Ferenc, Olívia
-2 °C
4 °C

Pénzügyek az interneten

2001.07.01. 09:22
A KÓD Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet elemzése szerint a magyar hitelintézetek elsősorban az éles verseny hatására kezdtek internetes banki projectek megvalósításába, hiszen itthon az igazi fogyasztói húzóerő még hiányzik. Az IEB 1997-es indulása óta további 4 bank kezdte meg szolgáltatását. 1999 nyarán startolt az OTP, októberben a Raiffeisen, 2000-ben a Citibank, illetve idén a CIB. A Kereskedelmi és Hitelbank szolgáltatása jelenleg tesztelés alatt áll. Sajtóhírek szerint további két hitelintézet tervezi a szolgáltatás elindítását: a Budapest Bank és az MKB.
Ma már senki sem vitatja, hogy az információtechnológia (különösen az internet) és a telekommunikáció fejlődése radikálisan átalakítja a gazdaságot. A fejlődés transzformációs ereje azonban nem kiegyenlített minden gazdasági szektorban.

Az internet elsősorban az ún. információ-intenzív ágazatok számára jelent valódi kihívást, ahol maga az értékesített termék, vagy szolgáltatás is digitalizálható, vagy eredendően digitalizált. Ebbe a kategóriába tartoznak a hitelintézetek is, hiszen a pénzügyi szolgáltatások folyamatainak jelentős része már ma is elektronikus formát ölt, gondoljunk csak az ATM hálózatokra, a POS terminálokra, a telebank szolgáltatásokra, vagy a bankok ügyviteli rendszereire.

A dotkom-bukta az online bankokat sem kímélte

A lakossági internet-bank piac megoszlása
A nagyitáshoz kattintson a képre
Az internet alapú bankszolgáltatások nemzetközi piaca komoly traumát élt át az előző év második felében. A jelentős reményekkel és hatalmas befektetésekkel induló szektor helyzetét a részvénypiacok hangulatának hisztérikus változása drasztikusan átalakította, különösen igaz ez a kizárólag online banki tevékenységet folytató, új üzleti és működési modellek alapján született pénzintézetekre. Az ún. "online only" bankoknak nemcsak a befektetői, de a fogyasztói bizalom apadásával is szembe kellett nézniük: akvizíciós tevékenységüket a vártnál enyhébb sikerek kísérték. Az USA legnagyobb online hitelintézete: az Etrade 2000 végére mindössze 290 ezer ügyfelet szerzett, európai társai ennél ugyan eredményesebbek voltak, többségük mégis jelentős veszteségekkel zárta az évet. A legjelentősebb brit online bank: az Egg, miközben 1,5 milliós ügyfélbázist épített ki, 150 millió fontos veszteséggel zárt.

Az eMarketer amerikai kutatóintézet 2000-ben 5,5 millió regisztrált amerikai internet-bank ügyfélről számolt be, de alig félmillióra tette azok számát, akik teljesen áttértek a virtuális ügyintézésre. Az Ernst and Young felmérése szerint az európai kontinens bankjainak közel 4 millió internetes ügyfelük volt 2000 elején, mely az év végére megduplázódott. Az előrejelzések az Egyesült Államokban 32 millió felhasználót várnak 2003-ra, míg az európai prognózisok 21 millióval számolnak.

A tavalyi év végére minden jelentős európai bank megjelent az interneten, ám a Európában jelentős kulturális különbségek mutatkoznak az országok között az internet-bank szolgáltatások fogadtatásában. Németország és a skandináv térség, illetve a németalföldi terület Internet felhasználói nyitottak az új lehetőségre, itt az internetezők harmada-fele tervezi a közeljövőben igénybe venni a szolgáltatást, Franciaország és Dél-Európa lakosai azonban igen visszafogottan érdeklődnek.

A hazai célcsoportok home-banking kiszolgálása költséges

iInternet-bank szolgáltatást nyújtó pénzintézetek spontán ismeretsége
A nagyitáshoz kattintson a képre
Az itthoni szolgáltatások elsődleges célközönségét a magánszemélyek és a kisvállalatok alkotják (akik egy napon csak korlátozott számú tranzakciót bonyolítanak). Ezen célcsoportok home-banking kiszolgálása költséges, a felhasználók számára nem gazdaságos, így az internet számukra új lehetőséget teremtett. A nagyvállalatok és intézmények esetében az ügyfélterminálok kiváltását a bankok egyenlőre nem látják indokoltnak. A hazai vállalatok e-business felkészültsége még alacsony fokú, nincs igazi igény a bevált terminál-rendszer cseréjére.

A legtöbb ügyféllel az OTP büszkélkedhet: 2001 elején már több, mint 60 ezren regisztrálták magukat szolgáltatására. Őt követi a Citibank, melynek itthoni ügyfélköre jóval szűkebb a vezető pénzintézeténél, mégis kedvező vagyoni/társadalmi összetételű, így a banknak sikerült rövid időn belül 12 ezer felhasználót gyűjtenie. Az úttörőnek számító IEB 4 ezer, a 99-ben indult Raiffeisen pedig 2-3 ezer ügyféllel rendelkezik.

A KÓD Gazdaság- és Médiakutató Intézet 2001 márciusában készített 1000 fős, országos felvételében vizsgálta meg az e-bank szolgáltatások és szolgáltatók ismertségét, a lehetőség iránti fogyasztói érdeklődést. A kutatás eredményei szerint az internet-bank használatának lehetőségéről a felnőtt lakosság 52%-a hallott.

A szolgáltatás ismertsége növekszik

Amennyiben lenne rá lehetőség igénybe venne internetes bannkszolgáltatást?
A nagyitáshoz kattintson a képre
Az elektronikus úton történő ügyintézésről az átlagosnál nagyobb mértékben tájékozottak a fiatalok, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, az aktívak, diákok, a kedvezőbb vagyoni helyzetűek és a városi lakosok. A szolgáltatás ismertsége emellett összefügg a banki aktivitással: azaz akik például vásárolnak bankkártyával, vagy vettek már igénybe telebank szolgáltatást, azok jóval tájékozottabbak az e-bankingról is.

A kutatás során azt is megvizsgáltuk, mely pénzintézetek e-bank szolgáltatásáról tudnak a megkérdezettek. A kutatás idején az OTP, a Citibank, a Raiffeisen és az IEB nyújtott Internet alapú elérést, de ismert volt a CIB és a K&H terve is.

A válaszadók 27%-a említette az OTP-t segítség nélkül, a többi kereskedelmi bank szolgáltatásának ismertsége ettől jóval elmaradt: 5% említette a CIB-et (tévesen), 3% a Citibankot és 1% a Raiffeisent. A mintában nem szerepelt olyan megkérdezett, aki az IEB szolgáltatásáról hallott volna.

A kutatás kíváncsi volt az e-bank szolgáltatások iránti fogyasztói nyitottságra, az új lehetőség iránti lakossági érdeklődésre is.
Arra a kérdésre, hogy "amennyiben lenne rá lehetősége, igénybe venne-e internetes bankszolgáltatást" a megkérdezettek 4%-a válaszolt határozott, további 15%-uk feltételes igennel. A kutatásban résztvevők 41%-a pedig határozottan elzárkózott a szolgáltatás igénybevételének lehetőségétől.

Számos tényező befolyásolja az e-bank szolgáltatások iránti érdeklődést. Az átlagosnál nyitottabbnak mutatkoznak a 18-39 éves korosztály tagjai, a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők, a szellemi munkát végzők és a bankügyeikben aktívabb fogyasztók (különösen azok, akik rendelkeznek lekötött betétekkel, vagy használták már a telebank szolgáltatásokat).
Az otthoni internettel rendelkezők 12%-a határozottan, további 27%-a pedig feltételesen érdeklődik a szolgáltatás iránt. Hasonló nyitottság jellemzi a PC tulajdonosokat is.

Kulcskérdés a megbízhatóság

Igénybve venne-e internet-bank szolgáltatást, a szolgáltatás biztonságának megítélése szerint
A nagyitáshoz kattintson a képre
Az internet-bank biztonságába vetett hit elsősorban a tapasztalatok és az ismeretek függvénye. Az eredményekből jól látható, hogy azok a megkérdezettek, akik vettek már igénybe telebank szolgáltatást, vagy vásároltak bankkártyával az átlagnál nagyobb bizalommal fordulnak az e-bank szolgáltatás felé. Hasonló hatással jár a hazai szolgáltatások ismertsége: a tájékozottság növeli a bizalmat.

Ennek ellenére főként az ismeretek hiánya (a "nem tudom" válaszok mindenütt magas aránya) és a bizalmatlanság olvasható ki az ismertetett adatokból.
A hazai hitelintézetek számára különösen fontos az elektronikus banki megoldások megbízhatóságának kommunikációja. Az e-bank műveletek biztonságáról meggyőződött fogyasztók minden korábbinál magasabb: 58%-os arányban érdeklődnek a szolgáltatás iránt. Az ismeretek hiánya viszont ellentétes hatást fejt ki: akik ugyanis nem tudják megítélni az interneten végzett tranzakciók biztonságának mértékét, többségükben (63% + 22%) elzárkóznak a szolgáltatástól.

Ha a piackutatási adatok segítségével próbáljuk meg előre jelezni az e-bank itthoni ügyfélkörének alakulását és ehhez még figyelembe vesszük az otthoni internetelérés alakulását is, feltételezhető, hogy az év végére az internet-bank szolgáltatások regisztrált ügyfélköre meghaladja majd a 170 ezret, tehát nem várható a szolgáltatás igénybevételének látványos növekedése 2001-ben.

Visszatérés a paradicsomba

Egy újabb kaland előszobájába léptünk, mikor kis kocsink megindult Christchurch felé.

Ha már erre járok beugrom

..tényleg ez történt, Palau és Mikronézia szigeteit járva úgy döntöttem, hogy Saipanra is átugrom.