Olivér
1 °C
5 °C

Montessori Óvodák

2005.07.07. 15:56
"Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra! Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem. Én magam! Mert ez az út vezet el a gyermeki lét végső céljához, a boldog felnőttséghez."

Minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda. Önálló személyiség, akinek megvannak a saját igényei, a saját törekvései, saját céljai. A pedagógiával foglalkozó szakemberek mégis gyakran tapasztalják, hogy a gyerekek többsége nem meri a saját célját megvalósítani, mert korlátozzák őket a merev tanulási folyamatok.

Illusztráció

A Montessori pedagógia olyan légkör kialakítására törekszik, amelyben a pedagógusok a gyermeki személyiség tiszteletben tartásával felkészítik a gyermekeket az önálló döntések meghozatalára, arra, hogy vállalják cselekedeteik, döntéseik következményeit, és hogy megállják helyüket egy állandó változásokkal, kihívásokkal teli világban. Ennek elsődleges feltétele egy olyan környezet létrehozása, mely az élet minden területén felkínálja a megismerés és megtapasztalás lehetőségét. A Dr. Maria Montessori által kidolgozott speciális eszközrendszer öt területen, egymásra épülve segíti a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődését:

  • A mindennapi életre előkészítő eszközökkel játszva a gyermekek a felkészülnek a mindennapok feladataira. Így korán kialakul a gyermekek önállósága, kevésbé érzik magukat kiszolgáltatottnak, kialakul önértékelésük.
  • Az érzékelést fejlesztő eszközök használata során megtapasztalják a méretek vizuális megkülönböztetését, három dimenzióban gyakorolják a sorba rendezést, fejlődik súly-, látás-, tapintás-, hallás-, szaglás-, hő-, és ízérzékelésük, gyarapodik szókincsük.
  • Az anyanyelvi nevelést, írást, olvasást elősegítő eszközökkel azt a fogékony periódust próbáljuk megragadni, amikor a gyermekeket elkezdik érdekelni a betűk és számok csodája, amikor fizikailag és szellemileg éretté válnak arra, hogy elkezdjenek betűket, számokat írni.
  • A matematikai nevelést elősegítő eszközök a gyermekek gondolkodását irányítják és előkészítik az elvonatkoztatás begyakorlását. Ezzel megteremtik a későbbi logikus problémamegoldás alapjait.
  • A kozmikus nevelés a békére neveléshez vezető út első lépcsője. Ez az út a természet, a növények, az állatok tiszteletén, szeretetén, és megóvásán keresztül vezet. Tanításának lényeges eleme, hogy közvetíti az ember fontosságát a világban.

A gyermekek értelmi és szellemi fejlődése mellett azonos jelentősséggel bír fizikai, testi fejlődésük is. Ehhez bőven kell lehetőséget biztosítani a szabad levegőn a kötetlen mozgásra, futkározásra. A tornafoglalkozásokon végzett irányított mozgás valamint az úszás jótékonyan hat vissza a szellemi tevékenységre. A rendszeres kirándulásokon mindig újabb inspirációt kap a megismerési vágy, amit a témák utólagos feldolgozása még jobban elmélyít.

Az óvodában a játék élménye legyen meghatározó. A tanulás megtapasztaláson és utánzáson keresztül történjék. "Help me to help myself!" ez a Montessori módszer mottója. Segíts, hogy egyedül is tudjam, hogy magam csinálhassam, hogy segíthessek magamon. Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra! Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem. Én magam! Mert ez az út vezet el a gyermeki lét végső céljához, a boldog felnőttséghez. Így lesz belőlem gondolkodó, érző, érzékeny, kiegyensúlyozott felnőtt. Így leszek magabiztos, boldog és kreatív, harmóniában önmagammal, másokkal és a világgal. És ehhez komolyan kell vennem a játékot!

Budapest Montessori Óvodák
Bp. XIV. Padlizsán u. 11-13.
Bp. II. Völgy u. 1-3.
Telefon: 06 20 450 2009 vagy 06 20 3865609