Klaudia
-3 °C
3 °C

Bekeményítenek az iskolákban

2010.07.05. 19:12
A tanár az alsó tagozaton is megbuktathatja a rosszul teljesítő diákokat, és az iskolák szöveges értékelés helyett ismét adhatnak jegyeket diákoknak, döntött a parlament. Az első nyolc osztályban minden nap kell testnevelés órákat tartani, 2013-tól pedig a kormány határozhatja meg, hogy az egyetemi felvételin melyik tárgyból kell emelt szintű érettségit tenni.

Az országgyűlés hétfőn több oktatást érintő kérdésről is döntött. A döntéssel az egykor Magyar Bálint által 2004-ben bevezetett oktatási reform két jelentős intézkedését vonták vissza.

Buktatás

A törvénymódosítás alapján a tanár megbuktathatja a diákot az 1-4 évfolyamon. Erre eddig csak akkor volt lehetőség, ha a szülő is beleegyezett az osztályismétlésbe. A változtatás értelmében az évfolyamismétlésnél kikerül a szülői vétó a jogszabályból. Az elsős diákot ezután is csak akkor lehet megbuktatni, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan hiányzás miatt nem tudta teljesíteni.

Osztályozás alsóban

Az országgyűlés által elfogadott módosítás lehetőséget ad arra, hogy már a második osztály végén érdemjegyekkel osztályozzák a diákokat. Erre eddig csak a negyedik osztály végén volt lehetőség, a diákok az alsó tagozatban csak szöveges értékelést kaptak teljesítményükről. Az iskolák ugyanakkor ezután is dönthetnek úgy, hogy továbbra is csak szöveges értékelést adnak a diáknak az alsóban.

A módosított törvény rögzíti, hogy első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor továbbra is szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul.

A törvény szeptember 1-jén lép hatályba. Azok az iskolák, amelyek decemberig átdolgozzák pedagógiai programjukat, már a 2010/2011-es tanév második félévétől osztályozhatnak.

Pokorni Zoltán szerint a szöveges értékelés bevezetése annak idején jó szándékkal történhetett, hogy a szülők mélyebb, árnyaltabb tájékoztatást kapjanak. Ehhez azonban semmilyen segítséget nem kaptak az iskolák és a pedagógusok, így az intézkedés önmaga paródiájává vált: internetről letöltött, példamondatok összemixelésévé silányult a szöveges-írásos értékelés.

Testnevelés naponta

Ugyancsak az iskolákat érinti a heti öt testnevelés óra elrendelése az általános iskola mind a nyolc évfolyamán. Az új rendelkezés a 2014-2015-ös tanévtől lép teljesen életbe. Az iskolákban a heti öt kötelező testnevelési óra tömbösített bevezetése esetén is biztosítani kell a mindennapos testmozgás lehetőségét. A módosítás szerint az általános iskola első négy évfolyamán naponta legalább 30 perc játékos, egészségfejlesztő testmozgást kell szervezni.

A mindennapos testnevelést előíró rendelkezések a 2011/2012-es tanévben először az első és az ötödik évfolyamon válnak kötelezővé, majd a 2014-2015-ös tanévre válnak egységesen alkalmazandóvá a 1-8 évfolyamokon. Addig orvosolni kell azt a problémát, hogy sok iskolában nincs jól felszerelt tornaterem.

Emelt szintű érettségi a felvételihez

Ugyancsak elfogadta az országgyűlés az érettségi és a felsőoktatási felvételi szabályainak módosítását. A Pokorni Zoltán és Pósán László által benyújtott javaslat szerint a kormány ezután rendeletben határozza meg, hogy a felvételihez melyik vizsgatárgyból kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni.

A benyújtók szerint ezzel visszaadható az emeltszintű érettségi eredeti értelme, amely a felsőoktatási felvételi kiváltására alkottak meg (a középszintű érettségi a középiskolai tanulmányok lezárását tanúsítja). 2002-ben az egyetemekre bízták azt, hogy a felvételihez közép- vagy emelt szintű érettségit kérnek-e. Az intézmények többsége elégnek találta az alacsonyabb követelményeket támasztó középszintű vizsgát, mivel jelentős részük attól tartott, hogy a nehéz felvételi miatt nem lesz elég hallgatója.

A módosítás szerint a kormány október 30-ig hozza meg a szükséges rendeletet, és először a 2013 őszén induló felsőoktatási képzéseknél kell alkalmazni az új rendelkezéseket.