Mária
-7 °C
3 °C

Darwin után

2005.02.13. 10:43
A meghökkentő észrevételeiről, ortodoxnak egyáltalán nem nevezhető elképzeléseiről ismert elméleti fizikus ismét hallatta a hangját. Freeman Dyson szerint immáron nem a biológiai, hanem a kulturális evolúció a változások motorja.

A New Jersey állambeli Princeton Egyetem nyugalmazott professzora hosszú évtizedek óta kutatja a világűr természetét. Az élet eredetétől az univerzum végéig, a fizikai eszkatológiáig ível az érdeklődése. Kezdetek, kozmikus kirajzás, az élet elterjedése a világegyetemben, távoli jövő - sokak szerint Dyson az utóbbi ötven év egyik legjelentősebb tudósa.

Közösségek és ökoszisztémák

Legutóbbi, a Technology Review-ban megjelent "Darwini közjáték" című tanulmányában ismét provokatív gondolatokat tett közzé. Carl Woose (Illinois Egyetem), a mikrobiológiai taxonómia szakértőjének 2004-es, az utóbbi száz esztendő során előtérbe helyezett redukcionizmus végét elemző tanulmányára (Új biológia egy új századnak) hivatkozik. A szerző által felvetett "új biológiának" - gének és molekulák helyett - közösségeken és ökoszisztémákon kell alapulnia.

Woose azt a furcsa kérdést is feltette, hogy mikor kezdődött a darwini evolúció. Magán az evolúción egymással nem keveredő fajok intenzív túlélési versenyét érti. Úgy véli, az élet kialakulásakor, a több százmillió évre becsült "pre-darwini aranykorban" a "horizontális géntranszfer," a gének egymással rokoni viszonyban nem álló fajok közötti megosztása volt a meghatározó biológiai folyamat, ami azt is jelentette, hogy nem lehetett különválasztani a fajokat. Különböző, a genetikai információkat megosztó sejtek közösségei élték életüket - és evolúciójukat. Az egy-egy létforma által "feltalált" kémiai jelenségeket, katalitikus folyamatokat a közösség egésze megörökölte, így biztosítván a dinamikus fejlődést és a hatékony reprodukciót.

Darwin előtt, Darwin után

A versengés akkor kezdődött, amikor egy baktériumra hasonlító sejt "életerősebbnek" tűnt - és "hitte magát" - a környezeténél, szomszédjainál. Elvált a közösségtől, génjeit nem osztotta meg többé. Külön utat, külön evolúciót járt be. Néhány évmillióval később egy másik "önző" sejt is elszakadt a közösségtől. És így tovább.

Az élet biokémiai jellege már a "pre-darwini" időkben gyorsan kifejlődött. A darwini evolúciót - annak kései fázisában - három "innováció" dinamizálta: a fajták közötti horizontális géntranszfer egyik formájának tekinthető szex, az élet sokszínűségéhez vezető többsejtű organizmusok megjelenése, majd a koordinált érzékelést és cselekvést biztosító agy kialakulása.

Woose és Dyson szerint a fajok versenyének a bioszférát uraló és újraszervező homo sapiens vetett véget. A biológiai evolúció "világformáló" szerepét a nem-darwini elveken nyugvó, nagyságrendekkel gyorsabb kulturális evolúció vette át. A kultúra terjedését szintén egyfajta horizontális transzfer határozza meg, mégpedig a gondolatoké. Sokkal inkább, mint a genetikai örökség - állítják.

A globalizáció a kulturális összekötöttség új, az utóbbi harminc esztendőt meghatározó korszaka. A gondolatok megosztása és az újbóli közösségi fejlődés által visszatérünk a "pre-darwini" időkhöz. A "poszt-darwini" világot a biotechnológia, a genetikai tervezés széleskörű elterjedése határozza majd meg.

Ha már erre járok beugrom

..tényleg ez történt, Palau és Mikronézia szigeteit járva úgy döntöttem, hogy Saipanra is átugrom.

US Virgin Islands

Sosem láttál még ilyen gyönyörű helyet!