Fülöp, Evelin
15 °C
26 °C

Új elnökök az orvos szakmai kollégiumok élén

2009.04.23. 11:25
Április közepétől negyven orvosi, három gyógyszerész, öt szakdolgozói és egy informatikai kollégium segíti az egészségügyi miniszter munkáját. Az új testületeket vezetőinek március 16-án adta át a megbízólevelét Székely Tamás Egészségügyi miniszter, aki szerdán tájékoztatta az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának tagjait a testületek összetételéről, feladatáról.

Tavaly év végén hosszú vívódás után született meg az a jogszabály, mely a szakmai kollégiumok feladat- és hatáskörét újraszabályozza. A szakmai kollégiumok a mindenkori miniszter tanácsadó testületeként dolgoznak, részt vesznek a szakmai minimumfeltételek kidolgozásában, szakterületenként meghatározzák a gyógyító eljárások menetét szabályzó protokollokat, irányelveket.

A rendelet alkotói óvatosak voltak, és főként a választás menetét befolyásoló szabályokon módosítottak – tartva a szakma felzúdulásától –, ugyanis a testületek vezetői több alkalommal hangoztatták: alapjaiban változatlanul hagynák a grémiumok jogállását, létszámát és feladatait, ám

Ügyészséghez fordul a MOK

Márciusban panasszal élt a Fővárosi Főügyészségnél a Magyar Orvosi Kamara az orvosi szakmai kollégiumi választások miatt. Éger István, a MOK elnöke a testületek összetételét és a választás menetét is kifogásolta. A kamara egyik fő kifogása az volt, hogy a 15 főben maximált kollégiumok mintegy felét, 7 tagot a miniszter delegálhat, a szakma csak a fennmaradó 8 helyre tehetett javaslatot. A kamara nemcsak a választások felülvizsgálatát kérte az ügyészségtől, hanem azt is, hogy megismételhessék a választást. Az ügyészség helyt adott a kamara kifogásainak, ám a testület nem kérdőjelezte meg a szakmai kollégiumok legitimitását, csupán a jövőre nézve tett javaslatokat. A legfőbb ügyész kezdeményezte, hogy a legközelebbi választásokig a szavazás érvényességére vonatkozó szabályokat a jelenleginél alaposabban részletezzék. Az Egészségügyi Minisztérium a legfőbb ügyész megállapításait tudomásul vette, és mint arról közleményében beszámolt, felülvizsgálja és módosítja a szakmai kollégiumokról szóló miniszteri rendeletet.

több olyan módosítást is indokoltnak tartanak, amellyel hatékonyabbá és gördülékenyebbé válhatna az információáramlás az orvosok és a döntéshozók között. Vélhetően a szakma óhaja teljesült azáltal, hogy a rendelet alkotói négy új kollégiumot hoztak létre: az addiktológia, az érsebészet, a gyógytorna- fizioterápia és a dietetika képviselői a jövőben nem szakcsoportként működnek, hanem önálló testületként nyilváníthatnak véleményt, illetve tehetnek javaslatokat. Az egyik leglényegesebb változás, hogy mostantól valamennyi kollégiumi testület 15 főből áll, ám a kollégiumok vezetőjének személyéről, ahogy korábban is, a miniszter döntött.

Új feladatként bekerült a rendeletbe, hogy a testületek saját szakterületükön javaslatot tehetnek a progresszív ellátási szintekre, és véleményt nyilváníthatnak a progresszivitási szint megváltoztatásáról.

Ám az orvosi kollégium feladatai közül kikerült, s biztos nem véletlenül, hogy a jövőben a kormány által elkészített egészségpolitikai szakmai koncepciókat nem kell véleményezniük az új testületeknek. Ez akár barátságtalan lépésként is értékelhető, bár az elmúlt időkben ritkán fordult elő, hogy a szakmai grémium nyíltan szembefordult volna a szaktárcával, a kormánnyal. Emlékezetes, hogy 2007 áprilisában három ismert orvos – Jankovich Mihály, esztergomi sebész főorvos, Perner Ferenc, a Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klinikájának professzora és Faller József, az egyetem Kútvölgyi klinikájának tanára – azért léptek ki a Sebész Szakmai Kollégiumból, mert úgy vélték: a testület nem emelte fel szavát az egészségügyi reform intézkedései ellen.

Ám a kollégiumok vezetői a Medical Tribune szaklapban megjelent interjúikban, és a legutóbbi, A vágyak, az álmok és a realitások címmel megjelent összeállításban elmondták, és a rendelkezésünkre bocsátott iratokkal bizonyították: a szaktárca által megküldött koncepciókat minden esetben véleményezték, az ágazatot, a saját szakterületüket és a betegellátást negatívan érintő tervek esetén figyelmeztették a döntéshozókat, az országgyűlési képviselőket. A jövőben a jogszabály erejénél fogva erre nem lesz lehetőségük.

A most megválasztott szakmai kollégiumok elnökei

Addiktológiai Szakmai Kollégium: Dr. Varga Gábor

Aneszteziológiai és intenzív terápiás Szakmai Kollégium: Dr. Fülesdi Béla

Ápolási Szakmai Kollégium: Deák Edit

Belgyógyászati Szakmai Kollégium: Dr. Karádi István

Bőr-és nemibetegségek Szakmai Kollégiuma: Dr. Kemény Lajos

Csecsemő- és gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium: Dr. Túri Sándor

Dietetikai - humán táplálkozási Szakmai Kollégium: Kubányi Jolán

Egészségügyi informatikai Szakmai Kollégium: Dr. Surján György

Érsebészeti Szakmai Kollégium: Dr. Acsády György

Fog- és szájbetegségek Szakmai Kollégiuma: Dr. Orosz Mihály

Foglalkozásorvostani Szakmai Kollégium: Dr. Morvai Veronika

Fül-orr-gégészeti Szakmai Kollégium: Dr. Répássy Gábor

Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium: Dr. Tulassay Zsolt

Geriátriai Szakmai Kollégium: Dr. Zöllei Magdolna

Gyermeksebészeti Szakmai Kollégium: Dr. Verebély Tibor

Gyógyszerellátási gyógyszerészeti Szakmai Kollégium: Dr. Télessy István

Gyógytorna-fizioterápiai Szakmai Kollégium: Balogh Ildikó

Háziorvostani Szakmai Kollégium: Dr. Hajnal Ferenc

Idegsebészeti Szakmai Kollégium: Dr. Bognár László

Igazságügyi orvostani és orvosszakértői Szakmai Kollégium: Dr. Varga Tibor

Infektológiai Szakmai Kollégium: Dr. Ludwig Endre

Ipari gyógyszerészeti Szakmai Kollégium: Dr. Laszlovszky István

Kardiológiai Szakmai Kollégium: Dr. Merkely Béla

Klinikai genetikai Szakmai Kollégium: Dr. Kosztolányi György

Klinikai immunológiai és allergológiai Szakmai Kollégium: Dr. Zeher Margit

Klinikai szakpszichológusi Szakmai Kollégium: Dr. Bugán Antal

Kórházi-klinikai gyógyszerészeti Szakmai Kollégium: Dr. Trestyánszky Zoltán

Megelőző orvostani és népegészségtani Szakmai Kollégium: Dr. Ádány Róza

Neurológiai Szakmai Kollégium: Dr. Vécsei László

Nukleáris medicina Szakmai Kollégium: Dr. Pávics László

Ortopédiai Szakmai Kollégium: Dr. Hangody László

Orvosi laboratóriumi vizsgálatok Szakmai Kollégiuma: Dr. Horváth Andrea Rita

Orvosi mikrobiológiai Szakmai Kollégium: Dr. Nagy Erzsébet

Oxyológiai-sürgősségi, honvéd- és katasztrófaorvostani Szakmai Kollégium: Dr. Svéd László

Pathológiai Szakmai Kollégium: Dr. Kopper László

Pszichiátriai Szakmai Kollégium: Dr. Harmatta János

Radiológiai Szakmai Kollégium: Dr. Palkó András

Rehabilitációs Szakmai Kollégium: Dr. Szél István Antal

Reumatológiai és fizioterápiás Szakmai Kollégium: Dr. Hodinka László

Sebészeti Szakmai Kollégium: Dr. Horváth Örs Péter

Sportegészségügyi Szakmai Kollégium: Dr. Pavlik Gábor

Sugárterápiás és onkológiai Szakmai Kollégium: Dr. Thurzó László

Szemészeti Szakmai Kollégium: Dr. Kolozsvári Lajos

Szülészeti és nőgyógyászati Szakmai Kollégium: Dr. Tóth Zoltán

Transzfúziológiai haematológiai Szakmai Kollégium: Dr. Losonczy Hajna

Traumatológiai Szakmai Kollégium: Dr. Fekete Károly

Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium: Dr. Böszörményi Nagy György

Urológiai Szakmai Kollégium: Dr. Tenke Péter

Védőnői Szakmai Kollégium: Holló Rózsa

15%
5999 Ft
5100 Ft
15%
2999 Ft
2550 Ft