Cecília
3 °C
12 °C

Egy sikeres család - egy sikeres rum

2005.05.04. 13:22
A Bacardi rum eredete don Facundo Bacardi nevéhez kötôdik, aki Észak-Spanyolországban született 1816-ban, majd családjával 1830-ban Kubába költözött és Santiago de Cuba városában telepedett le.

Facundo, aki sikeres bor importôrként és kereskedôként tevékenykedett, kidolgozott egy olyan cukornádmelasz erjesztési, lepárlási és keverési eljárást, mely révén egy tisztán fogyasztható alkohol nyerhetô. Akkortájt a rumot a Karib tenger kalózainak és kalandorainak durva, érdes italaként tartották számon. Ezzel szemben Facundo Bacardi rumja végre könnyű, tiszta, zamatos és fehér volt, amit kezdetben csak saját maga és családja kedvtelésére készített.

#alt#

Don Facundó Bacardi a kezdeti sikerek után 1862-ben megvásárolt egy kisebb szeszfôzdét, ahol február 4-én megkezdôdött a világ legnépszerűbb rumjának a története, beidult a Bacardi rum lepárlása.

A vállalat a kezdettôl fogva családi vállalkozás volt, Don Facundo - akinek a titkos receptjét generációk adják át egymásnak mind a mai napig - felügyelte a BACARDI rum néven ismertté vált ital lepárlását, érlelését és keverését.

A környékbeli emberek az élvezhetô rum hírére tódultak az üzemhez rumot vásárolni. Ebben az idôben nagy volt az analfabéták száma Kubában, így nem tudták elolvasni a címkéket, nem ismerték fel a BACARDI rumot. Ezért don Facundo a címkére egy könnyen felismerhetô emblémát keresett. Felesége, donna Amalia ötlete volt, hogy utalva a szeszfôzde bádog teteje alatt lakó denevérekre, a címkére egy denevér emblémát tegyenek. Innen ered a denevér rajz, mint bejegyzett védjegy, mely mind a mai napig látható a Bacardi üvegeken.

A századforduló idején a Bacardi szervezet tovább erôsödött. Földet vásároltak Kubában és bôvítették a palackozó kapacitást. A nemzetközi terjeszkedés 1910-ben kezdôdött, amikor beindították a palackozást a spanyolországi Barcelonában.

1919. május 2-án a Bacardi szervezetbôl létrehozták a "Compania Ron Bacardi S.A." részvénytársaságot. A spanyolországi sikeren felbuzdulva 1931-ben kiterjesztették a Bacardi rum elôállítását Mexikóra, majd az amerikai piac ellátására 1936-ban létrehozták a puerto ricói üzemet. Az Egyesült Államokban történô forgalmazásra 1944-ben New Yorkban megalakították a "Bacardi Imports Inc." céget. 1960-ban súlyos csapás érte a céget. A Castro-kormány kisajátította a kubai Bacardi vállalat kb. 76 millió dolláros tulajdonát, és sikertelenül ugyan, de megpróbálta a Bacardi védjegyet is megszerezni. Ennek ellenére a részvényeseknek sikerült újraszervezni a vállalatot a Bahama-szigeteken "Bacardi & Company Ltd." néven, mely folytatta tevékenységét, mint a Bacardi márkanév, védjegyek és receptúrák, gyártási titkok és eljárások birtokosa. A cég menedzsmentje ma is a Bahamákon székel.

A 70-es évektôl a Bacardi vállalatok tovább szaporodtak, a világ különbözô pontjain hét elôállító-, és további nyolc palackozó üzemet hoztak létre. Az óriási siker betetôzése a 70-es évek végére következett be, amikor a Bacardi rum lett a világ legkelendôbb égetett szeszesitala, és ezt a pozícióját mind a mai napig ôrzi.

1992 újabb mérföldkô a cég életében a Martini & Rossi holding felvásárlásával és a "Bacardi Limited" közös vállalat létrehozásával. A két családi vállalkozás egyesülése révén a világ harmadik legnagyobb szeszesital gyártó és forgalmazó cégévé vált.

A Bacardi rumból napjainkban közel 25 millió kilenc literes kartont gyártanak évente, mely mennyiségnek legnagyobb része koktélként, azon belül is Cuba-Libre-ként, azaz Bacardi-colaként kerül a fogyasztók poharába.

#alt#