Előd
7 °C
16 °C

Szeretne konferenciatolmács lenni?

2008.05.22. 11:34

A hagyományos, akkreditált szakfordító- és tolmácsképző kurzusok mellett
European Masters in Conference Interpreting
mesterdiploma csak az ELTE-n


Az ELTE FORDÍTÓ-ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKE

a magyarországi fordító- és tolmácsképzés legrégibb műhelye. A 35 éves szakmai tapasztalattal rendelkező intézmény, Magyarországon elsőként vezet be akkreditált, fordító- és tolmács mesterképzési programot.

A 2008-2009-es tanévre az alábbi posztgraduális, akkreditált fordító-és tolmácsképző kurzusokra hirdet felvételt:

1. EU-ÁLTAL ELISMERT, EMCI-MESTERDIPLOMÁT NYÚJTÓ KONFERENCIATOLMÁCS-KÉPZÉS

A továbbképzésben való részvétel feltételei:

• egyetemi vagy főiskolai oklevél
• felsőfokú nyelvtudást igazoló bizonyítvány egy vagy két idegen nyelvből
• bármely hazai vagy külföldi Fordító-és Tolmácsképző intézményben szerzett előképzettség vagy országos tolmácsvizsgán szerzett bizonyítvány
• sikeres alkalmassági vizsga           

A továbbképzés célja:

• A konferencia-tolmácsoláshoz szükséges készségek (nagyszakaszos konszekutív tolmácsolás, szinkrontolmácsolás) magas szintű elsajátítása AB(C) nyelven
• Szakmai, tolmácsetikai ismeretek megszerzése
• Alapvető EU-dokumentumok, intézmények, EU-nyelvhasználat kellő elsajátítása

A továbbképzés időtartama: 2 félév.

A képzés mindkét félévben három délutánra elosztva heti 12 órában történik. A képzésben vendégoktatóként részt vesznek az EU Bizottsága mellett működő Tolmácsszolgálat szakemberei is. A hallgatóknak lehetőségük van brüsszeli tanulmányi ösztöndíj megpályázására.

Brüsszeli tanulmányút és külföldi szakmai gyakorlat:

A második félévben a hallgatók egy hetet töltenek Brüsszelben, ahol megismerkednek az EU intézményeinek működésével. Ugyancsak a második félévben kerül sor a kéthetes szakmai gyakorlatra valamelyik EMCI partneregyetemen. A második félév végén a hallgatók nemzetközi bizottság előtt tesznek záróvizsgát, és sikeres vizsga esetén, a magyar diplomán kívül, részesülnek az Európai Unió és Konferenciatolmácsok Nemzetközi Szervezete (AIIC) által elismert, European Masters in Conference Interpreting mesterdiplomában is.
Ez utóbbi odaítélésére Magyarországon kizárólag az ELTE jogosult. 2000 óta több mint 40 EMCI-diplomás  hallgatónk  nyert felvételt az Európai  Parlament és az Európai Bizottság közös szabadúszó- tolmács listájára.

2. EURÓPAI UNIÓS SZAKIRÁNYÚ FORDÍTÓKÉPZÉS

A továbbképzésben való részvétel feltételei:

• egyetemi vagy főiskolai oklevél
• felsőfokú nyelvtudást igazoló bizonyítvány egy vagy két idegen nyelvből
• bármely hazai vagy külföldi Fordító-és Tolmácsképző intézményben szerzett előképzettség vagy országos szakfordító vizsgán szerzett bizonyítvány
• sikeres alkalmassági vizsga

A továbbképzés célja:

Olyan magasan kvalifikált fordítók képzése, akik megfelelő jártasságra tesznek szert az EU-dokumentumok fordítása terén, biztonsággal alkalmazzák az új nyelvtechnológiai eszközöket és programokat a fordítási folyamat és a terminológia-készítés során, és képesek összehangolt csapatmunkában végezni a fordítói tevékenységet.

A továbbképzés időtartama: 2 félév.

A képzés mindkét félévben csütörtökön és pénteken heti 12 órában történik. A képzésben vendégoktatóként részt vesznek az EU Bizottsága mellett működő Fordítószolgálat szakemberei is. Az Európai Unió intézményeiben fordítást végző szakemberek több mint fele ELTE-diplomával rendelkezik.

3. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ-ÉS TOLMÁCSKÉPZÉS

A továbbképzésben való részvétel feltételei

• egyetemi vagy főiskolai oklevél
• felsőfokú vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló bizonyítvány egy idegen nyelvből 
• sikeres alkalmassági vizsga
A továbbképzés célja:

• Szakfordító és konszekutív (tárgyalási) tolmácsolási feladatok magas szintű ellátása mindkét irányban
Felkészítés az EMCI (konferenciatolmács) kurzusra

A továbbképzés időtartama: 2 félév (600 óra) 

Az alapozó, két féléves képzés során a szakfordítás és tolmácsolás oktatása párhuzamosan folyik

A (magyar) B - idegen nyelv (angol, francia vagy német) kombinációban. A képzésben vendégoktatóként részt vesznek az EU Bizottsága mellett működő Tolmács- és Fordítószolgálat szakemberei is.

A képzés az első félévben négy napon át (H-Cs) 08.30-14.00-ig tart.  A második félévben három napon át (H-Sz vagy K-CS) 08.30-14.00-ig tart.

Mindegyik  képzési forma  nyitott, bármely felsőfokú végzettséggel és magas szintű anyanyelvi és idegen nyelvi ismeretekkel rendelkező fiatal számára.

Letölthető jelentkezési lapok:
http://www.elteftt.hu/f/File/jellapeut.pdf http://www.elteftt.hu/f/File/jellapttgft.pdf http://www.elteftt.hu/f/File/jellapeuf.pdf

Jelentkezési határidő: 2008. június 9.
Írásbeli felvételi időpontja: 2008. június 14. 10.00-14.00
Tandíj várható összege: 260 ezer Ft/félév

Részletesebb információk a http://www.elteftt.hu/ honlapján . További tájékozódás: pappjutka@ludens.elte.hu címen
vagy a 411-65-00/5894 telefonon.