Rend lesz otthon a dolgozó családban

2010.03.12. 17:17 Módosítva: 2010.03.12. 17:18
Péntek délután a Fidesz megjelentette választási programját. A négy szakpolitikai és két elvi célokat tartalmazó fejezetből álló szöveg inkább irányokat jelöl ki, mintsem konkrét törvénykezési terveti. A legtöbb konkrétum a közrendi részbe került. A demokrácia és az állami intézmények tekintélyének helyreállítása, a rendszerváltás eszméinek feltámasztása a program fő vállalása, de az ide vezető úthoz nincs egyértelmű térkép a kiadványban.
fidesz1

Péntek délután a Fidesz nyilvánosságra hozta választási programját. A kormányzási terveket négy fő fejezet taglalja. A program rendkívül visszafogott, de közben gyökeres változásokat is ígér.

A mostani hanyatlás után fellendülést, bizalmatlanság után összefogást és számon kérhetőséget ígér a Fidesz, ám viszonylag kevés egyértelmű vállalást tartalmaz a mostani szöveg.

A program keretes szerkezetű, az elején Orbán Viktor jelzi a nagy elvi alapokat, eszerint a munka, otthon, család, egészség, szabadság és rend konszolidálása a fő feladat. A végén pedig Navracsics Tibor jelzi, hogy a demokratikus intézményrendszer feltámasztása, a rendszerváltás elvi elképzeléseihez való visszatérés a fő feladat. A két ideológiai tanulságtétel közé ékelődtek a szakpolitikai tervek.

Ezekben nagyon hangsúlyos, a szöveg jó negyedét teszi ki az elmúlt évek kormányzati kudarcainak felsorolása.

A továbbiakban a program fejezetei alapján közöljük a legkonkrétabb vállalásokat.

Gazdaság

Euróról, költségvetésről, adórendszerről semmit sem tudhatunk meg a Fidesz gazdasági programjából. Ezt a fejezetet Matolcsy György volt gazdasági miniszter írta.

A Fidesz választási programjának 24 oldalas gazdasági fejezetében mindösszesen hét szám szerepel, és csak egyetlen egy időtartam. Tíz éven belül egymillió új munkahelyet akar létrehozni a jelek szerint az új kormányzó párt; valamilyen új program révén valamikor 300-500 milliárd forinttal csökkennek a vállalkozások adminisztrációs és bürokratikus költségei éves szinten.

fidesz3

Azt akarja a Fidesz, hogy az EU-pályázatoknál a nyertes kisvállalkozások az eddigi 25 helyett 50 százalékos előleget kaphassanak; az állami intézmények fizetési határidejét a mai 90 napról harmadolják meg. Egy országos energiahatékonysági programmal évente a lakásállomány 10 százalékát lehetne felújítani, ez 80 ezer építőipari munkahelyet teremtene. A közbeszerzéseknél a hazai cégek nyerési arányát az EU-átlagnak megfelelő 70 százalékosra kell feltornászni a mai 40 százalékról.

A gazdasági fejezet ezeken kívül lényegében csak a célokat fogalmazza meg, és ír a mai problémákról. De arról hallgat, hogy milyen konkrét eszközökkel kívánják elérni a célokat. Szinte csak olyant olvashat a dokumentumban az ember, amire egy magyar vágyik: munkaközpontúvá tennék a gazdaságot, és a társadalmat, meg az államot is. Kiemelt szerepet szánnak az építőiparnak, a mezőgazdaságnak, a turizmusnak, a kreatív iparágaknak, az innovációnak, a k+f-nek. Erősítenék a rugalmas és családbarát foglalkoztatást.

A vállalkozások életét az adók számának csökkentésével és az adórendszer egyszerűsítésével is könnyítik, de még utalás sincs arra, hogy milyen adónemekre gondolnak, milyen szabályokat szüntetnének meg. A párt adóelképzeléseiről ennél többet nem is tudunk meg a programból. Illetve egy helyen mégis: az önkormányzati résznél egyrészt írnak arról, hogy magasak a helyi adók, meg hogy az állam a helyben keletkezett adóbevételek zömét elvonja és visszaosztja, aztán pár sorral később a jobbító javaslatokra rányakarodva utalnak arra, hogy jobban össze kell kötni a település bevételeit és a gazdaságfejlesztési tevékenységét.

Sokat elmond a Fidesz ma nyilvánosságra hozott választási programjáról, hogy a piac, a befektetők által az egyik legfontosabb témáról, a költségvetési politika irányáról, viteléről gyakorlatilag még utalásokat sem tartalmaz. Csupán kétszer fordul elő a „költségvetés” szó: erős költségvetés, stabil költségvetési politika kell az egymillió új munkahely létrehozásához.

De hogy ez miben merül ki, milyen államháztartási területeken lenne spórolás, hol indulna reform, mi lenne a bevételi oldallal, ez sem derül ki. Az IMF nevét egyszer sem láttuk a dokumentumban, holott a párt gazdaságpolitikusai az elmúlt hónapokban több lehetőséget is felvázoltak, hogyan képzelnék el a Fidesz IMF-fel való kapcsolatát. És az „euró” szó  sincs leírva.

Fontos, hogy az új kormány minél gyorsabban levigye a nyugat-európai szintre a forintkamatokat – szól a dokumentum. Tudni érdemes ehhez, hogy a kormány csak közvetve tud hatna a kamatokra, úgy tud hozzájárulni a csökkentésükhöz, hogy szigorú költségvetési politikát folytat, de a jegybanki alapkamat meghatározása az MNB privilégiuma, persze a jegybank a pénzpiac jelzésére figyel a kamatdöntéseinél.

De hogy ne legyünk ennyire kukacoskodók, csak példálózva felsoroljuk, hogy hol, min kíván még javítani a Fidesz. Csökkentenék a vállalkozások adatszolgáltatási kötelezettségét, javítanák a jogalkotás átláthatóságát, általánossá tennék a hatásvizsgálatokat és a jogszabálymódosításhoz való alkalmazkodás türelmi idejét. Jelzik, hogy a körbetartozási bajt orvosolni kell, a monopóliumok és az erőfölénnyel való visszaélés ellen –például az energetikában és a bankrendszerben – fel kell lépni, állami és magánberuházásokkal fel kell lendíteni a magyar építőipart.

Közmunkát kell adni a versenypiacról kieső romáknak és szakképzetlen munkásoknak a mezőgazdaságban és építőiparban. A szakmunkások képzésében nagyobb hangsúlyt kell fektetni a gyakorlati képzésre, kevesebbet az elméleti oktatásra. Bevezetnék a „Kiváló termék” emblémát a magyar élelmiszeripari vállalkozások presztízsének növelése érdekében (bár ilyen már évek óta van). Az átképzés erősítenék. Rákapcsolódnának „Kína, Oroszország, India, és a többi kelet-ázsiai gazdaság gyors fejlődésére”, de megtartanák az EU tagjaként élvezett előnyünket is.

Rend

Lázár János, Hódmezővásárhely polgármestere, a honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke készítette a rendről szóló fejezetet. Első helyen a programban az elszámoltatás áll, vagyis az elmúlt évek „maffiaszerű kormányműködésének” felderítése. Itt fontos ígérete a kormánynak, hogy „minden” állami szerződést nyilvánossá tesznek.

fidesz2

A korruptak bíróság elé állítása mellett nem ígér új korrupció-ellenes törvényeket a Fidesz. „Meggyőződésünk, hogy a mai magyar törvények következetes, szigorú betar­tása és betartatása is alkalmas a jogszerű elszámoltatásra” – olvasható a programban.

Ugyanakkor a büntetőtörvénykönyvet szigorítanák, bizonyos bűncselekményekért súlyosabb büntetés járna, a visszaesők megítélése szigorodna, és tényleges életfogytiglant is többen kaphatnának.

A program sokat foglalkozik a törvény előtti egyenlősséggel, leginkább két réteg kapcsán: a nagyon gazdagok és a nagyon szegények esetében. Vagyis a befolyásos emberek se úszhassák meg a felelősségre vonást, de a magukat megélhetési bűnözőknek tekintők se. Ugyan itt szó sincs cigányságról, de egy későbbi fejezet jelzi, hogy a legszegényegebbek 80 százaléka Magyarországon cigány, vagyis nyilvánvalóan elsősorban róluk szól az utóbbi kitétel.

A program kitér az önbíráskodás elfogadhatatlanságára is. Vagyis a Magyar Gárda vagy ehhez hasonló intézmény működését sem tolerálná a Fidesz. „Az erős Magyarországnak nincs szüksége gárdákra, mert képes min­denki számára rendet, védelmet és biztonságot garantálni.”

A rendőrség megújítását is ígéri a program. Új rendőröket, jelentős fizetésemelést akar a Fidesz, illetve hangsúlyosan szerepel, hogy az íróasztalok mögül az utcára kell irányítani az egyenruhásokat. Új eljárásjogi szabályokat is tervez a Fidesz, ami több jogosítványt adna a rendőröknek intézkedéskor.

Az igazságszolgáltatásban a nyomozások és ítélkezések felgyorsítását szeretnék. Ehhez embert és pénzt is ígér a program.

Egészség

Az egészségügyi részt Pesti Imre országgyűlési képviselő írta. Azt ígéri, hogy újra szabályozzák az ellátási rendszert, vagyis azt, hogy hol milyen szolgáltatást végző intézmények működhetnek. Ettől a várólisták idejének felére csökkenését várják.

fidesz4

A program a háziorvosoknak jóval kevesebb adminisztrációt ígér.

Nem mondja ki a program egyértelműen, de úgy tűnik belőle, hogy a legtöbb fejlesztésnek a járóbetegellátás intézményei, vagyis a szakrendelők örülhetnek majd.

A mentők eszközöket kapnának, hogy 15 perc alatt mindenhova odaérhessenek. Hosszabb távon a GDP 1 százalékának megfelelő összeggel áldoznának többet egészségügyre. A terület finanszírozására kiszámíthatóbb és számonkérhetőbb („eredményorientáltabb”) rendszert ígérnek, de ennek módját nem részletezi a program.

A társadalombiztosítás maradna állami és egységes, ahogy a kórházak privatizációját is kizárja a program. Ugyanakkor a biztosítási rendszer működése változna, de a „beteg- és szolgáltatóbarát” illetve az „ellenőrző szerep növelése” kifejezések nehezen értelmezhetők.

Az egészségügyi dolgozók új életpályamodellt, a rezidensek új képzési rendszert kapnának.

A patikaliberalizációról szóló törvényt a szigorítás gesztusával módosítaná a Fidesz, az ÁNTSZ pedig visszakapná az elmúlt években elvesztett jogosítványait. Ugyanígy újra erősebbek lennének az ágazat kamarái.

A hálapénzt az ágazat „egyik legsúlyosabb gondjának” nevezi a program, de csak fokozatos felszámolását tartja lehetségesnek.

Szociális rendszer

A szociális intézkedésekkel kapcsolatos terveket Soltész Miklós parlamenti képviselő írta. Ebben jóval több az elvi cél, mint a konkrét terv. Sok ebben a részben a morális vállalás (méltóság, megbecsülés), de látszik, hogy sok pénzre itt nem lehet számítani.

fidesz5

A kisgyermekeseknek részmunkaidős állásokat, az anyák munkaügyi diszkriminációjának megszüntetését ígérik.

A gyerekesek támogatása és a munkára ösztönző segélyezési rendszer kissé ködös kitételei a családi adózás már emlegetett bevezetésére, és a segélyek csökkentésére utalnak valószínűleg.

A cigányok problémáinak megoldását a program nemzeti ügynek nevezi. Átláthatóbb felzárkózási támogatásokat ígér, és az oktatás erősítését. A munkára ösztönzés mellett szerepel a nyomortelepek felszámolása.

A párt azt ígéri, hogy visszavonják a nagy vitát kiváltott tavalyi intézkedést, ami ÁFA-kötelessé tette a cégek jótékonysági adományait.

A Fidesz fokozatosan bevezeti a mindennapi testnevelés órákat az iskolákban és bővítené az integrált óvodák körét.