Vince, Artúr
-7 °C
1 °C

A PSZÁF válaszolt az ORFK kérdéseire

2003.07.17. 06:27
A PSZÁF honlapján közzé tette válaszait az ORFK által június 23-án Keller László feljelentése nyomán kezdett vizsgálat során feltett kérdéseit. A közlemény állítása szerint a Szász Kárloy vezette szervezet működésében a vizsgált időszakban bűncselekmény nem történt.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) közzé tette honlapján az ellene indult rendőrségi eljárás során a nyomozó hatóság által feltett kérdésekre adott válaszokat, miután Keller László közpénzügyi államtitkár, akinek feljelentése nyomán a rendőrség nyomozni kezdett, részéről a titkosítás megszűnt.

A nyomozás Keller feljelentése nyomán indult

A nyomozás Keller László közpénzügyi államtitkár feljelentése alapján indult, az államtitkár június 23-án tett feljelentésében a székházbeszerzést, a szervezet törvénysértő gazdálkodását és a vezetői módszereket kifogásolta.

A rendőrség kétszer rendelt el feljelentés-kiegészítést, ezalatt dokumentumokat kért a felügyelettől, majd július 14-én a rendőrség arról tájékoztatta a felügyeletet, hogy a Fővárosi Főügyészség július 4-én hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el.

Keller László mellett a Kehi is vizsgálta a PSZÁF működését, a jelentést a kormány június 4-én megtárgyalta.

Nem történt bűncselekmény

"Nyilvánvaló (...), hogy a bejelentett cselekmények nem bűncselekmények, illetve bűncselekmény alapos gyanúja sem merül fel." - áll a szövegben. A jelentés megemlíti, hogy, ha bűncselekmény gyanúja felmerült volna, akkor már mind a kormány, mind a Kehi megtette volna a szükséges lépésket.

"Valamennyi érdeklődő számára egyértelművé teszik, hogy kétes mendemondák, rossz ízű pletykák, sértett emberek vélt sérelmei képezik Keller László bejelentő bejelentésének alapját, amelyek azonban büntetőjogilag nem értékelhetők."

A szöveg tételesen megválaszolja az ORFK kérdéseit, amelyek már korábban ismertek voltak előbb kiszivárogtatott információk szintjén, később a PSZÁF elnökének, Szász Károlynak megveretése után nyilvánosságra került, egyelőre ismeretlen forrásból származó PSZÁF-jelentésből, valamint Keller saját vizsgálatáról beszámoló sajtótájékoztatóból.

Kérdések és válaszok:

  Munkaerőkölcsönzés

  Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kérte a felügyelet és a Budaglobal Kft. között létrejött szerződéseket, számlákat és elszámolásokat, amelyek a kft. munkaerő-kölcsönzésével kapcsolatosak.

  A PSZÁF álláspontja szerint a felügyelet egyik jogelődje alapította meg a Budaglobal Üzemeltető Kft.-t, a szervezet ennek alapján munkaerő-kölcsönzés formájában biztosított munkavállalókat a PSZÁF nem alaptevékenységi körbe tartozó feladatainak ellátásához. A finanszírozás alapítói határozat szerint rendelkezésre bocsátott működési célú pénzeszközből történt, ennek felhasználásáról a cég havonta elszámolt.

  Megbízási szerződések, kifizetések

  A PSZÁF szerint a rendőrség által kért "ingyenes pénzátadás" terminológia a költségvetési gazdálkodásban értelmezhetetlen fogalom, mert a felügyelet szerint a "pénzátadással" kapcsolatosan esetleg a "működési célú pénzeszköz-átadás" kifejezés kapcsolható a Budaglobal Kft. finanszírozásához. Ezt a finanszírozási formát a PSZÁF 2001 októberétől alkalmazza, összhangban a PM vonatkozó tájékoztatójával. A PSZÁF a Budaglobal Kft.-nek nem adott kölcsönt.

  Az ORFK kérte a felügyelet volt, vagy jelenlegi köztisztviselőkkel kötött megbízási szerződéseit és az ezek alapján történt kifizetések kimutatásait. A felügyelet szerint a kormány a pénzügyminisztert bízta meg a helyes jogértelmezés kialakításával.

  Külső szakértők

  A közlés szerint a PSZÁF jogszabályi felhatalmazás alapján vesz igénybe - egyre csökkenő mértékben - külső szakértő cégeket vizsgálatai lefolytatásához. A szerződések közbeszerzési eljárás keretében köttettek és köttetnek minden esetben.

  Székház, irodabérlet

  Bekérte a rendőrség a felügyeletnek az Ybl Palota bérbevételéről kötött megállapodását és a felmondással kapcsolatos iratokat. Erről a PSZÁF úgy ír, a jogelődök összevonása után hét, egymástól elkülönült irodában helyezkedett el, a hatékony munkavégzés érdekében írt ki közbeszerzési eljárást 2000 júniusában.

  Az eljárás nyertesével, a Lindner Budapest Kft.-vel a felügyelet helyiségbérleti szerződést kötött. Ezt követően derült ki, hogy a pályázó tévesen nevezett irodának 1200 négyzetméter közlekedőteret. A szerződéstől a PSZÁF részletes indokolás mellett elállt, ez ellen a Lindner Budapest Kft. a Fővárosi Bíróságnál keresettel élt, a polgári peres eljárás folyamatban van.

  A Felügyeletnek jelenlegi székháza kapcsán kötött bérleti szerződéssel kapcsolatban a PSZÁF közölte: a szerződéstől való elállást követően újabb közbeszerzési eljárást indított, ennek nyertese az Imperial Kft. lett. Mindkét közbeszerzési eljárás szabályszerűen zajlott, azt senki nem támadta meg.

  A PSZÁF Krisztina körúti székháza biztonsági és informatikai rendszerének kiépítésével kapcsolatban nyilvánosságra hozták: a felügyelet közbeszerzési felhívásaiban szerepelt, hogy az épületnek speciális biztonsági követelményeknek kell megfelelnie. Ennek megvalósítására minden ajánlattevő kötelezettséget vállalt, a PSZÁF a kiépített biztonsági rendszerért használati díjat fizet.

  A Defend kft.

  A felügyelet a rendőrség kérdésére arról is beszámolt, hogy két szerződést kötött a Defend Kft.-vel, amelyek alapján a cég teljesítette a vállalt feladatokat. A szerződéskötés indoka, hogy a szervezet maga nem rendelkezik objektum védelemben jártas elegendő munkatárssal, márpedig a befektetők védelme érdekében ilyet kellett igénybe vennie két vállalkozásnál kialakult "rendkívüli helyzet" miatt.

  Önimázsvizsgálatok

  A felügyelet külső-belső megítélésének felmérésére, elemzésére felkért külső szakértők igénybevételéről a PSZÁF azt állítja: az imázsvizsgálatok jogszerűen - kormányhatározatok elvárásainak megfelelően - történtek, eredményüket mind a PSZÁF felügyeletét ellátó pénzügyminiszter, mind a nyilvánosság számára közzétette.

  Külföldi utazások

  Az alkalmazottak külföldi látogatásaira is kíváncsi volt a rendőrség. A PSZÁF ideiglenes külföldi kiküldetéseit Közszolgálati Szabályzatában meghatározott rendben, a mindenkori hatályos jogszabályok szerint bonyolítja. A szervezet internetes honlapján közzétette a fennállása óta tett valamennyi külföldi út adatait, kiemelve a leglényegesebbet, azt a célt, amit az út szolgált.

  Dolgozók kölcsönei

  A "dolgozói lakástámogatási kölcsön"-nel kapcsolatosan feltett kérdésre a szervezet azt válaszolta, a lakástámogatás során nem vissza nem térítendő kölcsönt nyújt, hanem a kölcsön összegét a PSZÁF dolgozóinak a kölcsönszerződésben meghatározott időpontban és részletekben vissza kell fizetniük, s a visszafizetés rendben történik.

  A volt Csalogány utcai székház sorsáról a szervezet úgy tájékoztatott, hogy a kiköltözés után a PSZÁF a vagyonkezelői jogát 2001. július 1-jén pénzügyminiszteri jóváhagyással ruházta át a Magyar Államkincstárra.

  A megszüntetett Panaszügyi osztályról szólva elmondják: a szervezet fogyasztóvédelmi tevékenysége nem szűnt meg, a szervezeti változásra az önálló fogyasztóvédelmi főosztályt létrehozása miatt volt szükség. Az erőteljesebb fogyasztóvédelmi munka érdekében még azt is kezdeményezték, hogy a szervezet közérdekű kereset indítási joggal rendelkezhessen.

  Gépjárműpark

  A garázshelyekről és járművekről szólva elismerik, a garázsrendszer jellegéből adódóan kezdeményezte a szerződés módosítását, és 65 parkolóhelyre vonatkozóan megszüntette a bérlést, ezen gépkocsik elhelyezésére "szabadkézi pályázati eljárást" indított, s ennek keretében bérel parkolóhelyet a közeli Wipark-ban.

  A felügyelet elnökének, valamint a jelenlegi elnök-helyettesek fizetésének meghatározásáról szólva a törvényességet hangsúlyozzák: az elnök és elnökhelyetteseinek illetményét a pénzügyminiszter által aláírt kinevezési okirat, illetve annak módosításai rögzítik, a kifizetések ennek megfelelően történtek.