Nándor
7 °C
23 °C

Sajtóközlemény

2006.04.13. 10:30
Az MKB Bank 2005. évi üzleti eredményei a további dinamikus belföldi fejlődés megalapozásáról tanúskodnak, valamint jelzik a KKEU stratégia sikeres megvalósításának első lépését is. A mérlegfőösszeg 1646 MdFt-ot tett ki. Az ügyfélhitelek állománya meghaladta az 1200 MdFt-ot, míg az ügyfelektől származó források elérték a 842 MdFt-ot. A Bank adózás előtti eredménye közel 20%-os bővüléssel 21,7 MdFt-ot ért el. A Bank vállalati és a lakossági ügyfeleinek száma jelentősen bővült, piacrészesedéseit az MKB Bank a nagyvállalati, projekt és intézményi ügyfélkörben megtartotta, illetve a kkv és lakossági körben tovább növelte. Kiemelendő az elektronikus csatornák használatának, a befektetési szolgáltatásoknak, a faktoringnak, valamint a private banking területeknek a felfutása. A Bank átfogó megújulását jelzi új szlogenje: Személyesen Önnek, valamint új logója is. Az MKB Bank eddig is számottevő és növekvő nemzetközi finanszírozási aktivitásán túl bizonyos országokban immár helyi jelenléttel szolgálja ki nemcsak a wholesale, hanem a retail és kkv ügyfélkört is, megfelelően annak a dedikált szerepnek, melyet fő részvényese, a BayernLB szánt neki a csoport KKEU stratégiájában, ennek első lépése volt a bulgáriai Unionbank többségi tulajdonrészének megszerzése 2005. végén.

Az MKB Bank változatlanul a vállalati szegmens egyik piacvezető bankja. Az elmúlt évben a vállalati és intézményi számlavezető ügyfelek száma (beleértve a KKV ügyfeleket is) elérte a 38.249-et (2004: 33.000). A vállalati hitelezésben a Bank közel szinten tartotta piacrészesedését (13,7%), míg a vállalati szektor betéteiben 10,6%-ot ért el. A nem pénzügyi vállalatok hitelezésében az MKB Bank átvette a piacvezető pozíciót a tavalyi évben, 15% piaci részesedéssel. A hazai PPP ügyletek finanszírozásában az MKB Bank továbbra is vezető szerepet tudhat magáénak, az év legnagyobb PPP projektjei mind a Bank részvételével zajlottak.

Az MKB 2005-ben is megőrizte piacvezető pozícióját az intézményi ügyfelek banki kiszolgálásában. Továbbra is számottevő forrásbázist jelentenek az MKB Bank számára a nyugdíjpénztárak, egészségpénztárak, valamint a non-profit ügyfelek, azaz alapítványok, kamarák, szövetségek, egyházi intézmények.

Az elmúlt évben az MKB Bank tovább folytatta terjeszkedését a kis- és középvállalati szektorban. A számlavezetett KKV ügyfélkör mintegy 30 ezerről 34.359-re nőtt. A KKV hitelállomány a 2004. évi 208,0 Mrd Ft-ról 289,0 Mrd Ft-ra, a számla és betétállomány 109,8 Mrd Ft-ról 172,4 Ft-ra nőtt 2005-ben. Az MKB Bank 2005-ben sikeres évet zárt a faktoring üzletágban, piacrészesedését az előző évi 6,8%-ról 9,3%-ra növelte.

2006-ban az ügyfélkör sajátosságainak megfelelő, testre szabott új számlacsomagok kerülnek kialakításra, valamint elektronikus szolgáltatásaink köre is kibővül, a KKV ügyfelek számára igénybe vehető internetes szolgáltatással, a KKV NetBANKárral. A lakossági piacon képviselt piaci pozíció megerősítésére irányuló stratégia 2006-ban is tovább folytatódik. Az MKB Bank új retail stratégiájának megfelelően, a Bank valamennyi retail ügyfele a magyar lakossági piacon egyedülálló módon dedikált pénzügyi tanácsadót kap. Pénügyi tanácsadóink komoly szakmai felkészültséggel mind lakossági mind pedig a KKV ügyfeleink számára személyes tanácsadás keretében szakszerű támogatást nyújtanak valamennyi felmerülő pénzügyi kérdésében, befektetésben, hitelügyletben.
Az elmúlt évben jelentősen módosult a Bank retail termék-portfóliója, sor került néhány termék alapjellemzőinek megváltoztatására, az elsődleges bankolásra való ösztönzést elősegítő új termékek bevezetésére: MKB Alapos Megtakarítás, MKB Kivételes Folyószámla, Számlacsomaggal kombinált bébikötvény, Nyugdíj-előtakarékossági számla.

A lakossági ügyfelek száma több mint 17%-kal növekedve 2005. végén meghaladta a 175 ezret (2004: 150.000). A Bank piaci részesedése lakossági betétgyűjtésben a 2004. évi 5,7%-ról 6,0%-ra emelkedett. A még mindig magas dinamikával bővülő lakossági bankhitelek piacán az MKB piaci súlyát egy év alatt 3,6%-ról 3,8%-ra növelte.

#alt#

2005-ben az MKB Bank befektetési termékeinek kínálata növekedett. Az MKB befektetési alapok állománya 2005. december 31-én meghaladta a 25 MrdFt-ot, mely az állomány közel megháromszorozódását takarja, dinamikus piacbővülés mellett a Bank piaci részesedését közel megkétszerezte. A Bank 3 új befektetési alapot vezetett be: MKB hozamvadász, MKB Euroforint Tőke- és Hozamgarantált Alap, MKB Alapok Alapja.

Értékpapír letétkezelésben a Bank megőrizte kiemelt szerepét, mint a piac egyik legnagyobb szereplője, a bank által letétkezelt értékpapír állomány 2005. év végén közel 27%-os bővülést mutatva meghaladta a 900 MrdFt-ot.

Az év során összesen 20,5 MrdFt értékű, középlejáratú, változó kamatozású értékpapírt - MKB II. és MKB III. Kötvények - bocsátott ki az MKB. A hazai hitelintézetek közül az MKB Bank bocsátott ki első alkalommal rövid lejáratú - 3 és 6 hónapos - diszkont értékpapírt a nyilvános piacon, Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetés mellett - összesen közel 17 MrdFt értékben, miközben EMTN programját is megújította és kiemelésre érdemes 300 MEUR szindikált hitele is.

2005. során két új egységgel 52 tagúra bővült az MKB Bank fiókhálózata. Az idei évben a Bank fiókhálózata számottevően nő, várhatóan 16 fiókkal, emellett az év folyamán bővülni fognak mind a telefonon, mind az interneten keresztül elérhető banki szolgáltatások.

A gépjármű finanszírozási, kereskedelmi, biztosításközvetítési és autópark szolgáltatásokat egységes vertikumba foglaló MKB-Euroleasing cégcsoport a nehéz piaci körülmények ellenére sikeres évet zárt, piaci pozícióit minden üzletágban tovább erősítette, növelte aktivitását. A cégcsoport összes ügyfélkihelyezése 2005 végén 73,6 Md Ft volt; többtízezres lakossági és KKV ügyféllel rendelkezik. A cégcsoport különösen sikeres évet zárt a flotta finanszírozásban (2. piaci pozíció) és a biztosításközvetítésben.

Az MKB Nyugdíjpénztár sikeresen zárta a 2005. évet. A taglétszám 140 ezerre nőtt (9,4%-os bővülés), ennél figyelemre méltóbb, hogy a kezelt vagyon 103,0MdFt-ra (+28,8%) emelkedett. Az MKB önkéntes pénztárának kezelt vagyon alapján számított piacrésze előzetesen 12%, ez a pénztári ág változatlanul a 2-3. legnagyobb a piacon.

2005 az MKB Egészségpénztár számára eredményes év volt stratégia céljai elérésében: a pénztár méretét és szolgáltatási színvonalát tekintve piacvezető pénztárak közé emelkedett. Az MKB Egészségpénztár dinamikusan fejlődött: a taglétszám közel megháromszorozódva meghaladta a 38 ezer főt, ez alapján az 5. helyre lépett elő a pénztári rangsorban, mintegy 8%-os piacrészt érve el.

Az MKB Bank a BayernLB regionális hídfőállásaként képviseli a bankcsoportot a Közép-kelet európai új terjeszkedési stratégiájának megvalósítása során. Ez a stratégia Közép és Dél-Kelet Európa bizonyos piacait, úgy, mint Bulgáriát, Romániát és Szerbiát határozta meg, mint olyan célországokat, ahol az MKB Bank akvizícióval kívánja biztosítani növekedését. Ennek első lépése a bulgáriai Unionbank 60%-ának megvásárlása 2005 végén.

2005 év első félévében a Bank döntött az MKB márka újrapozícionálásáról. A több év alatt megvalósuló márkastratégia célja, egy dinamikusabb és emberközelibb kép kialakítása a Bankról. Az arculatváltás első lépéseként 2006. januárjától új logót és szlogent vezetett be az MKB Bank. Az új szlogennel - Személyesen Önnek - is jelezni szeretné, hogy ügyfeleihez személyes figyelemmel és törődéssel fordul.

#alt#