40 rendbeli feljelentés a pécsi püspök ellen

2010.10.26. 16:17 Módosítva: 2010.10.26. 21:04
Gazdasági bűncselekmények, zsarolás és egyéb törvénysértések miatt feljelentették Mayer Mihály pécsi püspököt és Wolf Gyula katolikus papot, az egyházmegye korábbi gazdasági igazgatóját a Nemzeti Nyomozó Irodánál. A beadványhoz egy homoszexuális zaklatásról szóló tanúvallomást is csatoltak. Szexuális visszaélések miatt Wolf ellen korábban már megpróbált egyházi vizsgálatot kezdeményezni egy katolikus folyóirat, ám házon belül eddig nem vették komolyan a jelzéseket. Információink szerint a püspökség és a vagyonát kezelő kft. az elmúlt években milliárdos tartozásokat halmozott fel.

Hosszú lajstromba foglalt bűncselekményekkel gyanúsítja a pécsi egyházmegye püspökét, Mayer Mihályt és az egyházmegye tulajdonába tartózó cég, a Fény Kft. ügyvezetőjét, Wolf Gyulát egy ismeretlen. A Nemzeti Nyomozó Irodához és a megyei főügyészséghez hétfőn eljuttatott feljelentés legalább negyven különböző visszaélést sorol fel, pénzügyi, ingatlanos, okirat-hamisítási és szexuális ügyekkel hozva összefüggésbe a két egyházi embert.

Mayer Mihály Illusztris társaságban a pécsi Dóm téren (Fotó: Kálmándy Ferenc)
Mayer Mihály Illusztris társaságban a pécsi Dóm téren (Fotó: Kálmándy Ferenc)

Egy neve elhallgatását kérő pécsi egyházmegyés katolikus pap az Indexnek azt mondta, a feljelentés szerint Mayer és Wolf két évtizede sorozatosan követnek el gazdasági és egyéb bűncselekményeket, amelyekről számos szóbeszéd keringett a megyében, de a hatóság még nem járt a végére az ügyeknek. A feljelentésben tanúvallomásokkal és írásos bizonyítékokkal is alátámasztották a gyanúsításokat.

Mayer püspök és Wolf Gyula neve szeptember közepén már felbukkant a hírekben. Akkor egy szintén pécsi illetőségű folyóirat, az Egyházfórum közölte: a Szentszék figyelmét is felkeltették az egyházmegye viselt dolgai. A gazdasági, valamint szexuális visszaélések gyanújával folyó belső vizsgálat első érdemleges következménye az volt, hogy a püspök - húszéves munkaviszony után - kénytelen volt felmenteni Wolfot az egyházmegye gazdasági igazgatói posztjáról.

Wolf Gyula, Janus Pannonius földi maradványaival, a Baranya Megyei Múzeumi Igazgatóság vezetőjének tásaságában (Fotó: Kálmándy Ferenc)
Wolf Gyula, Janus Pannonius földi maradványaival, a Baranya Megyei Múzeumi Igazgatóság vezetőjének tásaságában (Fotó: Kálmándy Ferenc)

Wildmann János főszerkesztő lapjában azt állította, hogy 2006-ban az ügyek nagy részéről, köztük pedofília gyanújáról maga informálta az akkor Rómában tartózkodó Ternyák Csaba érseket, kérve, a vatikáni Papi Kongregáció titkáraként kérjen vizsgálatot a felmerült vádakkal kapcsolatban. Az érsek a kérésnek nem tett eleget, sőt tájékoztatta a pécsi püspökség érintett vezetőit a hozzá érkezett levélről és a levélíró személyéről. Ternyák később azt írta az Egyházfórum vezetőjének, hogy „az esetleg papságunkat is érintő, törvénysértést vagy bűncselekményt megfogalmazó vádakkal legyen szíves közvetlenül a nyomozó hatóságokhoz fordulni".

A szeptemberi cikk megjelenése után a püspökség cáfolta, hogy a Vatikán időközben kutakodni kezdett volna Pécsen, és azt közölte, hogy Wolf felmentése egészségügyi problémák miatt történt, annak nincs köze a szexuális visszaélések vádjához. Tény viszont, hogy az egyházmegyei vezetésből kivont Wolf az eset után megőrizte ügyvezetői székét az egyházmegyével gazdasági szimbiózisban működő Fény Kft.-ben, ahol Mayer támogatásával tavaly tavasszal erősítették meg pozícióját 2013-ig.

A pécsi püspökségen Mayer Mihály gyakorolja a munkáltatói jogokat, és bár egyházi rangja is Wolf fölé helyezi, a bennfentesek szerint a gazdasági és pénzügyi kérdésekre utóbbinak van igazi befolyása.

A magyar katolikus egyház hagyományosan elzárkózik attól, hogy betekintést engedjen pénzügyeibe. Az önállóan gazdálkodó egyházmegyék könyvelése sem publikus, jóllehet a működési költségek túlnyomó többségét az állam finanszírozza.

Az átláthatatlan rendszerben a pécsi püspökség egy külön vállalkozásba, a Fény Kft.-be szervezte ki gazdasági tevékenységeit. A manőver után az egyházmegye csak áttételesen jelent meg a cégben, a kft. főtulajdonosa ugyanis (96 százalék) a Gaudium Nostrum Alapítvány lett. Az alapítványt Mayer püspök 1992-ben hozta létre, így kuratóriumi elnökként is ő hitelesíti a céges iratokat, az ügyeket pedig közel egy évtizede Wolf Gyula tartja kézben. Neki kisebbségi tulajdonrésze van a kft.-ben.

Az Index által összegyűjtött információk szerint Fény Kft. reszortjába tartozik többek között az egyházi ingatlanok kezelése, karbantartása, a nyugdíjasotthonok irányítása és a püspökségi borpincészet vezetése.

Mayer Mihály vakáción
Mayer Mihály vakáción

Az elmúlt években a cég túllépett az egyszerű vagyonkezelői szerepkörön, és ambiciózus önálló vállalkozásokba kezdett. Összességében milliárdos befektetést igénylő beruházás volt a mohácsi Duna-part új szállodája, a Szent János Hotel kialakítása. A Fény Kft. 2004-ben vette meg a kompkikötő melletti bezárt Csele Hotelt, amit átépíttetve, új néven 2008 májusában Mayer püspök áldásával nyitott meg. A beruházás költségeiről semmilyen információt sem közöltek.

A Fény Kft. cégbírósági dokumentációjából arra lehet következtetni, hogy a hotel megépítéséhez a püspökségnek is mélyen a zsebébe kellett nyúlnia. Vélhetően az építési hitel felvételéhez kellett felemelni a cég törzstőkéjét, az alapítvány ezért 2006-ban 46 millió forintot fizetett be a kft. számlájára, később pedig 132 milliót adott kölcsön a cégnek. Az építkezés méreteire lehet következtetni abból is, hogy a cégpapírok szerint a Fény Kft.-nek egymilliárdos hosszú futamidejű tartozása van, a hotel épületén pedig 616 milliós a jelzálog.

A 49 szobás hotel az első időszakban komoly veszteséggel működött, viszont lehetőséget biztosított Mayer püspöknek, hogy PAX-100-as rendszámú szolgálati BMW 740-esén, és Wolf Gyulának, hogy sport Alfa Romeóján - gyakran váltogatja autóit - áthajtatva Pécsről rendszeresen használják a szálloda VIP-szobáját.

A pécsi püspöki palota
A pécsi püspöki palota

Az egyházmegye óriási összegeket költött a Pécs belvárosában található ingatlanokra is, főként a fényűző módon felújított püspöki palotára, amely nemrég új szárnnyal egészült ki. De hogy Mayer püspök a rezidencián kívül is találjon magának megfelelő színvonalú szállást, a legmagasabb elvárásoknak megfelelő „királyi" lakosztályt alakítottak ki a néhány éve felújított máriagyűdi ferences kolostorban.

A püspökség 300 milliós ingatlan adásvételi szerződést kötött Szekszárd önkormányzatával is. A szerződéssel a város egyik iskolaépülete került az egyházmegye birtokába. A Wolf Gyula által szignált megállapodásban az egyházmegye vállalta, hogy a 2008-as aláíráskor 15 milliót azonnal kifizet, a fennmaradó 285 milliót pedig 2009 júliusáig egyenlíti ki. Az átutalás nem érkezett meg időben a városhoz, ezért a polgármester javaslatára a határidő néhány hónapos meghosszabbításról döntött a képviselő-testület, hiába: az immár súlyos késedelmi kamatokkal terhelt összeget a mai napig sem kapták meg.

A palota új szárnyépülete
A palota új szárnyépülete

A mohácsi beruházás előkészítésével egy időben zajlott a püspök elhíresült összecsapása a Szent Mór iskolaközpont vezetőjével és tantestületével, ott azonban nem az ingatlanügyletekhez mérhető bőkezűséggel kezelte a fenntartásában lévő intézményt. A vita néhány milliós tétel körül forgott, ám Mayer püspök mégis kitette állásából az iskolaközpont igazgatóját, Uzsayné dr. Pécsi Ritát, majd több lépésben, különböző jogcímeken megpróbálta felszámolni az oktatási intézmény önálló gazdálkodását. A jogellenes felmondás miatt az egyházmegyét végül ötmilliós bírság megfizetésére kötelezte a bíróság.

A Szent Mór-ügyben a mostani feljelentés alapján nyomozás indulhat azért is, mert a 2007-es vitában a püspökség két, számára nem kedvező könyvvizsgálói jelentés elkészülte után egy harmadikat készíttetett, amely végül „megállapította” azokat a súlyos vétségeket, amelyre alapozva a püspök felléphetett az iskolaigazgató ellen. A feljelentés szerint a püspöki megrendelésre készült szakértői vélemény nagy valószínűséggel hamisított jegyzőkönyvön alapul.

Az iskola ügyében a mostani feljelentés magánokirat-hamisítással; állami támogatások elsikkasztásával, nagy összegű csalás bűntettével és valótlan tartalom hitelesítésére való rábírás bűncselekményével is megvádolta a pécsi egyházi vezetőt, valamint indítványozta annak kivizsgálását is, hogy zsarolásnak vagy fenyegetésnek minősül-e az, hogy Wolf Gyula és Mayer püspök többször, néha nyilvánosan is megfenyegette tantestületet, amikor összefogással megpróbáltak föllépni az iskolafenntartók ellen. Az iskola igazgatójának pedig megtiltotta a nyilatkozattételt, illetve amikor a tantestületet a püspök összehívta. és megvádolta 37 millió forint elsikkasztásával, nem adott szót a védekezésre.

Mayer püspököt kerestük pécsi székhelyén, de Gyurka Tamás irodavezető tájékoztatása szerint jövő hétig nem lehet őt elérni, mert külföldön tartózkodik. Úgy tudjuk, a pöspök Indiába utazott. Az irodavezető elmondta azt is, hogy Wolf Gyulát a püspökségen már nem lehet elérni, aki ismeri a mobilját, felhívhatja, a számot azonban nem adhatja ki. A Fény Kft. irodájában viszont azt mondták, Wolf Gyula nem ott szokott tartózkodni, a mobilszámát viszont ők sem ismerik.

A pécsi egyházmegye közleménye

Cikkünk megjelenlése után a pécsi egyházmegye a következő közleményt adta ki: "A hatályos jogrendünk bárki számára lehetővé teszi, hogy feljelentéssel forduljon a hatóságokhoz. Jogrendünk azonban szabályozza azt is, hogy az alaptalan feljelentőkkel szemben hamis vád, hatóságok félrevezetése, továbbá hamis tanúzás miatt folytatódjék a bűnvádi eljárás. A Pécsi Egyházmegye vezetése bűncselekményt nem követett el, ezért már most bejelentjük, hogy az esetleges bűntető eljárás természetszerű megszűntetése esetén a bejelentőkkel szemben – amennyiben végre ismertté válik személyük – a bűntetőjog eszközeivel fel fogunk lépni."

DPECS20100110006

Életrajzi adatok

Mayer Mihály püspök 1941-ben született, 1964-ben szentelték pappá, 1989-től pécsi megyés püspök. Az MKPK Justitia et Pax bizottságának és Harmadik Világ bizottságának elnöke, 1996 óta a Szent Sír lovagrend tagja. Püspöki jelmondata: Gaudium nostrum Dominus (A mi örömünk az Úrban van)

Wolf Gyula 1962-ben született, 1988-ban szentelték pappá. 1990-től 2010 szeptemberéig a pécsi egyházmegye gazdasági tanácsadója és irányítója, 1993 óta a Fény Kft. ügyvezetője.