Lóránt, Loránd
-6 °C
1 °C

Bűzlik a csepeli szennyvíztender

Érvénytelen ajánlattal, valódi verseny nélkül nyerte meg a francia Csepel FH konzorcium a dél-pesti szennyvíztisztió-komplexum 63 milliárdos tenderét, áll egy birtokunkba került Kehi-feljegyzésben, amely kifogásolja azt is, a tender jogi tanácsadását 71 millió forintért elvállaló ügyvédi iroda közbeszerzés nélkül kapta a megbízást. A határidők lejárta miatt az első esetben már csak az Európai Bizottság szólhat be, az ügyvédi szerződést viszont vizsgálják. A több botrányt megélt projekt a főváros szerint minden ellenőrzésen átment.

Nem felelt meg az érvényességi feltételeknek a nyertes ajánlat, illetve nem volt lehetőség a legkedvezőbb érvényes ajánlat kiválasztására a csepeli szennyvíztisztító megépítésére kiírt tenderen, állapítja meg egy, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) nemzetközi támogatásokat ellenőrző főosztályán februári dátummal készült feljegyezés.

Egyedül a versenypályán

A hivatalos nevén Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep megépítésére kiírt tendert rohamtempóban vitta végig a Fővárosi Önkormányzat még 2005-ben, miután a projekt addigi csúszásai veszélyeztették az uniós források lekötését.

A Fővárosi Önkormányzat által kiírt tenderre öten adtak be ajánlatot, hármat azonban kizárt a bírálóbizottság, a negyediket érvénytelennek találta. Az utolsó körben tehát egyetlen versenyző, a francia tulajdonban levő cégeket összefogó Csepel FH konzorcium nyert. Az eredményt 2005 március 15-én hirdették ki, és még abban az évben, december 30-án aláírták a szerződést.

A Kehi feljegyzése megállapítja, hogy a tender lefolytatása ellen jogorvoslati eljárás - kérelem hiányában - nem volt, de "a jelen ellenőrzés eljárási szabálytalanságok gyanúját állapította meg. Megjegyzendő, hogy kérelemre induló jogorvoslati eljárás kezdeményezésének az esélye csekély volt, mivel a szerződések odaítélésénél nem volt ellenérdekelt fél." (A feljegyzésben foglaltakkal ellentétben a Közbeszerzési Döntőbizottság foglalkozott a tenderrel, de elutasította a kifogásokat.)

A 2007. február 8-án kelt dokumentum annyit állapít meg - meglehetősen szűkszavúan - a francia konzorcium győztes ajánlatáról, hogy "nem felelt meg az érvényességi feltételeknek (költségtúllépés, garanciák, műszaki paraméterek)."

Verseny nem volt

A tárgyalásokon a győztes pályázó mintegy 30 millió euróval (7,5 milliárd forinttal, 249 euró-forint árfolyamon számolva) mérsékelte eredeti ajánlatát, és 249 millió euróért (62 milliárd forint) vállalta a szennyvíztisztító tervezését, kivitelezését és egyéves próbaüzemeltetését.

"Az érvényességet kifogásoló észrevételeket a Bíráló Bizottság jogi szakvéleményre hivatkozással nem kívánta figyelembe venni - fogalmaz a Kehi -, jelen esetben azonban a tárgyalásos eljárás lefolytatására az ajánlatkérő és egy érvénytelen ajánlatot tevő között került sor, a Bíráló Bizottság valódi verseny nélkül hirdette ki a győztest"

A tender eredményét megpróbálta megtámadni a Közbeszerzési Döntőbizottságnál (KBD) a franciák mellett pályázók egyike, a Holi konzorcium, de keresetét a KBD és később első fokon a Fővárosi Bíróság is visszautasította.

Közbeszerzési szakértő közbeszerzés nélkül

A Kehi feljegyzése nemcsak a verseny hiányát és az érvénytelen ajánlatot kifogásplja, hanem az eljárás jogi tanácsadását végző Patay ügyvédi iroda megbízási szerződésétl is. A 71 millió forintos (285,6 ezer eurós) munkát ugyanis közbeszereztetés nélkül kapta meg az iroda, ami felveti a jogsértés gyanúját.

A jogszabályok szerint csak két esetben alkalmazhat egy közintézmény ügyvédet: ha az ügyfél jogi képviseletéről, illetve büntetőügyi védelméről - vagyis kizárólag ügyvédi tevékenységről - van szó (Lásd közbeszerzési törvény (Kbt) 153. és az ügyvédekről szóló törvény 5. paragrafusait).

"Indokolt a külső jogi szaktudás"

A szerződést Patay Géza ügyvéd, a kormányzat részéről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KVM) fejlesztési igazgatója, Donáth Béla, a főváros részéről Tiba Zsolt jegyző írta alá.

Úgy tűnik, sem a budapesti önkormányzat, sem a KVM nem bírt megfelelő jogi szakértelemmel a szennyvíztisztító projekt tendereinek levezénylésére, ügyvédet alkalmazni ugyanis nem kötelező (Kbt. 8. §). A szerződés mégis megállapítja, hogy "indokolt a külső közbeszerzési jogi szaktudás igénybevétele". Indoklás nincs. Az ügyvédi iroda már megkapta a 71 millió forint (+áfa) tanácsadási díjat.

A csepeli szennyvíztenderek
Közbeszerzési éljárásokA nyertes konzorcium (cégek)A szerződés értéke
(millió Ft)
Projektmenedzseri és lebonyolítói feladatokDÉLBUDA (Oviber Kft., Főber Rt., Metróber Kft.)88
Szennyvíztisztító telep (tervezés, engedélyezés, építés; 4 éves üzemeltetés)Csepel 2005 FH (Degrémont SA, OTV France, Hídépítő Zrt., Alterra Építőipari Kft.)62 000
Átemelő telepek (szivattyúállomások, nyomócső)Alterra Építőipari Kft.3 735
Duna alatti átvezetésekAlterra Építőipari Kft.2 988
Mérnök, műszaki ellenőr Oviber, Eurout, Utiber, Óbuda-Újlak Zrt.931
PR- és tájékoztatási tevékenységek Café PR Kft. és Café Reklám Kft.423
Árvízvédelmi mű Alterra Építőipari Kft.286
Budai Duna-parti főgyűjtő csővezetékAjánlattételi szakasz (becsült ár)10 500
Komposztáló telep Ajánlattétel
Csatlakozó út Ajánlattétel
Szerződött összesen70 165
Összesen
(2006. áprilisi becslés)
140 000
249 forintos euró-forint árfolyamon

A projektet lebonyolító Enviroduna Kft. igazgatója, Ivántsy Gábor korábban a HVG-nek azzal indokolta Patayék megbízását, hogy "elsőrendű érdek, hogy hiba nélkül fussanak le a közbeszerzési tenderek".

Ehhez képest a Főpolgármesteri Hivatal végül azzal az indoklással nem írt ki közbeszerzést a jogi tanácsadásra, hogy - a közbeszerzési törvényre hivatkozva - kizárólag ügyvédi tevékenységként értelmezte a munkát.

Jogorvoslatra már nincs lehetőség

Jogorvoslati eljárásra - állapítja meg a Kehi-feljegyzés - a szennyvíztisztító megépítésére kiírt, a francia konzorcium által megnyert tendernél már nincs mód, mivel 2006. december 30-án letelt a - jogsértéstől számított - egyéves határidő. Így sem a Kehi, sem az erre felhatalmazott szervek - a Közbeszerzések Tanácsa, az Állami Számvevőszék, a Fővárosi Önkormányzat, az Államkincstár - nem indíthat már eljárást.

Azt azonban a feljegyzés is megállapítja, hogy az uniós források felhasználását ellenőrző Európai Bizottság később még találhat kifogásolni valót az eljárásban.

A Kehi csak a határidő lejárta után, 2007 januárjában kezdte el ellenőrizni az eljárást. A hivatal emberei az önkormányzattól január 31-én kapták meg az ügyvédi szerződést.

Tizenöt napon belül döntés

A Patay ügyvédi iroda tanácsadói szerződésével a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz éppen hétfőn foglalkozott. A megbízó főváros jogi képviselője azzal érvelt a közbeszerzés szükségtelensége mellett, hogy az ügyvédi iroda nem közbeszerzési tanácsokat adott, hanem csak a szerződés előkészítésében és megszerkesztésében vállalt szerepet.

Patay a testület előtt abban látta az ügylet rákfenéjét, hogy a közbeszerzési törvényben nincsen rendesen definiálva, mit takar a közbeszerzési tanácsadás. A döntőbizottság tizenöt napon belül határoz arról, hogy törvényesnek tartja-e az ügyvédi szerződést.

Patay furcsálja

Patay az Indexnek nyilatkozva érdekesnek nevezte, hogy a döntőbizottsági vizsgálatot az egész ügy lezárulta után több mint egy évvel kezdeményezték. Patay elmondta, hogy az akkori városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes, Vajda Pál munkatársai keresték meg, és ők adtak megbízást a közbeszerzéshez kapcsolódó jogi feladatok elvégzésére. Az ügy - Patay szerint - gyors lebonyolítása égető volt, mert a késlekedés veszélybe sodorta volna a projekt uniós támogatását.

Patay Géza hangsúlyozta, hogy a szabad ügyvédválasztás jogát az ügyvédi törvény mellett a közbeszerzési törvény is elismeri. Szerinte az eljárás lebonyolításához más tanácsadókat is igénybe vettek, és érdekesnek találta, hogy csak az ő megbízásukat kifogásolta a Kehi.

Bukdácsoló szennyvízprojekt francia sikerekkel

Folyamatos a hercehurca a három intézmény - a Fővárosi Önkormányzat, a környezetvédelmi minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - által koordinált csepeli központi szennyvíztisztító központ megépítése körül. A projekt költésgeinek 65 százalékát az EU, 20 százalékát az állam, 15 százalékát a főváros állja. A lebonyolításért felelős cég a főváros tulajdonában álló Enviroduna Kft.

Az EU 2004-ben adta áldását a projektre, de 2005 novemberéig csak egy közbeszerzési eljárás zárult le eredményesen, az sem minden visszásság nélkül. Mint arról a HVG is írt (2005/45.), 423 millió forintos - nem a legolcsóbb - ajánlatával a Café PR Kft. nyert a pr-tenderen úgy, hogy a szakmai ajánlat pontozásakor a maximum adható pontok többszörösét adták a bírálók. Korábban a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette a projekt mérnöktenderét. A szennyvíztelep megépítésének szerződését csak 2005. december 31-én sikerült megkötni, emiatt a magyarok kicsúsztak a 2005-ben folyosítható 40 millió eurós EU-s pénzből.

A következő nagyobb tender a Világgazdaság forrásai által 10-11 milliárd forintosra becsült főgyűjtő vezeték megépítésére szólt. Ez sem megy zökkenőmentesen, az előző eljárást megsemmisítve idén tavasszal írtak ki újabbat, a közbeszerzéshez jogi tanácsokat az - ezúttal közbeszerzéssel kiválasztott - Procura Consulting (Pusztai Attila ügyvéd) ad hatmillió forintért. A Duna alatti átvezetések, az átemelőtelepek és az árvízvédelmi mű tenderei is lezárultak, mindhármon az Alterra kft. győzött, amelyik részt vett a szennyvíztisztító telep tenderén is a Csepel 2005 FH konzorciumban.

A franciák igen sikeresek a projektben: a Degrémont SA mellett francia az OTV France, az Alterra (Colas-csoport) és a Hídépítő is a konzorcium tagja. A hetilap megjegyzi: a franciákat valószínűleg nem hátráltatta, hogy a környezetvédelmi tárca illetékesei alig pár hónappal korábban még a nyertes cégek érdekeltségi körébe tartozó Veolia Waternél dolgoztak. A budapesti közműcégvezetők közül a legjobban fizetett vezetőket alkalmazó Envirodunát nemrégiben beolvasztották a Fővárosi Önkormányzatba.

Mindent láttak, minden tiszta

"A Fővárosi Önkormányzat a tender alatt mindent átláthatóvá tett, ezt bizonyítja az is, hogy a Csepeli Szennyvíztisztító kivitelezési szerződéssel kapcsolatban az Európai Unió mindent rendben talált, átment minden kontrollon, ezért is jött létre a szerződés" - közölte az ügyet firtató kérdéseinkre Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes szóvivője. Hidas Judit hangsúlyozta, hogy a tenderből utoljára kipottyant Holi Konzorcium a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, majd a bíróságon is megtámadta a tendert, de mindkét esetben elutasították (a KBD-vizsgálat lefolytatására egyébként - ellenérdekelt fél híján - a Kehi is csekélynek látta az esélyt).

A Patay ügyvédi irodával kötött szerződésről az önkormányzat közölte, hogy a KBD vizsgálja az eljárást, de döntést még nem hozott, és az "önkormányzat folyamatban lévő ügyről nem kíván nyilatkozni".

Arra a kérdésünkre sem kaptunk választ, hogy volt-e más, hasonló eset, amikor az önkormányzat által kiírt tenderen a Patay ügyvédi iroda közbeszerzési eljárás nélkül jutott jogi tanácsadói munkához.

A Kehi megkeresésünkre azt közölte, hogy az ellenőrzési szakaszban - tájékoztatásuk szerint 2007 első féléve - nem adnak felvilágosítást az ügyről.

Tud valamit, amit mi nem? Látott, hallott, tapasztalt valami furcsát, szépet, érdekeset a témával kapcsolatban? Írjon nekünk!