Jenő
3 °C
8 °C

Az MKB Bank Rt. karitatív tevékenysége

2005.10.11. 14:39
Kapcsolódó cikkek (1)

Az MKB Bank Rt. karitatív tevékenységének középpontjában a gyermekek segítése áll.
Az MKB Bank Rt. és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) között fennálló együttműködési megállapodás értelmében a Bank a 2005/2006-os tanévben is támogatja a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket.

Az MKB Bank Rt. és az NGYSZ együttműködésük során négy különböző támogatási programot valósít meg:

1. MKB ösztöndíj-támogatás
2. MKB egyszeri tanszertámogatás
3. Gyermekétkeztetési támogatás
4. Karácsonyi Gyermekgála

Valamennyi program előkészítését, szervezését, lebonyolítását az MKB Bank Rt. felkérésére a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat végzi immár nyolcadik éve, szorosan és sikeresen együttműködve a Bankkal.

1. MKB ösztöndíj-támogatás

Az MKB Bank Rt. ösztöndíjat alapított azzal a céllal, hogy támogassa a szegény sorsú, tehetséges és kiváló tanulmányi átlagot elérő gyermekeket. Az NGYSZ Magyar Egyesületének bevonásával minden évben pályázatot hirdet, amelyre mindazon tanulók pályázhatnak, akik az általános iskola 2. osztályát befejezték, tanulmányi átlaguk 4,5 fölött van, és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 25.000,-Ft/hó/fő összeget. Az MKB a jó tanulmányi eredmény megőrzése esetén egészen az egyetemi-főiskolai diploma megszerzéséig biztosítja a támogatást.

A Bank ezen kezdeményezése 1997-ben indult útjára. Kezdetben 20 gyermek kapott ösztöndíjat, majd ez a szám évről-évre bővülve, elérte a jelenlegi 100 főt.

Az MKB ösztöndíjban részesülő 100 diák havonta, azaz évi 12 alkalommal 13.000,- Ft-ot kap tanulmányai segítésére. A Bank minden tanév kezdetén oklevéllel jutalmazza azokat a gyermekeket, akik elnyerték az ösztöndíjat. Az idei ünnepélyes oklevélátadásra a MKB Bank Rt. Váci utcai székházában került sor, 2005. október 6-án.

2. MKB egyszeri tanszertámogatás

A Bank lehetőséget ad egyszeri tanszertámogatásra vonatkozó kérelem beadásnak is. Azon diákok részére, akik az MKB-ösztöndíj felhívásra értékelhető pályázatot nyújtottak be, de mégsem nyerték el valamilyen oknál fogva az ösztöndíjat, a Bank egyszeri tanszertámogatást nyújt, melynek összege fejenként 13.000,-Ft.

3. Gyermekétkeztetési támogatás

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ezt a programját már megalakulásakor - 1990-ben - útnak indította bölcsődés korú, óvodás és iskolás gyermekek részére.
Sajnos ma Magyarországon számos család él rendkívül nehéz körülmények között és egyre többen kerülnek olyan helyzetbe, hogy a szülők gyakran reggeli vagy uzsonna nélkül engedik el gyermeküket iskolába szűkös anyagi helyzetükből adódóan. Az NGYSZ számára fontos a rászoruló gyermekek testi, szellemi fejlődésének segítése a gyermekek étkeztetésének támogatásán keresztül.

A támogatás elnyerésére minden 18. életévét be nem töltött, Magyarországon élő gyermek, illetve az őt képviselő szülő vagy intézmény (bölcsőde, óvoda, iskola) pályázhat. A kérelmek elbírálásánál fő szempont a rászorultság. Ennek objektív megítélése céljából az iskolától, óvodától kérünk javaslatot, véleményt, a munkáltatótól jövedelemigazolást. Amennyiben a fentiek alapján a Bank által megbízott Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöksége odaítéli a támogatást, úgy az intézménynek utalják a gyermekétkeztetés költségét.

4. Karácsonyi Gyermekgála

2005. december 18-án kilencedik alkalommal szervezi meg az NGYSZ az MKB Karácsonyi Gyermekgálát, melynek programja a sok gyermek számára maradandó élményt jelentő, kedves karácsonyi hangulatot idéző Diótörő című mese-balett.
Immár hagyomány, hogy a MKB Bank Rt. 1200 rossz anyagi körülmények között élő gyermeket hív meg vidéki városokból és a fővárosból a budapesti Operaházba, ahol az előadással, a gyermekek megvendégelésével és ajándékokkal teszi szebbé, gazdagabbá és felejthetetlenné a karácsonyukat.

Az MKB Bank Rt. és az NGYSZ közös célja, hogy a rászoruló gyermekeket, fiatalokat felkarolja, segítse, biztosítva számukra a tanulás, a fejlődés lehetőségét, mind testileg, mind lelkileg.
Reméljük, hogy törekvéseinket mások is támogatásra méltónak fogják tartani.

Budapest, 2005. október 6.

További információ:

Királyházi Henriett
PR manager
ComPRad Kommunikációs Ügynökség
Tel: 237-0070
Fax.: 465-0721
Mobil: 70/940 35 70
E-mail: henriett.kiralyhazi@comprad.hu

Pethő Zsófia
Médiareferens
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Tel: 475-7017
Fax: 302-4136
Mobil: 30/436-3767
E-mail: petho@gyermekmento.hu