Debreczeni nem sértett jogszabályt

2010.03.01. 11:09
A Fővárosi Bíróság helybenhagyta a Fővárosi Választási Bizottság (FVB) határozatát, amely szerint nem volt jogsértő, hogy Debreczeni József, az MDF Budapest V. kerületi jelöltje internetes oldalán felhívást tett közzé, hogy hol lehet rá leadni az ajánlószelvényeket.

Debreczeni Józsefet a főváros 7. számú országos egyéni választókerületi választási bizottsága (oevb) marasztalta el, mert a testület szerint a jelölt megsértette a választási eljárásnak az ajánlószelvények gyűjtésére vonatkozó előírását, amikor honlapján felhívást tett közzé, mely boltokban, kávézókban lehet leadni a személyére szóló ajánlásokat.

A jogszabály szerint ugyanis nem lehet gyűjteni ajánlószelvényt "munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettségének teljesítése közben". Az oevb kötelezte Debreczeni Józsefet, semmisítse meg a szabálytalanul gyűjtött (és ezért a törvény erejénél fogva érvénytelen) szelvényeket.

Következetesek voltak

A másodfokon eljáró FVB azonban nem látta bizonyítottnak, hogy valóban folyt a megjelölt helyeken gyűjtés, ezért megváltoztatta az oevb határozatát és megállapította, hogy a jelölt nem sértette meg az ajánlószelvény-gyűjtés szabályait. Az FVB szerint önmagában a honlapon található felhívás nem sérti az ajánlószelvény-gyűjtés szabályait. A döntésnél az FVB következetes volt korábbi gyakorlatához, amely szerint különbséget tesz egy felhívás és egy befejezett cselekmény értékelése között.

Az ügy felülvizsgálati kérelem folytán a Fővárosi Bíróság elé került. A felülvizsgálatot kérő itt már azt is előadta, hogy szerinte bizonyított a megjelölt munkahelyeken való szelvénygyűjtés Debreczeni részére. Ezt azzal támasztotta alá, hogy egy másik választási ügy fellebbezése szerint egy választópolgár a honlap felhívása szerint le is adta az ajánlószelvényét.

Munkaidőben tilos

A kérelmező hivatkozott az Országos Választási Bizottságnak (OVB) múlt hétfőn elfogadott állásfoglalásárais, amely szerint az ajánlószelvények gyűjtésére vonatkozó tilalom nemcsak a munkahelyeken munkát végzők egymás közötti kapcsolatában zárja ki az ajánlószelvények gyűjtését, hanem tilalmazza azt is, hogy munkahelyeken munkaidőben bárki ajánlószelvényt gyűjtsön.

Az OVB szerint a tilalom megsértését jelenti az is, ha a jelölőszervezet - a saját maga által fenntartott munkahelyeken kívül - más munkahelyet jelöl meg, hirdet meg, népszerűsít az ajánlószelvények gyűjtésére vagy leadására.

A bíróság vasárnap megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem nem alapos, és helybenhagyta az FVB döntését. A Fővárosi Bíróság szerint a jogszabályok kizárják a munkaidőben és munkahelyen történő ajánlószelvény-gyűjtést, de a jogszabály megsértése csak abban az esetben állapítható meg, ha tényszerűen bizonyított, hogy tiltott helyen és időben gyűjtöttek ajánlást. Ezt pedig annak kell bizonyítania, aki a jogellenes ajánlószelvény-gyűjtésre hivatkozik - olvasható a bíróság határozatában.

Technikai segítséget nyújtottak

A határozat indoklása szerint pedig a tájékoztató önmagában nem igazolja, hogy a jelölt részére ténylegesen gyűjtöttek ajánlószelvényt munkaidőben és munkahelyen. (Ezzel lényegében nem fogadta el az OVB-állásfoglalás erre vonatkozó érvelését.)

A bíróság szerint az, hogy az említett választópolgár le is adta a szelvényét a honlap felhívásának megfelelően, még nem igazolja azt, hogy az ajánlószelvény leadása munkaidőben történt.

A bíróság szerint a kérelem arra vonatkozóan sem tartalmaz bizonyítékot, hogy a honlapon feltüntetett helyeken dolgozók "technikai segítséget nyújtottak/nyújtanak" az ajánlószelvény gyűjtéséhez.

Ez azt jelenti, hogy a Fővárosi Bíróság - az FVB-hez hasonlóan - nem látta bizonyítottnak, hogy valóban folyt a megjelölt boltokban gyűjtés.  • Tippek
  • Bankszámla