Kelemen, Klementina
3 °C
7 °C

Miért fontos a KKV szektor támogatása?

2004.04.08. 10:15
A tények a következők: 19 európai országban ( az EU tagországok mellett az Európai Gazdasági Térség és Svájcot is ideszámítva ) 19 millió vállalat, közel 115 millió embert foglalkoztat. A 19 millió vállalat túlnyomó része - 99,8% - a kis és középvállalatok körébe sorolható. A nagy többség, 18 millió vállalat, kevesebb, mint 10 főt foglalkoztat, a vállalatok felének pedig egyáltalán nincs alkalmazottja.

#alt#Az Európai Unió alapvető célul tűzte ki a kis és középvállalkozások támogatását, fejlesztési lehetőségeik kiterjesztését. A gazdasági versenyképesség és az életminőség javítása, valamint a régiók közötti felzárkózatás egyik alapvető feltétele, hogy ennek a szektornak is megfelelő mennyiségű lehetőséget biztosítson az Európai Unió. Ezen tényekről hosszasan ír, az Európai Unió KKV szektort támogató Charta-ja.

A KKv szektor támogatási pillérei az EU csatlakozás küszöbén: - A Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai, melyek társfinanszírozott lehetőségek keretében elérhetőek 2004-2006 között
- Az uniós csatlakozásig igénybe vehető úgynevezett előcsatlakozási alapok ( Phare, Sapard és Ispa )
- A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vállalkozás fejlesztési, turisztikai és energiahatékonysági fejlesztéseket támogató pályázatai ( SZVP, NEP, SZT TU programok )
- Egyéb hazai minisztériumok, intézmények pályázati lehetőségei, hazai finanszírozásból
- Az Európai Unió közösségei programjai, a csatlakozás előtt és után ( Life, EU.6., Enterprise and SME's, Intelligens Európáért program, stb...)

#alt#A Nemzeti Fejlesztési Terv GVOP pályázati toplistája, vállalkozások számára: - Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása
- Kis- és középvállalkozások közötti együttműködés szervezésének támogatása
- Logisztikai központok és szolgáltatásaik fejlesztése
- Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai háttere fejlesztésének támogatása
- Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek fejlesztése
- Vállalati innováció támogatása
- Kis- és középvállalkozások részére emeltszintű, szakma specifikus tanácsadás igénybevételének támogatása
- Együttműködő vállalkozások közös célú beruházásának, fejlesztésének támogatása
- Szélessávú internet-infrastruktúra kiépítésének és a szolgáltatás beindításának támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein
- Üzleti tartalomfejlesztés támogatása Kis- és Középvállalkozások számára
- Új kutatói munkahelyek létrehozásához kötődő vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztése
- Induló technológia- és tudás-intenzív mikrovállalkozások, és az ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása
- Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése
- Alkalmazott Kutatás - fejlesztési Program
- Beszállítói integrátorok számának növelése és megerősítésük
- Regionális vállalati központok létesítésének támogatása
- Technológiai korszerűsítés támogatása

Kis és középvállalkozások műszaki és technológiai háttér fejlesztése - a legkedveltebb pályázat

Az újonnan megjelenő pályázatok közül, véleményünk szerint a pénzügyi keret függvényében leginkább kihasznált pályázat lesz. Hiszen a kis és középvállalkozások kapcsán a technológia fejlesztés az egyik legfontosabb alapkő a versenyképesség növelésében.

A pályázat célja, alapvető prioritása a műszaki háttér és a technológiai fejlesztések elősegítésének támogatása. A támogatás teljes keretösszege 6.4 milliárd forint. Az intézkedés keretein belül közel 450 támogatni kívánt pályázóval számolhatunk. A támogatásért gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók indulhatnak majd. A pályázati kritériumok tekintetében figyelembe kell vennünk, hogy a pályázó esetében felmerülő összes foglalkoztatott létszám nem haladhatja meg a 250 főt, és éves nettó árbevétele legfeljebb 40 millió euró lehet, vagy mérleg főösszege legfeljebb 27 millió eurót érhet el. Egyéni vállalkozók esetében a jövedelemadó bevallásában szereplő összes bevétel nem haladhatja meg a 40 millió eurót, annak aki indulni szeretne ezen célon belül elérhető vissza nem térítendő támogatásokért. Fontos tény, hogy a pályázni kívánó vállalkozásokon belül, a tulajdoni hányad vizsgálatát sem szabad elfelejtenünk. Csak olyanok indulhatnak el a pályázaton, akik esetében az önkormányzati, vagy a pályázaton elinduló vállalkozáson kívül eső más vállalkozások tulajdoni háttere külön és együttesen nem haladja meg a 25%-ot.

A támogatás egyértelműen vissza nem térítendő támogatás, amelyet a pályázó részéről nem terhel visszafizetései kötelezettség.

#alt#A támogatás mértékét vizsgálva a projekt összes költségét elszámolva, 50%-os támogatás igényelhető, ami maximum 25 millió Ft lehet, amennyiben a projekt célja az ingatlan bővítése fejlesztése, licenc, know - how, valamint a gépek és berendezések beszerzése. Ebben az esetben a beszerezni kívánt gépeknek újaknak kell lennie. A pályázat használt gépek támogatását is engedélyezi, ebben az esetben 30%-os támogatástartalom, de maximum 15 millió Ft igényelhető. A használt gépek esetében 3 évesnél idősebb berendezést nem vásárolhatunk, amelyek esetében azt is igazolni kell, hogy a berendezés CE minősítéssel rendelkezik, gyártói megfelelősségi nyilatkozattal is ellátták, valamint eredet igazolást is társítottak hozzá. A használt gépek esetében szintén alá kell támasztanunk azt is, hogy a gépre más európai uniós forrást még nem vettek igénybe.

Az Áfa elszámolás kapcsán, amennyiben a pályázónak a támogatásokból finanszírozott projekttel kapcsolatosan nincs Áfa visszaigénylési jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt Áfá-val növelt bruttó összköltsége. Amennyiben a pályázó Áfa visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt nettó összköltsége.

A gépbeszerzések tekintetében, operatív lízing és haszonbérlet keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető. Pénzügyi lízing esetében a beruházás megvalósítását legkésőbb a projekt megkezdését követő 2 éven belül a pályázó vállalkozás tulajdonjogszerzésével kell befejezni. Mint általában a legtöbb kis és középvállalkozói pályázat esetében itt is tudnia kell a vállalkozásnak pályázati önerőt feltüntetni. Jelen esetben a tervezett nettó beruházási érték 25%-át, mint saját forrást kell feltüntetni.

A pályázat kapcsán természetesen kizáró okok is felmerülnek, amelyek szintén az alapvető pályázati kritériumrendszert tükrözik. A főbb kizáró kritériumok a következők, nem pályázhatnak azok, akik csőd, vagy felszámolási eljárás alatt állnak, akik 60 napot meghaladó köztehertartozással rendelkeznek, akiknek az utolsó éves beszámolója alapján a saját tőkéjük negatív értéket képvisel, akik főtevékenységei mezőgazdasági tevékenységet tükröz, akik nem rendelkeznek a tevékenységük kapcsán szakhatósági engedélyekkel, stb...

#alt#Megkezdett beruházás kapcsán támogatás nem igényelhető. A támogathatós tevékenységek között a következőkre lehet majd elszámolni a támogatástartalmat: műszaki gépek, berendezések és eszközök beszerzése, és/vagy ingatlan építése és bővítése, fejlesztése és/vagy licenc és know-how vásárlása. Eszközbeszerzés célú támogatás esetén az elszámolható költségek a következők lehetnek: gépek, berendezések beszerzése, szállítás és üzembe helyezés, betanítás költségei, vissza nem igényelhető áfa. Ingatlan építése és bővítése esetén az elszámolható költségek a következők: telekhatáron belüli infrastruktúraépítés, és fejlesztés, ingatlan építése és modernizáció, felhasznált anyagok költsége, vissza nem igényelhető áfa. Know-how és licenc vásárlása esetén a következő költségtartamok elszámolása engedélyezett: immateriális javak, know-how és licenc vásárlása, egyszeri díjak, személyi jellegű ráfordítások, ( tanácsadás igénybevétele, oktatás, felmérések elkészítése), vissza nem igényelhető áfa.

A pályázatokat 2004. február 16-tól lehet benyújtani, egészen 2004. szeptember 30-ig.

Jó pályázást kíván Önnek:

Semperger Kinga
Szakmai igazgató

Pályázatfigyelő és pályázati tanácsadó partnerünk:
Árindex Forrásközvetítő és Beruházási Tanácsadó Kft.
1071. Budapest, Peterdy u. 15
Pest Center Irodaház
Ügyfélkapcsolat:
Tel: 06 1 344 55 66
iliae@arindex.hu
www.arindex.hu