Cecília
3 °C
12 °C

NFT és PEA - Forráslehetőségek Európai módra!

2003.08.19. 08:59
Mit is jelentenek ezek a rövid mozaikszavak? Az uniós csatlakozás előtti időszakban számos olyan új kifejezésbe, pályázatokkal és pénzforrásokkal kapcsolatos szakzsargonba botlunk, amelyeket az első hallásra nem biztos, hogy megfelelően tudunk értelmezni. Sokszor azt sem tudjuk mire, és hol, hogyan használhatjuk őket. Szeretnénk segíteni az értelmezésben és a kifejezések gyakorlati használatában, hogy ne kelljen rögtön speciális értelmező szótárak után kutatni. Arról nem is beszélve, hogy ezek az újonnan keletkezett szóösszetételek nehezen fellelhetőek a napjainkban használatos általános szótárakban.

#alt#Nemzeti Fejlesztési Tervünk (NFT), hazánk Európai Uniós csatlakozása alapján a Strukturális és Kohéziós Alapokból igénybe vehető források, célzott felhasználási tervezetét, célkitűzéseit tartalmazó dokumentum.
A Strukturális és a Kohéziós Alapok az Európai Unió azon két legfontosabb támogatási forrása, mely a csatlakozni kívánó országok fejlesztési terveit, támogatni kívánja. 2004-2006 között hazánk számára közel 1200-1400 Mrd forintnyi beruházást kell megvalósítania a rendelkezésre álló lehetőségekből. Ezekhez az Uniós pénzforrásokhoz hazai társfinanszírozás is társul majd.
A Nemzeti Fejlesztési Terv alapján terjeszti hazánk az Európai Unió Bizottsága elé azon prioritásokat, melyek kapcsán a különböző bevezetésre váró intézkedéseket elindíthatja majd, s ehhez kellőképpen indokolt támogatásokat, segítségnyújtást kaphat.
A dokumentáció elkészülését tulajdonképpen egy átfogó jellegű, az országról készül SWOT (angol mozaikszó) elemzés segítette, mely hazánk erősségeit (Strengths), gyengeségeit (Weaknesses), lehetőségeit (Opportunities) és veszélyeit (Threats) vizsgálja.

A Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiái hosszú távú célokért hivatottak és elkészítéséért a Magyar Köztársaság Kormánya a felelős.
A legfőbb cél a fenntartható fejlődés és az életminőség javítása, valamint az Uniós régiókhoz képest hazánk elmaradott térségeinek felzárkóztatása.

A Nemzeti Fejlesztési Terv 5 db Operatív programból áll, mely témakörök szerint lesznek a támogatási források, intézkedések is csoportosítva:

 • Humánerőforrás Operatív Program
 • Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
 • Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
 • Regionális Operatív Program
 • Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program

A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében elérhető pályázati intézkedések valószínűleg már a jövő év elejétől pályázhatóak.
A vállalkozói szektorra vonatkozó lehetőségek leginkább a Gazdasági Versenyképesség Operatív program keretén belül megjelenő pályázatokon keresztül lesznek elérhetőek.
Emellett természetesen a többi operatív program is tartalmaz majd vállalkozókra vonatkozó intézkedéseket. Közel 60 olyan intézkedés olvasható a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjaiban, amely alapján a gazdasági társaságok érdeklődése is igen aktív lehet.

#alt#A Nemzeti Fejlesztési Tervhez szorosan kapcsolható a Projekt Előkészítő Alap fogalma, azaz a PEA. Az első Projekt Előkészítő Alapot ez év tavaszán hirdették meg.
A Nemzeti Fejlesztési Terv bárminemű intézkedései, pályázatai kapcsán minden esetben a Nemzeti Fejlesztési Terv és EU támogatások Hivatala jár el.

A PEA első fordulójának előnyeit az önkormányzatok és a civil szervezetek élvezhették.
A pályázók az Operatív programok alá tartozó célterületek kapcsán adhatták be projekt javaslataikat, ötleteiket. A nyerteseknek, tanácsadók ingyenesen készítik majd el a végleges projektjeiket, amelyek jó eséllyel indulhatnak az Uniós támogatásokért.

A PEA-n induló pályázatok, ötletek száma hazánkban közel 3000 volt, a következő célterületre orientálódva:

 • Kistérségi települések rehabilitációja és felzárkóztatása
 • Idegenforgalmi objektumok és szolgáltatások fejlesztése
 • Települések közötti kapcsolódási pontok kiterjesztése
 • Szennyvízkezelés és környezeti kármentesítés
 • Új munkahelyek teremtése innovatív beruházások által
 • Az önkormányzati PEA pályázatok végleges bírálása és az eredményhirdetés őszre várható.

#alt#Az előzetes elképzelések szerint nyilvánvalóan hasznos lenne a vállalkozók számára is ilyen jellegű "elő - pályázati alapokat" kiírni. A vállalkozói szektoron belül is érdekes lenne látni, hogy a hazai versenyképes piac szereplői milyen jellegű projektekkel állnának elő.

A Nemzeti Fejlesztési Terv végleges pályázatai, amelyen úgy is indulhatunk, hogy nem vettünk részt Projekt Előkészítő Alap pályázatokon, valószínűleg a jövő év elejétől nyílnak meg.
Kívánok Önöknek sok pozitív élményt az Európai Uniós csatlakozás és a felhasználható források tekintetében, s amennyiben úgy érzik, segíthetünk Önöknek ebben a hihetetlen színes pályázati kavalkádban, keressenek bennünket bizalommal:

Jó munkát és jó egészséget kívánva Önöknek munkájukhoz:

Semperger Kinga
Szakmai igazgató
www.arindex.hu
Árindex Forrásközvetítő és Beruházási Tanácsadó Kft.
www.index.hu/gazdasag/palyazat