Angelika
-4 °C
3 °C

Tanév 2010/2011: számok, tények, ígéretek

2010.09.01. 07:27
Több óvodás, egyre kevesebb iskolás, 1000-1200-zal kevesebb tanár, így kezdődik meg az új tanév. Idén ismét lehet alsóban buktatni és osztályozni, ha a gyerek sokat hiányzik, a családi pótlékot nem pénzben folyósítják. A pedagógusok keresete még mindig nem éri el az átlagot, és egyhamar nem is fogja. Kitartás, október 30-án kezdődik az őszi szünet. Összefoglaltuk a legfontosabb tényeket, változásokat.

Az egyes menüpontokra kattintva megnézheti pontokba szedve a legfontosabb információkat. Ha mindegyiket kinyitja, egy egész cikket fog látni.

Mikor lesz újra szünet? - Határidők

 • A tanév szeptember 1-jén kezdődik és június 15-ig tart. Összesen 183 tanítási napból áll.
 • Az őszi szünet október 30-tól november 7-ig tart.
 • A téli szünet december 22-től január 2-ig lesz.
 • Az első félév szorgalmi időszakának vége: január 14.
 • A félévi bizonyítványokat legkésőbb január 21-ig osztják ki.
 • A tavaszi szünet április 21-től 26-ig tart.
 • Az utolsó évfolyamon tanuló középiskolások utolsó tanítási napja: április 29.
 • Az írásbeli érettségi vizsgákat május 2-23. között tartják.
 • Június 2-8. között az emelt szintű, június 14-28. között a középszintű szóbeli vizsgákat tartják meg.
 • A 2011-es nyári szünet június 16-tól augusztus 31-ig tart.

Fogy a gyerek - Számok, létszámok

 • 1 331 150 diák kezdi meg az iskolát.
 • Tavalyhoz képest az óvodások száma emelkedett, az általános iskolások, szakiskolások, gimnazisták és szaközépiskolások száma csökkent.
 • A nyár eleje óta hét oktatási intézmény szűnt meg jogutód nélkül, és harminc új jött létre.
 • Az előző tanévben mintegy 1000-1200 pedagógusnak szűnt meg a határozott idő lejárta miatt a jogviszonya
 • Az elmúlt évekhez viszonyítva nő a betöltetlen álláshelyek száma, a 2009/2010-es tanévben 2281 üres álláshelyet regisztráltak.

Ingyenes, az! - Költségek

 • A szülők 40 százaléka  szerint az iskolakezdés 15-30 ezer forintba kerül. 22 százalékuk 5-15 ezer forint között, 19 százalékuk pedig 30 ezer és 50 ezer forint közöttire becsüli a tanév eleji költségeit. A válaszadók alig több mint tizede szán 50 ezer forintnál többet az iskolakezdésre.
 • Az átlagos tankönyvcsomag ára az első évfolyamon 6 ezer, a második évfolyamon 8 ezer, a harmadikon 8 ezer, a negyediken pedig 10 ezer forint. Az ötödik-hatodik évfolyamon a tankönyvcsomagok ára szintén 10 ezer, a hetedik és a nyolcadik évfolyamon 13 ezer forint körül alakulhat.
 • A legolcsóbb tankönyv az 1-2. évfolyam szövegértés-szövegalkotás feladatgyűjteménye, ami 106 forintba kerül. A legdrágább a Hétszínvirág olvasókönyv egyik speciális változata az általános iskola 3. évfolyamán, ára 26 ezer forint.
 • Az iskolakezdési támogatás adómentessége január 1-jétől megszűnt. A munkáltatók kedvezményes adózás mellett, természetbeni és egyéb béren kívüli juttatásként adhatják a munkavállalóknak. A jogszabály szerint évi 22 050 forintot kaphatnak ezen a címen a szülők.

Bekeményítenek - Változások

 • A nevelőtestület szülői beleegyezés nélkül is évfolyamismétlésre utasíthatja a diákokat az 1-4 évfolyamon. Az elsős diákot ezután is csak akkor lehet megbuktatni, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan hiányzás miatt nem tudta teljesíteni.
 • Már a második osztály végén is lehet osztályozni a diákokat. Azok az iskolák, amelyek decemberig átdolgozzák pedagógiai programjukat, már a 2010/2011-es tanév második félévétől osztályozhatnak.Az iskolák ezután is dönthetnek úgy, hogy továbbra is csak szöveges értékelést adnak a diáknak az alsóban.
 • Kötelezően csak az 1-4. évfolyamon folyik nem szakrendszerű, azaz nem feltétlenül tantárgyankénti oktatás.
 • Az 5-6. évfolyamon nem szakrendszerű oktatást maximum a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások 50 százalékában, az iskola döntése alapján tarthatnak.
 • Ismét tarthatnak szóbeli felvételi vizsgát azok a hat és a nyolc évfolyamos gimnáziumok, amelyekbe az elmúlt három évben legalább másfélszeres volt a túljelentkezés.
 • Ha egy diák egy évben ötven órát igazolatlanul hiányzik, akkor őt a települése jegyzőjének védelembe kell vennie, és el kell rendelnie, hogy a gyermek után járó családi pótlékot hat hónapig természetben nyújtsák.
 • A pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott sérelmére elkövetett bűncselekményeknél megemelték a kiszabható büntetési tételt. Egyes esetekben kettőtől nyolc évig, vagy öttől tíz évig tartó szabadságvesztés szabható ki.

Szegény tanárok - Bérek

 • A bruttó átlagkereset a nemzetgazdaságban júniusban 202 770 forint volt.
 • Az oktatásban alkalmazásban állók bruttó havi átlagkeresete: 182 946 forint
 • Az óvodapedagógusok átlagos havi bruttó keresete: 149 500 forint.
 • Az általános iskolai tanárok átlagos bruttó fizetése: 162 200 forint.
 • A középiskolai tanárok átlagos bruttó fizetése: 175 200 forint.
 • A pályakezdő pedagógusok fizetése bruttó 122 700 forint.
 • A Nemzeti Erőforrás-minisztérium illetékeseinek nyilatkozatai szerint legkorábban a 2011/12-es tanévben lesz mód a pedagógusok fizetésének emelésére.

Vaskos ígéretek - Új tanterv készül

 • Több mint nyolcvan pedagógus és más szakember bevonásával elkezdődött az új közoktatási törvény előkészítése és a Nemzeti alaptanterv megújítása.
 • Az új tantervben a korábbinál hangsúlyosabb szerepet kap a mindennapos testmozgás, az egészségnevelés, a művészeti nevelés és a természettudományok, valamint a XXI. században nélkülözhetetlen tudáselemek bővítése.
 • A távlati tervek szerint a pedagógusok fizetését és járulékait nem az önkormányzatok, hanem a központi költségvetés folyósítaná.
 • Életpályamodellt dolgoznak ki a tanároknak.
 • Vizsgálnák a tanárok pályaalkalmasságát.
 • Külső, objektív értékelőrendszert dolgoznának ki a tanárok munkájának szakmai alapú ellenőrzésére.
 • Támogatnák az osztályfőnöki munkát, a délutáni foglalkozásokat, a szakköröket, a szünidei táborokat, a kirándulásokat.
 • Csökkenteni szeretnék a tananyag mennyiségét. Párhuzamosan akarják megvalósítani az ismeretszerzést és a kompetenciafejlesztést.
 • Lehetővé teszik ismét humán- és reáltagozatok működését. Különösen a természettudományos oktatás színvonalának erősítése a cél.
 • Javítják az egyházi intézmények finanszírozását.
 • Átalakítják a pedagógusképzést és a továbbképzést.