Miklós
-7 °C
2 °C

Virtuális építészet III.

2000.05.15. 19:29
William J. Mitchell terei az információs társadalom égető szükségleteire adott konkrét válaszok. Marcos Novak és Neil Spiller "mélyebbre" merülnek: a virtuálist a spirituálissal (Spiller), illetve a transz-urbanizmussal (Novak) egyesítik. Munkásságuk megértéséhez elengedhetetlen a különböző - néha a messzi múltba nyúló - hatások és iskolák ismertetése.
Az arany kapcsolatban áll a Nappal

"Ahhoz, hogy normálisan működjön, szüksége van-e az emberi léleknek "helyre"? A virtuális építészet lehetővé teszi-e, hogy a tervezők megszabaduljanak a funkciótól, s csak térre és formára összpontosítsanak? Interaktív viszonyban áll-e majd a virtuális a reális terekkel?" A kérdéseket a "Novak-tanítvány" Clay Graham tette fel. "Rendkívül fontos, hogy a VR az interperszonális kapcsolatok absztrakciójává vált" - folytatja. "Tudomásul kell vennünk, hogy ebben a környezetben teljesen másként érzékeljük egymást, mint a kocsmában sörözés közben. Miért próbálnánk ugyanazt tenni?"

Az új technológiák alapjaiban alakították át a térérzékelést - a konkrét mellett mind több átmeneti, illetve absztrakt térben gondolkodunk. Szimbolikus terekben is.

Graham szerint a tengely "a fénynek a célhoz vezető útja". A homogén evilági kultúrától Istenig ível. A "hely": ég és föld találkozási pontja. Mintha ő is a szabadkőművesek szellemtemplomát építené...

Szabadkőművesek, alkimisták

Alkimisták

"Az alkimisták úgy gondolták, hogy a legtökéletesebb anyag e világon az elpusztíthatatlan arany. A természet, mely mindig a tökéletességre tör, csak aranyat akar létrehozni. Az ólom, réz, vas és más fémek a természet kudarcai. Isten az emberi lelket a tökéletesség utáni vágyakozással itatta át. Akár a természetnek, az embernek is az istenire kell törekednie. A lentiek közül a legjobb, hitte az alkimista, a fentiek közül csak a legalsóval kerülhet kapcsolatba. A földön a legtökéletesebb dolog az arany; fent pedig az egyetlen test, melynek sugarai az angyalok országába eljutnak, a Nap. Az isteni dolgok közül a Nap a legalsó. Az arany tehát kapcsolatban áll a Nappal, mely félúton van a legfőbb lény és a Föld közt, közvetít az ember és Isten között."

(Kurt Seligmann: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban, Ford.: Greskovits Endre. Gondolat, Budapest, 1987.)

Persze ne holmi hókuszpókuszokra, ömlengő és öntömjénező XVIII. századi szeánszokra gondoljunk! Inkább a jelenségek látszat-valóságuk mögötti, rejtett jelentésére: a jelkép - Jung szerint - "bármi, ami több önmagánál". A kőműves: Isten katedrálisán munkálkodó építész, minden titkok tudója lesz egyszer.

Az alkímia alapjait (még az ókori Egyiptomban) a legendás, valószínűleg az írást és a beszédet feltaláló mágia-istennel, Thot-tal azonos Hermész Triszmegisztosz rakta le. A neki tulajdonított számtalan szövegből nem sok maradt fenn, s e kevésből általában a Smaragdtáblára hivatkoznak. Az allegorikus mű (állítólag) az aranykészítés folyamatát ismerteti... Az aranykészítés nemcsak és nem elsősorban minden anyagok esszenciájának, a bölcsek kövének (prima materia, alkahest) a kutatása, hanem a lélek megnemesedése is, a szellem jelképes egyesülése az istenivel.

Valentine Andreae A hermetikus románc, avagy a kémiai mennyegző című, 1616-os regényében ugyanerről, csak még plasztikusabban elmélkedett. (A rózsakeresztes kulcsműnek számító könyvből Spiller is sokat merített!) Az átlényegülésről, a Testetlen Információról.

"A VR által könnyebben megérthetjük a minket körülvevő épületeket, de szükséges-e az épület-környezetet a VR-ben megjeleníteni? A legizgalmasabb, hogy egyáltalán nem ábrázoljuk az épített világot. A tárgyakat az érzékelés és a jelentés határozza meg - ez a különbség az építészet és a virtuális építészet között..." Graham ezúttal két XX. századi alaptrendre, a konstruktivistákra és a de-konstruktivistákra hivatkozik.

Konstrukció, dekonstrukció
Előbbiek az "egész" és az "alkotóelem" kapcsolatát állították vizsgálódásaik, kísérleteik fókuszpontjába. Konklúzió: az egész mindig az elemek ábrázolása. Épületeik színtiszta - jelképekkel zsúfolt - koncepciók. A dekonstrukció az ellentétes út. Egy, már létező komplexumból kiszedett elemek nemlineáris úton történő, más környezetbe helyezése. Mint Burroughs regényei: különös vágások (cut up), fura kollázsok, interdimenzionális hypertextúra.

Az egész széttörik, az alkotórészek önálló életre kelnek, korábbi jelentésüket elveszítik. Kontextus-függő grammatika. A dekonstrukció a lebontás és az újraépítés művészete.

Mi a Xanadu?

"Az Egységes Adatstruktúra egy teljesen új, elsőrendű paradigma, Nelson találmánya, annak ellenére, hogy az addigi vívmányai nagyjából látnoki intelmekből álltak, új jelentést adott a vaporware fogalomnak. A mostani ismereteink szerint emberi civilizációnak nevezett, valaha leírt, elsuttogott, elsürgönyözött vagy filmre vett összes nyom / feljegyzés, gombnyomással azonnal elérhetővé válik egy saját számítógépről, vagy valamelyik szolgáltató-hely nyilvános Xanadu termináljáról.

Pontosan ezt ígéri Nelson paradigmája: a babiloni táblákat, az alexandriai tekercseket, a Nemzeti Futball Liga szavazatait, Einstein, Curie vagy Springsteen szalvéta-firkáit, mind egyetlen LOGIKUS, könnyen elérhető helyen, egy adott sávszélességű telefonvonal végén."

(Ian Feldman: A Xanaduról. Ford.: Ivacs Ágnes. In.: Hypertext + Multimédia. Artpool, Budapest, 1998.)

Az elméletet Charles Jencks dolgozta ki, 1977-es A posztmodern építészet nyelvében. A történelem különös fintora, hogy míg a szerző által meghirdetett új törekvések hamar holtvágányra futottak, a dekonstrukciós módszer túlélte az irányzatot. Sőt, a VR tervezéshez is adott ötleteket.

Ted Nelson 1960-ban fogant (túl tökéletes, tehát gyakorlatilag megvalósíthatatlan) Xanadu-projektje úgyszintén. Ő definiálta először a hypertext fogalmát is: "Írott vagy képi anyagok olyan komplex összeköttetése, amit papíron nem lehet kényelmesen megalkotni. Összefoglalókat és térképeket tartalmazhat a benne szereplő anyagokról, ezek egymáshoz való viszonyáról; és tartalmazhatja az anyaggal foglalkozó tudósok megjegyzéseit, lábjegyzeteit is." Graham gyakran hivatkozik rá.

Nászút ajándékba!

Esküvőt tervez? Tervezzen velünk, nyerjen wellness nászutat!

Fergeteges Szilveszter

Fantasztikus szilveszteri vacsorával, hajnalig tartó bulikban, ismert sztárokkal töltheti el az év utolsó éjszakáját.