Nándor
7 °C
23 °C

Erőtér (attractor field) technika

2006.02.03. 11:27
"A legújabb tudományos kutatások eredményei egyre pontosabban térképezik fel az emberi test és agy működésének finom mechanizmusait és a köztük lévő kapcsolat mibenlétét. Az új ismeretek birtokában pontosabb és hatékonyabb módszerek jöhetnek létre."

A legújabb tudományos kutatások eredményei egyre mélyrehatóbban és pontosabban térképezik fel az emberi test és agy működésének finom mechanizmusait és a köztük lévő kapcsolat mibenlétét. Ez megteremti a lehetőségét annak, hogy az új ismeretek birtokában egyre pontosabb és hatékonyabb módszerek jöhessenek létre.

Az emberi szervezet sokkalta bonyolultabb rendszert alkot annál, hogy a tudomány képes lenne azt teljes összefüggésében megérteni és feltérképezni. A tudományos álláspont szerint a betegségek okai a fizikai tényezőkben - legyenek azok környezetiek vagy genetikaiak - keresendők. De az emberi értelem századok kutatásaival is legfeljebb e tudás felszínét érinthette meg.

2000-ben az orvosi Nobel díjat Dr Eric Kandel, a Kaliforniai Egyetem Neurobiológiai és Viselkedéskutató Központjának igazgatója kapta a test és lélek közti szakadék áthidalása terén elért figyelemreméltó felfedezéseiért. Munkája forradalmasította az agyról szerzett ismereteinket, miután bemutatta, hogy a gondolatok, a gondolati tevékenység és tapasztalatok milyen változásokat eredményeznek az idegsejtek szerkezetében. Ez a felismerés nagyban hozzájárult korunk egyik legnagyszerűbb felfedezéséhez, a "neuro-plaszticitáshoz", - ahhoz a felfedezéshez, miszerint az agy, a korábbi feltételezésekkel ellentétben, képes szerkezeti változásokra a felnőttkor elérése után is.

Az Erőtér (Attractor Field) Technika David R. Hawkins "ERŐ kontra erő - az emberi viselkedés rejtett mozgatórugói" című könyvéből nőtte ki magát. Hawkins az emberi tudatosság 25 éven át tartó tanulmányozásának eredményét írja le könyvében. Az előszóban azt állítja: azt gondoljuk, uraljuk az életünkre ható erőket, de valójában ismeretlen erők kormányoznak minket, olyan erők, amelyeket nem tartunk kontrollunk alatt.

Dr. Hawkins tapasztalatain és metódusán alapulva Dr. Kurt Ebert olyan módszert dolgozott ki, amely a meridiánok mentén zajló energiaáramlás megváltoztatásával lehetővé teszi az ember fizikai és mentális betegségeinek forrásaként szolgáló energiamezők semlegesítését. Az Erőtér (Attractor Field) Technika eszközeivel kordában tarthatjuk a létezésünket uraló erőket, megszüntetvén mind a tüneteket, mind az azokat okozó betegségért felelős energiamezőket.

Dr. Ebert ezt írja: "_ ez a módszer új paradigmát képvisel a betegségek és lefolyásuk tekintetében a nyugati orvosi felfogásban. A keleti és nyugati orvoslás eszméinek ezen társításával úgy tekinthetünk a betegségekre, mint az életünk alapját képező és azt fenntartó energiaminták eltorzulására. Az Erőtér (Attractor Field) Technika végső soron a szokásszerű gondolkodási minták által létrehozott energiaminták megváltoztatására irányul. A strukturált energiaminták szintjén működő AFT módszer, az akupunktúrához hasonlóan, elkerüli a fizikai folyamatok erőszakos megváltoztatásából eredő káros mellékhatásokat."

Tudományos technológiánk nem váltotta be a jobb világra vagy a jobb életminőségre tett ígéreteit. Új paradigmára van szükség, amely önállóságot és hatékonyságot kínál a félelemmel, kétségbeeséssel, az apátiával és a szegénységgel szemben. Századokon át arra fecséreltük energiánkat, hogy minél árnyaltabban rajzoljuk meg a különbségeket az anyagi világban az igazság keresése során. De rossz helyen kerestük.

Dr Kurt Ebert orvos, a Pennsylvaniai Philadelphiában élő pszichiáter, aki Dr. Hawkins munkásságára alapozva fejlesztette ki, alkalmazza és tanítja az "Attractor Field" technikát. Februárban Budapesten láthatjuk vendégül. A teljes tanfolyamsorozat két, egyenként háromnapos alaptanfolyamból, valamint egy gyakorlati részből áll, amely további három nap. Mindenkit szeretettel várunk, akár szakmai tudását szeretné fejleszteni akár saját életét jobbá tenni

További információ és jelentkezés: Carol Kft
Mobil: 06 20 934 6530, telefon: 225-8366, fax: 225-8367,
e-mail: carol@carol.hu, honlap: www.carol.hu

Legközelebbi tanfolyamok időpontjai:
I. tanfolyam: 2006 február 10-12 ig,
II. tanfolyam: 2006 február 13-15 ig,
III. tanfolyam: 2006 február 16-18 ig,