Előd
7 °C
16 °C

Montessori

2005.10.12. 10:27
"Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra! Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem. Én magam! Mert ez az út vezet el a gyermeki lét végső céljához, a boldog felnőttséghez."

Minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda. Önálló személyiség, akinek megvannak a saját igényei, a saját törekvései, saját céljai. A pedagógiával foglalkozó szakemberek mégis gyakran tapasztalják, hogy a gyerekek többsége nem meri a saját célját megvalósítani, mert korlátozzák őket a merev tanulási folyamatok.

A Montessori pedagógia célja egy olyan légkör létrehozása, amelyben a pedagógusok a gyermeki személyiség tiszteletben tartásával felkészítik a gyermekeket az önálló döntések meghozatalára, arra, hogy vállalják cselekedeteik, döntéseik következményeit, és hogy megállják helyüket egy állandó változásokkal, kihívásokkal teli világban.

Ennek elsődleges feltétele egy olyan környezet létrehozása, mely az élet minden területén felkínálja a megismerés és megtapasztalás lehetőségét. A Dr. Maria Montessori által kidolgozott speciális eszközrendszer egyes elemei öt területen, egymásra épülve segítik a gyermekek kiegyensúlyozott testi és szellemi fejlődését:

  • A mindennapi életre előkészítő eszközökkel játszva a gyerekek a felkészülnek a mindennapok feladataira. Így korán kialakul a gyerekek önállósága, kevésbé érzik magukat kiszolgáltatottnak, kialakul önértékelésük. A gyakorlatoknak nem a munkavégzés a célja, hanem a belső késztetés kielégítése: "_ amit a belső késztetéseinek engedve amúgy is tenni akar, azt jobban és értelmesebben tegye." -írja Montessori.
  • Az érzékelést fejlesztő eszközök használata során megtapasztalják a méretek vizuális megkülönböztetését, három dimenzióban gyakorolják a sorba rendezést, fejlődik súly-, látás-, tapintás-, hallás-, szaglás-, hő-, és ízérzékelésük, gyarapodik szókincsük.
  • Az anyanyelvi nevelést, írást, olvasást elősegítő eszközökkel azt a fogékony periódust próbáljuk megragadni, amikor a gyermekeket elkezdi érdekelni a betűk és számok csodája, amikor fizikailag és szellemileg éretté válnak arra, hogy elkezdjenek betűket, számokat írni. Nem olvasni, és írni tanítjuk meg a gyerekeket, hanem a lehetőségeket teremik meg a belső késztetés kielégítéséhez.<,/li>
  • A matematikai nevelést elősegítő eszközök a gyermekek gondolkodását irányítják és előkészítik az elvonatkoztatás begyakorlását. Ezzel megteremtik a későbbi logikus problémamegoldás alapjait.
  • A kozmikus nevelés Mária Montessori pedagógiájában a békére neveléshez vezető út első lépcsője. Ez az út a természet, a növények, az állatok tiszteletén, szeretetén, és megóvásán keresztül vezet. Tanításának lényeges eleme, hogy közvetíti az ember fontosságát a világban.

A gyermekek értelmi és szellemi fejlődése mellett azonos jelentősséggel bír fizikai, testi fejlődésük is. Ehhez bőven kell lehetőséget biztosítani a szabad levegőn a kötetlen mozgásra, futkározásra. A tornafoglalkozásokon végzett irányított mozgás valamint az úszás jótékonyan hat vissza a szellemi tevékenységre. A rendszeres kirándulásokon mindig újabb inspirációt kap a megismerési vágy, amit a témák utólagos feldolgozása még jobban elmélyít.

A gyermeki személyiség tiszteletben tartása lehetővé teszi az önállósulási törekvések magvalósítását. Mindezt a vegyes csoportok kialakítása is segíti, mert ez kínálja a legjobb lehetőséget a gyermekek megfelelő szociális magatartásának kialakítására. A Montessori pedagógus egyik legfontosabb feladata, hogy megteremtse a gyermekek cselevési, tanulási vágyának kielégítéséhez szükséges környezetet és feltételeket. A háttérbe húzódva akkor és ott - de csak akkor és csak ott - segíti a gyermekeket, ahol azt ők igénylik.

Az óvodában a játék élménye legyen meghatározó. A tanulás tapasztalatokon és utánzáson keresztül történjék. "Help me to help myself!" ez a Montessori módszer mottója. Segíts, hogy egyedül is tudjam, hogy magam csinálhassam, hogy segíthessek magamon. Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra! Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem. Én magam! Mert ez az út vezet el a gyermeki lét végső céljához, a boldog felnőttséghez. Így lesz belőlem gondolkodó, érző, érzékeny, kiegyensúlyozott felnőtt. Így leszek magabiztos, boldog és kreatív, harmóniában önmagammal, másokkal és a világgal. És ehhez komolyan kell vennem a játékot.

Ha szívesen megismerné közelebbről a Montessori módszert, filozófiáját és eszközeit, szeretettel meghívjuk következő
ESZKÖZBEMUTATÓVAL EGYBEKÖTÖTT,
RÖVID, INGYENES ELŐADÁSUNKRA,
melynek helyszíne BP. II. VÖLGY U. 1-3.
Időpontja: 2005 október 18, 17 óra
BŐVEBB INFORMÁCIÓT A 06 20 450 2009-ES SZÁMON KAPHAT.

Óvodáink:

1021 Bp. Völgy u. 1-3.
06 30 5363769
és
1148 Bp. Padlizsán u. 11-13.
06 20 9182555

www.montessoriovi.hu
info@montessoriovi.hu