Tízórás vita kezdődik a kormányprogramról

2010.05.25. 08:48
Az országgyűlés délután kezdődő plenáris ülésén kezdi meg a szombaton benyújtott kormányprogram vitáját. Elkezdték a bizottságok a miniszterjelöltek meghallgatását is. Kedden tárgyal az országgyűlés a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslatról, a trianoni emléknapról, a btk. "három csapás" nevű szigorításáról, és a parkolás jogi feltételeinek megteremtéséről.

Ma délután kezdődik a szombaton benyújtott kormányprogram vitája az Országgyűlésben. A kormányprogramot tízórás időkeretben vitatja meg a parlament. Kedden Orbán Viktor felszólalása nyitja meg a program vitáját, majd a frakciók vezérszónokai kapnak szót. A vita szerdán hét és fél órában képviselői felszólalásokkal folytatódik, ekkor az európai parlamenti képviselők is kifejthetik véleményüket a dokumentumról.

A kormányprogramról, amelynek formája országgyűlési határozati javaslat, szombaton Orbán Viktor zárszava után szavaz az Országgyűlés. Elfogadásához és a miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint felének, azaz 194 képviselőnek, az igen szavazata szükséges.

Megkezdődik a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslat vitája is. Az előterjesztés indoklása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonya kormánytisztviselői jogviszonnyá alakul át. "Ezzel megnyílik a lehetőség a szükséges átalakítások racionális költségvetési terhek melletti végrehajtásához" - áll az indoklásban.

Ebben az is olvasható, az államot megilletné az a jog, hogy legalább olyan feltételekkel szüntethesse meg ezt a jogviszonyt, mint a kormánytisztviselő, azaz indokolás nélkül, 2 hónapos felmentési idővel. Indoklás szerint nincs alkotmányos, célszerűségi vagy etikai alapja annak, hogy a köztisztviselők a többi foglalkoztatotthoz képest – éppen az állammal szemben – kiemelt védelmet élvezzenek és felmenthetetlenné váljanak az állami feladatok végrehajtása során. Sőt, a jelenlegi fokozott védelem jelentős részben okolható azért, hogy a magyar közigazgatás hatékonysága alacsony és közmegítélése rossz.

Több részletes vita is lesz kedden, például a trianoni emléknappalkapcsolatos, a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló javaslaté, a "három csapás" néven ismertté vált büntető törvénykönyvi módosításé, illetve a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtéséről szóló előterjesztéseké. Utóbbiakról várhatóan június 1-jén szavaz a Ház.

Kedden kezdték meg a miniszterjelöltek meghallgatását az illetékes parlamenti bizottságok. Kedden Matolcsy György leendő nemzetgazdasági és Fellegi Tamás leendő nemzeti fejlesztési minisztert hallgatja meg az országgyűlés gazdasági és számvevőszéki bizottsága, a nemzeti erőforrás miniszteri posztra jelölt Réthelyi Miklóst a kulturális, Hende Csaba honvédelmi miniszterjelöltet pedig a nemzetbiztonsági bizottság hallgatja meg.

Az egész héten tartó meghallgatások után a miniszterek szombat délután tehetik le az esküt, és ekkor alakulhat meg formálisan az új kormány.