria "zivatara" nem indok arra, hogy én is gyűlöljek, elhiggyem a téveszméket, a puccselméleteket, meg a többi kirekesztő elméletet.  Na, jól elment a vasárnap délutánom, pedig dolgoznom kellene.

 • BakterHouse2008.03.30 19:33:47

  érdekes a cikk. a hozzászólások meg jobbára leírják mo. kórképét. fyi: www.lehetmasapolitika.net/files/tolgyessy.mp3

 • Kicsi.Sati2008.03.30 20:06:40

  Bocs, de Bayer is FIDESZ-alapító. Tudtommal (ott áll egy csoportképen is a 2006-os születésnapon...)

  Ez csak egy válasz egy korábbi kommentre (a névre nem emlékszem...)

 • nemecsekerno_0072008.03.30 20:32:04

  Cornholio vs Lacanova  Ez az a párbeszéd lenne jó, amit ti folytattok. Először kissé érzelmi alapon ment, de így a végére már egész értelmessé vált. A drágalátós politijusain és közéleti szereplőink pénzt kapnak valamiért, tehát ezt nekik kellene kezdeményezni! Persze nem elég csak a morális tartásukra játszani hanem igen erősen kellene a töküket szorongatni a nap 24 órájában, hogy azt csinálják ami a dolguk. Erre többek között a sajtó lenne jó. Nyílván a jó sajtó, felkészült szakemberekkel akik tudnak nagyon kínos kérdéseket is felvetni.  Mindkettőtöket értelek, de egy-két dolgot azért látni kell. Magyarország az Európai Unión belül versenyhelyzetben van. Versenyez az adórendszerrel, az infrastruktúrával a szaktudással etc... És jelenleg elég sz*rul állunk a versnyben. :)

  A verseny az olyan, hogy Cornholio ha úgy látja jónak akkor Szlovákiába megy vállalkozást alapítani. Ez nem az ő hibája. Ez nem érzelmi kérdés ez üzlet. Tetszik, nem tetszik. Mi ebben vagyunk sz*rok. A józan és pragmatikus gondolkodásban. Ezért van az, hogy Mo-on a versenyszférában dolgozó 2 millió ember dobja össze a költésgeket. És itt nem a közszféra munkájának hasznosságát v. haszontalanságát taglalom. Az egy más kérdés. Itt egyszerűen forintokról van szó. Ez matematika. Abból képződik az országnak VALÓS bevétele ha valamit előállít és az külföldön értékesíti. És minél kevesebb ilyen cég van annál sz*rabbul megy. Ezt kéne már megérteni és megértetni a politikusoknak a lakossággal. De nem tudom fog-e valami is változni.  Nagyjából ezért vagytok idegesek.

 • CSR bloggerina2008.03.30 21:14:59

  imádom, amikor a nagyokosok közlik, hogy á, nem is volt mitől félni 88-ban. utólag mindenki olyan kvára bátor. utólag mindenki kva nagy forradalmár.  hát én nem tartottam olyan baromi vidám korszaknak 80-as évek végét, és nemrég, amikor megkaptam a dossziémat a történeti hivataltól, és megtudtam, ki jelentett rólam és mit, én bizony 2 napig bőgtem. de persze, az utólag bátraknak erről fogalmuk sincs :-(

 • bongiorno2008.03.30 21:58:05

  De ki a fene emlékszik, Gubcsira?

  Ő nincs sehol,Viktorék meg itt vannak és lesznek.

 • névtelen2008.03.30 21:59:40

  Csak egy megjegyzés:Magyarországnak kettő olyan Miniszterelnöke volt akikre büszke voltam !!Nem kellett szégyelni,ha ők beszéltek,büszke voltam arra,hogy magyar vagyok.Ők:ANTAL JÓZSEF és ORBÁN VIKTOR.

 • bongiorno2008.03.30 22:01:52

  GUBCSI SZÓLALJON MEG, HA ÉL!!!

 • xyz2008.03.30 22:27:44

  Névtelen, hogy kire voltál-vagy büszke, magánügy. Szvsz tévedés mind a kettő, bár ebből a mezőnyből még tényleg ez a kettő volt valamennyire elfogadható. Antall tele volt jó szándékkal, csak ne lett volna annyira dilettáns.

 • gubcsiné2008.03.30 22:29:24

  gubcsi4president!

 • cedrusforras2008.03.30 23:37:53

  Hihetetlen hogy ez a kollégiumi haverok már 20 éve ülnek a Fidesz vezető pozícióiban és a parlamentben. Más pártokban már többször kicserélődtek a vezetők. Miért nem adják át a helyüket már más hiteles Fideszeseknek, nem volt még rendes munkahelyük, soha nem dolgoztak. Még hogy ez egy demokratikus párt, egy a nemzet, egy a párt, egy a vezér, tiszta személyi kultusz.

 • akkurvaéletbe!2008.03.30 23:41:06

  Hát az a parlamenti bűntanya télleg nem egy rendes munkahely. És ott tanulták a bűnözést a rohadtak.

 • zsigmond2008.03.31 00:02:19

  az persze, nem vettétek észre, hogy ha fideszröl van szó, mindig valaki belekeveri a náci fasiszta zsídozást, szerncsétlenek! Arrol meg ki beszél hogy: lendvai, kiss, gyurcsány, szili, stb. mit csináltak régen, ehez képest meg orbán-bányákrol beszélünk, gratulálok! És akkor mi van, ha valaki valamit 20 éve mondot, szerinted 20 év alatt nem lehet véleményt változatattni! sajnos azért tartunk ott ahol tartunk, mert egyszerüen enyire sok buta, álszent választopolgár létezik! Én büszke vagyok arra hogy magyar vagyok és büszke vagyok arra, hogy vagy van (még) egy Orbán Viktor, viszont szégyelem ezt a sok buta birka választópolgárt! Ja meg a legjobb amikor oylanok akarják megmagyarázni, hogy mi volt 88-ban akik kb. 10 ével késöbb még az egytemet se fejezték be, jaja neketek is gratulálok!

 • névtelen2008.03.31 00:05:23

  xyz-nek!Igaz,hogy magánügy.A jelenlegit csak szégyelnünk kell!!!Ez egy elmebeteg!!!Bocsika!!

 • dr. Einstein2008.03.31 00:35:37

  mszp+szdsz= szervezett bűnözés

 • Ricsi2008.03.31 08:50:51

  ÉS hova tüntetek tiszta szívű ifjak? Tőletek még csúnyább a gyalázat amit tesztek, mint akik a kommunizmusból mentették át magukat?

  SZÉGYEN!!!

 • Ricsi2008.03.31 09:10:25

  Most végigolvastam az összes hozzászólást!

  HElyesbítek. nem, az a szégyen hogy a fidesz álszent módon mindenki megmentőjének tünteti fel magát kádári módszerekkel, hanem hogy van ebben az országban olyan ember aki mindezt megeszi. Közvéleménykutatásokat fogyelve bíztam abban, hogy aki fidesz szavazó lett, vagy volt...az esetleg az eredményeknek, vagy gazdaságpolitikának köszönhetőenb teszi le a voksát.

  Tévedtem.

  Undorító tekintélyelvnek köszönheti.

  Gratulálok Magyarország, Gratulálok Fidesz.

  Kinevelitek a magatok Adolfját.

  NE lepődjetek meg ha köztetek aprít majd a legjobban.

 • Gyevi bíró2008.03.31 10:18:14

  Hogy a fidesz és ov mit tesz a jövőben, még rejtély.

  Hogy gyf mit tett, tény.

  Kádár óta nem randalíroztak rendőrállatok az utcán verve mindenkit, aki érnek.

 • hoppá2008.03.31 10:57:27

  Bezony. Amit vitykáról feltételeztek, azt ocsmánycsótány már megcselekedte.

 • Déja Vu2008.03.31 11:06:34

  grószelftáss is megmontta: ha rencerváltás, akkor fehérterror

 • kocsog2008.03.31 12:17:33

  Nézzük a sokak által dicsőített fityesz néhány régi megnyilvánulását:  Orbán Viktor és társai – igaz, akkor még az állam és az egyház szétválasztásáért küzdve – a magyar országgyűlésben különös kinyilatkoztatásokat tettek. Az akkoriban még valóban fiatal demokraták a papokat csuhásoknak nevezték, s ha az akkor még önálló pártként is létező kereszténydemokrata párt képviselői szólaltak fel a magyar országgyűlésben, gúnyosan azt kiabálták: térdre, imához!  Meséltem már, hogy kaptam egy szerelmes levelet O**** Viktortól?

  Tavasszal is aláírtak a fegyelmezett fideszesek - sőt, konzultáltak is. Azt például, hogy ők egykulcsos adót akarnak. Aztán Orbán mondta, hogy nem, ti nem akartok. Oké, nem akarunk - zúgta a tömeg.

  Azt se lehetett könnyű egy virtigli jobboldalinak zsebre tenni, hogy a szavazatmaximálás már nem csak a szélsőjobb felé nyitja ki a pártot. Kell az öreg komcsi is, bevették hát a nagy országjárásba Pozsgai Imrét. Példaképül a fiataloknak, gondolom. Legutóbb is a következő programra invitálták a konzervatív ifjúságot: "Európáról, nemzeti közösségeinkről és a demokráciáról szólnak majd azok az előadások, amelyek ma délelőtt kezdődnek és a következő három nap során hangzanak el Kőszegen az Új Nemzedék elnevezésű ifjúsági fesztiválon." És ki ad elő minderről? Szombaton például a Pozsgai. Ő már csak tudja ("hajrá fiúk, Kádár népe is ránk szavaz, ha bevesszük a boltba az MSZMP-s kollégát!"). Halkan jegyzem meg, szerintem a rendszerváltás előtt Demszkyéket gumibotozták Pozsgaiék, és nem fordítva.

  Pedig mindig akkor bukott Orbán, mikor összeborította a somlóit az uborkasalátával. Emlékezzünk a nemzet orvosára! Évekig alapozzák az "elszakított országrészeken élő testvéreink iránti önzetlen szeretetünk" hazugságát, majd jön a doki, és odacsördít, hogy "kettős állampolgárság, ötmillió új szavazó, húsz évre beülünk a tutiba!". Az egészségügy nem üzlet - Dr. Mikola meg tiszta ráfizetés.  A random butaság visszaütött, a Budapest Minisztérium, a tizennegyedik havi nyugdíj (az melyik hónap?), az autópálya-matricák 50%-os leárazása, járulékok harmadolása már olyan túlzás volt, amit senki nem vett komolyan. Egyébként, ha ez bejött volna, kábé mostanában tenné szét a kezét Orbán Viktor miniszterelnök, hogy bocs, adóemelés lesz, de a nyugdíjakat nem emeljük (ahogy ezt a kört 1998 után is kihagyták), viszont cserébe megint megúsztatjuk a koronát.

  Október elsején önkormányzati választás lesz. Aki Orbánra hallgat, az majd azzal megy be a fülkébe, hogy "most jól leszavazom a Gyurcsány-csomagot!". Aztán néz majd nagyot, hogy a csomag marad, ő meg rábízta a települése jövőjét valakire, akiről csak annyit tud, hogy ő nem a Gyurcsány.  Orbán és felesége szombaton érkezett az Egyesült Államokba. Hivatalosan azért, hogy elkísérje a Kommunizmus Áldozatai Emlékalapítvány Truman-Reagan Szabadság érmével kitüntetett Horváth Jánost. – Testőr és politikai tanácsadó vagyok – viccelt Washingtonban többször is a Fidesz elnöke. Ez azonban aligha a valódi indok, mert amikor 2002-ben maga kapta meg ugyanezt az elismerést, Németh Zsoltot küldte átvenni a díjat, ő nem tartotta elég fontosnak az eseményt arra, hogy személyesen jelen legyen. Lapunk több forrásból egybehangzóan úgy értesült, hogy az utat az Egyesült Államok budapesti nagykövete szorgalmazta, és személyes befolyását is latba vetette, hogy a magyar ellenzék vezérét Washingtonban megfelelő szinten fogadják. A jelek szerint ez sem volt elég, a magyar diplomácia segítségére is szükség volt. Ezt a budapesti kormánykörök teljes egyetértésével meg is kapta, ami egy normális országban természetes. Orbán azonban 2002-es választási veresége óta sosem kért ilyesmit, s olyan is volt, hogy kifejezetten visszautasította az ajánlatot. Ugyancsak első ízben járt a washingtoni Holokauszt múzeumban, ahová 2001-es hivatalos látogatásakor hívták, de nem ment, és azóta is rendre kimaradt a programjából.  Mottó: „Ha egy görényt hurcolsz magaddal, előbb-utóbb el kell döntened, hogy ő ül a válladon, vagy te vagy az ő seggén Mottó: „Ha egy görényt hurcolsz magaddal, előbb-utóbb el kell döntened, hogy ő ül a válladon, vagy te vagy az ő seggén  Orbán Viktor Erdélyben megint megmondta a tutit. Az isteni Orbánról, a zavaros Orbánról, a mellébeszélő Orbánról, a hazug Orbánról és a szövetségteremtő Orbánról.  Az isteni Orbán: Felismerte, mi az igazán trendi Európában, és félreérthetetlenül utalt arra is, hogy kis hazánkban ilyen nagy ívű felismerésre csak a Fidesz képes. És mint tudjuk, annak van ám egy vezetője. De van ám. Ennél fogva más pártra a 'nemzeti oldalon' már nincs is szükség. Csak Viktorra kell figyelnünk és a győzelem nem marad el. 2002-ben és 2006-ban is azért veszítettünk, mert nem figyeltünk rá eléggé.  Mit ismert fel az isteni Viktor? Azt, hogy Európában új szellemi áramlat söpör, mely szerint nemzeti, demokrata, versenypárti és szociális új jobboldalt kell hazánkban is létrehozni. De mivel ezt csak a Fidesz képes felismerni, ezért a demokrata és versenypárti jelzőket úgy kell értelmezni, hogy Magyarországon a jobboldalon csak egy pártnak szabad léteznie. Na melyiknek? (Aki a helyes választ beküldi, azok között egy éves Magyar Nemzet előfizetést sorsolunk ki.)  A zavaros Orbán: Orbán szerint Nyugat-Európa most jutott el oda, hogy felismerje, szükséges a közösséghez való tartozást, a nyelvi, a nemzeti és a nemi identitást vállalni. Azt még megértjük, hogy a vágyait látja bele az európai folymatokba, amely ugye aztán áramlatként söpör felénk. Bátortalanul mégis megkérdezzük: jó helyzetfelismerésre vall-e az EU - egy lépés hátra, három lépés előre ütemű - egységesítési folyamatát úgy értékelni, hogy felismerték a nemzeti identitás válallásának fontosságát? Nem lenne helyesebb inkább azt mondani: vannak ilyen felismerések, de sajnos nem ez a fő irány?  Mit akart mondani Orbán a nemi identitás vállalásának fontosságával? Feltételezzük, azt, hogy a férfi legyen férfi, a nő nő. De ugye a nemi identitás vállalásának a fogalma ma Európában azt jelenti: minél előbb fedezd fel a szexuális ferdültségeket magadban, amit ne legyőzni akarj, hanem hódolj neki! Az EU elvetélt alkotmányához csatolt Emberi Jogi Charta burkoltan tartalmazza a melegek házassághoz való jogát(Fidesz megszavazta azt a parlamentben). E perverziót átvette az EU reformszerződése is. A Fidesz ezt is támogatja. A homokos parádékkal jellemzett agresszív meleg mozgalom elmúlt 15 éves magyarországi szárnyalása a Fidesz semmittevése mellett zajlott. Nem Erdélyben, hálás közönség előtt, hanem a Budapesten a kormány ellen kellett volna a meleg ügyben kiállni.  A mellébeszélő Orbán: Az mellébeszélő Orbán bejelentette: tiszta és őszinte beszédet fog tartani, még akkor is, ha ezért Magyarországra érve gyakran "megrángatják" a nadrágját.  2007. augusztus elsejével - valószínűleg román nyomásra - Jakubinyi György gyulafehérvári püspük elmozdította Gergely Istvánt és Czirják Árpádot, Csíksomlyó és a kolozsvári Mátyás-templom plébánosát. Az áthelyezések mögötti magyarsággyengítő koncepció nyilvánvaló. Kérdésünk: tiszta és őszinte dolog-e, egy magát nemzetinek tartó politikustól 2007. júliusában Erdélyben erről nem beszélni és ezzel lényegében asszisztálni. (Emlékezzünk Románia uniós felvételének az ügyére, ott is marhára tiszta és őszinte volt a mi Viktorunk).  A hazug Orbán: Mint mondta, korábban, 1998-2002 között, amikor kormányon voltak, azért nem hozták meg a kettős állampolgárságról szóló törvényt, mert nem volt meg hozzá a kétharmados többségük a parlamentben. Nahát, így hazudni csak Gyurcsány Ferenc tud, meg még a régi kommunisták tudtak.  Meri a képünkbe vágni ezt a hazugságot. Pedig mi emlékszünk, amikor a Fidesz kormányon volt, ellenezte a kettős állampolgárság intézményét, az MVSZ-el szemben is. A könnyen kiüresíthető státustörvényt erőltette a nehezen visszavonható kettős állampolgársági törvény helyett. Az igaz, hogy az állampolgársági törvény 2/3-os, de 2000-ben a státustörvény beterjesztésének az idején olyanok voltak a viszonyok, hogy egy választójog nélküli állampolgársági törvényt az MSZP is megszavazott volna.  A szövetségteremtő Orbán: Miután ledarálta az összes 'jobboldali-nemzeti' pártot és létrehozta a kiüresített csicska pártok szövetségével a Fidesz Polgári Szövetséget, Erdélyben így nyilatkozott: nem vagyok híve a tehetségtelen, kiüresedett pártokkal való szövetségnek, nekünk az emberekkel kell összefogni, szövetséget kötni.  Álljon itt egy példa, hogyan kell a Fidesz szövetséges pártjainak nyilatkoznia: Vona Gábor a Jobbik elnöke: Szintén biztos, hogy a magyar jobboldal természetes vezetője Orbán Viktor. Véget kell vetni azoknak a sértődött próbálkozásoknak, amelyek poszt-orbáni jövőt vizionálnak. Minden mellette szól. Nincs alternatívája, óriási és biztos a tömegtámogatottsága, a legnagyobb tapasztalattal rendelkezik, a képességei egyedülállóak. De nem pusztán azért ő a jobboldal vezetője, mert nincs jelenleg nála alkalmasabb, hanem azért is, mert rendelkezik azzal az innovatív potenciállal, amellyel a Fideszben rajta kívül senki sem. Ezt az elmúlt húsz évben bizonyította. A megújuláshoz nem csupán szimata van, de és ez az igazán fontos, kellő akarata és ereje is, hogy azt véghez vigye....  Összegzés: Orbán Viktor sokáig Magyarország legigéretesebb politikusának látszott. Sokan még ma is a nemzet megváltójaként tekintenek rá. E sorok írója szerint: Orbán Viktor a maga kiemelkedő tehetségével és az általa választott téves stratégiával - egy a tábor egy a zászló - a jobboldali szavazatok minimalizásának programjával a nemzet végzetévé vált.  Hol vannak a milliók , hol vannak a cégek és a vagyon ! Itt még csak egy kis kockásinges farmernadrágos kis c....... gyerek ! Apuka cégei merre ?  1989 Nagy Imre temetésén 1989 márc.15.  A miniszterelnök "A magyar kereszténység ezer éve" címû kiállítás megnyitóján, a Nemzeti Múzeumban

  Budapest, 2002. március 1.  Hol is vannak most a csuhások a mi kis Fityeszünk ideológiájában?  A Pápa a Nagy Szent Gergely Rend Nagykeresztjét adományozta Orbán Viktornak.

  2004. április 6.  Talán nem kellett volna elfoadni !!!  Miröl is beszélt : nem uszít arra , hogy irtsátok ki a komunistákat , nem egyátalán – Ő nem az a típus - !  Mint mondta: ritkán és nem kellõ mélységben került elõ az a kérdés, hogy miért van az, hogy míg Közép-Európában minden kommunista párt elõbb vagy utóbb átalakult, szétesett, átrétegzõdött, eltûnt a politika süllyesztõjében, egyedül Magyarországon látunk kivételt. Orbán Viktor szerint ennek eredendõ oka az, hogy 1956-ban a kommunisták Magyarországon pórul jártak. Sehol máshol nem vonták felelõsségre a térségben a kommunistákat a néppel szemben elkövetett bûneikért. A párt a saját belharcain belüli felelõsségre vonást elvégezte, és az egyik kommunista irányzat felakasztotta a másik kommunista irányzat képviselõit, de a nép csak egyszer vonta felelõsségre õket: Magyarországon, 1956-ban. „Itt el is vált a magyar kommunizmus fejlõdési iránya a többiekétõl. Ennek csak a felületi megragadása a „legvidámabb barakk" vagy a „gulyáskommunizmus" szégyenletes öndefiníciója. Fidesz plebejus párt maradt, annak minden, az establishment számára idõnként rémisztõ következményeivel. „A küzdelemnek egyébként van egy új, aktuálpolitikai fejezete is. A posztkommunista hatalmi konglomerátum által képviselt társadalomépítési koncepció hívei most kirekesztõ típusú lépéseket tesznek. Miután a konszolidációnak egy bizonyos szintjét elérték, az uralmi-hatalmi források és pozíciók felett rendelkezõ elit status quo pozícióját nem akarják kitenni semmiféle versenynek. Ezt én plebejus nézõpontból is elfogadhatatlannak tartom, mert az alulról jövõk számára nem ad elég lehetõséget, az érdem szerinti elõrejutás lehetõsége erõteljesen lecsökken, de elvi eszmei okokból is elutasítom, az európai társadalomfejlõdésrõl vallott nézeteim miatt sem tartom elfogadhatónak. Ma a kirekesztõ fejlõdés útjára lépett Magyarország. Ez status quo-védõ, a felsõ tízezer elitpozícióit védõ politikát jelent" – jelentette ki Orbán Viktor

 • nemá2008.03.31 12:24:08

  nem a fideszt dicsőítjük, hanem a szellentőszájú bélféreg ocsmánycsótányt és magukat baloldalinakhazudó milliárdosok, multik és maffiózók pártját szidjuk

 • ditti2008.03.31 14:09:31

  akik értek vmit ebben az egészben inkább kiléptek.....

 • Így pontosabb2008.03.31 14:52:45

  Akik érnek valamit ebben az országban, azok nem foglalkoznak politikával.

 • Baloldali liberális2008.04.01 13:38:23

  Fideszt azért utálom kevésbé maszop-szadesznál, mert baloldalibb maszoppnál és liberálisabb a szadesznál. Ez utóbbiak leginkább a szervezett bűnözéssel liberálisok volt belügyminiszterük ideje óta.

 • Victorio2008.04.08 19:37:39

  Szerintem innen kene kezdeni az idoszamitast!!!

Aki a hasát szereti, Máltán boldog lesz

Ahol aranyló erődvárosok és nyúlpörkölt várja.

Szegeden nyaralok az idén!

Szegedi élménybeszámolóddal most egy családi nyaralást nyerhetsz!