Lukács
7 °C
22 °C

Ferencvárosi Önkormányzat

2005.09.27. 16:26

Ferencváros címere A Ferencvárosi Önkormányzat a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII.tv valamint a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó, többször módosított 14/2000.(X.02.)sz. rendelet alapján nyilvános pályázatot hirdet a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő,

 • Bp., IX., Ráday u. 9. fsz. II.sz. alatti, 172 m2 alapterületű utcai bejáratú helyiségcsoport,
 • Bp., IX., Ráday u. 47. fsz. I.sz. alatti, 144 m2 alapterületű utcai bejáratú földszinti helyiség
határozott időre, 2015.december 31-ig szóló bérleti jogának megszerzésére.

A helyiségben kortárs művészeti tevékenységet lehet folytatni.

PÁ L Y Á Z A T I    F E L T É T E L E K

1./A pályázati eljárás résztvevője lehet,

 • a./ cégbíróságon már bejegyzett gazdasági társaság, egyéni vállalkozási igazolvánnyal rendelkező természetes személy, közhasznú szervezet,
 • b./ akinek a Ferencvárosi Önkormányzattal szemben díj és adó tartozása nincs,
 • c./ aki ellen nem indult felszámolási-, csődeljárás.

  • 2./A pályázót meghatalmazottja ( jogi képviselője ) is képviselheti. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, illetőleg jogi képviselő esetében a jogszabályban meghatározott módon kell eljárni. A meghatalmazást a pályázattal együtt be kell nyújtani.

   3./A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
   • - a kitöltött pályázati ajánlat formanyomtatványt,
   • - a tevékenység végzésére jogosító iratot (egyéni vállalkozói igazolvány, cégbírósági végzés, társasági szerződés, egyéb okirat),
   • - a pályázatot megelőzően végzett kulturális tevékenységről szóló részletes beszámolót, referenciákat
   • - a helyiségben végezni kívánt tevékenységre vonatkozó részletes, koncepcionális tervet, a megvalósítás, működtetés forrásait, esetleges együttműködési megállapodási javaslatot,

   4./A helyiségre benyújtott pályázatok közül a pályázati nyertest az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselőtestület választja ki.
   5./A pályázat nyertese a képviselőtestületi döntés kézhezvételét követő 15 napon belül köthet bérleti szerződést. Amennyiben a pályázati nyertes a megadott határidőben a szerződést nem köti meg, úgy a Képviselőtestület által második helyre rangsorolt pályázó köthet bérleti szerződést.

   A pályázati ajánlatokat zárt borítékban

   2005.október 14-én 12 óráig kell személyesen benyújtani
   a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
   (1092 Bp., Bakáts tér 14.).


   A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok bontására

   2005.október 17-én, 10 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda 1092 Bp., Ráday u. 26. sz. alatti hivatalos helyiségében

   Az ajánlatok felbontásánál a Kiíró, illetve az azt képviselő személyeken kívül jelen lehetnek az ajánlattevők, valamint az általuk írásban meghatalmazott személyek, és a ferencvárosi önkormányzati képviselők.

   A helyiségek 2005. szeptember 27-én, október 6-án és október 11-én a Vagyonkezelési Irodával egyeztetett időpontban megtekinthetők.

   A pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1092 Bp., Bakáts tér 14.fsz.1.) szerezhető be.

   A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda Helyiségügyi Csoportja (1092 Bp., Ráday u. 26., telefon: 21-51-077/514,516,519 mellék).

   Budapest, 2005. szeptember

   dr.Gegesy Ferenc
      polgármester