Jolán
-1 °C
7 °C

Budapest Montessori Óvoda

2004.03.17. 11:08
Találnunk kell egy olyan módszert, amely felkészíti gyermekeinket az eredményes közreműködésre egy állandóan változó, kihívásokkal teli világban.
Találnunk kell egy olyan módszert, amely felkészíti gyermekeinket az eredményes közreműködésre egy állandóan változó, kihívásokkal teli világban. Ez az új megközelítés emelni fogja életszínvonalukat és csökkenti a stresszt életükben. Gyermekeink jelentik jövőnket s egyben a legnagyobb erőforrásunkat is. Egészséges, szerető, pozitív tanulási környezetben kreatívvá, produktívvá és rendezetté válnak. Létrehoznak egy világot, melyben harmonikusan, félelem és fájdalom nélkül élhetnek.

A Montessori óvodában a terembe belépőt a megszokottól eltérő látvány fogadja. Hagyományos játékok helyett az alacsony, nyitott polcokon sorakoznak a többnyire fából készült Montessori eszközök. Itt minden gyermekléptékű, még a terem díszítését szolgáló képek is a gyerekek szemmagasságában vannak felakasztva. Kevesen tudják, hogy Dr. Montessori alkalmazta először a ma már természetesnek számító kis székeket és asztalokat. Az esztétikus környezetben a jól áttekinthető rend biztonságérzetet ad a gyerekeknek.

A Montessori módszer nagy önállóságot és felelősséget ad a gyerekeknek tevékenységük megválasztásában, figyelembe véve egyediségüket, eltérő fejlődési ütemüket, igényeiket. Ehhez speciálisan megtervezett, ösztönző, stimuláló környezetet biztosít. Az élet minden területére felkészít; a gyakorlati életre éppúgy mint a természettudományok megismerésére, zenére, mozgásra, a társadalmi érintkezés szabályaira, illemre. Az itt használt speciális eszközökkel már óvodáskorban megalapozható a gyerek tanuláshoz való viszonya, anélkül, hogy igazi gyermekkoruktól megfosztanánk őket. Olyan alapokat ad, amit a gyerek nemcsak megtanul, hanem megért, játszva, saját sikerélményeként megélve.

Itt nem lehet hibázni, minden eszközben benne van az önellenőrzés lehetősége, így saját magát ellenőrzi és kijavítja. Nem mások által támasztott követelményeknek megfelelve, hanem saját belső vágyát kielégítve tanul, egyúttal megismeri és megtanulja elfogadni önmagát, felismeri erősségeit és gyengébb pontjait. Kialakul benne egyfajta én-tudat, a hasznosság érzése, saját fontossága a közösség számára, felelősség mások iránt, egyúttal mások különbözőségének elfogadása. Mindenki saját magához képest a legjobb és erre büszke.

Az óvónő szerepe, hogy a gyerek segítő társa legyen és a háttérből hárítsa el az akadályokat, egyengesse az utat, amin a gyerekek haladnak. A felnőtt "dolga", hogy a spontán, szabad tevékenységet ösztönző és segítő környezetet kialakítsa, a gyerek "dolga", hogy kiválassza a számára leghasznosabb tevékenységet. Minden eszköz több módon is használható, és a velük végezhető tevékenységek egymásra épülve, szinte vezetik a gyerekeket a tudás elsajátításának útján.

Legtöbbször egy kis szőnyegen dolgoznak, amit a munka befejeztével, a használt eszközzel együtt eltesznek. Ez térben és időben is keretet ad a tevékenységüknek, kijelöli határaikat. Nagy hangsúlyt kap a természet szeretete, ők viselik gondját a növényeknek, megfigyelik az állatokat, szokásaikat. Megtanulják saját maguknak és a környezetüknek gondját viselni. "Igazi" dolgokat csinálnak, és büszkék a teljesítményükre. A vegyes életkorú csoport is ezt célozza: a nagyobbak felelősséggel fordulnak a kicsik felé, a kisebbek segítése által is elmélyítik saját tudásukat.

Fontosnak tartjuk, hogy biztosítsuk a gyerekek számára a szellemi fejlődésükhöz elengedhetetlen nyugalmat. A családias légkörben biztonságban érzik magukat, ugyanakkor az óvodán kívüli tevékenységeket nagy gonddal választjuk meg. Hetente járnak úszni, játékos formában angolul is tanulnak.

A Montessori módszer minden eszközzel ösztönzi a gyermek természetes intelligenciáját és harmonikus kibontakozásra bírja egyéniségét - a gyerekek egy életre szóló ajándékot kapnak, megtanulják a gyakorlatban, hogy a tanulás nem más, mint örömet és élvezetet találni kíváncsiságuk kielégítésében.

Budapest Montessori Óvoda
1147 Budapest, Padlizsán u. 11-13.
Tel: 06 20 4502009