Salamon
7 °C
13 °C

Az IHM támogatja a Barátságos Internet Fórumot

2004.02.06. 17:05
A gyermekek biztonságosabb internethez való jogának védelme az információs társadalom valamennyi szereplőjének közös felelőssége, ugyanakkor az állami szabályozás helyett a hangsúlyt elsősorban az EU-konform önszabályozó mechanizmusok és civil kezdeményezések támogatására, a tájékoztató és képzési programokra, a felvilágosításra és ismeretterjesztésre kell helyezni - hangzott el a Barátságos Internet Fórum (BIF) mai konferenciáján. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) támogatja a BIF és tagszervezetei (Inforum, MATISZ, MTE) törekvését, hogy az Európai Unió biztonságos Internet akciótervéhez kapcsolódó programokat indítsanak, s azok megvalósításához lehetőség szerint uniós forrásokat is bevonjanak.
A hazai digitális tartalmak fejlesztését és terjesztését, valamint az internet-használattal kapcsolatos félelmek, negatív attitűdök csökkentését és a tiltott tartalmak visszaszorítását célzó Barátságos Internet Fórum létrehozói a biztonságosabb internetezés érdekében - az Európai Unió pályázati kereteire és egyéb forrásokra támaszkodva - az EU által követett fő cselekvési irányokat szeretnék meghonosítani Magyarországon. Terveik között szerepel a tiltott tartalmak visszaszorítását támogató ún. "forró drót" (telefonos tanácsadás) szolgáltatás működtetése, az önszabályozás, szakmai összefogás erősítése, a területtel összefüggő felvilágosító, ismeretterjesztő, kommunikációs tevékenység megszervezése, valamint az EU-ban már létező tartalom-minősítő és -címkéző rendszerek meghonosítási lehetőségének vizsgálata.

A konferencián felszólalók (közigazgatási szakemberek, tanárok, informatikusok, az internet és a média szabályozási kérdéseivel foglalkozó jogászok, civilek és üzletemberek) szinte kivétel nélkül egyetértettek abban, hogy mindenkinek, így a gyerekeknek is joguk van ahhoz, hogy kihasználják az internet előnyeit, ezért az őket megillető valamennyi jogot az interneten is biztosítani kell számukra. Rendkívül fontos ugyanakkor az is, hogy a kiskorúak káros tartalmaktól való távol tartása semmilyen körülmények között ne vezessen a szólás - és az információ szabadságának korlátozásához.

Egyetlen felszólaló sem vonta kétségbe annak az EU-s alapelvnek a mindenkori érvényre juttatását sem, hogy ahol az államnak nincs szabályozói szerepe, ott ne is akarjon szabályozóként fellépni, hanem bízza azt rá a piaci és civil önszabályozó mechanizmusokra. A BIF szervezői kezdeményezték, hogy készüljön átfogó elemzés annak feltárására, hogy az államnak az információs társadalom feltételeinek kialakítása érdekében mely területeken vannak még primer, az internetet közvetlenül érintő jogszabály-alkotói, szabályozói feladatai, illetve melyek az egyértelműen az önszabályozás körébe utalható kérdések. Felvetődött egy ennél is átfogóbb, a teljes magyar joganyagot az információs társadalom szempontjából "átvilágító" projekt elindításának a lehetősége is.

A konferenciát a Safer Internet Day nevű nemzetközi rendezvény-sorozat részeként szervezték meg az IHM támogatásával a Barátságos Internet Fórumot létrehozó szervezetek: a hazai informatikai szervezeteket tömörítő Inforum, illetve a tartalom-tulajdonosokat és -szolgáltatókat képviselő Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) és Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE). Ezen a napon a világ 15 országában, így például Ausztráliában, Bulgáriában, Dániában, Hollandiában, Németországban, Norvégiában és Nagy-Britanniában tartanak a Budapestihez hasonló szakmai fórumokat. A BIF - az előzetes tervek szerint - minden évben megrendezi ezt az eseményt.

Az A38 állóhajón megrendezett konferencián a BIF alapító szervezetei, illetve az IHM képviselői mellett az elektronikus környezettel foglalkozó jogászok, kommunikációs szakértők, szakmai, illetve civil szervezetek és cégek képviseltették magukat. Részt vettek a beszélgetésekben a leginkább érintettekkel, a gyerekkel foglalkozó pedagógusok, továbbá az Oktatási Minisztérium, a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium, az Országos Rádió és Televízió Testület és a rendőrség munkatársai is.

Paphos képekben

Ciprusi fotók, fantasztikus élmények. Nézd meg most!

Ha már erre járok beugrom

..tényleg ez történt, Palau és Mikronézia szigeteit járva úgy döntöttem, hogy Saipanra is átugrom.