EU: nincs döntés a határok nélküli egészségügyi ellátásról

2009.05.07. 10:25 Módosítva: 2009.05.07. 10:28
Egyelőre kérdés, mikor léphet hatályba az az uniós irányelv, mely a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokról és az ezzel kapcsolatos betegjogokról rendelkezik. Az azonban bizonyos, hogy a sürgősségi eseteket nem érintő, előre tervezhető ellátások finanszírozása jelentős terhet róhat a hazai egészségügyi kiadásokra. Az Egészségügyi Minisztériumban már megkezdődtek az ezzel kapcsolatos háttérszámítások.

Az Európai Parlament mandátumának lejártához közeledve felgyorsulni látszanak a betegek mobilitását jelentősen megkönnyítő irányelvtervezettel kapcsolatos egyeztetések. Felmérések szerint jelenleg az európai polgárok az összes ellátás mindössze egy százalékát veszik igénybe más országban, sokan azonban attól tartanak, az EP által tárgyalt uniós irányelv kifejezetten ösztönözheti majd a betegeket arra, hogy más tagállamok egészségügyi szolgáltatásait vegyék igénybe.

A javaslat – amely elfogadásának várható menetrendjéről az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága szerdai ülésén tárgyalt – elsősorban az egészségügyi ellátás más tagállamban történő igénybevételének lehetőségéről és az ennek fejében megfizetett költségek megtérítésének szabályairól szól.

Ezen túlmenően az irányelvtervezet szabályozza a betegek megfelelő informálásának és a panasztételi lehetőségeknek a módját is, és előírja, hogy minden tagállamban az egészségügyi szolgáltatóknak rendelkezniük kell felelősségbiztosítással. Magyarország – bár pillanatnyilag egyedül maradt megoldatlan problémájával – tisztázni szeretné egyebek között, hogy az irányelv-tervezet csupán a felelősségbiztosítás jogi kereteinek megteremtését várja-e el a tagállamoktól, avagy azt is, hogy valamely nemkívánatos esemény bekövetkeztekor anyagilag is helyt álljon-e az állam a beteget ért kárért.

A némiképp egységesedő egészségügy felé mutató közös elveket 2006-ban fogalmazta meg az Európai Bizottság, ám azt csak tavaly júliusban fogadták el. Az eredeti verziótól azonban már jelentősen eltávolodott a javaslat – elsősorban a tagállamok kifogásai miatt. Az együttdöntési eljárás szabályai szerint az Európai Parlament és az Európai Tanács párhuzamosan tárgyal az irányelvről, egyelőre azonban még távolinak tűnik a kompromisszum – vélekedett a hazai egészségügyi bizottság előtt dr. Bencze László, a hazai Egészségügyi Minisztérium szakértője.

A jelenlegi elképzelés szerint a fekvőbeteg-ellátásban továbbra is csak korlátokkal működhet, előzetes engedélyhez kötött marad a határok nélküli betegellátás. Mindez azonban így is jelentős terhet róhat a nemzetek költségvetésére, amelyek ennek megfelelően mindent megtesznek annak érdekében, hogy nemzeti hatáskörben tartsák az Európai Bizottság által inkább egységes minőségi követelmények felé terelt egészségügyet. A hazai szaktárca meg is kezdte az ezzel kapcsolatos háttérszámítások és hatástanulmány elkészítését.  • Hírek
  • Hírek