Vendel
5 °C
20 °C

Politikai mélypont Magyarországon?

2008.05.15. 10:47

Milyen kockázatokat rejt magában a jelenleg kialakult politikai helyzet? Lehetséges politikai forgatókönyvek, amelyek kijelölik Magyarország gazdasági pályáját a jövőben, különböző kockázati területek függvényében.

www.mbaakademia.hu

www.mbaakademia.hu

BME MBA gazdaságpolitikai klub

MBAAkadémia, a BME MBA szakán végzett és jelenlegi gazdasági másoddiplomások gazdaságpolitikai klubja az Akadémián.

az MBAAkadémiá-ról röviden

az MBAAkadémia korábbi rendezvényei

A 2008-as tavaszi rendezvény meghívott vendége: Dr. Török Gábor (VISION consulting)

Milyen kockázatokat rejt magában a jelenleg kialakult politikai helyzet? Lehetséges politikai forgatókönyvek, amelyek kijelölik Magyarország gazdasági pályáját a jövőben, különböző kockázati területek függvényében.

Gazdaságra vonatkozó modellt sem egyszerű alkotni, mivel a gazdasági folyamatok sem nem adaptív, sem nem lineáris folyamatok, ezért nehezen megfigyelhetőek és irányíthatóak. Gondoljunk itt például az adópolitika, monetáris politika nehéz hangolhatóságára, amely nem sikerült több kormányzati cikluson keresztül sem. A gazdaság fejlődési pályáját a politikában bekövetkező változások, kockázatok egyértelműen determinálják. A kialakult kockázatos politikai helyzetek, az abból fakadó következmények irreverzibilis pályára terelhetik az ország gazdaságát, amelyben az eddig rendelkezésre álló beavatkozási lehetőségek már nem elegendőek a fejlődési irány megváltoztatására.

Az előadás nyolc kockázati terület

  • Előrelátható politikai események
  • Spontán változás lehetősége
  • Jogbiztonság kérdése
  • Kül- és biztonságpolitikai kockázatok
  • Közpolitikai alternatívák
  • Gazdasági racionalitás érvényesülése
  • Működőképesség és kormányozhatóság
  • Legitimitás

figyelembe vételével a politikai kockázat fogalmát próbálja meg értelmezni, és alkalmazni a napjainkban kialakult politikai helyzetre, bemutatja a legfontosabb kockázatelemző eljárásokat, felhívja a figyelmet a módszerek problémáira, és ismerteti a Vision által kidolgozott új, „puha" kategóriákat alkalmazó kockázatelemző modellt.

A Vision által alkalmazott kockázatelemzés célja, hogy az adott politikai rendszerben rejlő politikai kockázatokat mutassa be egy adott időpontban. A politikai kockázat fogalma alatt nem egy univerzális országkockázatot, vagy valamilyen demokrácia indexet értenek. Előbbi lényegesen tágabb, hiszen magában foglal számos politikán túli elemet; utóbbi pedig olyan normatív elemekkel is számol, amelyek nem állnak automatikusan kapcsolatban egy politikai rendszer kockázatosságának mértékével.

Nem hisznek abban, hogy létezne valamilyen általános, minden szereplő számára ugyanazt jelentő kockázati érték. A kockázat ugyanis relatív fogalom: ami valakinek kockázat, valaki másnak remény vagy esély is lehet. Éppen ezért felfogásuk szerint minden kockázatelemzésben meg kell jelölni a kockázat alanyát. Értelmezésükben a politikai kockázat egy pillanatfelvétel: azt mutatja meg, hogy egy adott időpontban mit gondolnak az adott politikai rendszer jövőbeli kockázatosságáról. A politikai kockázat tehát mindig a jelenről és még inkább a jövőről szól, múltbeli kockázatokról beszélni illogikus lenne. A múltbeli eseményeknek és tapasztalatoknak azonban komoly szerepük van abban, hogy mit gondolnak a jelen- és jövőbeni kockázatokról. A Vision kockázati modellje ennek megfelelően egy adott pillanatban elemzi a rendszerben rejlő és a változás lehetőségéből következő kockázatokat. Modelljük egyszerre statikus és dinamikus: azt vizsgálják, hogy egy adott időben egy adott politikai rendszer milyen pályán halad, s hogy a múltbeli tapasztalatok alapján van-e esély arra, hogy ez a pálya megváltozzon.

Alkalmatlannak tartják a komoly mérlegelésre azokat a modelleket, amelyek kizárólag kvantitatív módszereket alkalmaznak a kockázat mérésére. A technikai alapon, különböző számokból létrehozott indexek helyett az elemzői tudást és belátást is fontosnak tartó kvalitatív módszer hívei: arra törekszenek, hogy elemzőik konszenzusával döntsenek egy adott rendszer kockázatairól.