Bekamerázhatják a buszokat, jogsi távoktatásban

2010.11.19. 18:08
Tilos lenne a jövőben az utak mellett 4 négyzetméternél nagyobb reklámtáblákat, óriásplakátokat felállítani, a légiközlekedési bírság 3 millióról 100 millióra emelkedne, be lehet kamerázni a buszokat és vonatokat, a KRESZ-tanfolyamot pedig távoktatásban is el lehetne végezni, tartalmazza a Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter által benyújtott javaslat az egyes közlekedési tárgyú törvények módosítására.

Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter pénteken benyújtotta az országgyűlésnek az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló javaslatot (pdf). A javaslatok több régóta megoldatlan kérdést próbál megoldani. A változtatások egy részét uniós jogharmonizációs kötelezettségek indokolják.

Eltávolítanák az óriásplakátokat az utak mellől

Fellegi javaslata határozottan megrostálná az utak mentén felállított reklámtáblákat, ezek ugyanis, szól az indoklás, elterelhetik az autósok figyelmét és balesetveszélyes helyzeteket okozhatnak. A módosítás megtiltja a láthatóságot akadályozó, a közlekedés biztonságát veszélyeztető jelzések, berendezések elhelyezését a közutakon, a közút mellett és felett, például a villany- és telefonoszlopokon.

A törvényjavaslat szerint ez alól a benzinkutak cégjelzései, árakat jelző táblái, vagy az 50-100 méteren kívül elhelyezett, legfeljebb 4 négyzetméterfelületű táblák jelentik. Mindezek alapján az óriásplakátok eltűnhetnek az utak, autópályák mellől.

Reklámtáblákat és más berendezéseket a jövőben így kizárólag a közútkezelő hozzájárulásával lehetne elhelyezni. Ellenkező esetben az útkezelő a táblát a tulajdonos költségére eltávolíttatja. A rendelkezés hat hónapos türelmi időt hagyna a tilalomba ütköző reklámhordozók felszámolására. Ezután a közlekedési hatóság – akár ismételten is – 500 ezer forintos bírságot szabhat ki annak az ingatlannak a tulajdonosára, amelynek területén a tábla áll.

Bekamerázhatják a buszokat

A módosítás törvényi felhatalmazást ad arra, hogy kamerákat szereljenek fel a buszokon, vonatokon és más közösségi közlekedési járműveken, a pályaudvarokon és megállóhelyeken. Az indoklás szerint ez a lehetőség a járművezetők és az utasok életének, testi épségének és vagyonának védelmét szolgálja. Eddig csak a sofőrök kamerás megfigyelésére volt lehetőség, hogy a feketejegybizniszt megakadályozzák.

A javaslat az adatvédelmi biztos korábbi észrevételeinek megfelelő, szigorú adatkezelési garanciákat tartalmaz. A BKV-buszok, vonatok bekamerázásása már korábban felmerült, ám az adatvédelmi biztos ajánlásainak megfelelően ezt eddig nem tehették meg.

Az adatvédelmi biztos arra hivatkozott, hogy a jelenlegi törvények csak a kétségtelenül önkéntes alapon felkereshető magánterületeknél teszik lehetővé a kamerás megfigyelést. A biztos szerint az olyan közüzemek, mint a BKV-busz nem tartoznak a törvény hatálya alá, ezeken ugyanis az érintetteknek nincsen érdemi választási lehetősége.

Jogsi távoktatással

A javaslat lehetővé teszi, hogy a jogosítvány megszerzéséhez szükséges KRESZ-oktatást távoktatásban (e-learning) végezzék el. A hagyományos tantermi elméleti oktatást részben kiváltó képzési forma alaposságát a hatóság ellenőrzi majd. Az indoklás szerint ezt nemcsak kényelmi, hanem esélyegyenlőségi szempontok is indokolják. Míg a nagyvárosokban élők jellemzően több, elérhető közelségben lévő autósiskola közül választhatnak, a vidéki kistelepülésekről, falvakból a térségi központba, megyeszékhelyre kell utazni a képzésre. A javaslat megszünteti az autóvezető oktatók és vizsgabiztosok eddig élethosszig megszerzett jogosultságát. Nekik is bizonyos időnként továbbképzésen kell részt venniük és vizsgát kell tenniük.

A törvényjavaslat szerint a közlekedési hatóság még a vizsgáló állomáson ellenőrizhetné az éppen levizsgáztatott autót. A járműveket a vizsga után ezért legfeljebb két órára visszatarthatják a forgalomba helyezéstől. Ezen idő alatt azt néznék meg, hogy valós adatok kerültek-e a műszakiba, s így kiszűrhetik a visszaéléseket.

Százmilliós légiközlekedési bírság

A javaslat a légiközlekedési bírság összegét a jelenlegi 3 millióról 100 millió forintra emeli. Ilyet a légiközlekedési tevékenységre, a légijárművek nyilvántartására, légiközlekedési akadályra, a nyilvános repülőrendezvényre, szakszolgálati tevékenységre, adatszolgáltatásra, a légiközlekedés védelmére és a zajkorlátozásra vonatkozó rendelkezések megsértőivel szemben lehet kiszabni. A módosítás megerősíti a rendőrség jogosítványait a légiközlekedés védelmében. Meghatározott esetekben ezeket a feladatokat a repülőtér üzemeltetőjének költségére és eszközeinek használatával a rendőrség akár teljes egészében is átveheti.

Az utasok értesítése, pontos informálása az izlandi vulkáni hamufelhő okozta nemzetközi légiforgalmi fennakadások időszakában több alkalommal is ilyen okokból maradt el. A hasonló helyzetek elkerülésére a jövőben a képviselővel nem rendelkező légitársaságok kötelesek lesznek szerződést kötni erre is. A légitársaságoknak a járataik által érintett összes repülőtéren gondoskodniuk kell majd olyan alkalmazott vagy szerződésben meghatalmazott képviselőről, aki az utasoknak felvilágosítást ad az előállt problémákról, a megoldási lehetőségekről.  • Tippek
  • Lakáshitel