Gyöngyi
9 °C
9 °C

Szekszárd várja a hallgatókat

2004.02.20. 10:31
Huszonöt éve képez diplomásokat - különféle jogi helyzetben - a szekszárdi főiskola. Az ezredforduló óta a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karaként nyújt korszerű képzést a hallgatóknak. A diákok immár nemcsak a hagyományos képzési formák, hanem a kor kihívásainak megfelelő kommunikáció és gazdálkodási szakon is folytathatnak tanulmányokat.
Szekszárd első felsőoktatási intézménye az egyetemi integráció után vált a Pécsi Tudományegyetem főiskolai karává. Az Egyetem Európai Uniós Programirodája részeként a nappali képzésben résztvevőknek lehetőséget kínál olyan ismeretek elsajátítására, melyek néhány éven belül minden diplomásnak nélkülözhetetlenek lesznek.

A tradicionális szakok - tanító, óvodapedagógus, német nemzetiségi óvodapedagógus és általános szociális munkás - mellett olyan, az új évezred kihívásainak megfelelő képzésekre adhatják be március elsejéig a jelentkezésüket a továbbtanulni vágyók, mint a gazdálkodási szak, és ezévtől a magyar nyelv és irodalom tanári, és a kommunikáció szak.

A kommunikáció szak nappali tagozaton a magyar nyelv és irodalom tanári szak párjaként, levelezőn legalább egy diploma megszerzése után vehető fel. A közigazgatási, kormányzati és civil szférában, valamint az üzleti életben is mindinkább megjelenik egy sajátos igény olyan kommunikációs szakemberek iránt, akik a társadalom legkülönbözőbb területein zajló kommunikációs folyamatokról tág áttekintéssel rendelkeznek. A végzett hallgatók könnyen munkát találhatnak maguknak az írott és elektronikus médiában, valamint vállalatoknál, önkormányzatoknál. A kommunikáció szakos felvételi magyar nyelv- és irodalomból, valamint történelemből zajlik (az államilag támogatott helyekre írásban, a költségtérítéses férőhelyekre szóban, a levelezősök szakmai beszélgetésen esnek át).

Az intézmény másik, különösen piacképes diplomáját a gazdálkodási szakon lehet megszerezni. A hat féléves képzés igyekszik hozzájárulni a megye és a régió gazdasági szakember-ellátottságához. Az itt végzett hallgatók, a képzés felelőseinek reményei szerint, korszerű közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretek felhasználásával, legalább egy idegen nyelv ismerete birtokában képesek a gazdasági folyamatok megfelelő értékelésére. A gazdálkodási szakra jelentkező leendő terület- és településfejlesztési, vállalkozásfejlesztési szakemberek közgazdaságtanból vagy matematikából vagy történelemből tehetnek felvételi vizsgát.

Egy új képzési formában, a felsőfokú szakképzésben tavaly indított informatikai statisztikus és gazdasági elemző szak mellett idén két újabb indul: az idegenforgalmi szakmenedzser és a csecsemőgondozó szak. Az előbbi célja, hogy a hallgatók megismerjék a turizmus komplex rendszerét, illetve annak legfontosabb gazdasági, társadalmi és természeti vonatkozásait. Az utóbbi képzésben olyan felsőfokú szakképesítésű szociális szakember kiképzése a cél, aki a gyermekjóléti alapellátás bölcsödéiben, házi gyermekgondozói szolgálatában, családi napköziben látja el a 0-3 éves korúak gyermekgondozási-nevelési feladatait.

A főiskolára jelentkezők a részletek felől a 74/528-314-es telefonszámon Sifter Józsefnénál, e-mailen a sine@igyfk.pte.hu címen, személyesen Szekszárdon, a Rákóczi út 1. szám alatt, a földszint 43-as irodában érdeklődhetnek. A főiskolai karon folyó képzésekről az intézmény honlapja (http://www.igyfk.pte.hu/) is felvilágosítást nyújt.