György
12 °C
23 °C

A washingtoni és a brüsszeli járatokra Berlinben kell átszállni

Egy befektetési szolgáltató irodájában mostanában igen kevés olyan helyiség van, ahol legalább néhány óránként ne merülne fel az a kérdés, hogy vajon lesz-e IMF-megállapodás, és ha lesz, mikor lesz. A külföldi és belföldi ügyfelekkel való kommunikációban, az elemzői megbeszéléseken, a napot indító reggeli prezentációkon, a menedzsment meetingeken, a folyosói beszélgetésekben, de legújabban már az állásinterjúkban is visszatérő elem a magyar állam piacon kívüli finanszírozásának lehetősége.

Ezen persze nincs is mit csodálkozni: a magyar államkötvények iránti kereslet még a globális pénzügyi piacok jelenlegi, „risk-on” üzemmódja, jónak mondható hangulata mellett sem eredményezett hosszú távon fenntartható hozamszinteket, azaz elfogadhatóan alacsony költségeket az államadósság refinanszírozásához. Világos tehát, hogy komoly globális piaci turbulenciák esetén ez a helyzet csak romolhat, így a piacon kívüli, állami vagy szupranacionális entitásoktól felvehető olcsó hitelek alapvető jelentőséggel bírhatnak egy csődesemény elkerülésében. Az állam eladósodottságának jelenlegi szintje, az adósságállomány denomináció szerinti megoszlása, lejárati szerkezete miatt biztosan tudható, hogy a refinanszírozási szükségleteink mértéke még hosszú ideig kockázatot jelent, miközben a konjunkturális kilátások nem éppen rózsásak.

Az elégtelen mértékben, illetve fenntarthatatlanul drágán rendelkezésre álló piaci finanszírozás nem piaci, hanem politikai alapú kiváltásának kényszere láthatóan a magyar gazdaságpolitika irányítói számára is evidens. Erre utal az is, hogy hasonlóan az elmúlt évek minden olyan európai kormányához, amely elveszítette a hitelezői bizalmát, de vonakodott az európai hatalmi központok politikai és gazdaságpolitikai igényeinek eleget tenni, a magyar kormány is megkísérelt Európán kívüli, nagy devizatartalékokkal rendelkező feltörekvő gazdaságoktól, állami szereplőktől hitelhez jutni. A Kínához, Oroszországhoz, egyes arab országokhoz való ilyen célú közeledés abban is hasonlít az elmúlt évek európai példáira, hogy a finanszírozás kérdésében nem hozott érdemi eredményeket. A realitásokkal ebben a tekintetben szembenézve maradt tehát az IMF és az EU, a két szervezettől esetlegesen felvehető hitellel kapcsolatos kérdések égető aktualitása vitathatatlan.

Nem ez a helyzet azonban a problémának az EU-ra, és különösen az IMF-re fókuszáló felvetésével, ennek életszerűsége nagyon is megkérdőjelezhető. A magyar kormány kétségkívül azzal próbálkozik a hónapok óta húzódó, a valós tárgyalásokig el sem jutó diplomáciai állóháborúban, hogy a két intézmény közül előbb az egyikkel, nevezetesen az IMF-fel jusson zöldágra. A törekvés oka egyértelmű: az IMF mai formájában csak gazdasági, gazdaságpolitikai feltételeket támaszthat a hitelért cserébe – bár ezek jelentős része természetesen húsbavágó társadalompolitikai, belpolitikai konzekvenciákkal jár. Ezzel szemben az EU keresetlen őszinteséggel a gazdasági kérdésektől távolálló korrekciós igényeket is megfogalmaz, méghozzá olyanokat, amelyek tudhatóan alapvető szerepet töltenek be a magyar kormány szerepfelfogásában, politikai identitásában, és amelyek a választók gondolkodásában vélhetőleg elválaszthatatlanul összekapcsolódnak az elmúlt két év kormányzati teljesítményének megítélésével. Röviden: az EU követeléseinek teljesítése aligha lehetséges anélkül, hogy a magyar kormány egy sor szimbolikus jelentőségre szert tett kérdésben ne legyen kénytelen eddigi politikáját félreérthetetlenül és látványosan feladni.

Amilyen könnyen érthető az IMF-re fókuszáló diplomáciai erőfeszítések taktikai háttere, a nemzetközi pénzügyi intézmények és egyeztetési fórumok működésének szoros követése alapján éppen olyan egyértelmű az is, hogy az elgondolás sikerre vitelére nagyon kevés esély van. A szupranacionális pénzügyi intézmények ugyanis a jelenlegi válságperiódusban a magyar kormány többször hangoztatott – nemzetközi politikai értelemben vett – államfelfogásához nagyon is hasonló elvek és gyakorlatok alapján viselkednek, amennyiben döntéseiket közvetlenül befolyásolják a tagállamok kormányaitól kapott, alig leplezett politikai mandátumok és elvárások. Nem az intézmények formális vezetésének, főleg nem szakértői csapatának, bürokráciájának megnyerése a pénzügyi segélyprogramok odaítélésének feltétele – bár természetesen nem lenne baj, ha legalább ez a tényező adott lenne.

A valódi döntéshozók az érintett régió nagyhatalmainak kormányai, Európa esetében a francia álláspont megnyerésétől eltekinteni általában nem tudó német kormány a válságkezelési gépezet irányítója. A német kormány messze nem tud mindent keresztülvinni, amit szeretne, de elképzelhetetlen, hogy az EU vagy az IMF a német kormány jóváhagyása nélkül indítson el vagy zárjon le egy európai szuverén szereplőt érintő gazdasági segélyprogramot, legyen szó ennek bármely fajtájáról. Az IMF és az EU által megfogalmazott feltételek, tárgyalási napirendi pontok politikai lényegüket tekintve a német kormány igényei. Amikor a magyar kormány azzal próbálkozik, hogy csak az elkerülhetetlenül szükséges minimális kommunikációt tartsa fenn az EU-val, miközben hatalmas, nyilvánvalóan belpolitikai költségekkel is járó diplomáciai erőfeszítéseket tesz az IMF-fel való érdemi tárgyalások megkezdése érdekében, akkor ugyanannak a címzettnek küld egymással szöges ellentétben álló üzeneteket, két különböző postással – a hitelkérelmet mindkét szervezet adminisztrációján Angela Merkel-nek továbbítják.

Mindaddig, amíg a berlini kancellári hivatalban nem ütötték rá a jóváhagyó pecsétet a magyar kormány piacon kívüli, olcsó finanszírozására, addig az IMF felé tett meleg és az EU felé tett hűvös gesztusok csak jobb sorsa érdemes energiákat fognak lekötni, eredményt aligha hoznak. Ez az összefüggés túlságosan nyilvánvaló ahhoz, hogy a magyar kormány ne számoljon vele, így azt, hogy mégis a fenti taktikával próbálkozik, vélhetőleg egy ki nem mondott megfontolás magyarázza. Bizonyos retorikai elemekből feltételezhető, hogy a magyar diplomácia éppen azzal próbál európai szövetségeseket toborozni maga köré, hogy a konfliktus kormányközi természetét igyekszik óvatosan megjeleníteni. Teszi ezt úgy, hogy a nemzetközi intézmények felé mutatott formális együttműködési készséggel az európai politikában elfogadhatónál nyersebb megnyilatkozásra kényszeríti a német politikát, ezáltal remélve némi szolidaritás kiváltását bizonyos tagállamok kormányaiból. Ez az elméleti lehetőség sok egyéb mellett azért is problematikus, mert ha valóban valamiféle szolidaritás lesz a hitel-megállapodás politikai, lélektani alapja, akkor ehhez előzőleg a konfliktusos nemzetközi viszonyok tömkelegét felhalmozó magyar kormánynak nagyon súlyos helyzetbe kell kerülnie, mindenekelőtt pénzügyi értelemben.

Azaz továbbra is minden jel arra vall, hogy a magyar államadósság elkerülhetetlennek látszó, nem piaci alapú refinanszírozását lehetővé tevő politikai fejlemények – amelyeket sokan egyszerűen „IMF-megállapodásként” egyszerűsítenek le – egészen addig váratnak magukra, amíg egy akut, katasztrófa-közeli helyzet elő nem áll a forint és a magyar állampapírok piacán. Addig sem az európai hatalmi központokkal súlyos konfliktusokba keveredett magyar kormányt büntetni, azon példát statuálni akaró német kormány, sem pedig a vele szemben támasztott követelések jelentős részének legitimitását megkérdőjelező magyar kormány nem fog érdemben változtatni az eddig látott politikáján.

Hozzászólások (38)

 • spontan2012.04.19 08:55:09

  Lényegében ez láttuk náluk eddig is. Ha javul a nemzetközi környezet, akkor a kormány melldöngetve beszól mindenkinek. Ha pedig rosszra fordul a helyzet, mint múlt év végén, akkor pedig rohan a segítségért.

  Kérdés, hogy van-e értelme a beszólogatásnak, ha baj esetén úgyis nyúlni kell a mentőövért. Ezzel saját magukat is szívatják, mert minél nagyobb a mellény, annál inkább kibukik az ellentét, amikor aztán a valóság bekopog.

  Ezt láttuk akkor is, amikor Szíjjártó egyik nap még azt szajkózta, hogy nem kell IMF megoldás, másnap pedig Matolcsy bejelentette, hogy megállapodást akarunk kötni. Mire jó ez a folytonos felesleges légvárépítés?

 • Link Elek2012.04.19 09:19:51

  akkor at kell valtani mindent penzt eurora, es amikor a forint bedolt, akkor visszavaltani.
  tuti business.

 • mate_com2012.04.19 09:37:04

  Szerintem itt eléggé komoly nyomás van a kormányra a EKB, az IMF, a világbank és az EU felől. Jó, ha megértjük, hogy ezeknek a szervezeteknek az a jó, ha egy ország bajban van, akkor lehet neki hitelt adni, amit majd nyög 30 éven át és a százszorosát fizeti majd vissza. És ugye ez a fontos, hogy országnak adnak hitelt, nem pedig magánszemélynek, mert a magánszemélyek elmúlnak, egy ország nehezen.
  A külföldi tőkének pedig nem igazán tetszik az a gondolat, hogy országunk esetleg valahogyan mégis kikeveredik ebből az adósságspirálból és hogy talán esetleg az MNB magyar fennhatóság alá kerül. Ezért megy most a huzavona, ha kormány nem tesz lépést a pénzügyi világszervezetek felé, akkor bizony nyomást gyakorolnak ezek a szervek.
  Ez a nyomás a piac befolyásolásával, árfolyamok rángatásával. De sok helyen kicsit tovább mentek, ha már nagyon el volt veszve a dolog. Gondoljunk csak Görögo.-ra, Olaszo.-ra, Spanyolo.-ra. A nagyobb európai államok élén, pénzügyi vezetésében jó részt a pénzügyi világszervezetek tanácsadói, munkatársai dolgoznak.

 • mate_com2012.04.19 09:37:56

  Szerintem itt eléggé komoly nyomás van a kormányra a EKB, az IMF, a világbank és az EU felől. Jó, ha megértjük, hogy ezeknek a szervezeteknek az a jó, ha egy ország bajban van, akkor lehet neki hitelt adni, amit majd nyög 30 éven át és a százszorosát fizeti majd vissza. És ugye ez a fontos, hogy országnak adnak hitelt, nem pedig magánszemélynek, mert a magánszemélyek elmúlnak, egy ország nehezen.
  A külföldi tőkének pedig nem igazán tetszik az a gondolat, hogy országunk esetleg valahogyan mégis kikeveredik ebből az adósságspirálból és hogy talán esetleg az MNB magyar fennhatóság alá kerül. Ezért megy most a huzavona, ha kormány nem tesz lépést a pénzügyi világszervezetek felé, akkor bizony nyomást gyakorolnak ezek a szervek.
  Ez a nyomás a piac befolyásolásával, árfolyamok rángatásával. De sok helyen kicsit tovább mentek, ha már nagyon el volt veszve a dolog. Gondoljunk csak Görögo.-ra, Olaszo.-ra, Spanyolo.-ra. A nagyobb európai államok élén, pénzügyi vezetésében jó részt a pénzügyi világszervezetek tanácsadói, munkatársai dolgoznak.

 • mate_com2012.04.19 09:38:58

  Ha pedig nincs más választás, akkor bizony katonai beavatkozás, merénylet sem kizárt...erre is nem egy helyen volt már példa.
  Az is jó, ha emlékszünk a '48-as Forradalom 12 pontjának 9. pontjára: Nemzeti Bank. Mindig ez húzza ki leginkább a gyufát, a pénzügyi függetlenség, az hogy egy ország véletlenül saját maga bocsát ki pénzt. (A mostani forintot nem a kormány, az állam, a nép adja ki, hanem egy magyar tulajdonú, de Magyaro.-tól független jegybank, az MNB) Kossuth megtette, J.F. Kennedy megtette, Lincoln megtette, Garfield megtette, és még sokan mások is megpróbálták...
  Veszélyes játék a mostani ez biztos, a külföldi tőke fél, hogy az ország összefog (Békemenet, Március 15.), ezért is jelent meg a DK, a Milla, stb. Oszd meg és uralkodj! Mindig ez a lényeg. Oszd meg a társadalmat, oszd meg a politikát, oszd meg az ipart és leginkább oszd meg a monetáris hatalmat és nyert ügyed van!

 • Exemplary2012.04.19 09:56:03

  mate_com, látom nálad is működik a nép butítás... ez az állj be te is a birka sorba, aztán majd ha már a csoda gazdaság politikánknak köszönhetően az utcán találod magad, és enned sem lesz miből akkor bezzeg megy majd a sírás...

 • mate_com2012.04.19 10:07:50

  Kedves Exemplary!

  Értem, hogy dühös vagy, de kérlek ne sértegess. Ez az én véleményem, úgy látom neked is megvan a saját véleményed a helyzetről. Most nem állok itt neki győzködni senkit se, megvizsgáltam a történelmi eseményeket és próbáltam összefüggéseket találni.
  Remélem, hogy nem lesz igazad és egyikünk sem kerül olyan helyzetbe, amit te lefestettél.

  Azért ne felejtsük el, hogy ez ember tud önellátó is lenni, csak már kiment a divatból.

 • mate_com2012.04.19 10:09:43

  Még egy kis adalék:

  [link]

 • Szabad Gábor2012.04.19 10:16:58

  "...egy fillér beruházás nem érkezik ide lassan két éve, hogy sorra zárnak be kis üzletek és óriáscégek egyszerre, egyetlen népe nincs a nagyvilágnak, kivel nem vagyunk fasírtban, egy teljesen idióta vezeti a gazdaságot, és egy nímand sorra írja alá az előre kitöltött utalásokat a fejlesztési minisztériumban."
  [link]

 • kamerasmobil2012.04.19 10:39:30

  mate ne haragudj de te annyira ostoba vagy hogy az mar faj.

 • tsk2012.04.19 10:39:46

  A cikkb csak utalgat ra de nem mondja ki, hogy a nemetek nem csak gazdasagi hanem politikai befolyast is akarnak szerezni Europaban. A mi IMF megallapodasunk es a tulzott deficit eljaras/kohezios alapok felfuggesztese is ennek a jatszmanak a resze.
  Azok szerint akik a kormany hulye es meg kellene allapodjon mint az IMF-el mind az EU-val, gondolkozzon el hogy megis mi az ara ennek? Teljes politikai es gazdasagi fugges Berlintol. Persze ez sokak szerint nem is erdekes, olyan fontos dolgok mellett mint hogy meglegyen a plazma teve, a nyaralas horvatba es az irodai melo valami multinal. Elore a megkezdett uton, elvegre lehetunk mi meg az EU legvidamabb barakja.

 • Patreides2012.04.19 10:51:03

  mate_com:

  A soraidat olvasva (amelyhez hasonlót sajnos elég sok esetben olvastam már) az jut az eszembe, hogy végső soron megérdemeljük a sorsunkat.
  Nem volt véletlen az sem, hogy az ország kétharmadát elveszítettük.
  Mi ezt tudjuk, ennyit tudunk, úgy látszik.
  Orbán sértetten nagymellényű, mindenkivel bajszot akasztó, politikájának nagy hagyománya van Magyarországon, az "ordító egér" pozíció felvétele maga a balsors, ami régen sújt minket, és sújtani is fog.
  Valamint az ezt érzelmi, indulati alapon támogató tömény és sötét ostobaság.
  És mi azt kapjuk, mit megérdemlünk. Ez demokráciában élve különösen igaz.
  Kyrie, eleison...

 • Patreides2012.04.19 10:53:55

  tsk:
  Jelenleg a németek fizetik a számlát.
  Mit szeretnél? Hogy kussoljanak, és fizessenek tovább?

 • xlaci2012.04.19 10:55:28

  tsk:
  - politikai függés Berlintől : Ezt kifejtenéd, mert nem értem. Tudtommal csak az EU alapelveivel ütköző dolgokat akarják visszavonatni, amiben én is támogatom őket. Mert itt most csak a Fidesz ország van, minden más vélemény el van nyomva, le van sz.va.
  Jó lett volna ha az első 1,5 évet a kormányon nem médiatörvényre meg alaptörvény tákolásra fordították volna, hanem valódi kormányzásra. Ez csak az ő érdekük volt, azt nem látom ezek miért voltak jók az országnak.
  - Gazdasági függés Berlintől : Haha, ez már most is megvan. Teljesen függünk a németektől, ha tavaly nem jött volna be a Mercedes, akkor mínuszban lett volna a GDP növekedés.
  És mivel ilyen f.a kormányunk van, ami csak magára gondol, nem Magyarországra, egy csomó pénzt kidobunk az ablakon, mert nem tudunk megállapodni az EU-val és az IMF-el.
  A Fidesz mindíg is a legrosszabb volt külpolitikában, ez nem is változott. Mennek kokikat osztogatni, aztán mi meg nézhetjük mennyit ér a forint és mennyibe kerül a benzin. Ez diplomáciából karó.

 • szeberenyi2012.04.19 10:55:55

  Érdekes, jó írás (bár ez a szerzőtől nem meglepetés).

 • Gekko2012.04.19 10:56:02

  @mate_com: sajnos nagyon is értem, hogy mi vezet el ahhoz, hogy emberek tömege azt gondolja, hogy az ország, a gazdaság, a világ működése az olyan, hogy elég dolgokat akarni, és aztán megy is minden, mint a karikacsapás....

  De a világ nem fekete és fehér. Nem létezik a "nemzetközi pénzpiacok", akik gonosz szürke manóként terepasztalon gurigáznak a csilliárdokkal, és közben a magyarok vérét kívánják.

  Ellenben van egy komplex, összefüggő gazdasági ökoszisztéma, egy globális világgazdaság, ahol az egyes országok, régiók függése egymástól mára elvághatatlan. Ha mi ezt az összefüggés hálót eszetlenül rángatjuk, az nem vezet semmi jóra.

  Ami az önellátást illeti, hogy néznéd a sok valóságsót meg focimeccset, ha átállnánk önellátásra...

 • kamerasmobil2012.04.19 11:08:34

  tsk
  Amig nalunk ekkora cimeres marhak csinaljak a gazdasagpolitikat es kozben a hatterben a holdudvar mindent ellop ami mozdithato addig en azt mondom hogy igen csinaljak Berlinben a mi politikankat.
  Nezzed mar meg hogy hogyan elnek nalunk meg nalunk (es itt nem csak az anyagi joletre gondolok hanem a tarsadalom erkolcseire szorgalmara es felelossegvallalasara)
  Ki nem cserelnel veluk gondolkodas nelkul??

 • kamerasmobil2012.04.19 11:09:14

  bocs ugy ertem "naluk es nalunk" illetve "ki nem cserelne veluk"

 • Fülöp van der Öregebbik2012.04.19 11:11:28

  @kamerasmobil: Na ez az, erkölcs, szorgalom és felelősségvállalás.

 • Patreides2012.04.19 11:12:23

  Mellesleg Orbán 2002-ben a polgári körökkel a Jobbik létrejöttében segédkezett, a mostani politikájával pedig a Jobbik kormányba kerülését alapozza meg.
  És igaza van, mert a "magyar balsorsot" a Jobbik még a Fidesznél is jobban megtestesíti.
  Mazsola az autóban, egyszer csak felbukkan egy hatalmas fal... Mazsola ijedtében a gázra lép a fék helyett, az autó nem lassul, a fal közeledik, és ő - a helyzet megoldása reményében - egyre erősebben és görcsösebben nyomja a gázt...
  Elmebeteg az, aki egy probléma megoldására ugyanazt a tevékenységi sort ismételgeti újra meg újra, annak a meggyőződéses reményében, hogy előbb-utóbb valami teljesen eltérő eredményre fog jutni általa.

 • Patreides2012.04.19 11:19:53

  kamerasmobil:
  A Berlin által javasolt (és esetenként kikényszerített) megoldások nem hozzák meg a remélt fellendülést. A szigor első lépésként helyes, de követnie kellene az európai pénzügyi rendszerek irányításának teljes átalakítása, különösen az euro-zónában. És követnie kellene a fellendülést elősegítő intézkedéseknek.
  Berlin gondolkodása egyoldalú, és a megoldáshoz elégtelen. Kiindulásnak jó lehet, de önmagában ez így semmit sem ér.
  Abban igazuk van, hogy nem lehet a végtelenségig többet költeni, mint amennyit megtermelünk, de ezen nem segít a puszta megszorítás, a nadrágszíjat nem lehet addig húzni, amíg már összeér a has bőre a háti bőrrel.
  Pénzügyi szigor kell, de gazdasági növekedés is kellene, mert az adósságot részben ki kellene nőni, máshogy nem megy...
  Berlin szigorát az motiválja, hogy a gyenge, rossz helyzetben lévő országok fejőstehénnek nézik őt, és ebből a németeknek kezd elegük lenni.
  De a fellendülésre nekik sincs megfelelő javaslatuk. Pedig anélkül...?

 • kinney2012.04.19 11:27:13

  jó lenne tudni, hogy a magyar meghatározó pénzügyi köröknek - simicskától csányin keresztül demjánig - igazából mi az érdeke. mert rajtuk kívül szvsz nincs olyan hatalmi tényező magyarországon, amelyik rá tudná venni a kormányt (orbánt) egy felelősségteljesebb politizálásra.
  az a szomorú, hogy történelmi okoknál fogva a kelet-európai országok közül nekünk kellene messze a legjobb viszonyban lenni a németekkel...

 • aleb192012.04.19 11:38:23

  hát igen ez a valóvilág Agyarországot kolonizálták
  és ez a szabadszolga sors nem kellet vona elqrni

 • aleb192012.04.19 12:06:46

  "az a szomorú, hogy történelmi okoknál fogva a kelet-európai országok közül nekünk kellene messze a legjobb viszonyban lenni a németekkel..."
  ez vicces mintha azt hallanám-éljen a magyar-szovjet megbonthatatlan testvériség
  igaz hogy a ruszkik megszálltak minket és atombombát tartottak nálunk, de gazdaságilag hagytak fejlődni ellenben az uccso 23évben az ország GNPje kb-20% csökkent, köszönhetően nagyrészt tied übermensch bárátaidnak

 • Patreides2012.04.19 12:17:14

  A románok például mindig is tudták, hogyan kell "okosan", bizánci módon politizálni, jóban lenni a megfelelő országok politikusaival.
  Mi meg a nagy magyar virtusunkkal mindig alaposan megszívtuk...
  De mi semmiből nem tanulunk, nem, nem, soha.

 • kamerasmobil2012.04.19 12:30:29

  Patreides
  A politikai elitunk egyszeruen csak nem akar tanulni. Mindegyiket a sajat egzisztencia mielobbi osszeharacsolasa erdekli csak. Es mindegyik 4 ev alatt akarja megalapozni a tobbi 20-40 evet is.

  Ami pedig a nemeteket illeti. Nem azt mondom hogy az a legjobb amit mondanak... de nezz mar korul hogy most mi tortenik es hova tartunk.

 • Petykabá2012.04.19 12:42:34

  kamerasmobil: Irányítsanak csak Berlinből? Persze igen. Nyilván majd olyan jót is akarnak majd nekünk Berlinben mintha mi lennénk München maga. Mondok egy példát: pl. a mai Pakisztánt és Indiát meg Londonból irányították. Milyen jó is lett nekik tényleg. Szerintem szavazhatnk, hogy mondjunk már le a szuverén államról és inkább legyünk német gyarmat. Sőt csináljunk egy piacot, ahol eladhatjk magunkat egyszerűen rabszolgának, magubkra akasztunk majd személyenként egy kis árcimkés táblát.

  Az egész magyar sajtó azzal van tele, hogy mit ugrál már Orbán, hogy a Nemzeti Bank így meg úgy, hát adja már be a derekát. Arra senki még csak nem is utal, hogy a Nemzeti Bank függetlensége mondjuk esetleg fontos. Senki nem háborodik fel azon, hogy effektíve átírják a törvényeinket pénzért. Majomország, de tényleg.

  Az viszont tutira igaz, hogy a magyarok diplomatikus képessége Európában biztos a legrosszabb, de jó eséllyel a Togóiak is jobbak nálunk. Egyszerűen borzasztó, amit művelünk. Szerintem Ficó pl. lángszóróval végigmehetne a Felvidéken, akkor sem történne semmi, maximum ellátogatna a helyszínre Mr Knut Vollebaek, és megállapítaná, hogy a népírtás a legnagyobb rendben, az EU normáknak megfelelően zajlik.

 • kinney2012.04.19 13:08:41

  aleb19

  nem fogom, hogy mit írsz.
  én arra bátorkodtam utalni, hogy a határnyitás miatt (tudod, a kelet-németeknek, ahol merkel is nevelkedett, és ahonnan gauck is származik) a mindenkori német kormány sokáig nagyon hálás volt magyarországnak.

  ehhez képest, most merkel nem hajlandó fogadni orbánt, míg prágát (akik végül NEM írták alá a strassburgi megállapodást, és ahol még mindig érvényben vannak a benesi dekrétumok) folyamatosan dicséri.

  valamit elrontottunk, de nagyon.

 • aleb192012.04.19 14:21:01

  az a baj hogy sokan nem értik ezért lassan irom -ha pénzről van nagybaszó akkor nincs barátság és az erősebb kutya vágja gerincre a gyengét/kolonizáció/ lásd még centrum-perem viszony
  a EBizottság a cseheket is regulázza a kohézios kinemfizetésekkel náluk az autopálya épitésnél próblémáznak

 • Patreides2012.04.19 15:07:04

  Ez megvan?
  [link]
  A cikkíró most sem cicózik. :)
  Ez az élet, Babolcsai néni...

 • kamerasmobil2012.04.19 15:07:11

  Petykaba

  Igen iranyitsanak Berlinbol mert ami most van az ANNYIRA ROSSZ hogy annal minden mas csak jobb lehet. Na jo szinte minden mas... azert Eszak-Koreaban nyilvan meg rosszabb.

  Egyebkent meg olvasd el a mai Tota W irast nagyon jol megfogalmazta hogy mirol van szo. Orban egy levalthatatlan kormanyt epit amig a hatterben a haverjai leraboljak az orszagot es ebben az EU nyilvanvaloan nem akar asszisztalni - de ilyen pofatlan viselkedesre meg csak nem is szamitottak ezert most meg csak keresik az eszkozoket a leallitasara.

  Orban csapdaja meg az hogy prosperalo diktatura nincsen es hamarabb fog fellazadni ellene az orszag mint hogy kelloen megerositene a hatalmat az EU elleneben (ne feledjuk hogy tagallam vagyunk - meg)


  Ja es a torvenyeinket mar most is penzert irjak at csak ez a penz a Simicskaek zsebebe kerul. Orban eddigi regnalasa tobb ezer milliard forintot vitt el.

 • kamerasmobil2012.04.19 15:08:31

  Patreides be is linkelte a tutit. Errol van szo mar fel eve emberek.

 • GáborSz.2012.04.19 15:26:45

  mate_com, szerintem te sem gondoltam komolyan, amit írtál...
  Nyomás lenne? Ne üljünk fordítva a lovon. ha követted, akkor tudhatnád, hogy pont a kormány volt az, aki folyamatosan manipulált (köztük Téged is). A hitel 100szorosát, pedig akkor fizeted, ha azt csinálod, amit a kormány tett. Orrba szájba szidni mindenkit, saját magunkat kitenni az árfolyam ingadozásnak, aztán pikk pakk nő a hitel, amit vissza kell fizetni, annak ellenére, hogy elvették a pénztártagok pénzét is. Apropó a piacról való finanszírozást, pont ez befolyásolja, hogy mekkora a kockázata az országnak. Orbánék itt elég magasra tették a lécet, ami most nem jó, ergó a piaci finanszírozás lényegesen drágább. Az IMF hitel kamata 2% környékén van. Piaci ennek sokszorosa. Többi meglátásodra pedig gyakorlatilag időpocsékolás válaszolni, arról nem is beszélve, hogy magamat degradálnám, hogy ekkora blőd dolgokat próbálok helyretenni, amit te összehordtál. Haragudhatsz másokra, de ha szólnak neked, de sajnos te is a manipuláció áldozata lettél, vagy csak simán ostoba vagy, ezt most nem tudom. További szép napot!

 • GáborSz.2012.04.19 15:30:16

  IMF stb szervezetek pressziójáról pedig téves dolgokat írnak egyesek. Itt az ország hitelezéséről van szó, közvetetten a bankokról. Ha az ország becsődöl, viszi a bankokat és beindul a "fertőzés". (köznyelven dominóeffektus) Nyilván ezt egy nagy EU tagország sem szeretné, hagyni pedig pláne nem, mert a kormány balfasz.

 • kamerasmobil2012.04.19 15:56:51

  Igen a masik klasszikus teveszme hogy bele akarjak hajszolni az orszagot a hitelbe...

  Mikozben a valosagban a meglevo allamadossagunk rovid tavu es folyamatosan jarnak le regi hiteleket amiket mindenkeppen meg kell ujitani. Az Orban-kormany hatalomra kerulese elott atlagosan 5,5% volt ennek az adossagallomanynak a kamata es most tobb eves futamidore veszik fel a piacrol a 7-9% kamatu hiteleket a (valojaban inkabb) 3% koruli kamatu IMF-hitel helyett.

  Tehat meg egyszer: hitelt mindenkeppen fel kell vennunk de ez onmagaban nem rossz dolog. A rossz az hogy Orbannak a sajat es klikkje boldogulasa fontosabb az orszagenal (mert ahogy Tota is ramutat az EU a kezere akarna utni a holdudvar nyilt rablasai miatt) es ennek a sok szaz-ezer milliardos arat MI fizetjuk meg.

 • Balt2012.04.19 17:23:38

  Az európai adósságválság koránt sem oldódott meg, és ráadásul a nem megfelelő kezelése miatt rossz irányba is halad - figyelmeztetett a magyar származású hedge fund guru, Soros György. Véleménye szerint a megszorító európai politika nem megfelelő ebben a helyzetben, az adósságot ugyanis csak kinőni lehet, leépíteni nem. Az európai adósságválság így csak rosszabb lesz, és akár az EU-t is lerombolhatja - írja a Reuters.

  (...) Az európai kormányok azzal, hogy a bizalom helyreállítását és az adósságválságot megszorításokkal igyekeznek elérni rossz irányba terelik a válságot azokban az időkben, amikor a piacon elégtelen a kereslet. Soros szerint mivel az élénkítő fiskális politikát elutasítják, már csak a jegybankra lehet támaszkodni.

  [link]

 • Balt2012.04.19 17:29:04

  Patreides: Tóta W. maga mondja egy interjúban:

  "Kérdező - Ha a kritikának nincsenek szervezett formái, akkor tényleg kizárólag a „megháglak az anyád hátán” típusú kormánykritika marad.
  Hol az a bolond tõkés, aki megvesz vagy felépít egy olyan médiavállalkozást, amely 2014-ig, illetve aztán plusz n-szer négy évig egyetlen hirdetést sem kap majd?

  Tóta W.: - Szerintem van az a bolond külföldi tõkés. Én leginkább a különadóval sújtottak körében kotorásznék; tudok pár szereplõrõl, aki szívesen alátenne a kormányzatnak. Így zajlott ez Lengyelországban is, ahol a hatalommal ellenérdekelt gazdasági csoportok jelentõs segítséget nyújtottak Tuskéknak Kaczynskiék leváltásában. Itthon sem reménytelen a helyzet, hiszen a kormányzás rossz, amitõl egyre nagyobb az igény az ellenzéki sajtóra. Pusztán az a kérdés, sikerül-e életben tartani azokat a bázisokat, melyekbõl abban a pillanatban, amint a piac megbarátkozik a gondolattal, hogy ezek megbukhatnak, vissza lehet térni. Addig meg védelemre kell berendezkedni.

  - Épp most adtok fel egy bázist.

  - Én átvezényeltem magam egy másikra. Csapásokat adunk és csapásokat kapunk."

  Bizony, erről van szó...: "hatalommal ellenérdekelt külföldi gazdasági csoportok".

 • aleb192012.04.19 17:54:00

  tota w egy grafomán böööcsész akinél a hülyeség akaraterővel párosult ez a fajta majdnem anyira veszélyes mint egy törpe-fusztrált-jogász küldetéstudattal
  1st nincs diktatura 23éve az volt vége lett
  2nd urimuri az van Agyarországot kb 30éve oligarchiák uralják
  3rd az egykulcs szja fenntartásával meglehet teremteni a középoszt. ez 400-500mdft költség
  4th 2014 leválthatóak a fidesz-fiuk bár ez nehéz lesz nagyon mert szadesz-maszop durván elqrta az elöző 2 ciklust és sokan zsigerből megutálták a libszoc politikát