Piroska
-10 °C
1 °C

In memoriam Alexander (Szása) Csiszlenko

2000.05.21. 18:21
Május 8-án váratlanul elhúnyt Szása Csiszlenko, orosz születésű, 1989-től az Egyesült Államokban (az utóbbi években Bostonban) élő transzhumanista bölcs. Egyes vélemények szerint az eszmeáramlatot - Anders Sandberg és Nick Bostrom társaságában - elsősorban ő fémjelezte. Sőt, az extropiánusok mellett a Principia Cybernetica Projektnek is "besegített". Leginkább a futurológia, a hálózat jövője, a szemantikus Web foglalkoztatta. Csak decemberben töltötte be a negyvenet...
Cyborgok
Cyborg, cyborg-variáns
Írásai az ember és a technológia viszonyára összpontosítanak. Mint az "öröklött számítógépes rendszerek" (legacy computer systems), úgy a homo sapiens is állandó megújulásra szorul. A test szerkezeti egységének drasztikus megváltoztatása nélkül, lassan, de biztosan "funkcionális cyborgok" leszünk. Mi több, nagyjából máris azok vagyunk. S úgy lettünk azok, hogy közben észre se vettük. Éppen ezért, nem árt, ha időről időre leteszteljük magunkat... (Fyborg? Funorg? Fuborg? - a pontos elnevezésről hadd merengjenek a nyelvújítók!)

Homo sapiensek, infomorfok, robotok
Aztán eljön az idő - a Hans Moravec műveiben felvázolt, az intelligens robotok színrelépésével kezdődő "elme-kor" (Mind Age) - amikor hagyományos értelemben vett homo sapiensről sem beszélhetünk többé. De rabszolgáinkká tehetjük-e a robotokat? Aligha, hiszen az egész gazdaság rajtuk áll és bukik. És ők? "A történelem bebizonyította, hogy az egymást követő evolúciós állapotok képviselői között ritkán tör ki halálos ellenségeskedés" - hangzik a válasz. "Az egysejtűek túlélték a többsejtűek világra-jöttét, az állatok nem irtották ki a növényeket, az autók se pusztították el a gyalogosokat. Inkább jellemző, hogy a közös érdekszférákban szimbiotikus, a többiben pedig semmilyen kapcsolatban nem állnak egymással."

Fyborg önteszt

"Függ annyira a technológiától, hogy már nem tud élni nélküle?
Akkor is elutasítana egy technológiamentes létet, ha az nem veszélyeztetné az életét?
Zavarná, ha valaki a mesterséges felületektől (ruházattól) megszabadítva, az ön természetes, biológiai testét nyilvánosság elé tárná?
A világra vonatkozó tudás nagy részét mesterséges, szimbolikus nyelvek, s nem természetes érzékszervi tapasztalat által szerzi meg?
Önmagát és másokat inkább a különböző eszközök irányítási képessége, a technológiai és a társadalmi rendszerben betöltött szerepe, s nem az elsődleges biológiai jegyek alapján ítéli meg?
Többet elmélkedik, többet beszél külső "kellékeiről", mint belső "részeiről"?
Ha főként igennel válaszolt, fogadja őszinte gratulációmat (és / vagy részvétemet): Ön máris egy cyborg!"

Némi ellentmondás: az "elme-kor" (a felerősítést választó) homo sapiense már - a jelenvalón rég túllépett, a "szétosztott információs létet" (distributed info-being) élő "infomorf" felé közelítő - poszt-biológiai ember, tehát az evolúciós létra soron következő állomása. Cyborg, cyborg-variáns. (A szinte százszázalékos adatkezelő képességgel rendelkező infomorfnak nincs szüksége állandó testre... Megváltozik az identitás-fogalom, az érzékelés. De vajon mi mondanivalónk lenne nekünk, ezredvégi halandóknak a már-már földön-kívüli infomorfok számára? Hiszen ők teljesen más - nem kép- és hangábrázoláson alapuló - nyelvet használnak. E transzcendens bölcsesség megértéséhez tudatstruktúránk egészét kellene átalakítani!)

A robot viszont nem ugyanannak az evolúciós folyamatnak a terméke. Még akkor sem, ha előbb-utóbb ő is könnyen infomorffá lesz. (Moravec a biológiai modellt alapul véve, dolgozta ki - számos vitát elindító - párhuzamos, de sokkal gyorsabb fejlődéstörténetüket.)

Az elme-kor hálózati kapcsolatai
Mivel az emberi memória korlátozott, az adatok zömét jelenleg is gépek tárolják és továbbítják. Az óriási, de lassú masinák szerepét fokozatosan veszik át a mozgékonyabb, egymással állandó kapcsolatban álló robotok. A hálózat a tudásmegosztás és a "távolsági gondolkodás-szolgáltatás" (remote thinking service) elve alapján működik. Szuperorganizmus? Egyáltalán nem, mert az összetevők viszonylag függetlenek, teljesen más, elhatárolható "témákra" specializálódnak.

Túlzott optimizmus
Ember és robot tökéletes harmóniája: a két faj képességeihez szabott feladatokat végez. Közösen rakják le a globális (ám decentralizált; szétosztott mesterséges intelligencia rendszereken nyugvó) intelligens hálózat, egyfajta kibernetikus halhatatlanság alapjait. Mert a mai Web ugyan a történelem eddigi legnagyobb információ-tárháza, az információ zöme mégis passzív és nem kellően strukturált. Ez még távolról sem a jelentés-alapú, önnön tartalmával tisztában lévő, "szemantikus Web".

Szemantikus közlekedés
Az információ "automatizált közösségi szűrése" (automated collaborative filtering, ACF) a vélemények és ötletek gyorsabb terjedését, a hasonló érdeklődésű személyek közötti kapcsolat létrejöttét elősegítő (egyelőre fiktív) technológia. Hatékonyabbá teszi, automatizálja és felgyorsítja a tudás-elosztás már létező mechanizmusait. Optimalizált és személyre szabott információ-áramlást biztosít. Ez a szemantikus közlekedés, mely "... a fizikális és az adat-közlekedés után, a társadalmi organizmus korábban elszigetelt egyedei között nagy mennyiségű absztrakt és intelligens objektumot továbbít." Tendenciózus fejlődési vonal húzható meg: a hangsúly az organikus rendszerekről a szintetikus rendszerekre helyeződik át. Ugyanakkor egy komplex folyamat ennyire drasztikus szegmentációja erőltetettnek is tűnhet: a három típus egymást kiegészítve működik, az arányok viszont gyökeresen megváltoztak. És az ACF még csak a kezdet...

Túlzott optimizmus, (gyakran) a viszonylag távoli jövőbe kivetített spekulációk, logikai ellentmondások - Csiszlenko maga se tagadta a "vádakat". Viszont az is tény, hogy egy rendkívül eredeti gondolkodóval lettünk szegényebbek.

Utazás aggodalom nélkül?

Utazása előtt sose feledkezzen el utasbiztosításáról!

Kezdje az évet egzotikus körutazással!

Fedezze fel Madagaszkár, Burma, Peru kincseit, Indiát a kelet csodálatos világát.