Vilma
-7 °C
4 °C

A 'Megtennéd egy autóért - Index.hu'

2003.07.22. 10:28
1. Az Index.hu Informatikai Rt (továbbiakban: Szervező) által szervezett ajándéksorsolásos nyereményjátékban (Játék) kizárólag azok vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek (Játékos): A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy (a továbbiakban: játékos), kivéve XIX. pontban meghatározott személyek.
a. a Játék időtartama alatt az Index.hu vagy a Velvet.hu oldalain regisztrálja magát a megadott kérdésekre adott válaszaival, továbbá,
b. neve, pontos lakcíme, e-mail címe és telefonszáma, életkora megadása mellett (továbbiakban: Pályázat) beállítja kezdőlapjának legalább 3 hétre az Index.hu vagy Velvet.hu oldalakat.

2. A Játék időtartama: 2003. július 17. - 2003. augusztus 17.

3. A Játék során egy fődíj (Seat Ibiza Stella 1.2 személygépkocsi) és 3 db különdíj (2 db egyenként 500.000 forint összegű CIB Classic folyószámla, a hozzá kapcsolódó választott bankkártyával - VISA Electron, VISA Classic vagy MasterCard Standard -, melynek első éves kártyadíját a CIB Bank Rt. átvállalja, és 1 db Dimarson DMR400-as házimozi-rendszer) talál gazdára. A Játék fődíjáért és bármely különdíjáért minden Játékos indulhat, aki az I.) pontban megfogalmazott feltételeknek megfelel.

4. VIII./ A nyeremények 2003. augusztus 26. napján kerülnek kisorsolásra, amelyen a 2003. augusztus 17. éjfélig megtörtént valamennyi érvényes pályázat (regisztráció) részt vesz. A sorsolás közjegyző jelenlétében történik. A sorsolás helyszíne: Index.hu Iroda (1134 Budapest, Klapka u 1-3.)

5. A Szervező megbízottja a regisztrációkat megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e a jelen játékszabály 1/a és 1/b pontjaiban meghatározott feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő (hiányos kitöltés, kezdőlap elállítása) pályázati küldemények érvénytelenek, így azok a játékból kizárásra kerülnek. A Szervezőt nem terheli felelősség a Játékosok téves adatszolgáltatásából eredően.

6. Az 5 pontban foglaltak figyelembevételével a sorsoláson sorsolásonként egy nyertes és egy tartaléknyertes Pályázat kerül kisorsolásra. A tartaléknyertes játékosok abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes a jelen játékszabály 1/b pontjában meghatározott személyi feltételek bármelyikének nem felel meg.

7. A Szervező a sorsoláson kisorsolt nyerteseket a sorsolást követően postai és elektronikus úton (e-mail) értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. Az esetlegesen téves, rosszindulatú levelek miatt hivatalos értesítésnek a postai levél számít. A nyertesek nevét a Szervező a sorsolást követően az index.hu és a velvet.hu oldalakon legalább 30 napon át elérhetően bemutatja.

8. Amennyiben valamelyik nyertes nyereményét bármilyen okból nem tudja átvenni, úgy a nyeremény legkésőbb a nyertes kisorsolását követő 30 napon belül átvehető az Index.hu Informatikai Rt-nél. Amennyiben a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. A sorsolástól számított 30 napon túl a nyereményekre vonatkozó bármilyen igényjogosultság érvényét veszíti.

9. A Szervező a fődíj nyertes Pályázatát beküldő Játékosnak egy Seat Ibiza Stella 1.2 típusú személygépkocsit ad.

10. A Szervező a különdíjak nyertes Pályázatát beküldő Játékosoknak 2 db egyenként 500.000 forint összegű CIB Classic folyószámlát a hozzá kapcsolódó választott bankkártyával (VISA Electron, VISA Classic vagy MasterCard Standard, melynek első éves kártyadíját a CIB Bank Rt. átvállalja), illetve 1 db Dimarson DMR400-as házimozi-rendszert ad.

11. Ha a nyertes Játékos személye nem felel meg a jelen játékszabály 1, pontjában előírt személyi feltételeknek, úgy a nyertest a Szervező azonnal kizárja a Játékból. A kizárt nyertes helyébe a kisorsolt tartalék nyertes lép. A tartalék nyertes az előtte álló nyertes kizárásáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követően, legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosult a nyeremény átvenni.

12. Ha a nyeremény átvételére jogosult Játékos nyereményét az erre nyitva álló - a 8. és 11. pontokban meghatározott - határidőn belül nem veszi át, úgy annak értékét a Szervező jótékonysági célokra használja fel. Ezen határidők jogvesztő jellegűek, a Játékos ezt követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt.

13. Ha a Játékos 18. életévét még nem töltötte be és/vagy cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel -, vagy az ezek által felhatalmazott nagykorú, természetes személlyel együtt jogosult.

14. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményekhez tartozó közterhek fizetési kötelezettségeit a Szervező téríti meg, de az egyéb felmerülő költségeket - mint például a díj átadási helyszínére történő utazás költségei - a Játékos viseli.

15. Azáltal, hogy a Játékos a pályázatát beadta (regisztrált) elfogadja a jelen játékszabályt, valamint feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező nyilvánosságra hozza. A Játékos pályázati küldeménye beküldésével tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készül; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi - az Index.hu Informatikai Rt. által szervezett - reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

16. A Játékból ki vannak zárva a Index.hu Informatikai Rt., a Bates 141 Kft., alkalmazottai, velük kizárólagos megbízási szerződéssel kapcsolatban álló partnerei, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.

17. A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a postai értesítés késedelméért, sem a Szervező, sem a Kivitelező, sem az Adatfeldolgozó semmiféle felelősséget nem vállal.

18. A hivatalos játékszabály hozzáférhető az Index.hu Informatikai Rt.-nél (1134 Budapest, Klapka utca 1-3.), a www.index.hu weboldalon.

19. A Játékosok a Pályázatuk megküldésével (regisztráció) automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik a Szervező adatbázisába kerüljenek, és hogy azokat a Szervező és a közreműködő partnerei (CIB, Porsche Hungária) esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Szervező marketing tevékenysége céljából a jövőben felhasználhassa. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését Index.hu Informatikai Rt. végzi. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, írásbeli nyilatkozattal kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a következő címen: Index.hu Informatikai Rt. 1134 Klapka utca 1-3. Az adatbázis - a közreműködő partnereken kívül - harmadik félnek nem kerül átadásra.

Index.hu Informatikai Rt. Szervező

Nászút ajándékba!

Esküvőt tervez? Tervezzen velünk, nyerjen wellness nászutat!

Fergeteges Szilveszter

Fantasztikus szilveszteri vacsorával, hajnalig tartó bulikban, ismert sztárokkal töltheti el az év utolsó éjszakáját.