Gergely
4 °C
23 °C

Király Zoltán MDF-es képviselőjelölt

2010.03.28. 16:34
A fővárosi 4. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (oevb) március 20-án elutasította Király Zoltán egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételi kérelmét. A döntés indokolása szerint a jelölt által benyújtott 900 ajánlószelvény közül 601 érvényes, 299 érvénytelen, így a benyújtott érvényes ajánlószelvények száma nem éri el a jogszabályban meghatározott legalább 750 darabot.

A elsőfokú határozat ellen Király Zoltán fellebbezett, és arra hivatkozott: nem érvénytelenségi ok az, ha nem egyértelmű az ajánlott, illetve az ajánló adataiban tett javítás, és az sem, hogy a jelölt neve és a jelölő szervezet neve más kézírással és más tollal van kitöltve, mint a választópolgár adatai és aláírása.

A másodfokon eljáró Fővárosi Választási Bizottság március 22-én megváltoztatta az oevb döntését és a jelöltet nyilvántartásba vette, mivel az oevb által érvénytelennek minősített 299 ajánlószelvény közül 229-et az FVB érvényesnek talált, és így a jelölt által leadott érvényes ajánlások száma 830 lett. Az FVB szerint nem volt kétséget kizáróan megállapítható, hogy a jelölt, valamint a jelölő szervezet nevét ki és mikor írta rá a szelvényekre, nem bizonyítható ezen adatok utólagos és más választópolgár általa történő rávezetése az ajánlószelvényekre.

Egy magánszemély azonban bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett és arra hivatkozott, hogy a jelöltet, illetve a jelölő szervezetet terheli annak indokolása és bizonyítása, hogy az ajánlószelvények közel egynegyedének esetében miért került sor ily módon az ajánlószelvények kitöltésére, és hogy az a választópolgár jelenlétében történt, azaz nem sérült a választói akarat.

A Fővárosi Bíróság szerint azonban nem fogadható el bizonyítékként a kérelmező állítása, feltételezése, illetőleg a választási törvények megsértése lehetőségének felvetése, márpedig a kérelmező nem bizonyította, hogy a választási alapelvek bármelyike sérült volna. A bíróság ez alapján helybenhagyta az FVB döntését.

Az illetékes oevb azonban pénteken döntött a szavazólap tartalmáról és arra hivatkozva, hogy Király Zoltán nyilvántartásba vételét a bíróságon megtámadták, így a felülvizsgálati kérelem elbírálásáig jogerősen nem tekinthető képviselőjelöltnek - nem vette fel Király Zoltánt. A bíróság végzése alapján azonban Király Zoltánnak fel kell kerülnie a szavazólapra.