Minden nap lesz tornaóra

2010.05.22. 17:42 Módosítva: 2010.05.22. 17:47
A testnevelésre vonatkozó ígéret az egyetlen konkrétum a kormányprogram gyerekvállalással, nyugdíjakkal, otthonteremtéssel foglalkozó fejezetében. Amúgy a család már nem csak a magánszféra ügye, a nyugdíjasok és szociális rendszerekben dolgozók társadalmi megbecsülését növelik, várhatóak leépítések a kórházakban, a cigányok pedig nem járnak majd egy iskolába a nem cigányokkal.

A szocialista kormányzás előtti idők társadalmi biztonsága nyolc év alatt megsemmisült, de ezt most minden téren helyreállítják, foglalható össze a kormányprogram szociális biztonsággal foglalkozó, konkrétumokat nélkülöző fejezete. A dokumentum nyolc alfejezetbe csoportosítva ismertette az egyes területekre vonatkozó politikai szólamokat. Ezek a családok, a fogyatékkal élők, a szociális szolgáltatások, a cigányság, a nyomor, az otthonteremtés továbbá az ifjúság és sport kérdésével foglalkoznak.

A leghosszabb rész a családokra koncentrál. Az alfejezet meglepő kijelentése, hogy a családok és gyermekvállalás már nem kizárólag a magánszféra ügye. A téma kulcsmondata, hogy "a gyermekvállalás ne jelentsen szegénységi kockázatot a családok számára." Ez alapján a kormány kiemelten kezeli az otthonteremtés kérdését, a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítását, a  gyermeknevelés és a munka összeegyeztetését. Homályban marad ugyanakkor, hogy mindezt milyen eszközökkel, milyen úton kívánják elérni. A konkrétabb kijelentések közé tartozik a részmunkaidős foglalkoztatás támogatása, és hogy és munkaügyi ellenőrzéssel biztosítanák a gyermeket nevelő nők diszkriminációjának megszüntetését.

Az idősekkel foglalkozó alfejezet egyetlen konkrét célkitűzése, hogy a kormány nem engedi, hogy "az állami nyugdíjak mellett szolgáltatást biztosító magánnyugdíj-pénztári rendszer megtakarításai veszélybe kerüljenek." Ezen túl a kormány a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzésére, és az idősek társadalmi megbecsülésének növelésére tesz ígéretet.

A fogyatékkal élőkkel kapcsolatban a dokumentumból biztosan kiolvasható, hogy a Fidesz nem elrekeszteni kívánja őket, hanem integrálná ezt a csoportot a társadalomba. A dokumentum ugyanakkor csak két világosabb kijelentést tett: forszíroznák az akadálymentesítést és nem engednék, hogy a "spekulatív haszonelvűség" érvényesüljön a gyógyászati segédeszközök felhasználásában. Ezen túl átláthatóvá tennék a szociális juttatások rendszerét is, de hogy ez mit jelent, nem derül ki.

A szociális ellátórendszerek fejezet legnagyobb része a szocialisták romboló tevékenységével, leépítéseivel, kórházbezárásaival foglalkozik. Ehhez képest abból, hogy a Fidesz a megszüntetné a "párhuzamosságokat", és hogy az "az ország teherbíró képességét figyelembe vevő szociális ellátórendszert" építene ki, arra következtethetünk, hogy a kormány folytatná a leépítéseket, bezárásokat, a "racionalizálást".

A program külön kitér a szociális segítők, gondozók nehéz helyzetére, amit a megbecsülésük központilag irányított növelésével kíván kompenzálni. Ezen túl lehetőséget biztosítanának arra, hogy még fejlettebb "eljárásmódokat" sajátíthassanak el.

A dokumentum a cigánysággal foglalkozik a legrövidebben. A Fidesz szerint a cigányok iskolai integrációja kudarc volt, mert csak a társadalmi különbségeket növelték. A kormány elítéli a "bűnbakképzést", és átláthatóvá tenné a segélyek rendszerét.

A szegénységgel kapcsolatos munka egyrészről a leszakadás megakadályozását jelenti, egy, a programban nem ismertetett módszerrel. Mindez ugyankkor nem jelenti azt, hogy a szegények átháríthatnák gondjaik megoldását az államra, olvastuk ki az alábbiakból: "A legmélyebb szegénységben, soha nem látott nyomorban viszont csak a rend, a kinyújtott segítőkéz és az elvárható, egyéni és családi kötelességek új egyezsége hozhat enyhülést. Nincs értelme fenntartani a feneketlen vödörbe öntött pénzek mai gyakorlatát."

Ennél kézzelfoghatóbb ígéret, hogy: "el kell törölni a karitatív szervezeteket sújtó megszorításokat, vissza kell állítani az adományozás áfamentességét."

Külön alfejezet foglalkozik az ifjúsággal, amellyel kapcsolatban meglepő módon érthető céljai vannak a kormánynak. A születéstől a hatéves korig terjedő időszakra, a "kora gyermekkori készségfejlesztésre" koncentrálnának, mivel "a korán feltárt rendellenességek, lemaradások széles köre személyre szabott terápiával eredményesen kezelhető."

Hangsúlyosan szerepelt a programban a sport, amelyben a tömegsport erősítésére koncentrálnak. A kormányprogram legkonkrétabb ígérete is itt található: az iskolában minden nap lesz testnevelés, és "évenkénti egységes fizikai felmérés".