Lukács
7 °C
22 °C

Pályázati előnyök az unióban

2004.04.20. 09:10
Milyen szempontokat kell figyelembe vennünk, amennyiben uniós pályázatokon kívánunk elindulni? Kik lesznek előnyben, milyen szempontok szerint vizsgálják bírálók a beadott projekteket?
Minden beadott pályamunka tekintetében vizsgálat alá kerül a pályázó és a projektterv jogosultságának megalapozottsága, amely alapjaiban a pályázati kiírás szempontjai szerint kerül nagyító alá. Mivel a pályázat egyik alapvető része és életképességének alapja pénzügyi elemzésekből áll, ezért körültekintő vizsgálat alá kerül az üzleti terv, a pénzügyi és gazdaságossági számítások és a felvállalt teljesítmények megalapozottsága. Amennyiben a pályázat műszaki és technikai tartalmat érint, egyértelmű, hogy ennek háttereit is alaposan megvizsgálják.

Mindenképpen fontos, hogy már előre milyen ütemezést vállalunk fel, s ezt milyen pénzügyi háttérrel együtt valósítjuk meg, hiszen ebből levonható a pályázat rövid és hosszútávra tervezett életképessége. A projekt általában a pályázat beadása után saját felelősségre elkezdhető, de ezt szintén dokumentáltan kell alátámasztanunk. Számos új pályázatnál a beruházás csak és kizárólag a támogatási szerződés megkötése után kezdhető meg, ezt külön figyelemmel kell kísérnünk. Megkezdett beruházásra vissza nem térítendő támogatás nem igényelhető, a beruházás megkezdését is vizsgálhatják, ellenőrizhetik. Mindenképpen előny, ha technológiai fejlesztéshez kapcsolódik telephelyünk bővítése és korszerűsítése. Az ilyen típusú beruházások kapcsán sok esetben feltétel, hogy a kivitelezési dokumentációk, szakhatósági engedélyek rendelkezésre álljanak. Bizonyos értékhatárok felett a pályázónak közbeszerzést is kell indítania, már előre erre is fel kell készülnünk, hiszen az európai uniós csatlakozás kapcsán számos új törvénykezési pont várható a közbeszerzések esetében.

A nagyobb támogatástartalmi igénnyel beadott pályázatok esetében helyszíni ellenőrzéssel is számolnunk kell. Mindenképpen tanácsoljuk, hogy a pályázat elbírálási szempontrendszere áttekintés alá kerüljön, hiszen a bírálók ez alapján fogják értékelni a beadott anyagot. A szempontrendszeren belül feltüntetett pontrendszert érdemes a pályázatunk kapcsán is átszámolni, alkalmazni.

Az újonnan megjelent pályázatok esetében ( NFT Operatív Programok ), az európai uniós mintát követve közösségi jellegen alapul a szemléletmód. Minden pályázat külön elbírálási szempontrendszere szerint kell majd megvizsgálnunk a beruházás kistérségi és regionális határait, amely a projekt tágabb környezetére is kiterjed. Nem egy pályázat létezik , ahol már alapkövetelmény a társulások kialakítása, létrehozása, hogy a közösségi és térségi szempont még inkább érvényesülni tudjon.

Számos új beruházási cél a Nemzeti Fejlesztési Terv programjain keresztül fog megvalósulni, így nem mindegy, hogy ezen célok hogyan kapcsolódnak vagy kapcsolódhatnak egymáshoz és az NFT célpiramisához.. Fontos lesz figyelembe vennünk egy térségen belül nemcsak és kizárólag kis és középvállalkozói szektort, de az önkormányzatok és intézmények fejlesztéseit is. Hiszen egy úthálózat bővítése és fejlesztése számos tekintetben befolyásolhatja majd, az abban térségben kialakításra kerülő vállalkozói övezetet, logisztikai központot.

Az uniós feltételek kapcsán nagy hangsúly van, az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok vizsgálatán. Ezen elveket, úgymond horizontális szempontoknak is nevezzük, amely szempontok szerint a projektnek biztosítania kell, a fenntartható fejlődés követelményeit és biztosítania kell az esélyegyenlőségi szempontokat ( nők és férfiak száma egy vállalkozáson belül, szakmai tényezők kapcsán nők és férfiak arányának megoszlása, a hátrányos helyzetűek integrálása bizonyos projektekbe ).

A környezetvédelmi szempontok alapján a projekttel szemben támasztott elvárás, hogy a lehető legkisebb negatív hatást gyakorolja a környezetre. Emellett természetesen cél, hogy a pályázat segítse a környezetvédelmi tudatosság növelését, és azon eljárásokat népszerűsítse, amelyek az uniós mércéket is figyelembe veszik és érvényesítik azokat. Fontos, hogy egy projektet ne csak rövidtávon lássunk, és ennek eredményeit, ne csak rövidtávon akarjuk ellenőrizni, elemezni. Hosszútávon kell gondolkodnunk és ebben az esetben a legfontosabb a projekt fenntarthatóságának körülményei és ezen pontok mérhetőségei. Mint tényezőket, és szempontokat figyelembe véve, a következőket kell majd vizsgálnunk: megfelelő technológiák alkalmazása, társadalmi és kulturális szempontok, intézményi és menedzsment kapacitás, gazdasági és pénzügyi feltételek érvényesülése, környezeti hatások.

Ki kell térnünk arra, hogy a projekt hosszútávon hogyan fog visszahatni a közvetlen és közvetett környezetre és az előbb felsorolt tényezőkre.

A 2004-es év új pályázati lehetőségeinek, hangsúlyosan legnagyobb része már társfinanszírozott pályázati formák keretében kiírásra kerültek.

Az elérhető támogatások legnagyobb része a Nemzeti Fejlesztési Terv keretén belül jelentek meg, amely programcsomag 5 operatív programra, így témakörre osztható, és szinte minden fejlesztési céllal kapcsolatos támogatási kört lefed. A Nemzeti Fejlesztési Terv úgynevezett társfinanszírozott programokat, pályázatokat tartalmaz, ami annyit jelent, hogy ezen vissza nem térítendő támogatásokat hazánk kis és középvállalkozói, önkormányzatai és intézményei részére már az Európai Unió is támogatja, magyar nyelven elérhető pályázatok keretei között.

Az 5 darab operatív program közül a kis és középvállalkozói szektor versenyképességének fejlesztését leginkább a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program pályázatai támogatják majd, de például a mezőgazdasággal és a vidéki területi integráció összeköthető fejlesztési támogatásokat pedig, az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Programon belül érhetjük el. Emellett a környezetvédelmi célok a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program keretein belül pályázhatóak. Nem feledkeztek meg a regionális, így a turisztikai célokról, sem, csakúgy, mint az úthálózat fejlesztéséről sem, amely célokért a Regionális Operatív Program pályázatai között igényelhetünk támogatást. A szociális jellegű, a társadalom minden rétegét érintő munkahelyteremtések, oktatások, átképzések és diszkrimináció ellenes programok a Humán Erőforrás Operatív Program keretein belül elérhetőek, ahol az oktatási intézmények, civil szervezetek is pályázhatnak.

A Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program pályázati toplistája, vállalkozások számára:

 • Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása
 • Kis- és középvállalkozások közötti együttműködés szervezésének támogatása
 • Logisztikai központok és szolgáltatásaik fejlesztése
 • Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai háttere fejlesztésének támogatása
 • Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek fejlesztése
 • Vállalati innováció támogatása
 • Kis- és középvállalkozások részére emeltszintű, szakma specifikus tanácsadás igénybevételének támogatása
 • Együttműködő vállalkozások közös célú beruházásának, fejlesztésének támogatása
 • Szélessávú internet-infrastruktúra kiépítésének és a szolgáltatás beindításának támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein
 • Üzleti tartalomfejlesztés támogatása Kis- és Középvállalkozások számára
 • Új kutatói munkahelyek létrehozásához kötődő vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztése
 • Induló technológia- és tudás-intenzív mikrovállalkozások, és az ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása
 • Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése
 • Alkalmazott Kutatás - fejlesztési Program
 • Beszállítói integrátorok számának növelése és megerősítésük
 • Regionális vállalati központok létesítésének támogatása
 • Technológiai korszerűsítés támogatása

  Jó pályázást kíván Önnek:
  Semperger Kinga
  Szakmai igazgató

  Pályázni szeretne?
  Pályázatfigyelő és pályázati tanácsadó partnerünk:

  Árindex Forrásközvetítő és Beruházási Tanácsadó Kft.
  1071. Budapest, Peterdy u. 15
  Pest Center Irodaház
  Ügyfélkapcsolat:
  Tel: 06 1 344 55 66
  iliae@arindex.hu
  www.arindex.hu

  http://www.index.hu/gazdasag/palyazat