Csongor
2 °C
15 °C

Lila programok, adóforintjaink, meg a maradék

2012. 02. 22. 13:28
A kultúrafinanszírozásról szóló cikkünk nagy port kavart azok körében, akik éppen a kultúra finanszírozásából alkotnak, élnek. Elsőként Gulyás Márton, a Krétakör ügyvezetője írta meg, hogy miért is kell pénzelni a kultúrát, de várjuk mások hozzászólását is, akik tudják, hogy hogyan kéne felhasználni a művészetre szánt adóforintokat. Vagy legalább azt, hogy kell-e egyáltalán erre költeni.

Állandósultan visszatérő kérdés, hogy van-e Magyarországon kultúrharc, és ha van, ugyan kik vívják azt? Nem tagadom, hervasztó azzal szembesülni, hogy fiatal pályatársak is évtizedekkel ezelőtti fogalmaknak és rendszereknek a foglyai egyrészt, másrészt pedig egy elavult diskurzusnak a nézőkre/befogadókra történő kiterjesztésében, a koholt ellentétek továbbszításában érdekeltek. TBG ritkán ragad tollat, a kamera az ő pennája, éppen ezért is kelthetett a szokásosnál is nagyobb érdeklődést, hogy beszámolt a Szünet nélkül! – a magyar kultúra érdekében konferencián tapasztaltakról. A vitriol jó eszköze a zsurnalisztának, az indexen belül szeretnek is élni vele – az olvasó (én) nagy örömére – de olykor elvész a mérték, túlsavasodik a matéria, ami aztán egyként éget szerzőt-olvasót.

Legyünk egyenesek: TBG jó érzékkel játszik rá az általános népérzületre. Miközben nekem nőnek a járulék terheim, a faszom ÁFA is növekszik, lassan egy üveg Henessy is olcsóbb lesz mint egy lityi benzin, aközben művészéknek még mindig van pofájuk több pénzt követelni?! – szólhat a feltételezett népharag a kultúrmunkásokkal szemben.

Az állam azért (is) szed különféle adókat, mert így tudja biztosítani, hogy polgárainak azon rétegei is hozzá tudjanak jutni jó minőségű szolgáltatásokhoz, amelyek ezt önerőből nem tehetnék meg.

Érdemes tisztázni valamit. Az állam azért (is) szed különféle adókat, mert így tudja biztosítani, hogy polgárainak azon rétegei is hozzá tudjanak jutni jó minőségű szolgáltatásokhoz, amelyek ezt önerőből nem tehetnék meg. Így van ez az oktatásban, egészségügyben, rendvédelemben, etc. – és bizony a kultúra területén is; ideális esetben. Ettől még lehet jogos a kérdés: miért tegyen így állambácsi? Egyszerűre fogva a választ: leginkább azért, mert felismeri, hogy az államhatárain belül tanyát verők életének a minősége kihat a nemzetgazdaságra, a társadalmi aktivitásra, és még egy sor más terület alakulására. Értsd: vagy szánok egy keveset arra, hogy az embereknek lehetőségük legyen a szabad idejüket tartalmasan, szórakoztatóan, felfrissitően eltölteni, vagy sokkal-sokkal többet költök majd arra, hogy az aktivitás hiánya, az apátia és az ennek nyomán fellépő szorongás és frusztráció következményeit kezeljem – közegészségügyi, közrendvédelmi és sok más szempontból. A Szünet nélkül! – a magyar kultúra érdekében konferencia egyetlen felszólalója sem követelt magának vagy a szakterületének többletforrásokat. A meglévő források ésszerűbb, teljesítményalapú elosztását, a felhasználások monitorozását, és úgy egyáltalán: a kulturális terület egységes és átlátható rendszerben történő kezelését annál inkább. Ugyanígy, a konferencia résztvevői nem látták egységesen az apokalipszis lovasainak közeledését a televízió és az internet térhódításában, ellenben többen utaltak arra felszólalásukban, hogy felkészületlenül érte a kulturális elitet az a helyzet, ami a tömegmédiumok megjelenésével állt elő a rendszerváltást követően. Ahogy ez nagyban a teljes országról is elmondható.

A konferencia részben, indirekt módon erről is szólt: kapitalista keretek között élünk, de még mindig nem értjük, hogy ez mit jelent. Kizárólag a válságtüneteket tudatosítottuk magunkban, és a kapitalizmus egészét is ezzel azonosítjuk. Vagyis kapitalizmus az, amikor ember embernek a farkasává lesz. Ritka hervasztó perspektíva, mit ne mondjak. Oda kellene eljutnunk végre, hogy állam és piac nem egymást kizáró, hanem egymást feltételező fogalmak: ameddig csak kijátszani tujduk egyiket a másikkal szemben, és piaci mechanizmusokat várunk el ott, ahol az államnak lenne feladata (és fordítva) addig nem rendszerben gondolkodunk, hanem ideológiákban. Nézzünk egy konkrét példát a színháziak világából, amit TBG is tollhegyére tűzött. Pintér Béla olyan színházi alkotó, akit az állam nem támogat automatikusan, évről-évre (úgynevezett normatív alapon). Ezzel semmi baj nincs. Neki és még sok tehetséges, elismert és közkedvelt pályatársának évente kell pályáznia az illetékes minisztériumhoz a működésük biztosításáért. Ezzel sincs semmi baj. Korábban a támogatások mértékét meghatározó törvény az éves, színházra fordított költségvetési forrás fix százalékát rendelte az olyan alkotók számára pályázható keretként, mint amilyen Pintér Béla is. Aztán állambácsi ezt nem tartotta be. Majd átírták a törvényt. És azt sem tartották be. Jelenleg pedig meg kívánják szüntetni a pályázható forrásokat. Vagyis: állami dotációval színházat csak színházépületben, ráadásul központilag kijelölt színházépületben lehet majd létrehozni. Persze, a tehetség számít, aminek a plafont is át kell szakítania. De mert a tehetség számít, éppen ezért rossz gyakorlat, ha megszüntetik annak a lehetőségét, hogy valaki önerőből indítson el egy szerveződést, társulást, amelynek tagjai kizárólag a létrehozandó produkció okán álltak össze egy csapattá. Hogy ne legyen félreértés: nem az a baj, hogy színházépületben kell gondolkodnia az alkotónak, hanem az, hogy másban nem is engedik, hogy gondolkodjon. Amit TBG ír, miszerint a kőszínházi és a független színházi szcéna lobbija elvonta volna a pénzt más, szakmailag releváns projektektől, az lufi: ilyet bármiről lehet írni.

A korábbi támogatási rendszerben lehetőség volt arra, hogy intézményektől függetlenül is legitim módon művelhess magas művészi színvonalú munkát, mert lehetett rá forrást találni. Na nem sokat, de bizony lényegesen többet, mint jelenleg. Ja, és nem úgy, hogy várakoztál a miniszteri szobához vezető folyosón, reménykedve abban, hogy hátha elkapod az aktuális funkcit 2 percre, mint ahogy azt TBG sejteti. De ne térjünk el a tárgytól: nem a pénz számít, hanem a szakmaiság, ami a pénzek elosztásának kellene, hogy az alapja legyen. Nyilván mindenki a közönségnek dolgozik, és nyilván mindenki meg van győződve arról, hogy amit csinál, az világszínvonalú. Közben meg látjuk, hogy a valóság más képet fest. Ehhez jön még a fenntartói oldal, ami kormányzati-önkormányzati szinten évtizedes elmaradásban van, képtelen megfogalmazni a köz érdekeit, és sajnos pontosan látható, hogy egyre kevésbé érzi ezt kötelességének. Egyéni érdekek érvényesítése zajlik, ami megszünteti a szakmaiságot, hiszen adott (és kisszámú) személyek érdekei dominálnak, és nem az adott területé. Ahogy azt már a konferencia kiírásában is hangsúlyoztam: olyan kihívások előtt állunk, amelyek miatt a nemrég még evidenciának vett alapvetések is újrabizonyítást követelnek. Éppen ezért hívtunk össze ennyi szaktekintélyt, hogy ők adjanak rálátást a folyamatokra. Súlyos ferdítés TBG részéről, hogy a konferencia felszólalói állandósultan, reflexszerűen ekézték és hülyézéték volna azokat, akik a produkcióik/produktumaik élvezői – ott voltam, nem hangzott el ilyen mondat. Az aggódás hangjait lehetett hallani például Erős Balázs felszólalásában, aki azzal indított: egy felmérés szerint a magyar lakosságnak csak mindössze 23%-a elégedett az életével. Ez kulturális kérdés, és ebben benne van a kulturális élet szereplőinek is a felelőssége. Vagy Schilling Árpád záró-felszólalása, amiben arról beszélt: nem lehet elvárni a törvénytiszteletet, az adófizetés kötelezettségét azoktól, akiket kulturálisan semmibe vesznek, akiknek az igényeivel nem törődnek, azokat nem gondozzák, nem alakítják – akiket elfelejtettek. TBG erről sajnos már nem írt.

Hogy a végeredmény lila, vagy népi, vagy bármi más, már részletkérdés: a minőség nem itt dől el.

A hasznosságot, a megtérülést is innét kellene vizsgálni. Ezek a top kulturális személyiségek brandek, a mi brandjeink. Egy Esterházy Péter mindig jól jön a háznál, mert hitele van, kredibilis személyiség. Jót tesz mindannyiunk mentális és (biztos oldszkúl hozzáállás, de ez van) morális állapotának, ha vannak akiknek a véleményére bizton építhetünk. Persze, újfent joggal zúdulhat felém a népharag, mondván: a művészet az nem munka. Munka az buzikám, amit a piacon végzel azért, hogy megszerezd a megélhetésedhez szükséges lóvét. A piac definíciója úgy szól (leegyszerűsítve) hogy a hely, ahol a kínálat és a kereslet cserefolyamatokat hozhat létre. Az nincs benne, hogy a kínálat honnan érkezik, így egy pályázati helyzet is lehet piaci helyzet. Egy központ, egy kuratórium meghirdet egy témát, kijelöl erre egy összeget, és várja, hogy érkezzenek hozzá pályaművek. A művészet munka lehet, mint minden más emberi tevékenység is, amennyiben művelői szaktudással, csak rájuk jellemző és csak tőlük elvárható minőséggel tolják az általuk választott ipart. Hogy a végeredmény lila, vagy népi, vagy bármi más, már részletkérdés: a minőség nem itt dől el. Az az egyénen belül történik meg, ami már a titkok világát érinti, így erről okosabb hallgatni. De arról lehet és kell is beszélni – mint minden szakma esetében – hogy milyen tudások kellenek egy-egy művészeti ág professzionális gyakorlásához. És hogy értsük egymást: a művészet úgy általában, az nem szakma, hanem egy szakmai minőség. Művész lehet a cukrász, az újságíró, a futballista és a zenész is – ha rászolgál. Nem tőlem, vagy tőled, hanem önmagától: ezeket a címeket ugyanis nem bemondásra oszotgatják. TBG felvetései általánosságban érvényesek (amennyiben a megtérülést nem mint kizárólagosan gazdasági kérdést kezeli, és amennyiben a nézőről/befogadóról ír, mint megkerülhetetlen és elsődleges értékmérő tényezőről) de konkrétan szinte semmi relevanciával nem bírtak a konferencián felszólalókkal szemben. Aki nem hiszi, járjon utána: a Krétakör Facebook lapján az elsőtől az utolsóig mindegyiket végig lehet nézni.

Pont nekünk van pofánk óvni a kultúrát? Igen pofánk az van hozzá – reméljük tehetségünk is akad.

Berágtam volna TBG-re? Pont nekünk van pofánk óvni a kultúrát? Igen pofánk az van hozzá – reméljük tehetségünk is akad. És igen: berágtam a tisztességes és konstruktív tájékoztatás elmaradása miatt. Mivel a konferencia zárófelszólalásának ismertetése (is) en bloc elmaradt, ezért most pótolnék: Schilling Árpád felszólalásában egy olyan kulturális és innovációs központ létrehozásának az igényét fogalmazta meg, amely országosan képes értelmezni a kulturális aktivitásokat, elemzi a jelenlegi folyamatokat, és ajánlásokat tesz arra vonatkozóan, hogy miként lehetne mind többek részére megfelelő minőségben szolgáltatni a kultúrát, hogy alternatívák közül lehessen választani, hogy egyáltalán beszélhessünk kulturális életről az országnak azon a területein is, ahol most semmi ilyesmi nem jelenik meg. TBG és általában az Index hajlamos egydimenziósnak láttatni az embereket, leginkább éppen akkor, amikor beszámolóikban az egydimenziós szemléletmódot kérik számon. Ettől nem függetlenül, de TBG jó arc; én bírom. Videón hitelesebb és felkészültebb, mint írásban – ennyi.

És a maradék?

Hamarosan elindítjuk azt a szakmai illetve társadalmi vitát, aminek a végeredménye tisztázni fogja az említett központ profilját, stratégiáját. Egy ilyen intézmény alkalmas lehet nem pusztán arra, hogy kutatásokat kezdeményezzen és lefolytasson, de arra is, hogy konkrét ajánlásokat fogalmazzon meg, együtműködéseket serkentsen, hálózatba kapcsoljon egymástól független és egymásról mit sem tudó kezdeményezéseket, szervezeteket. Ehhez különböző fejlesztések egész sorát kell megvalósítanunk az elkövetkező években. A fejlesztésekhez szükséges irányvonalak kijelölésére volna hivatott a nevezett intézmény. A központ megalapítását Schilling Árpád 1000 eurós felajánlása indította el. Felhívásához azóta a Presscon Kft., a Proton Cinema, és a Tranzit csatlakoztak és tettek maguk is felajánlást. Remélem, hogy van még az országban olyan szervezet, van még olyan magánszemély, amely a kritikus és rendkívüli idők szavának engedve meghallja a jelen felhívást és áldoz annak érdekében, hogy egy tudás és kreativitás alapú társadalom realitása minél közelebb kerüljön a jelenhez. Ez nemzeti ügy, ami mögé büszkén állhatna oda bárki, nem lesz oka sem most, sem később a pironkodásra. És mivel az Index szintén van annyira nagyvonalú, hogy egyrészt leközli ezt az írást másrészt biztosítja a felületet egy esetleges vitának, ezért kérem az olvasókat, hogy szedjenek ízekre, tegyék meg a kritikai javaslataikat, és vágjunk bele a központról folytatandó párbeszéd elindításába. A kezdőrúgás megtörtént: Önöknél a labda.

Gulyás Márton
A Krétakör ügyvezetője

Hozzászólások (48)

 • veghist2012.02.22 14:16:41

  Én egyáltalán nem értem, hogy az államnak miért kéne egy megveszekedett petákot is kultúrára költenie, már ami a képzőművészeti, és általában művészeti oktatáson, meg pl. múzeumokon kívül adóforintokból. Neveljük az embereket, amennyire lehet, aztán ezek az emberek a saját jövedelmükkel (vásárlásukkal) támogassák a művészetet. Nem jut absztrakt szobrokra és kísérleti monodrámákra? Too bad. A zemberek, képesek definiálni hogy számukra mi a kultúra, mi a minőség, és ha ez nem cseng össze az alkotók értékitéletével, akkor így jártak. Vagy meg-nem-értett zsenik lesznek, akiket felfedez a hálás utókor, vagy alternatív megélhetés után néz.
  Itt jegyezném meg, hogy Pheidiast és Roubenst se valamilyen állami művészetpártoló alap pénzelte, ahogy pl. Arany Jánost vagy Adyt se, mégis sikerült valmit letenniük az asztalra...
  Ha amit az alkotók kínálnak, nem piac konform, akkor az lehet, hogy az oktatás hibája, hogy nem nevel olyan embereket, akik a Való Világon túl is el tudják képzelni a tartalmas időtöltést, de ez nem az ő hibájuk feltétlenül.
  Sajnálom, ha rajtam múlna most nem volna miről beszélni.

 • veghist2012.02.22 14:19:22

  Sose írjatok mobil eszközről, vagy legalább olvassátok vissza, hogy milyen stilisztikai meg helyesírási hibákat ejtetek...
  Bocs.

 • seahawks2012.02.22 14:34:09

  szerintem legyen népszavazás arról, hogy mire költsük az ország felesleges pénzét. mennyi menjen kúltúrára vagy sportra.
  DE: csak miután minden szükséges orvosi felszerelét megvettünk, hogy minden gyógyítható betegséget tudunk gyógyítani, minden bölcsőde, óvoda, iskola és kórház megkapta a normális működéshez szükséges pénzt.
  ha ezek után még marad, akkor tőlem mehet a kúltúrára.

  DE ADDIG NEM.

 • is2012.02.22 14:42:53

  ugyanazt látjuk: kívülről és belülről. ez az elefánt meg az 5 vak ember története volt. TBG az egyik vak ember, Gulyás a másik. Mindegyikük előadta a maga verzióját az elefántról. Nekem egyébként mindkettő szimpatikus, és együtt jobban meg is lehet érteni, hoyg mi ez az elefánt.

 • medvemackó2012.02.22 14:43:42

  Nem a stilisztikai hibáiddal van baj, hanem avval amit mondasz...
  "Pheidiast és Roubenst se valamilyen állami művészetpártoló alap pénzelte..." De bizony. Csak akkor ezt máshogy hívták: athéni állam, herceg, király, egyház... (amúgy: Rubens...)

 • septem2012.02.22 14:43:47

  jaja, itt ott meg szénszünet van. éhezik pár ezer gyerek. most jött a bünti, ami többek között azért is van, mert lila művészék diktatúráról sírják tele európát, meg cigány kényszermunkatáborokról hallucinálnak a nyugati sajtóban.

  ne adjon az állam adópénzt olyan darabokra, amit egy évadban megnéznek 2000-en. hát, hogyne! Vagy, igazából be kellene gyűjteni faluról az állatokat, meg elszedni az óvodásoktól a tejet? inkább kapja az alterszínház, meg a tűzraktér a pénzt? végül is oly sok szépet kap tőlük az átlagpolgár meg a kisnáci, mármint a gyereke.

  a lényeg, hogy amíg nincs pénz iskolát fűteni, legyen alterkultúra magán úton, saját zsebből amúgy is ez az igazi underground.

 • ☉ ☾2012.02.22 14:46:13

  Amint pénzt ítélnek meg, szükség van kuratóriumra, ami jó cenzorként csak a saját választottjait engedi érvényesülni, és már kész is a Művészetet Hivatalból Ellenőrző Bizottság.

  Tévedés azt gondolni, hogy a művészet az attól van, hogy valakik hivatalból óvják és szeretik - ha már egyetlen szál ceruzát, megjelenési lehetőséget adnak valakinek, ott már nagyobb arányban működik a kirekesztés mint a szakmaiság.

  A komoly alkotások nem a támogatások miatt születnek, a többi pedig megélhetési szemét, két év és már senki sem emlékszik rá.

 • d.hardman2012.02.22 14:48:56

  az állam ne támogasson semmilyen művészeket. támogassa az ócsitott szinház, meg mozijegyet, meg csináljon valami kulturházszerűséget, ahova oda tud menni, akit érdekel, és akkor látni, mire van igény. mert olyan dologra, hogy valaki eldönti, hogy mi a művészet, és adjanak rá pénzt, semmi szükség, szerintem az emberek pontosan tudják, hogy mire akarnak pénzt kiadni, és mire nem.

 • d.hardman2012.02.22 14:50:03

  mukodj

 • d.hardman2012.02.22 14:54:44

  seahawks: kulturára pont olyan szukseg van, mint egeszsegugyre meg iskolara. ezert mondom, hogy tamogassak a mozijegyet, meg legyen kisebb az afa a konyveken, es akkor meg tudja venni, akit erdekel. vagy lehessen leirni az adobol, nekem teljesen mindegy

 • d.hardman2012.02.22 15:01:02

  medvemackó: ez oke, de ezert cserebe ker is valamit a mecenas/allam. peldaul szinhazazzanak es jarjak az orszagot, meg csinaljanak olyan filmeket, amit az orszag megrendel (dokumentumfilmek, riportok, stb.). USA-ban a New deal idejen is ezt csinaltak a muveszek. az egy erdekes felmegoldas, hogy allami tamogatas is kell, mert nem mukodik a piac, de azt csinalok amit akarok, mert piac van, az allam ne szoljon bele

 • e.sz.2012.02.22 15:19:44

  ha valamit nem vesznek meg, nincs rá szükség. mondom ezt úgy hogy nagyon szeretem a krétakört. (én amelyik előadásukat láttam mind teltházas volt)
  ha azért nem veszik meg mert pl. drága, megfizethetetlen, akkor azt kéne támogatni aki esetleg megvenné. de támogatni egy szart, ami utána az alkotón kívül senkit nem érdekel na az pénzkidobás. az ilyen alkotásokat támogassa az aki akarja, de ne közpénzből.

 • e.sz.2012.02.22 15:28:46

  olvastam, nem találtam arra vonatkozó részt, hogy miért ne lehetne egy olyan rendszer ahol mondjuk a színházba járó embert támogatnák, és ő ott költené el a támogatását ahol szeretné. ahova pedig nem járnának az emberek az bezárhatná a kaput.

 • is2012.02.22 15:31:05

  @seahawks: te elolvastad a cikket? erről szól az első része. te meg érvek és vita helyett simán lenyomod még egyszer a dumádat.

 • Koholmány2012.02.22 15:56:24

  "Az állam azért (is) szed különféle adókat, mert így tudja biztosítani, hogy polgárainak azon rétegei is hozzá tudjanak jutni jó minőségű szolgáltatásokhoz, amelyek ezt önerőből nem tehetnék meg."

  Ebben az érvelésben egyetlen rohadt nagy hiba van. Az, hogy a közpénzek nagy részét ellopják, túlszámlázzák egy dolog. A legnagyobb baj, hogy a piaci alapon működő kultúrális események rendre sokkal színvonalasabbak, mint az állami támogatott "haver műhelyek". És a magamfajta proliknak mégis megfizethető.

 • pokesz702012.02.22 16:10:35

  Tejesen igazatok van. Az igazi értéknek egyetlen fokmérője van: mennyiért lehet eladni. Éljen a pénz! Éljen a piac! Péééééénzzzzz! Éljen a ValóVilág!

 • e.sz.2012.02.22 16:23:25

  pokesz70: ha nem számít a pénz, és a piac(közönség) akkor nem kell érte pályázni, kuncsorogni. összeáll pár művész és a saját örömükre csinálnak azt amit szeretnének, ami akár lehet nagyon értékes is. viszont ha valaki támogatást szeretne akkor számít PÉNZ.

 • veghist2012.02.22 16:23:58

  Nem erről van szó. Az hogy a pénz effektív értékmérő, erről nem kéne vitatkozni. Az hogy a pénzemért a kultúra piacán mit veszek, vagy egyáltalán veszek-e valamit, az az én személyes döntésem, azaz, a színházjegy, a műtárgy, a mozijegy mind-mind szavazat. Az a véleményem, hogy egy egy mozifilmet, amit csak pár százan néznek meg, nem szabad állami pénzből finanszírozni. Ha az állam a művészek szubjektív értékítélete mentén készülő alkotásait finanszírozza a fogyasztó helyett, az öncélú szellemi maszturbációhoz vezet, és ezen az se változtat, ha azt a pénzt szakmai zsűri ítéli oda. A közönség értékítéletét meg, ha tetszik, ha nem, piacnak hívják, ami nem szitokszó, és nem kövekezik belőle hogy a pénz az isten.

 • sangaron2012.02.22 16:52:24

  Igazatok van, döntsön a piac és a közönség. De akkor csináljuk egyenlő feltételekkel, holnaptól senki ne kapjon állami támogatást, infrastruktúrát. Aztán majd elválik...

 • d.hardman2012.02.22 16:54:24

  sangaron: egészen pontosan arról lenne szó, hogy az állam csinálja meg az infrastruktúrát, és azt támogassa.

 • sangaron2012.02.22 16:55:36

  Beleértve a köztévét és a múzeumokat is.

 • sangaron2012.02.22 16:58:03

  D.hardman: vagyis alapból senki ne kapjon állami pénzt, hanem mindenki ugyanolyan feltételekkel pályázhasson?

 • Carbonaro2012.02.22 17:10:03

  A művészeti témákban mérvadónak számító szénbányász blog (szenbanyasz-pont-blog-pont-hu) legutóbbi posztjában már kifejtette az ezzel kapcsolatos tudnivalókat...

 • e.sz.2012.02.22 17:22:29

  a pályázat Magyarországon nem működik. ki dönti el, kinek adják stb.
  a köztévéhez csak annyit hogy azt akinek van tv-készüléke bárki nézheti (abba most ne menjünk bele hogy mennyire jó vagy rossz amit látsz benne) viszont egy vidéki kis faluból, kisvárosból nehezen élvezed az Ő adóforintjukból is támogatott színházakat, filmeket, és ez sem igazságos. ezért gondolom hogy a felvevőpiacot kéne támogatni nem az előállítót. mondjuk lenne 3000Ft.- helyett 4500Ft,- egy jegy de el tudnék menni rá mert támogatják valamilyen formában.

 • d.hardman2012.02.22 17:27:15

  sangaron: milyen pályázatra gondolsz?

 • sangaron2012.02.22 17:38:39

  E.sz.: szerintem menjünk bele, hogy a köztévé jó vagy rossz, mert a tények azt mutatják, hogy ha piaci alapon működne egyetlen percig sem maradna életben. Akkor meg miért is jogosult állami sokszáz milliárdra?
  D. Hardman: arra gondoltam, hogy az állam

 • sangaron2012.02.22 17:41:04

  ...Építsen ki egy megfelelő pályázati rendszert, de alapból senki ne kapjon támogatást. Aztán a piac eldönti. Ha már ennyire a piacot preferáljuk.

 • sangaron2012.02.22 17:42:51

  Azon a pénzen meg amit az állami Tv kap, kb. minden második faluban lehetne egy kis társulat.

 • e.sz.2012.02.22 17:57:55

  sangaron: de a pályázatokat ki bírálja el? el tudsz képzelni olyan grémiumot ami mindenkinek tetszik, és elfogadja? én nem.
  a köztévé nem teljesen összehasonlítható a színházzal, filmmel. természetesen szívem szerint ők se sokat kapnának.
  de akkor már jöhetnénk a kórházakkal, tömegközlekedéssel, hajléktalanokkal, a nagy államapparátussal meg ezernyi dologgal.

 • sangaron2012.02.22 18:01:21

  Egyébként csak arra próbáltam utalni, hogy igencsak problémás, ha az egyik szereplőtől elvárjuk, hogy feleljen meg a piac kihívásainak, a másiktól pedig nem, miközben az állami támogatások odaítéléséről folyik a diskurzus.

 • sangaron2012.02.22 18:07:02

  De igaz, mindig az a nehéz kérdés, hogy hol húzzuk meg a határvonalat, de túl összetett a kérdés ahhoz, hogy pusztán egy perspektívából (felvevő piac) nézzük.

 • medvemackó2012.02.22 18:17:32

  Kevés demagógabb dumát bírok elképzelni, mint amikor valaki azt mondja "ne adjanak pénz művészetre, mert nem tudják Borsodban az iskolákat fűteni, és főleg ne ezeknek az alternatív izéknek"

 • nápolyi maszti2012.02.22 18:27:11

  Fura ez a vita, mert miközben az állam egyik kezével minden pénzt kisöpör a kultúrafinanszírozás területéről, másik kezével bőkezűen visszaönti a fidesz-közeli zsebekbe (Marslakók, Fábry-show). De valahogy az indexen is kényelmesebb ezekbe az éhenkórász -- sokszor valóban éhező -- "lilákba" belerúgni, mint azokba a kreténekbe, aki mögött valódi hatalom van.

 • stikasz_12012.02.22 18:28:56

  Na álljunk meg egy percre. Vannak mondjuk Fotóművészek, akik az ilyen-olyan főiskolák elvégzése után pályázatokat várnak, hogy megvalósíthassák nagy projektjeiket, pl. skype-on fotózgassanak meztelen nőket. Meg vannak lelkes fotósok, akik pénzt, időt, energiát (a sajátjukat!) nem kímélve dolgoznak a természetben vagy az utcán, és aztán esetleg külföldön díjakat nyernek, publikálnak. Utóbbiakból ismerek többet, és sose hallottam tőlük, hogy szar az élet mert az állam többet költ iskoláztatásra mint "hülye járásokra". (Remélem, sokan értik az utalást.) Lenyomják a napi nyolc órát a melóban, a pénzt gyűjtik felszerelésre meg utazásra, és mégis!... Szóval nem kevés olyan művészeti ág van, amiről azt gondolom, tálcán átnyújtott közpénz nélkül is űzhető. Aki nem tud írni vagy fotózni enélkül, azt sajnálom roppant módon, de azt gondolom, hagyja is abba. Majd csinálja más. Sose fogjuk megtudni, mit veszítünk az el nem készült művekkel. A színház viszont pont másféle műfaj. Kell a hely, a csapat, az idő. Szóval megint csak ott tartunk: vázoljunk fel egy értelmes koncepciót és tartsuk magunkat hozzá. Ha az írás erről szól, akkor hajrá, dolgozzanak rajta. Ha az a cél, hogy minden marhaságra jusson a körön belül, akkor én biztos nem támogatom.

 • sourcerror2012.02.22 20:02:08

  Az a baj, hogy az szerző nem érti, hogy mi a piac.

  "A piac definíciója úgy szól (leegyszerűsítve) hogy a hely, ahol a kínálat és a kereslet cserefolyamatokat hozhat létre. Az nincs benne, hogy a kínálat honnan érkezik, így egy pályázati helyzet is lehet piaci helyzet. Egy központ, egy kuratórium meghirdet egy témát, kijelöl erre egy összeget, és várja, hogy érkezzenek hozzá pályaművek. "

  Nem, a pályázatosdi nem piac, akárki is legyen az elbíráló.

  Ennyi erővel meg lehetne magyarázni, hogy az ingyen BKV bérlet is piaci mechanizmus, csak máshonnan jön az igény.

 • d.hardman2012.02.22 20:24:03

  igy van, piacon nem kell kuratórium, kinálatot kell csinálni, amire van kereslet, az kell, amire nincs, az nem. az összeget meg például meg lehet szerezni bankoknál, úgy hivják, hogy hitel

 • septem2012.02.22 20:47:43

  nem csak borsodban, pest megyében sem. azt, hogy te mit tudsz elképzelni, az a te dolgod. a fűtetlen iskola meg a valóság. ja, demagóg, és?

 • sourcerror2012.02.22 22:39:44

  "Kevés demagógabb dumát bírok elképzelni, mint amikor valaki azt mondja "ne adjanak pénz művészetre, mert nem tudják Borsodban az iskolákat fűteni, és főleg ne ezeknek az alternatív izéknek""

  Felőlem a köztévét is megszűntethetjük, nem vádolhatsz következetlenséggel.

 • sixx egy seggfej tahó2012.02.22 23:31:33

  Carbonaro:
  Mérvadó ám a faszomat.
  Azt te maximum szeretnéd, de a kutya se hallott még felőled.

  sangaron:
  Vannak témák, amelyek nem kifizetődőek, a köztévének ezekkel kellene foglalkoznia. És nem lenne szabad reklámoknak lennie benne.
  Ekkor érdemelne állami pénzt.
  Viszont ami most ott van, az a legnagyobb maffia legnagyobb pénzmosodája Európában.
  Kár, hogy a mi adónkat lopják ekkora szorgalommal.

  medvemackó:
  Tudod, a kutyát sem érdekli a művészet, ha nincs mit enni. Kívánom, hogy - ne tovább, csak egy hétig - éhezzél és fázzál, de úgy, hogy úgy érzed: nem bírod tovább, belehalsz.
  Addig úgysem fogod megérteni, és csak nyomod a saját demagóg dumádat.

 • sixx egy seggfej tahó2012.02.22 23:32:05

  Carbonaro:
  Mérvadó ám a faszomat.
  Azt te maximum szeretnéd, de a kutya se hallott még felőled.

  sangaron:
  Vannak témák, amelyek nem kifizetődőek, a köztévének ezekkel kellene foglalkoznia. És nem lenne szabad reklámoknak lennie benne.
  Ekkor érdemelne állami pénzt.
  Viszont ami most ott van, az a legnagyobb maffia legnagyobb pénzmosodája Európában.
  Kár, hogy a mi adónkat lopják ekkora szorgalommal.

  medvemackó:
  Tudod, a kutyát sem érdekli a művészet, ha nincs mit enni. Kívánom, hogy - ne tovább, csak egy hétig - éhezzél és fázzál, de úgy, hogy úgy érzed: nem bírod tovább, belehalsz.
  Addig úgysem fogod megérteni, és csak nyomod a saját demagóg dumádat.

 • oceán2012.02.23 00:40:23

  Ebből a vitából elsősorban az derül ki, micsoda hiány, hogy a középiskolában nem tanítanak gazdasági-, állampolgári- és társadalomtudományi alapismereteket.

  Demagóg duma, hogy ne kultúrára, hanem pl. egészségügyre költsön az állam. Ugyanolyan demagóg leszek: Miért én fizessem azt, hogy ebben az országban él 3 millió munkakerülő, alkoholista, kemény dohányos, akik annyira önpusztító életet élnek, hogy rendszeres vagy állandó orvosi ellátásra van szükségük? Miért jobb milliárdokból az ő életüket egy-két évvel meghosszabbítani?

  Piaci alapon támogatni? Az emberek nagy része cigire meg piára költi a pénzét -- akkor a piac azt diktálja, hogy ezek az abszolút értékek? Ha nem támogatnák a kultúrát, kb a Barátok Közt maradna a magyar kultúra.

  Leonardo da Vincit is állam tartotta el (hercegek és a pápa), ahogy minden nagy művészt, aki nagyot alkotott. Olyan korokban született nagy művészet, amikor pénzt áldoztak rá, így jött létra a reneszánsz kultúra is.

  Sztálin egyszer nagyon kiakadt, hogy miért gyártanak le hatalmas pénzből évi 40 filmet, amikor csak 4 jó van közöttük, azt parancsolta, ezentúl csak azt a négyet szabad elkészíteni, a többit nem. Mikor lenyugodott, elmagyarázták neki, hogy ahhoz, hogy legyen 4 jó film, 40-et le kell gyártani, előre nem lehet megmondani, melyik lesz jó. Így működik a kreativitás, az alkotás. Úgy érzem, idehaza még sok kis Sztálin van, akik ezt nem értik...

 • e.sz.2012.02.23 11:16:29

  úgy látom elbeszélünk egymás mellet. szerintem nem lehet összehasonlítani a köztévét, bkv-t, korházakat, oktatást, a MŰVÉSZETTEL.
  a köztévének figyelembe kell vennie 0-100 éves korig a nézőket, nem úgy a kereskedelmi tévéknek akik megtehetik hogy csak az 'A' besorolású nézőkre koncentráljanak, a bkv nem csak a 7-es busz és 6-os villamos vonalán megy, hanem olyan helyeken is ahol a madár sem jár, iskolákat fent kell tartani olyan falvakban is ahol születik évente 8 gyerek.
  a színház, a film viszont megteheti, hogy profitorientált terméket hozzon létre. aztán ha sikeres, és annyi pénze marad, jöhet az önmegvalósítás, amit vagy megnézünk vagy nem.

 • d.hardman2012.02.23 11:33:42

  oceán: "Piaci alapon támogatni? Az emberek nagy része cigire meg piára költi a pénzét -- akkor a piac azt diktálja, hogy ezek az abszolút értékek? Ha nem támogatnák a kultúrát, kb a Barátok Közt maradna a magyar kultúra."

  akkor a barátok közt marad a magyar kultúra, de ez természetesen demagóg hülyeség, valamint felveti a kérdést, hogy miért is akarod eldönteni mások helyett, hogy mi nekik a kultúra?

  "Leonardo da Vincit is állam tartotta el (hercegek és a pápa), ahogy minden nagy művészt, aki nagyot alkotott. Olyan korokban született nagy művészet, amikor pénzt áldoztak rá, így jött létra a reneszánsz kultúra is."

  Leonardo persze nem a pénzért tervezett hadigépeket Firenzében, úgy gondolod? Franz Kafka pedig egész életében tisztviselő volt, és nem az írásból élt. Úgy is tudott nagyot alkotni. Szóval ilyen példákat bőven lehet hozni, az alkotáshoz egyáltalán nem kell anyagi támogatás, illetve munkával, vagy hitelből meg lehet teremteni. A művészetre pénz áldozás pedig most is működik, ha valakit érdekel a mű, akkor megveszi, fizet érte. Van, hogy nem veszi meg, vagy nem fizet eleget, ilyenkor az alkotó keres pénzt máshonnan, vagy nem alkot többet.

  "Mikor lenyugodott, elmagyarázták neki, hogy ahhoz, hogy legyen 4 jó film, 40-et le kell gyártani, előre nem lehet megmondani, melyik lesz jó. Így működik a kreativitás, az alkotás. Úgy érzem, idehaza még sok kis Sztálin van, akik ezt nem értik..."

  és ez hogy jön ide? szerintem annyi filmet gyártasz, amennyit akarsz.

 • pounderstibbons2012.02.23 12:24:55

  T. szerző, azt írja, hogy:
  "konferencia egyetlen felszólalója sem követelt magának vagy a szakterületének többletforrásokat. A meglévő források ésszerűbb, teljesítményalapú elosztását, a felhasználások monitorozását, és úgy egyáltalán: a kulturális terület egységes és átlátható rendszerben történő kezelését annál inkább."

  Ha senki se magának vagy a szakterületének, hanem (kizárásos alapon) mindenki más kultúracsinálónak követelt többletforrásokat, de közben nem követelt általában több pénzt, ezáltal (szintén kizárásos alapon) saját maga és szakterülete forrásait ajánlotta fel. Hihető, ugye?
  Ha csak a források elosztásának módja a rossz, akkor nyilván meg lehetne jelölni, hogy a mostani forráselosztásban mi ésszerűtlen. Ki az, aki pénzt kap, pedig nem érdemelte meg, nosza vegyük el onnan. Erről elhangzott valami javaslat?

 • e.sz.2012.02.23 12:28:21

  még midig az a kérdésem, hogy ki döntse el hogy kit támogatnak állami pénzből? az állam maga erre nem alkalmas, hogy a szakma jelöljön maguk közül esélytelen, csak a közönség marad, de az fúj piaci alapon dönt és nem tudja mi az igazi érték.

 • d.hardman2012.02.23 12:38:05

  "ki döntse el hogy kit támogatnak állami pénzből? "

  ráadásul akkor jönnek a kis Sztálinok is. Ezért kell saját pénzből, saját felelősségre filmet csinálni, és akkor nem szól bele senki.

 • pounderstibbons2012.02.23 12:46:13

  Másik Bullshit-díjas idézet:
  "....felszólalásában egy olyan kulturális és innovációs központ létrehozásának az igényét fogalmazta meg, amely országosan képes értelmezni a kulturális aktivitásokat, elemzi a jelenlegi folyamatokat, és ajánlásokat tesz arra vonatkozóan, hogy miként lehetne mind többek részére megfelelő minőségben szolgáltatni a kultúrát"

  Ó, szóval kéne egy n+1-dik testület ami az eddiginél jobban(olcsóbban?) eldönti központilag, hogy mit kell a kultúrára szomjazónak fogyasztania? Esetleg előírja a művésznek, hogy mit érdemes művészkednie? Aczél György vajon ráérne eligazgatni?

  Nagyon találó viszont az alábbi szövegrész:
  "A konferencia részben, indirekt módon erről is szólt: kapitalista keretek között élünk, de még mindig nem értjük, hogy ez mit jelent."
  Hát úgy néz ki tényleg még mindig nem.

  Tömegközlekedés helyett kultúrával is remekül működik Uj Péter tegnapi Szerda-rovatbeli cikke.

  "Annyira megörülök, amikor ilyen mondatokat hallok, hogy „most már meg kell oldani a tömegközlekedés (értsd: kultúra - P.) hosszú távú finanszírozhatóságát”, mert „nem fenntartható a jelenlegi rendszer”, és lehetetlen állapot, hogy „újabb és újabb állami segítségre és hitelekre” szorul a cég, hanem most akkor valahonnan hozzá kell majd vágni nagyon sok milliárdot, és akkor abból új rendszer, fenntartható működés, helyi Nirvána.
  Csodálatos. És úgy mondja ezt Politikus, mintha tényleg kitalált volna valamit, hallani a hangján, hogy elégedett önmagával. Magabiztos és kompetens. Rendszerszintű átalakítás kell, az. Mintha nem ugyanezeket a mondatokat mondanák mindig újabb és újabb arcok kétévenként, évenként, illetve egyre gyorsuló frekvenciával, ahogy a halmozódó adósság terhei miatt egyre gyorsabban fogy az éppen belepumpált pénz"

 • e.sz.2012.02.23 12:49:04

  vagy el lehetne kezdeni mecénásokat keresni, mint régen, aki örül és megéri neki, ha egy film végén látható a neve és elmondhatja, hogy ez a nagy alkotás nem jöhetett volna létre ha nincs .....
  és akkor ők lehetnének a kis Sztálinok, de legalább nem más pénzéből.

Aki a hasát szereti, Máltán boldog lesz

Ahol aranyló erődvárosok és nyúlpörkölt várja.

Rémálom vagy nyaralás?

A nyaralás könnyen rémálommá változhat, ha nincs utasbiztosítása. Kösse meg online!