Előd
5 °C
11 °C

Extrópiánusok XVII. - Hogyan leszünk halhatatlan Istenekké?

2001.03.27. 17:36
A transzhumanista gondolkodók munkásságának egyik legizgalmasabbik része az ember jelenlegi, humán létének határain túllépő fejlődés irányainak felvázolása. A "hagyományos" biológiai evolúció mellett újfajta fejlődési lehetőségek jelennek meg: az önevolúció (autoevolúció) és a transzhumán (>H) evolúció is.
A spekulációk a jelen tényeiből, körvonalazódó tendenciákból indulnak ki. Hogyan kezeljük az emberi lét határait, túlléphetünk-e rajtuk? Milyen mesterséges eszközökkel gyorsítsuk föl ezt a folyamatot? A transzhumán evolúciót kidolgozó szerzők, például Max More és Anders Sandberg ilyesmikről elmélkednek. A szuperintelligencia a gazdasági és a társadalmi rendszerbe integrálódik - véli More.

Sandberg szerint bizonyos trendek a Technológiai Különösség (amikor a technikai eszközök átlépik azt a határt, amely a legfejlettebbeket is elválasztja a humán intelligenciától illetve a humán működéstől) bekövetkeztét vetítik előre, mások viszont egyáltalán nem. Ő mindenesetre az "értelem felerősítésből" (Intelligence Amplification, IA) indul ki. Az evolúciós folyamat négy fázisát különbözteti meg egymástól. A végeredmény fizikai és memetikus jellegű.

Egyrészt, genetikai, fiziológiai, neurofiziológiai és neurokémiai szerkezetünk annyira megváltozik, hogy a homo sapienstől eltérő faj jön létre. Másrészt újfajta poszt-emberi motivációs rendszer jöhet létre, vagy legalábbis a rendszert bármikor képesek leszünk megváltoztatni. Például a neurokémiai struktúra tudatos módosításaival érzelmeinket teljes mértékben uralhatjuk. Vagy a nemi orientációnkat alakíthatjuk át. Poszthumán formákká, "istenekké" leszünk.

Eljátszhatja-e az ember Isten szerepét? - teszik fel a kérdést sokan. Természetesen - állítja More, hiszen "Istenről és istenekről beszélni nem más, mint a természetfeletti lényről szóló hagyományos, idejétmúlt és primitív elképzelések felemlegetése." Ikarusz vagy Frankenstein története, Bábel tornya, a Star Trek epizódjai még a klasszikus humanizmus szellemében (is) értelmezhetők: "Ne építsetek szárnyakat! Ne tervezzetek égbenyúló tornyokat! Törődj bele az öregedésbe, a halálba! Gyógyítsd a beteget, de ne erősítsd fel az egészségest!" A transzhumanisták nem fogadják el ezeket az évezredes dogmákat. (Az autoevolúció legfőbb ellenzőit "biológiai fundamentalistáknak", esetleg - a kortárs luddita Jeremy Rifkinre utalva - "rifeknek" nevezik. Az új, a normáktól eltérő jelenségek által kiváltott félelmet pedig "exofóbiának".)

Első fázis: a jelen

Már megtettük a kezdő lépéseket: különböző gyógyszerekkel (Prozac, Piracetam, Hydergine, Deprenyl) koncentrációnkat növeljük, agyunk teljesítményét (intelligenciánkat, memóriánk befogadóképességét) fokozzuk. Hangulatjavító, gátlásoldó céllal "okos drogokat" (nootropics, smart drugs - nem tévesztendők össze a "kábítószer" kategóriába sorolt anyagokkal) ugyancsak igénybe vehetünk. Főként akkor, ha bebizonyosodik, hogy valóban "okosak". (Hatékonyságukat neves tudósok vitatják.)

Az öregedést különböző gyakorlatokkal, diétákkal, kalória-csökkentett, antioxidánsokkal és melatoninnal dúsított étrenddel késleltethetjük. Ráadásul az ember és a gép közötti határok egyre képlékenyebbek, az okos technológiák a hétköznapi lét szerves részei, a komputerénünk "kiterjesztése". Információmenedzserek vagyunk.

Második fázis: a közeljövő

A különböző módszerek (genetika, medicina, számítógépes tudományok, biotechnológia) "transzhumán szinergiában" egyesülnek. A gyakorlatban alkalmazzuk a mai elméleti tudományt. Hosszabbodik az élettartam: az agyba új szöveteket építünk, egyre hatékonyabbak a rákellenes gyógyszerek, a genetikus tervezés mindennapos praxis, egyre többen élnek a kognitív képességeket (és az extrópiát) növelő "extrópiátokkal". Tökéletesednek, megszokottak a bionikus beültetések. A virtuális valóságot (VR-t) tényleges telealámerülést biztosító Mesterséges Valósággá (AR) fejlesztik. Szaporodnak a mesterséges létformák, elsősorban az intelligens ágensek.

Harmadik fázis: a "középjövő"

A molekuláris nanotechnológia valósággá lesz, az önszaporító nanobotok megállítják az öregedést. Mesterséges és természetes rendszerek (például az agy és a komputer) szétválaszthatatlanul egymásba integrálódnak, sőt, el is vesztik megkülönböztető jelentésüket. Az én és a hozzá kapcsolt okos szisztémák ("exoselfek") testünk és elménk képességeit oly mértékben növelik, hogy a tudatfeltöltés (uploading) már nem tűnik sci-finek. Megismertük az anyagot, manipulálhatjuk az atomot. Formatervezett vírusokkal akár az összes sejt genetikai szerkezete átalakítható. "Az alkimisták három álmából kettőt megvalósítottunk: az elemek transzmutációját, és megtanultunk repülni" - prognosztizál More. "Következő a halhatatlanság."

Negyedik fázis: a távoljövő

A poszthumán kor. Adottak az uploading feltételei, ha akarjuk, a szilíciumtengerbe vándorlunk. A gépi és az emberi intelligencia azonos szinten vannak, átjárhatunk az egyikből a másikba. Új létformák tűnnek fel, a szintetikus és az organikus legfurcsább kereszteződései is. A poszthumánok: soha nem tapasztalt fizikai, szellemi és lelki képességekkel rendelkeznek, "önprogramozó, önalakító, potenciálisan halhatatlan, határokat nem ismerő individuumok" (Sandberg). Transzbiomorfózis (transzbiológiai metamorfózis) által, More szerint "az emberi testnek a természetes, biológiai organizmusból fejlettebb, tudatosan megtervezett személyiség-rendszerré történő átalakulásával" ön-teremtődtek. Különösség nélküli Különösség.

More és Sandberg egyaránt hangsúlyozza, hogy mindez csak úgy mehet végbe, ha a folyamat az első lépéstől az utolsóig szabad egyének szabad választása. És egyáltalán nem biztos, hogy végbe is megy. Számos tényező - a változásokkal szembeni ellenállás, társadalmi-gazdasági káosz, az autoevolúció elutasítása, álomnak bizonyuló, vagy világméretű katasztrófát okozó technológiák - jelenthet akadályt.

Transzhumanista jelek
>H = transzhumán, transzhumanizmus (több mint humán).
>>H = poszthumán.
~>H = a transzhumánná válás útján lévő személy.
!H = nem humán.

Visszatérés a paradicsomba

Egy újabb kaland előszobájába léptünk, mikor kis kocsink megindult Christchurch felé.

Ha már erre járok beugrom

..tényleg ez történt, Palau és Mikronézia szigeteit járva úgy döntöttem, hogy Saipanra is átugrom.