Auguszta
5 °C
22 °C

Az egész és részei

2006.04.29. 13:01
Hogyan alakult ki az élet, miért létezik világmindenség a semmi, az üresség helyett? A kérdéseket hosszú évszázadok óta igyekeznek megválaszolni. Tetszetős elméletek születnek, s tűnnek el a múlt kútjában. Napjaink legizgalmasabb teóriái az emergencia jelenségéből indulnak ki.
Az "előtűnés", vagy "felbukkanás" különösen Stuart Kauffman nyolcvanas években és a kilencvenes évek elején írt tanulmányait követően vált divatos fogalommá. A neves biológus a kaotikus és a rendezett állapotok határán mozgó életet önmaga továbbszaporítására és legalább egy termodinamikus munkakör véghezvitelére képes autonóm ágensként, vagy multi-ágens rendszerként definiálta. A kiválasztódás egyrészt külsődlegesen, másrészt belülről, önszerveződéssel megy végbe - állítja. Az élet emergens módon jött létre.

Gyenge és erős emergencia


David Chalmers

David Chalmers ausztrál filozófus két típust különböztet meg: gyenge és erős emergenciát. Előbbi arra vonatkozik, hogy az alapelmélet lényegében magyarázatot ad a magasabb szintű teóriákra. Például a darwinizmus, vagy - bár többen vitatják - a növekvő komplexitás törvényei tartoznak ebbe a kategóriába. Daniel Dennett, a kognitív tudományokkal foglalkozó neves amerikai gondolkodó "ártatlan" emergenciáról beszél: olyan meglepő, meghökkentő jelenségek, melyek lehetővé teszik, hogy magasabb szintű leírásokkal adjunk jellemzést róluk, de lényegüket tekintve azért előre jelezhetők, megmagyarázhatók. Ezek a törvények és sajátosságok - már amennyiben léteznek - semmiféle változást nem indítanak el a valóság alacsonyabb szintjein - vélik a szkeptikusok. Ráadásul az "erősebb" megnyilvánulások elfogadása, egyfajta "kanonizálása" odáig vezethet, hogy a metafizika, a vallások, a miszticizmus teret nyernek a (természet)tudományokban. Philip Clayton teológiaprofesszor szerint az emergencia az egyik lehetséges magyarázata annak, hogy Isten miként teremt, és hogyan cselekszik a világban_

"Szomorú tény, hogy az emergencia fogalmát használók többsége valami titokzatosat, sőt, egyenesen misztikust ért rajta, és nem hiszem, hogy ez hasznos lenne" - így Dennett. A jellemzők, az előtűnés és az előtűnés okainak megértéséhez oksági vizsgálódásra lenne szükség. Amennyiben ez nem történik meg, és csak annyit mondunk, hogy x és y jelenség az emergenciával magyarázható, jobban tesszük, ha hallgatunk.

Bizonyításra várva


William Hasker

Az erős emergencia szószólói szerint a redukció nem működik, az egész jócskán befolyásolja az alacsonyabb szintű részeket. Rendelkezik tovább nem redukálható, a részekre jelentősen ható tulajdonságokkal. "Amikor az elemek bonyolult szerkezetekké állnak össze, új, meglepő és korábban, az egyszerűbb állapotokban nem tapasztalt jellemzők bukkannak fel" - érvel William Hasker, a Huntington Egyetem (Indiana állam) filozófiaprofesszora. "És ezek nem kívülről jönnek, hanem magukból a komplex szerkezetekből erednek."

Clayton úgy véli, hogy a magasabb szintű emergens jegyekkel bíró elme az eredője az "alatta lévő" agyban végbemenő változásoknak, míg az agy a test összes többi részét irányítja (Mind and Emergence, from Quantum to Consciousness, Elme és emergencia, a kvantumtól a tudatosságig, 2004).

Husker szerint a természetes kiválasztódás hatással van az intelligenciára. Viszont, ha a gondolkodás nincs oksági viszonyban testünk megnyilvánulásaival, a tudatosság láthatatlan. A természetes kiválasztódás csak fizikai szerkezeteket és viselkedéseket irányít. Ha nem befolyásolná ezeket a cselekvéseket, akkor a gondolkodásra sem hatna, és nem tudnánk evolúciós magyarázatot adni arra, hogyan váltunk tudatos lényekké.

Dennett abban bízik, hogy a tudomány előbb-utóbb az elmeműködés (az "ártatlan" emergenciát is tartalmazó) redukcionista értelmezését adja.

A kozmológus Paul Davies tesztelné az erős emergenciát - tényleg vannak-e az alacsonyabb szintekből nem eredeztethető valódi hatásai? Mert tudományos szempontból csak ez érdekes, míg a gyenge emergencia inkább kellemes filozófiai vitatéma. A kvantummechanikát javasolja: négyszáz összefonódott (entangled) részecskével kísérletezne.

Tavaszi hosszú hétvégék

Töltse az ünnepeket külföldön! London, Párizs, Róma városnézés, olasz hajóút.

Tervezi már nyaralását?

Segítünk! Válasszon célpontot nyárra útjaink közül! Tengerparti apartmanok előfoglalási kedvezménnyel!