Nándor
7 °C
23 °C

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2008.05.08. 10:02

2008.

Az MFB Zrt. ismételten meghirdeti „Mentor" Ösztöndíj Programját.

A Program célja:

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MFB Zrt.) Mentor Ösztöndíj néven 2006-ban Ösztöndíj Programot indított. Az Ösztöndíj Program Praktikum néven gyakorlati szakmai, illetve Habilitas néven elméleti szakmai ösztöndíjas támogatási rendszert működtet.

Praktikum Program

A „Praktikum Ösztöndíjra" azoknak a felsőoktatási intézményekben tanuló, második évfolyamot befejezett hallgatók jelentkezéseit várjuk, akik az MFB Zrt. szervezeti egységeinél, 6/12 hónap időtartamra kívánnak szakmai képzésben részt venni.

A Program célja, hogy a Praktikum pályázat nyertesei a kötelező vagy nem kötelező szakmai gyakorlatuk során a felsőoktatási intézményben elsajátított tudást a gyakorlatban is alkalmazni tudják

A program keretében az ösztöndíj alap mértéke havi: 40.000 -Ft, ami a szakmai gyakorlat alatt tanúsított és értékelt tevékenység alapján növekedhet.

 

Praktikum Program pályázati feltételei:

A Praktikum Programra pályázhatnak:

- a Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező,

- a pályázat benyújtásakor és az esetlegesen elnyert ösztöndíj teljes időtartama alatt is egyetemmel vagy főiskolával jogviszonyban álló nappali tagozatos hallgatók, akik a gyakorlat megkezdésekor már a második évet sikerrel lezárták,

- legalább 3,5-ös tanulmányi átlagot értek el.

 

A Praktikum Programra a pályázatokat postai úton a Budapest, V. kerület Kálmán Imre utca 1. Regus Irodaház, MFB Zrt. Humánpolitikai Igazgatóság címre vagy a karpati.julia@mfb.hu email címre kérjük eljuttatni 2008. május 31-ig a pályázati kiíráshoz tartozó pályázati űrlappal és az űrlapon megjelölt mellékletekkel együtt.

A pályázati űrlap letölthető az MFB Zrt. honlapján. (www.mfb.hu)

Az írásos pályázat benyújtását követően, amennyiben a pályázat megfelel a pályázati kiírás előírásainak, úgy a jelentkezőt emailben vagy telefonon értesítjük a személyes meghallgatás időpontjáról.

A pályázatok érkezési sorrendjében kezdődnek meg a személyes meghallgatások.

Érdeklődni lehet a karpati.julia@mfb.hu email címen vagy a 06-1-428-17-57-es telefonszámon.

 

Habilitas Program

„Habilitás Ösztöndíjra" olyan tehetséges fiatalok pályázatait várjuk, akik a tanulmányaik során, vagy azon túl kiemelkedő képességgel, tehetséggel rendelkeznek, és szakmai fejlődésükhöz, szakmai terveik megvalósításához anyagi támogatás szükséges, amit a Bank 12 hónap időtartamra ösztöndíjjal biztosít.

A Habilitas Program célja, hogy az ösztöndíj nyertesei, az ösztöndíj időtartama alatt alkotóerejüket teljesítményük fokozására és tehetségük kibontakoztatására fordíthassák.

A pályázatok elbírálásánál elsősorban a pályázó által ismertetett elképzelés szakmaisága az irányadó.

A program keretében az ösztöndíj mértéke havi: 40.000 -Ft.

2.A Habilitas Programra pályázhatnak:

- a 18 és 35 év közötti,

- a pályázat benyújtásakor és az esetlegesen elnyert ösztöndíj teljes időtartama alatt is egyetemmel vagy főiskolával hallgatói jogviszonyban álló, nappali tagozatos,

- Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező,

- kiemelkedő tudással, egyedi szakmai tervekkel rendelkező hallgatók.

A Habilitas Programra a pályázatokat postai úton a Budapest, V. kerület Kálmán Imre utca 1., Regus Irodaház, MFB Zrt. Humánpolitikai Igazgatóság címére vagy a karpati.julia@mfb.hu email címre kérjük eljuttatni 2008. július 31-ig a pályázati kiíráshoz tartozó pályázati űrlappal és az űrlapon megjelölt megfelelő mellékletekkel együtt.

A pályázati űrlap letölthető az MFB Zrt. honlapján.(www.mfb.hu/)

Az írásos pályázat benyújtását követően, amennyiben a pályázat megfelel a pályázati kiírás előírásainak, úgy a jelentkezőt emailben vagy telefonon értesítjük a személyes meghallgatás időpontjáról. A pályázatok érkezési sorrendjében kezdődnek meg a személyes meghallgatások.

Érdeklődni lehet a karpati.julia@mfb.hu email címen vagy a 06-1-428-17-57-es telefonszámon.