Gerzson
-3 °C
2 °C

Legyen távolról is a családdal

A-cikket-az-NN-támogatta2
2016.08.11. 09:46
Az NN Biztosító és az Index közös videópályázatot hirdet családoknak, melyeknek tagjait egy váratlan baleset ideiglenesen elszakította egymástól. Olyan családok jelentkezését várjuk, melyekben az egyik szülő kórházban tartózkodik, így személyesen nem tud részt venni a család mindennapjaiban.

Kíváncsi, mi történik a gyerekekkel, ameddig ön kórházban van? Most különleges lehetőséget kínálunk arra, hogy a baleset miatt kórházba került szülő minél inkább úgy érezhesse: továbbra is részese a család mindennapjainak. Gyermekei pedig úgy érezhessék: a távol lévő szülő mégis közel van hozzájuk. Segítünk összekötni a család egymástól távol lévő tagjait, és mind a szülők, mind a gyerekek számára feldolgozni a távolléttel járó problémákat.

A jelentkezők közül kiválasztott családdal „családi híradókat” forgatunk. Az öt
kisfilmet a gyerekek forgatják, profi stáb segítségével, majd elküldik azokat a távol lévő szülőnek, aki így részese marad az otthoni történéseknek.

Jelentkezéshez küldje elérhetőségét a jelentkezes@index.inda.hu címre, mi pedig felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Miért éri meg jelentkezni?

  • Egyedi módon maradhatnak kapcsolatban a kiválasztott család egymástól távol lévő tagjai.
  • A gyerekeknek és a másik szülőnek profi csapat segít elkészíteni a filmeket, hogy igazi híradónak tűnjenek.
  • A gyerekek szórakozva tanulhatnak, és könnyebben dolgozhatják fel a távol lévő szülő hiányát.
  • Különleges módon mutathatják ki, mennyire hiányzik, aki kórházban van.
  • A kiválasztott család története másoknak is segíthet, hogy ne érjék őket felkészületlenül az esetleges balesetek.
  • A kiválasztott család belföldi utazási utalványt kap 100,000 forint értékben.

A nyújtott ajándékkal kapcsolatos adóterheket az NN Biztosítíó Zrt. megfizeti és a szükséges igazolásokat az érintett részére kiállítja.

Ha elmúlt 18 éves és érdekli a lehetőség, írjon röviden családjáról és helyzetéről az alábbi email-címre 2016. augusztus 25. éjfélig, a továbbiakkal kapcsolatban pedig keresni fogjuk az ön által megadott elérhetőségeken.

Adatkezelési tájékoztató:

Az Index.hu Zrt. (székhely: Budapest, 1033 Flórián tér 1., Cégjegyzékszám: 01-10-044705) mint adatkezelő és az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/B., cégjegyzékszám: 01-10-041574 ) mint adatkezelő (a továbbiakban együttesen Adatkezelő), tiszteletben tartja az Ön a „Legyen távolról is a családdal” elnevezésű kampány során a jelentkezes@index.inda.hu e-mail címre küldött levélben szereplő személyes adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében.

Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezes@index.inda.hu e-mail címre küldött elektronikus levél elküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a levélben szereplő személyes adatokat az Index.hu Zrt. továbbítsa az NN Biztosító Zrt részére, abból a célból, hogy az adatkezelők az Ön és az Ön által megadott személyek személyes adatait (különösen, de nem kizárólagosan név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) felhasználják annak érdekében, hogy a “Legyen távolról is a családdal” elnevezésű kampány vonatkozásában kiválasszák azt a családot, akivel videofelvételt forgatnak, illetve akiknek az NN Biztosító Zrt. felajánl utazási utalványt 100 ezer forint értékben. Az adatkezelők az elektronikus levélben megadott személyes adatokat a fentiek szerinti család kiválasztásáig, de legfeljebb 2016. december 1-ig, illetve kiválasztás esetén 5 évig tárolják.

Figyelem, kérjük, csak azon más személyek adatait küldje el az elektronikus levélben, akiktől kifejezett hozzájárulással rendelkezik a fentiek szerinti adatkezeléshez, felhasználáshoz.

Ön, illetve az elektronikus levélben szereplő más érintett bármikor ingyenesen visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulást az alábbi elérhetőségekre küldött írásbeli nyilatkozattal:

NN Biztosító Zrt.

Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát az Adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozatával teheti meg: e-mailben: adatvedelem@nn.hu, vagy postai úton a 1364 Budapest, Pf.: 247. levelezési címre.

Index.hu Zrt.

Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát az Adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozatával teheti meg:

e-mailben: jelentkezes@index.inda.hu, vagy postai úton a 1033 Budapest, Flórián tér 1 levelezési címre.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezelők az érintett személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után adnak tájékoztatást.

Önnek, és az elektronikus levélben szereplő más érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései szerint joga van ahhoz, hogy (i) tájékoztatást kérjen az Adatkezelő(k)től személyes adatai kezeléséről, (ii) kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, illetve törlését, zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amelyeket a fentebbi elérhetőségeken jelezhet.

Ön, és az elektronikus levélben szereplő más érintett a jogainak megsértése esetén az Info tv-ben meghatározottak szerint az Adatkezelő(k) ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.

honlap: www.naih.hu

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával az Adatkezelő(k)höz, illetve az NN Biztosító Zrt. vonatkozásában közvetlenül belső adatvédelmi felelőséhez is fordulhat a fentebbi elérhetőségeken.

A cikket a Brand & Content készítette az NN megbízásából, nem az Index szerkesztősége.