Gyöngyi
2 °C
13 °C

Dzsihád-szak egy pakisztáni egyetemen

2000.04.03. 19:16
Kasmírban rendszeresek a terrorista akciók, illetve a milíciák és a katonaság közti összecsapások. Márciusban Bill Clinton ázsiai útján a békés rendezésre próbálta rábírni a terület felett acsarkodó India és Pakisztán vezetőit. De a szent háborút vívó muzulmán csoportokat aligha hatja meg az amerikai elnök közbenjárása - Pakisztánban az egyik mozgalom muzulmán egyetemén 'Dzsihád-szak" működik.
India és Pakisztán függetlensége óta több háborút is vívott a megosztott Kasmírért. A tartomány muzulmán többségű és kétharmada a nagyrészt hindu Indiához tartozik. A területen több muzulmán fegyveres csoport is tevékenykedik, akik a hivatalos békeidőben szent háborút vívnak a tartomány függetlenségéért. A harcban eddig több mint 50 ezer ember halt meg és több százezer elmenekült.

A '90-es években gyakoribbá váltak az akciók, és azután sem csillapodott a hangulat, miután 1996-ban muszlim vezetést neveztek ki a tartomány élére. Néhány órával Bill Clinton márciusi ázsiai látogatásának megkezdése előtt is egy milícia több tucat fegyvertelen lakost mészárolt le.

Az amerikai elnök Újdelhiben felszólította a harcoló csoportokat, hogy állítsák le a dzsihádot, a szent háborút, a két állam pedig próbálja békésen rendezni a konfliktust. Clinton szövetségi szerződést írt alá Indiával, Pakisztán katonai vezetőjének, Pervez Musharrafnak pedig azt üzente, hogy sürgősen próbálja megfékezni a kasmíri akciókat, különben Pakisztánt nemzetközi elszigetelődés várja.

A pakisztáni kormány hivatalosan tagadja, hogy támogatná a milíciákat, de Musharraf több beszédében is üdvözölte a kasmíri dzsihádot, és Pakisztánban sok piacon és mecsetben látni ilyen tartalmú plakátokat.

A tartományban több száz fegyveres a Markaz al Dawa mozgalom Lashkar-e-Taiba (,,A Próféta Hadserege") nevű militáns ágához tartozik. Gyakran követnek el öngyilkos robbantásokat, és sokszor összecsapnak az indiai katonasággal. A mozgalom intellektuális és gazdasági centruma Pakisztánban, Lahore várostól ötven kilométerre található. A létesítmény azért érdekes, mert a közepén egy iszlám egyetem működik, ahol az angol-, Korán-, vagy arab- mellett ,,Dzsihád-szak" is működik.

Miért ne igyunk Coca-Colát?

Egy harcos iszlám oldalon megtudhatjuk, hogy ha a Coca-Cola klasszikus feliratát tükrözzük, akkor olyan arabul elolvasható szöveget kapunk, aminek jelentése: ,,Nem kell Mohamed, nem kell Mekka." Ezek szerint muzulmán hitűeknek ezen ital fogyasztása kifejezetten tiltott, hiszen az ital amúgy is a sátáni USA terméke és így már kifejezetten szentségtörő is.

,,Olyan muzulmánokat akarunk nevelni, akik az egész Földön hirdetik és terjesztik majd az iszlámot" - nyilatkozta a Hafiz Sayeed, a mozgalom alapítója -, ,,a Korán szerint harcolnunk kell mindenütt, ahol muzulmánokat nyomnak el. Ez Allah akarata, és mi engedelmeskedünk."

A Clinton-üzenet tovább erősítette a pakisztáni muzulmán fegyveres mozgalmak vezetőinek eltökéltségét. Ők még akkor is ragaszkodnak a dzsihád folytatásához, ha a pakisztáni katonai vezetők meghajlanak az USA akarata előtt.

,,Amerika mindig átverte a muzulmánokat, és csak saját érdeke szerint cselekszik." - mondja Sayeed - ,,Nagyon szomorú, hogy Clinton idejön és egy szót sem szól az indiai katonák kíméletlen akcióiról. Ha a kormány nyomást próbál gyakorolni mudzsaheddin szabadság-harcosainkra, ők akkor sem adják fel, amíg az indiai katonák el nem hagyják Kasmírt. Ebbe Musharraf sem szólhat bele. Itt nem ő irányít."

Más csoportok vezetői is a Lashkar-e-Taiba véleményét osztják. ,,Az Egyesült Államok újabb engedélyt adott Indiának, hogy az büntetlenül ölhesse a fegyvertelen kasmíriakat." - nyilatkozta Kalim Siddiqui, a Hezbol Mudzsaheddin szóvivője - ,,Ha Clinton azt akarja, hogy leállítsuk a dzsihádot, akkor először Indiát kell felszólítania a brutális erőszak beszüntetésére. Így a konfliktus csak éleződni fog."

A dzsihád

A dzsihád az arabban ,,buzgólkodást", ,,erõfeszítést" jelent Allah útján, szûkebb és gyakoribb értelemben pedig harcot azon területek gyarapítása vagy védelme érdekében, amelyeken az iszlám fennhatósága érvényesül és törvénye uralkodik. A nagyrészt a Próféta - gyakorta vitatott hitelességû - nyilatkozataira épülõ muszlim hagyomány (a Szunna), a Korán melletti legfõbb jogforrás sokszor éppen a Könyvben foglaltakat értelmezi, egészíti ki. Egyik sem hagy kétséget az iszlám üzenetének egyetemes érvényét, felsõbbrendûségét és azt illetõen, hogy a rá épülõ államnak folytonos harcban kell állnia a hitetlenekkel mindaddig, amíg azok adót nem fizetnek neki személyük és ingatlanuk után, illetve, ha meg nem térnek az igaz vallásra. E missziós tudat táplálta a keresztes vitézek ellen hadakozó igazhitûek, késõbb az oszmán törökök lelkesedését, de még egymással is gyakorta erre hivatkozva háborúztak a középkor különféle muszlim fejedelmei, miután az iszlám ellenségének nyilvánították egymást: ez már akkor sem került semmibe.

A huszadik században akadt írásmagyarázó, aki a dzsihád érvényét a védelmi hadmûveletekre korlátozta és olyan is, aki a Szunnából kiindulva az önmagunkban bujkáló sátán elleni küzdelmet értette ez alatt. Némely hittudós szerint a megértés, az igazságosság szellemében, jó példával elöl járva kell az igét hirdetni, ez õszerintük az igazi dzsihád.

Meglepetést keltett, amikor a kairói Azhar akadémia sejkje - nyilván a hatóságok biztatására - 1973-ban hazája kopt keresztényeit is dzsihádra hívta fel Izrael ellen. Szaddám Huszein Kuvait védelmezõivel szemben hirdetett szent háborút, míg Tunézia néhai elnöke, Habib Burgiba a munka frontján helytállókat a dzsihád harcosaiként mentette fel a Ramadán havi böjt kötelezettsége alól. Napjainkban egyre több szervezet hirdet ,,szent háborút" egyebek között azzal a céllal, hogy elpusztítsák tulajdon hazájuk magukat muszlimnak valló vezetõit, akiket viszont õk nem tekintenek annak. Gyûlöletük legfõbb célpontja a nyugati eredetû szekularizáció, a politikai hatalom és a vallás szétválasztásának, azt utóbbi magánüggyé alacsonyításának ideája, amely valóban ellentétesnek tûnik Allah törvényével. Mind több muszlim fordul hite fundamentumai felé, elutasítva a nyugati értékek úgynevezett egyetemességét, az Algériában látványosan leszerepelt ,,demokráciát" és a boszniai muszlimok megtizedeléséhez asszisztáló ,,európaiságot" és nemzetközi jogot.

(Lederer György az Uniworld virtuális egyetem oldalán található előadása alapján)

Paphos képekben

Ciprusi fotók, fantasztikus élmények. Nézd meg most!

US Virgin Islands

Sosem láttál még ilyen gyönyörű helyet!