Rudolf
2 °C
13 °C

Nem jól osztályozták a Red Bull Air Race-t

2010.07.12. 09:48
10 decibelt ajándékoztak a Red Bullnak a magyar hatóságok, amikor szabadidős helyett az enyhébb kategóriás közlekedési zajforrásként sorolták be a repülős versenyt. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa számos hibát talált a 2008-2009-es Air Race engedélyeinek kiadásában. Fülöp Sándor arra kéri a szervező céget, hogy ne a Lánchídnál, hanem más helyszínen tartsa meg a versenyt.

A Red Bull Air Race repülőrendezvény olyan nagy zajjal jár, hogy az veszélyezteti az egészséges környezethez való jog érvényesülését  – állapította meg Fülöp Sándor, a jövő  nemzedékek ombudsmanja frissen lezárult állásfoglalásában. Az ombudsman a 2008-ban és 2009-ben megrendezett budapesti futamot vizsgálta.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a hatóság – tévesen – közlekedési zajforrásnak minősítette a repülőversenyt, márpedig azt szabadidős zajforrásnak kellett volna tekinteni. A közlekedési zajforrásnak 65 dB a határértéke, ezzel szemben a szabadidős zajforrásnál 55 dB az irányadó. Vagyis a hatóság lényegesen enyhébb határértéket tartott irányadónak a helyesen alkalmazandó szigorú határérték helyett. A rendezvény nem megfelelő osztályozása és így a zajhatárérték túllépése az egészséges környezethez való alapvető joggal összefüggő visszásságot okozott. Továbbá a szervező nem nyújtott be zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet sem a 2008-as, sem a 2009-es rendezvény előtt. Az érintett környezetvédelmi hatóságok, azaz a kerületi önkormányzatok jegyzői sem hívták fel a szervezőket e jogszabályi kötelezettségük teljesítésére, noha köztudomású volt, hogy 2008-ban, illetve 2009-ben is sor kerül a rendezvényre.

Az ombudsman további szabálysértést állapított meg: 2009. augusztus 17-én, a rendezvény első napján – amikor az edzések már megkezdődtek – a kérelmező nem rendelkezett a légtér használatára és a repülőrendezvény megtartására jogosító engedéllyel. A rendezvény így veszélyeztette a légi közlekedés biztonságát, az élet- és vagyonbiztonságot.

Az országgyűlési biztos kifogásolta, hogy a légügyi engedélyező hatóság mind a 2008-ban, mind a 2009-ben lefolytatott eljárása során elmulasztotta határozatának hirdetményi kézbesítését, így az engedély nem emelkedett jogerőre a rendezvény idejére. A határozat jogerőre emelkedését a hatóság törvénysértően állapította meg.

Fülöp Sándor felhívta a figyelmet, hogy a rendezvény veszélyt jelentett a Lánchídra – amely alatt a repülőgépek körülbelül 300 km/h óra sebességgel repültek el. Ugyanakkor tény, hogy a jogi szabályozás nem írja elő, hogy ezt a körülményt az engedélyezés során vizsgálni kellene, és így az örökségvédelmi szakhatóság bevonásával nem is vizsgálták.

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa szerint a repülőrendezvényekre vonatkozó szabályozás rendkívül hiányos, és ez is vezetett a jogalkalmazási problémákhoz, visszásságokhoz. Sem a helyi, sem pedig a központi jogszabályok vonatkozásában nem lehet egységes, kiforrott, egyértelmű és következetes jogalkalmazást lehetővé tevő, hatékony fellépést biztosító és ezáltal az egészséges környezethez való jog érvényesülését előmozdító szabályozásról beszélni – véli az ombudsman.

Fülöp Sándor kezdeményezi a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság igazgatójánál, hogy a jövőben esetlegesen megrendezendő Red Bull Air Race repülőrendezvény engedélyezési eljárásakor a jogszabályok, valamint az ombudsman állásfoglalása maradéktalan figyelembevételével járjon el. Az ombudsman kezdeményezte a nemzeti fejlesztési miniszternél a nem állami célú nyilvános repülőrendezvényekre vonatkozó részletes szabályozás megalkotását.

Azzal az ajánlással fordult a Master Sky Kft.hez., mint a rendezvény szervezőjéhez, hogy a jövőben a Red Bull Air Race versenyt olyan helyszínen tervezze, ahol a zaj- és műemlékvédelmi követelmények maradéktalanul érvényesíthetőek, ahol a verseny az egészséges környezethez való jogból fakadó követelményeket nem sérti.