Zalán
6 °C
19 °C

Kezdjük a vírusokkal II/II.

2004.04.01. 10:00
Korunk informatikai kultúrája, vagy inkább kultúrálatlansága, a technikai és a kommunikációs eszközök többnyire gyenge minősége, a számítógépek Interneten történő összekapcsolása, és az elektronikus levelezés szabályozás nélküli elterjedése olyan helyzetet teremtett, amely láthatóan kedvező környezetet biztosít a károkozó vagy információszerző programok, azaz a számítógépes vírusok szaporodásának, terjedésének.
A víruskeresők működési módja

A víruskereső rendszerek két alapvető működési móddal rendelkeznek: valósidejű (aktív), illetve off-line (passzív) üzemmódban dolgoznak. A valósidejű ellenőrzés feladata a számítógépes rendszer rendeltetésszerű használata közben használatba vett állományok és más objektumok valós időben, közvetlenül a felhasználás előtt történő ellenőrzése. Ez képezi a rendszer legerősebb védelmi vonalát, és általánosan arra kell törekedni, hogy ez a vonal ne sérüljön, illetve ne inaktiválódhasson.

Az off-line vagy passzív ellenőrzés feladata a teljes állományrendszer átvizsgálása, tekintet nélkül az állományok korára, illetve felhasználásuk gyakoriságára. Ez az üzemmód másodlagos védelmi vonalat képez, redundancia növelő tényező. Alkalmazása feltétlenül szükséges a víruskereső rendszer részeinek, vagy egészének frissítését követően, mivel ez biztosítja a frissítés által megnövekedett vírusismeret azonnali alkalmazhatóságát.

Ahogy Lenin is mondta: frissíteni, frissíteni, frissíteni!

A vírusadatbázisok frissítése a rendszer hatékonysága szempontjából kritikus fontosságú, mivel az elektronikus hálózatok korában az új vírusok megjelenése és globális elterjedése között esetenként csupán néhány óra telik el. A vírusadatbázisok rendszeres frissítése ezért kiemelten jelentős feladat, és lehetőség szerint törekedni kell a leggyakoribb, legsűrűbb frissítési lehetőséget nyújtó vírusvédelmi rendszerek alkalmazására.

Az aktív védelem soha nem lehet passzív

A vírusvédelmi rendszer fő komponense az aktív (tárrezidens, valósidejű) védelem, amely a számítógép működése során állandóan dolgozik. Feladata a felhasználói munka során igénybe vett állományok (programok, adatok, dokumentumok) közvetlenül a használat előtti vírusellenőrzése. Éppen ezért az aktív védelem kikapcsolása szigorúan tilos! Ha az alkalmazott vírusvédelmi rendszer lehetőséget ad rá, akkor már a rendszer telepítése és konfigurálása során le kell tiltani a kikapcsolás lehetőségét. Ha a rendszer erre nem ad lehetőséget, akkor a felhasználókat részletesen tájékoztatni kell a vírusok, illetve az aktív védelem kikapcsolása által jelentett veszélyekről, valamint megfelelő szabályzatban kell rögzíteni, hogy a fenti figyelmeztetések ellenére kikapcsolt vírusvédelmi rendszerből származó károkért az érintett felhasználókat terheli a felelősség.

A vírusvédelmi rendszerek normális működésére általában az a jellemző, hogy ha az aktív védelem nem képes a detektált vírus eltávolítására, akkor nem engedi meg a fertőzött állomány használatba vételét.

Az emil, mint fő veszélyforrás

Az elektronikus levelezés a vírusok továbbításának leggyorsabb módja, ezért ennek megfelelő védelmére kiemelt figyelmet kell fordítani.

A vírusvédelmi rendszer szabályozása során fel kell rá hívni a figyelmet, hogy az e-mailben érkezett állományokat - a levelező programtól függetlenül - tilos közvetlenül a levelezőből megnyitni. A felhasználókban tudatosítani kell, hogy minden esetben szükséges a kapott állományok előzetes lemezre mentése. Ennek kettős oka van: egyrészt az aktív védelemnek így biztosan lehetősége nyílik az állomány ellenőrzésére - levelező programtól függetlenül -, másrészt fertőzés esetén a védekező lépések megtételéhez is szükséges (vírusminta küldés).

A merevlemezre mentett állomány használatba vételekor az aktív védelem ellenőrzi azt. Ha az állomány fertőzött, arról értesíti a felhasználót. Ha az aktív védelem képes volt a fertőzés eltávolítására, akkor - a vírusvédelemért felelős informatikus értesítése után - a munka megkezdhető. Ha az aktív védelem nem képes a fertőzés eltávolítására, akkor a fertőzött állomány használatba vételét nem engedélyezi. Ilyen esetekben a vírusvédelemért felelős informatikus beavatkozása szükséges.

Az e-mailben érkező vírusok által jelentett kockázat csökkentése érdekében a felhasználókban tudatosítani kell, hogy az e-mailben ok nélkül, váratlanul vagy a levél szövegében nem indokoltan érkezett állomány esetében a melléklet tartalmának személyes (pl.: telefonos) vagy e-mailben történő ellenőrzése szükséges. Ha a küldő nem szándékosan mellékelt az e-mailhez állományt, illetve a fogadó fél számára nem megállapítható vagy nem ismerős, akkor semmi esetre sem szabad annak megnyitása és a vírusvédelemért felelős informatikus értesítése szükséges.

A vírusvédelmi rendszer passzív része

A passzív védelem feladata a teljes állományrendszer átvizsgálása, tekintet nélkül az állományok használatba vételére. A víruskereső rendszer frissítésekor ez automatikusan megtörténik. A felhasználókat tájékoztatni kell róla, hogy a passzív védelem futása több percet is igénybe vehet, mivel sok állomány ellenőrzését végzi. Ez a néhány perc azonban esetleg a vírusvédelemért felelős informatikus többórányi (többnapi) helyreállító munkáját előzheti meg, éppen ezért megszakítani tilos.

A passzív védelem különösen fontos akkor, ha az aktív védelem valamilyen okból deaktivált. A vírusvédelmi rendszer szabályozásában ki kell rá térni, hogy az újbóli aktiválásig a passzív védelem használata a felhasználó feladata és felelőssége, aki köteles minden, a rendszerbe bekerülő adat (pl.: floppylemez, CD-ROM, e-mail melléklet) ellenőrzését a passzív védelmi rendszerrel azonnal, a felhasználás előtt elvégeztetni.

A passzív védelem jelentősége kiemelt a szerverekkel kapcsolatban. Mint arról korábban már szó volt, a szerverek vírusellenőrzése másodlagos jelentőségű a munkaállomásokkal szemben. Központi szerepüknél fogva azonban többrétegű ellenőrzés használata szükséges. Ennek keretein belül az aktív védelem használatán túl szükséges a szervereken tárolt adatok rendszeres átvizsgálása is. Ennek végrehajtása rendszeresen szükséges, amikor a szerverek terheltsége minimális (munkaidőn kívül). A tárolt állományokon ekkor teljes átvizsgálást kell végezni, az átvizsgálás eredményeit pedig megfelelő módon naplózni kell.

Hamarosan az informatikai rendszereket fenyegető egyéb veszélyek is terítékre kerülnek majd, egy következő cikkben.

Pihenjen Szép kártyával!

Egy kis lazítás Önnek is jár! Íme a Szép kártya elfogadóhelyek.

Belföldi ajánlatok

Rengeteg gyönyörű helyet talál belföldi ajánlataink között.