Cecília
3 °C
12 °C

Waldorf

2004.01.27. 09:58
A solymári Waldorf-pedagógiai Intézet felvételt hirdet nappali négyéves és kétéves ( posztgraduális) képzésére. 2004. január 31-én és április 3-án tartandó nyílt napjainkon szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Solymáron 1991óta működik a Waldorf-pedagógiai Intézetben a nappali Waldorf-tanárképzés. Az intézetben elsősorban osztálytanítók képzése folyik, de szaktanároknak és középiskolai tanároknak is megfelelő és szükséges alapokat nyújt ez a képzés.

Az osztálytanító több, mint osztályfőnök. Ő tanítja a közismereti tárgyakat. Az osztálytanító az, aki a gyerekekkel napi kapcsolatban van. Feladata, hogy egyrészt közvetítse a múlt máig ható értékeit az osztályközösségnek, másrészt a gyermekekből, a jövőből felénk áradó értékeket megismerje és nevelőmunkája részévé tegye.

Ez a feladat a tanártól intenzív felkészülést, állandó önképzést igényel. A művészi önfejlesztésen lelkesen munkálkodó és a gyermekek fejlődését segítő osztálytanárnak már nem is olyan nehéz egy személyben tudósnak, művésznek és mesterembernek lenni. Az óráit - még a legelvontabb tantárgyak esetén is - esztétikai élménnyé, művészi alkotófolyamattá tudja változtatni.

A tanárképzés célja éppen ezért az, hogy az intellektuális, a művészi, és praktikus képességeket egyenlő módon iskolázza. A tanév folyamán a hallgatók több ízben is jelentős időt töltenek el hazai és külföldi iskolákban, ahol saját élmények, tapasztalatok gyűjtésén kívül tanítási gyakorlaton is részt vesznek.

Az intézetben háromféle képzési forma van: négyéves nappali képzés, kétéves (posztgraduális) nappali képzés, valamint a posztgraduális levelezőképzés, amely 2003 őszén indult és legközelebb előreláthatólag 2006-ban indul.

A négyéves nappali képzésre való jelentkezés feltétele a középiskolai érettségi, valamint a középfokú (angol vagy német) nyelvtudás. Erre a külföldi hospitálás miatt van elengedhetetlenül szükség, és azért is fontos, mert a szakirodalom ma még főképp német és angol nyelven hozzáférhető.

A posztgraduális képzés esetében szükséges az is, hogy a hallgatók állami pedagógus végzettséggel rendelkezzenek. A felvétel és a hallgatói státusz létesítésének egyéb feltételeiről az intézet titkárságán kaphatnak további felvilágosítást.

CÍM: 2083 SOLYMÁR, JÓZSEF A: U. 41.

TELEFONSZÁM: 06/26 360-145

A KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS MINDEN KÉRDÉSÉRE VÁLASZT KAPHAT A NYÍLT NAPOKON, MELYEKET 2004. JANUÁR 31-ÉN 10-15 ÓRÁIG ÉS ÁPRILIS 3-ÁN 10-16 ÓRÁIG TART AZ INTÉZET.

15%

Edith Eva Eger A döntés

3999 Ft
3400 Ft
15%

Pan-dji Vádirat

3499 Ft
2975 Ft