Használhatatlan diplomásokat képzünk?

43 hozzászólás
A diplomával rendelkezők Magyarországon arányosan kevesebben vannak, mint a legtöbb uniós országban. A diplomások között nagyon kevés a munkanélküli, és a diploma nélküli érettségizettekhez képest jóval magasabb a fizetésük, mint Nyugaton. Valószínűleg érdemes lenne több diplomást képezni.

A felsőoktatással kapcsolatos viták visszatérő állítása, hogy túlságosan megnőtt az egyetemet vagy főiskolát végzettek száma, és sokak diplomája semmit nem ér . Megvizsgáltuk, hogy nemzetközi összehasonlításban a számok mit mutatnak: valóban vannak mennyiségi vagy minőségi gondok diplomásainkkal?

A blogról

 

A Defacto blog szerzői közgazdászok, szerkesztői Kézdi Gábor, Kondor Péter, Koren Miklós, Kőszegi Botond, és Szeidl Ádám, a Közép-európai Egyetem kutatói.

Defacto

Első ábránk az EU országaiban mutatja a diplomások arányát a 25-34, 35-44, és 45-54 éves korcsoportokban.

Látható, hogy Magyarországon a diplomások aránya mindhárom korosztályban kisebb, mint az EU nagy részében. Például nálunk a 25-34 évesek 30 százalékának van felsőfokú végzettsége, és ezzel az unió alsó harmadában vagyunk.

Az is látható, hogy a 45-54 éves magyarok között a diplomások aránya jóval alacsonyabb -- nagyjából 20 százalék --, mint a 25-34 éves magyarok között. Vagyis a felsőoktatásban végzettek aránya az elmúlt 20 év alatt jelentősen megnőtt. Bár pont ez a növekedés aggasztja a diplomások használhatatlanságát hangoztatókat, az ábra szerint a jelenség beleillik a nemzetközi folyamatokba. A többi volt szocialista országban hasonló átalakulás zajlott le, a nyugat-európai országok többségében pedig még a magasabb induló szintről is tovább nőtt a felsőfokú végzettségűek aránya.

A nemzetközi összehasonlítás szerint tehát nem túl sok nálunk a diplomás. Természetesen lehetséges, hogy nem a mennyiséggel van baj, hanem a minőséggel: vagyis lehet, hogy a magyar diploma keveset ér. Hogy ezt megvizsgáljuk, nézzük meg, mennyire teljesítenek jól diplomásaink a hazai munkapiacon!

Második ábránk a munkanélküliek arányát mutatja 1992 és 2013 között négy 25-64 éves csoport körében. Ezek a csoportok az egyetemet végzettek, a főiskolát végzettek, az érettségizettek, és a szakmunkás/szakiskolai végzettségűek.

2008-ig az egyetemi végzettségűeknek mindössze 1-2 százaléka volt munkanélküli, és a főiskolát végzetteknél is alig volt magasabb az arány. Ugyanakkor az érettségizetteknek általában több mint kétszer, a szakmunkás/szakiskolai végzettségűeknek pedig inkább háromszor-négyszer akkora hányada volt munkanélküli. A válság hatására a munkanélküliek aránya mindegyik csoportban megnőtt, de a felsőfokú végzettségűek körében kevésbé, mint a másik két csoportban.

A harmadik ábrán a bruttó havi kereseteket láthatjuk az egyetemet végzettek, a főiskolát végzettek, és az érettségizettek között, 2012-es árakon rögzítve.

A felsőfokú végzettségűek előnye a bérekben is nagy. A főiskolai végzettségűek bruttó keresete a 2000-es évek eleje óta körülbelül 60 százalékkal, az egyetemi végzettségűeké pedig 120-140 százalékkal volt magasabb, mint a nem diplomás érettségizettek keresete. A fizetések szintje változott a gazdasági helyzet alakulásával, de a csoportok közötti százalékos különbségek viszonylag stabilak maradtak.

Ezek a különbségek önmagukban véve is figyelemreméltóak, de más országokhoz képest kiemelkedően magasak. Korábbi kutatások alapján Nyugat-Európában a főiskolát és egyetemet végzettek összevont átlagos keresete csak 50-60 százalékkal magasabb a középfokot végzettekénél.

A túl sok diplomás miatt aggódóknak tehát jó híreink vannak. A főiskolai és egyetemi végzettségűek Magyarországon kevesebben vannak, és a többi munkavállalóhoz képest sikeresebbek, mint a legtöbb európai országban. Mint azt egy korábbi bejegyzésben megírtuk, az alacsonyabb iskolai végzettség értékével sokkal nagyobbak a problémák. A Defacto szerint több, nem pedig kevesebb diplomást kellene képeznünk.

Oszd meg élményeidet!

Oszd meg nyári élményeidet más utazókkal is, tölts fel beszámolót, fotókat!

US Virgin Islands

Sosem láttál még ilyen gyönyörű helyet!