Jolán
0 °C
6 °C

Uniós pályázati követelmények

2003.11.03. 10:54
Az uniós csatlakozáshoz közeledve egyre többször felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon, miként és hogyan lesz érdemes pályáznunk a közösségi és a társfinanszírozott programok kapcsán. Milyen háttérrel és pályázói státusszal lehet elhozni a legösszetettebb támogatást? Melyek azok a praktikák, amelyek az elbírálók szempontjai alapján is megfelelőek? Mit jelent a konzorciumi partnerség?
Az európai uniós feltételrendszerről egy bizonyos képet már kaphattak azok, akik az előcsatlakozási alapokból ( Phare, Ispa, Sapard ) támogatásokért pályáztak, pályáznak, hiszen ezek az alapok még jelen esetben is nyitottak.

Számos olyan közösségi program létezik azonban már most is, - mint pld., EU.6 kutatás és fejlesztés, LIFE környezetvédelmi és természetvédelmi programok, E-Content digitális tartalomfejlesztési programkeret, Socrates, Leonardo programok, melyek oktatási és tanulmányi együttműködéseket szorgalmaznak, Kultúra 2000 program, _ stb. - amelyek direkt úton pályázhatóak és euró alapú finanszírozást adnak.

Ezen átfogó, közösségi keretprogramok száma a csatlakozás után rohamosan nőni fog, hiszen már most is számos olyan pályázat fut az Unióban, amelyekben hazánk részvételi jogot, a csatlakozás után kaphat.

Ilyenek lesznek például: Media Plus - kommunikációs és audiovizuális média programok támogatása, Marco Polo - nemzetközi szállítmányozás támogatása, E - learning - elektronikus médián alapuló oktatási technológiák fejlesztése, stb. Ezúton szeretnénk Önöknek egy pár olyan ötletet és tanácsot adni, amelyet kimondottan az európai uniós pályázatok esetében érdemes alkalmazniuk, konzorciumok kialakítása esetében:

 • A legtöbb társfinanszírozott és uniós pályázatnál követelmény, sok esetben előny a konzorciumok kialakítása. Minden ilyen keretprogram esetében a közösségi szemlélet, a határokon átnyúló együttműködés lehetősége, és a közös célokért való küzdés az alapvető szempont. A konzorciális együttműködés lényege, hogy a pályázók jogi személyisége, a társulás tagjai egy érdekképviseleti, stratégiális partneri hálózatba állnak össze. Ilyenkor a "csapat" irányítója és vezérlője egy koordinátor, az egyik tag lesz, aki a konzorcium tagjaiért felel, és az ő adatszolgáltatásukat, felelősségvállalásukat és kötelezettségüket is ellenőrzi. Az összefogott munka eredménye nagy összegű támogatás lehet. A konzorciumi partnerek létszáma sok esetben tól - ig számban terjedhet, általában 6-8 tag. Ilyenkor a tagok az operatív és innovatív feladatokat, külső, belső kommunikációt, is megosztják egymás között, egy jól megszerkesztett munkalépcső kapcsán.
 • Konzorciumi partnerek kereséséhez, vagy már kialakulóban lévő projekthez való csatlakozás esetében, számos internetes felület nyújt segítséget. Érdemes megkérdezni azokat is, akik már részt vettek ilyen programokban. Az interneten keresztül ilyen együttműködési partnerkereső rendszert és mintapályázatokat a www.cordis.lu vagy a www.europa.eu.int oldalán is találhatunk. Ilyen partnerek felkutatásában tanácsadó cégek is egyre aktívabban nyújtanak segítenek
 • Egy igazán jó konzorcium esetében, az együttműködők között mindig van profitorientált és non-profit résztvevő is. A profitorientált tagok azok, akik a megvalósítás anyagi hátterét és ezek fedezeteit, biztosítékait vállalják. A projekt másik része azon tagokból áll, akik az innovatív, kutatási és fejlesztési megvalósítások részeit végzik, sok esetben ennek elméleti publikációit készítik el és ezt gyakorlatba ültetik át. Ilyen tagok általában a felsőoktatási intézmények, egyetemek, kutatóintézetek, inkubátorházak, innovációs központok is lehetnek, akik aktív részesei a programoknak.
 • Pozitív lehet az elbírálásnál, amennyiben olyan civil szervezetet, intézményt, alapítványt is bekapcsolunk az együttműködőink közé, akik a projekt hasznossági tényezőinek és társadalmi lehetőségeinek kommunikációját látják el. Erre az uniós pályázatok nagyon nagy hangsúlyt fektetnek.
 • Fontos figyelnünk arra is, hogy a kistérségek, régiók, országok közötti határtalanságot is áthidalhatjuk ilyen együttműködésekkel, tehát minél inkább transznacionális egy ilyen együttműködés, annál esélyesebb lehet az elbírálók szempontjai alapján.
 • Az elbírálók maximális hangsúlyt fognak fektetni a projektet irányító személyek referenciái kapcsán is, ezért a projekt különböző lépcsőinek vezetésére a szakmailag és gyakorlatilag is lehető legalkalmasabb tagok vezetőit, szakembereit válasszuk.
 • Minden esetben ügyeljünk arra, hogy a projekt pénzügyileg biztos talpakon álljon, ez a résztvevők szempontjai szerint is fontos. A legtöbb esetben az önerő, biztosíték, valamint garanciavállalást, általában a for-profit szektorból származó tagok képviselik. A banki finanszírozás is esetleges lehet, erről sem szabad megfeledkeznünk.
 • "Quality but not quantity" - Az európai uniós pályázatok esetében a minőségen sokkal nagyobb hangsúly van, mint a mennyiségen. S ezt nem is igazán a konzorciumi tagok számára értendő, hanem magának a projekt leírására és a pályázat dokumentációs felületére vonatkozik. Ezeknél a pályázatoknál digitalizálható felületek, szigorúan megszabott betűsémák és kitöltendő felületek vannak megadva. Ettől soha ne akarjunk eltérni. A konzorciumi tagok közötti időbeli és feladatbeli különbségek felosztására is külön táblázatokat találunk majd, amelyek első látásra elég bonyolultnak tűnhetnek majd. Ezek kitöltésében érdemes szakértők segítségét kérni.

  Tendernyi pénz 2004-ben is _ Együtt írunk, együtt nevetünk!
  Árindex Forrásközvetítő és Beruházási Tanácsadó Kft.
  www.arindex.hu
  www.index.hu/pályázatok